108jobs

FIND YOUR NEXT JOB


IT Helpdesk

FPT Software Co.,Ltd.

see more

FPT Software Co.,Ltd. Location: Vientiane Capital

Deputy HR Manager

CS ENERGY CO.,LTD

see more

CS ENERGY CO.,LTD Location: Vientiane Capital

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

see more

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງLALCO ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນປີ 2015 ແລະ ມີເປົ້າໝາຍຈະເປັນບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊຶ່ອອັນດັບຕົ້ນໆໃນລາວ. ປັດຈຸບັນພວກເຮົາມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 450ຄົນ ບໍ່ແມ່ນມີແຕ່ພະນັກງານທີ່ເປັນຄົນລາວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມີຄົນຍີ່ປຸ່ນ, ຄົນຟິລິບປິນ, ຄົນຫວຽດນາມ, ຄົນໄທ ແລະອື່ນໆ. ອີງຕາມກະເຈີນເຕີບໂຕຂອງບໍລິສັດ ພວກເຮົາມີແຜນທີ່ຈະຈົດທະບຽນກັບຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ. ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງຊອກຫາພະນັກງານໃໝ່ຜູ້ທີ່ສາມາດສື່ສານພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ພາສາອັງກິດໄດ້ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ຢາກພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ກາຍເປັນນັກທຸລະກິດໃນອານາຄົດ.ຕຳແໜ່ງI. ພະນັກງານການຕະຫຼາດ ( ລົດໃຫຍ່ ແລະ ລົດຈັກ )ຄຸນນະວຸດທິສຳຫຼັບຄົນທີ່ເຄີຍຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ພາສາອັງກິດ ຢູ່ມະຫາວິທະຍະໄລ ຫຼື ວິທະຍາໄລ ຫຼື ຄົນທີ່ເຄີຍໃຊ້ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ພາສາອັງກິດ ໃນການເຮັດວຽກຄົນພື້ນຖານ: ແຂວງຫົວພັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ສາລະວັນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ1.ສຳນັກງານໃຫຍ່ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ2. ສາຂາໃໝ່ທີ່ ແຂວງຫົວພັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ສາລະວັນເງິນເດືອນຕໍ່ລອງໄດ້ພວກເຮົາມີລະບົບຝຶກວຽກສຳລັບພະນັກງານທີ່ບໍ່ມີປະສົບການພວກເຮົາຈະຂື້ນເງິນເດືອນໃຫ້ອີງຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ຜົນງານໃນການເຮັດວຽກII. ຮັບສະໝັກ ຜູ້ມີປະສົບການເຮັດວຽກທາງການເງິນຫົວໜ້າພະແນກຫົວໜ້າຂະແໜງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ1. ເງື່ອນໄຂສະໝັກຜູ້ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນບໍລິສັດທາງການເງິນ ເຊັ່ນ: ທະນາຄານ, ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ2. ເງິນເດືອນ1000 ໂດລາ – 2000 ໂດລາ*ສາມາດໂອ້ລົມກັນໄດ້ ອີງຕາມປະສົບການ ແລະ ຄວາມສາມາດIII.ຮັບສະໝັກ ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ LALCO ເປັນບໍລິສັດໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາພຽງ 3ປີປາຍ ກໍມີພະນັກງານຫລາຍກວ່າ 500ຄົນ ແລະ ໄດ້ກ້າວເປັນ Top Leasing Company ໃນ ສປປ ລາວ.LALCO ເປັນບໍລິສັດທາງການເງິນ ທີ່ບໍ່ມີການຜະລິດວັດຖຸສິ່ງຂອງ ແຕ່ມີການສ້າງພັດທະນາຄົນ. ພວກເຮົາພູມໃຈ ທີ່ເປັນບໍລິສັດອັນດັບໜຶ່ງ ໃນການສົ່ງເສີມການພັດທະນາດ້ານບຸກຄະລາກອນ ໃນ ສປປ ລາວ. ພະນັກງານລຸ້ນອ້າຍເອື້ອຍຜູ້ທີ່ມີປະສົບການ ຈະຊ່ວຍຝຶກສອນທ່ານຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານກາຍເປັນນັກທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນອະນາຄົດ, ສະນັ້ນ ຈິ່ງບໍ່ຕ້ອງກັງວົນ ແລະ ສະໝັກກັນເຂົ້າມາໄດ້.  ຮັບສະໝັກແຂວງ:ນະຄອນຫຼວງຮັບຈຳນວນຫຼາຍຊຽງຂວາງ 10 ຕຳແໜ່ງປາກເຊ 5 ຕຳແໜ່ງສະຫວັນນະເຂດ 5 ຕຳແໜ່ງI.【ເນື້ອໃນຂອງວຽກ】 ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ວຽກທາງດ້ານສີນເຊື່ອ SME(ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ).II. ເງື່ອນໄຂສະໝັກ1. ນັກສຶກສາທີ່ຈົບຈາກວິທະຍາໄລ ເອກະຊົນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ(ຫລື ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງປະເທດ ກໍໄດ້)ຜູ້ທີ່່ຫາກໍ່ຮຽນຈົບ ຫຼື ຜູ້ທີ່ກຳລັງຈະຈົບກໍ່ສາມດສະໝັກໄດ້2. ເງີນເດືອນ 300 $ (ລວມທັງຄ່າເດີນທາງ)ສົນໃຈຕິດຕໍ່ແລະສອບຖອບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມເອກະສານປະກອບມີ.ຊີວະປະຫວັດໃບປະກາດໃບຄະແນນໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ສຳມະໂນຄົວໃບບຄ້ຳປະກັນໝາຍເຫດ ຫາກສົ່ງມາທາງເມວໃຫ້ລະບຸແຂວງທີ່ສະໝັກໃສໃນຂໍ້ຄວາມ020 5541 1455 ແລະ 021 410 452Mail: (phinsavanh.t@lalco.la), (hrlalco@gmail.com)       

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

ບໍລິສັດ ລາວແອງແຕກຟາກມາ ຈໍາກັດ

Location: Vientiane Capital

Many Positions

AEON Leasing Service (Lao) Co., Ltd

Location: Vientiane Capital

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

DM Group Sole Co., Ltd

Location: Vientiane Capital

Sales Administrative Officer

TOYOTA LAOTHANI

Location: Vientiane Capital

Safety officer

B.Grimm Power (Lao) Co., Ltd.

Location: Other, Xiangkhoang, Xaysomboun

ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ

Tipco Asphalt Lao Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານເກັບເງິນຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

TK SUPPORT

Location: Vientiane Capital

Finance Assistant

MINISTRY OF INDUSTRY AND COMMERCE (NATIONAL IMPLEMENTATION UNIT)

Location: Vientiane Capital

Retail Excellent

EXE CREW Sole Co.,LTD

Location: Vientiane Capital, Savannakhet, Phôngsali

HR & Admin Officer / HR & Admin Supervisor

B.Grimm Power (Lao) Co., Ltd.

Location: Xaysomboun

Mid-term Review of Mekong Institute Strategic Plan 2016-2020

Mekong Institute

Location: Vientiane Capital

Supply Chain Program Officer, Health Systems Strengthening

Clinton Health Access Initiative (CHAI)

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານ ບັນຊີ-ການເງິນ

CS ENERGY CO.,LTD

Location: Attapeu, Xékong

PE Teacher

Heathfield International School

Location: Vientiane Capital

COMMUNICATION ASSOCIATE

Mekong River Commission (MRC)

Location: Vientiane Capital

HR & Administration officer

B.Grimm Power (Lao) Co., Ltd.

Location: Other, Xaysomboun, Vientiane Capital

ຝ່າຍຂາຍ Salesman

TOYOTA LAOTHANI

Location: Vientiane Capital

School Guard

Heathfield International School

Location: Vientiane Capital

Mis officer

Health Poverty Action (HPA)

Location: Vientiane Capital

Many Positions

Hanshin Engineering & Construction Co., Ltd

Location: Champasak

Specialist on Post-Primary Education Reforms (Deputy Team Leader)

Asian Development Bank (ADB)

Location: Vientiane Capital

Hotel Manager

Lalco hotel group Sole Co., LTD

Location: Vientiane Capital

Internal Auditor

Mekong River Commission (MRC)

Location: Vientiane Capital

CP Project Manager (GBV)

Save the Children

Location: Luang Prabang

ຊ່າງໄຟຟ້າ, ແອ ແລະ ລະບົບນໍ້າ

CS ENERGY CO.,LTD

Location: Vientiane Capital

Core Network Engineer

Lao Asia Pacific Satellite Company Limited

Location: Vientiane Capital

Goverment affair officer

B.Grimm Power (Lao) Co., Ltd.

Location: Other, Vientiane Capital, Savannakhet

Logistics and Administration Officer

CARE International

Location: Xékong

Project Coordinator

CS ENERGY CO.,LTD

Location: Vientiane Capital

Mechanical Technician (Base in Xayaburi Province)

Xayaburi Power Co., Ltd.

Location: Xaignabouri

HR & Administration officer

B.Grimm Power (Lao) Co., Ltd.

Location: Other, Xaysomboun, Vientiane Capital

HR & Admin Officer / HR & Admin Supervisor

B.Grimm Power (Lao) Co., Ltd.

Location: Xaysomboun

Core Network Engineer

Lao Asia Pacific Satellite Company Limited

Location: Vientiane Capital

Admin Assistant/ Receptionist

LDC import-Export Co., Ltd

Location: Vientiane Capital

Plant Operator

B.Grimm Power (Lao) Co., Ltd.

Location: Xaysomboun

ພະນັກງານຜູ້ຊ່ວຍການເງິນ ແລະ ທຸລະການ (Finance and Admin Officer Assistant)

OST Sole Co.,LTD. (Health Solution)

Location: Vientiane Capital

Training Coordinator

Plan International in Laos

Location: Bokeo

Senior Purchasing Officer

B.Grimm Power (Lao) Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

ຮັບສະໝັກພະນັກງານບໍລິຫານຫ້ອງການ

Siam Kubota Corporation Co., LTD.

Location: Vientiane Capital

Maintenance Engineer

B.Grimm Power (Lao) Co., Ltd.

Location: Xaysomboun

Distribution & Graphic Designer Officer

Major Platinum Cineplex (Lao) Co.,Ltd.

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານບັນຊາເຄືື່ອງຈັກນໍາຜະລິດຕະພັນຂຶ້ນພາເລດ

Lao Coca-Cola Bottling Company Limited.

Location: Vientiane Capital

E-Node B Engineer

Lao Asia Pacific Satellite Company Limited

Location: Vientiane Capital

Confirm this job

Submit

Confirm this job

Submit
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.