108jobs

FIND YOUR NEXT JOB


ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

see more

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງLALCO ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນປີ 2015 ແລະ ມີເປົ້າໝາຍຈະເປັນບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊຶ່ອອັນດັບຕົ້ນໆໃນລາວ. ປັດຈຸບັນພວກເຮົາມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 450ຄົນ ບໍ່ແມ່ນມີແຕ່ພະນັກງານທີ່ເປັນຄົນລາວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມີຄົນຍີ່ປຸ່ນ, ຄົນຟິລິບປິນ, ຄົນຫວຽດນາມ, ຄົນໄທ ແລະອື່ນໆ. ອີງຕາມກະເຈີນເຕີບໂຕຂອງບໍລິສັດ ພວກເຮົາມີແຜນທີ່ຈະຈົດທະບຽນກັບຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ. ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງຊອກຫາພະນັກງານໃໝ່ຜູ້ທີ່ສາມາດສື່ສານພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ພາສາອັງກິດໄດ້ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ຢາກພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ກາຍເປັນນັກທຸລະກິດໃນອານາຄົດ.1. ພະນັກງານການຕະຫຼາດ ສຳລັບນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ ( ລົດໃຫຍ່ ແລະ ລົດຈັກ )ຄຸນນະວຸດທິ1. ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ວິທະຍະໄລ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ2. ຄົນພື້ນຖານ: ແຂວງຫົວພັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ສາລະວັນ3. ຄົນທີ່ສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ1.ສຳນັກງານໃຫຍ່ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ2. ສາຂາໃໝ່ທີ່ ແຂວງຫົວພັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ສາລະວັນເງິນເດືອນ300 ໂດລາ (ລວມຄ່ານ້ຳມັນ)ພວກເຮົາມີລະບົບຝຶກວຽກສຳລັບພະນັກງານທີ່ບໍ່ມີປະສົບການພວກເຮົາຈະຂື້ນເງິນເດືອນໃຫ້ອີງຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ຜົນງານໃນການເຮັດວຽກ2. ພະນັກງານການຕະຫຼາດ ທີ່ມີປະສົບການທາງດ້ານການເງິນ( ລົດໃຫຍ່ ແລະ ລົດຈັກ )ຄຸນນະວຸດທິຜູ້ທີ່ເຄີຍມີປະສົບການທາງດ້ານການເງິນເຊັ່ນ: ທະນາຄານ, ສິນເຊຶ່ອ, ບັນຊີ ເປັນຕົ້ນຄົນພື້ນຖານ: ແຂວງຫົວພັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ສາລະວັນຜູ້ທີ່ສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ1.ສຳນັກງານໃຫຍ່ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ2. ສາຂາໃໝ່ທີ່ ແຂວງຫົວພັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ສາລະວັນເງິນເດືອນຕໍ່ລອງໄດ້ພວກເຮົາມີລະບົບຝຶກວຽກສຳລັບພະນັກງານທີ່ບໍ່ມີປະສົບການພວກເຮົາຈະຂື້ນເງິນເດືອນໃຫ້ອີງຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ຜົນງານໃນການເຮັດວຽກ3. ພະນັກງານການຕະຫຼາດທີ່ສາມາດສື່ສານພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ພາສາອັງກິດ ( ລົດໃຫຍ່ ແລະ ລົດຈັກ )ຄຸນນະວຸດທິ1. ສຳຫຼັບຄົນທີ່ເຄີຍຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ພາສາອັງກິດ ຢູ່ມະຫາວິທະຍະໄລ ຫຼື ວິທະຍາໄລຫຼືຄົນທີ່ເຄີຍໃຊ້ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ພາສາອັງກິດ ໃນການເຮັດວຽກ2. ຄົນພື້ນຖານ: ແຂວງຫົວພັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ສາລະວັນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ1.ສຳນັກງານໃຫຍ່ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ2. ສາຂາໃໝ່ທີ່ ແຂວງຫົວພັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ສາລະວັນເງິນເດືອນຕໍ່ລອງໄດ້ພວກເຮົາມີລະບົບຝຶກວຽກສຳລັບພະນັກງານທີ່ບໍ່ມີປະສົບການພວກເຮົາຈະຂື້ນເງິນເດືອນໃຫ້ອີງຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ຜົນງານໃນການເຮັດວຽກຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ Tel: 020 5541 1455, 021 410 452Mail: (phinsavanh.t@lalco.la), (hrlalco@gmail.com) and (ampheng.s@lalco.la)

Customer Relation Manager (Project2)

HUAWEI TECHNOLOGIES (LAO) SOLE CO.,LTD

see more

Career Opportunity at Huawei Laos Office About The Company: HUAWEI Consumer Business Group (BG) is one of Huawei's three business groups, providing a range of products including mobile phones, mobile broadband (MBB) devices and home devices. A decade after it was established in 2003, Huawei Consumer BG ranked third in global Smartphone shipments in 2013 according to IDC, SA, Gartner and first for global shipments of MBB devices from 2006 by ABI. As of the end of 2014, Huawei's products and services are deployed in over 170 countries, serving more than one third of the world's population. With more than 20 years of rich business expertise in the information and communications technology (ICT) sector, an extensive global network, vast global business operations and partners, Huawei Consumer BG is dedicated to bringing the latest technology to consumers, offering a world of possibilities, creating extraordinary experiences and realizing dreams for people everywhere. Huawei has 16 established R&D Centers around the world in countries such as the United States, Germany, Sweden, United Kingdom, France, Japan, Russia, India, and China. Huawei has more than 150,000 employees, and 7,000 focused on consumer product and solution R&D, comprising more than 50% of Huawei Consumer BG's total workforce. With a continued focus on and investment in key consumer technologies, infrastructure, algorithms and standards.       We are currently seeking for the Customer Relation Manager (Project2) 1 Position base in Vientiane Capital.  (Man is encouraging to apply) Key responsibilities: Build and maintain customer relationshipUnderstand customers’ requirement and develop plans to drive them and Involve in all activities with customersPromote high-quality with customers service processesApproach potential customers to establish relationshipsIdentify key staff in client companies to cultivate profitable relationshipsExplore opportunities to achieve sales targets with pre-sales teamPro-actively deliver new sales into existing customer portfolio Resolve customer complaints quickly and effectivelyRequirements: Bachelor/master degree in telecommunication, IT and Electronic and in business administration or related filed. Male, age from 35 - 45Minimum 4  years in sales experience in Public Security, Electric, eGovernment industry with proven track record High achievers who are ambitious, energetic, independent, and able to work well in a fastpaced changing environment Has strong Knowledge of customer relationship managementHas experience such as CISCO, IBM, EMC, DELL and HP, enterprise is referableExcellent communication skills in English (Chinese is preferable)Has experience in sales or customer relationship Good at problem-solving attitude, teamwork and leadership skills Interested candidates should submit an applicant form, CV and cover letter via email: phonexay.sinlaxay@huawei.com send to Human Resource by the following address: 3 Floor Vientiane New World, Located at Annouvong Road, Phiavat Village, Sisattanak District, Vientiane Capital Lao P.D.R Tel: 020 56 212 888 or visit our website www.huawei.com Note: Only short-listed candidates will be contacted for an interview.  

Customer Relation Manager (Project 1)

HUAWEI TECHNOLOGIES (LAO) SOLE CO.,LTD

see more

Career Opportunity at Huawei Laos Office About The Company: HUAWEI Consumer Business Group (BG) is one of Huawei's three business groups, providing a range of products including mobile phones, mobile broadband (MBB) devices and home devices. A decade after it was established in 2003, Huawei Consumer BG ranked third in global Smartphone shipments in 2013 according to IDC, SA, Gartner and first for global shipments of MBB devices from 2006 by ABI. As of the end of 2014, Huawei's products and services are deployed in over 170 countries, serving more than one third of the world's population. With more than 20 years of rich business expertise in the information and communications technology (ICT) sector, an extensive global network, vast global business operations and partners, Huawei Consumer BG is dedicated to bringing the latest technology to consumers, offering a world of possibilities, creating extraordinary experiences and realizing dreams for people everywhere. Huawei has 16 established R&D Centers around the world in countries such as the United States, Germany, Sweden, United Kingdom, France, Japan, Russia, India, and China. Huawei has more than 150,000 employees, and 7,000 focused on consumer product and solution R&D, comprising more than 50% of Huawei Consumer BG's total workforce. With a continued focus on and investment in key consumer technologies, infrastructure, algorithms and standards.      We are currently seeking for the Customer Relation Manager (Project 1) 1 Position base in Vientiane Capital.  (Man is encouraging to apply) Key responsibilities: Build and maintain customer relationshipShow the value of Huawei and team Explore opportunities to achieve sales target, and operate the account stable and profitableCustomer satisfactions maintenances and management Requirements: Bachelor/master degree in telecommunication, IT and Electronic and in business administration or related filed. Male, age from 35 - 45Minimum 4  years in sales experience in telecommunication industry with proven track recordHas strong Knowledge of customer relationship managementHas experience such as Ericsson, Alcatel and Nokai, telecommunication is referableExcellent communication skills in English (Chinese is preferable)Has experience in sales or customer relationship  Interested candidates should submit an applicant form, CV and cover letter via email:  phonexay.sinlaxay@huawei.com send to Human Resource by the following address: 3 Floor Vientiane New World, Located at Annouvong Road, Phiavat Village, Sisattanak District, Vientiane Capital Lao P.D.R Tel: 020 56 212 888 or visit our website www.huawei.com Note: Only short-listed candidates will be contacted for an interview.  

Restaurant Manager

Inthira Group

Location: Vientiane Capital

Monitoring and Evaluation Officer

The Environment Protection Fund (EPF)

Location: Vientiane Capital

Assessment Panel Member

Laos Australia Institute

Location: Vientiane Capital

Country Program Manager

AIDS Healthcare Foundation (AHF)

Location: Vientiane Capital

HOT

Customer Relation Manager (Project2)

HUAWEI TECHNOLOGIES (LAO) SOLE CO.,LTD

Location: Vientiane Capital

Human Resources Manager

CELESTICA Lao Co.,Ltd.

Location: Savannakhet

IT Support Officer

AIF Group

Location: Vientiane Capital

Library Assistant

Vientiane International School

Location: Vientiane Capital

Project Manager

EQHO Communication Lao Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

HOT

Courier Staff

DHL Express Laos Company Limited

Location: Vientiane Capital

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

Krungsri Leasing Services Company Limited

Location: Luang Prabang, Other, Vientiane Capital

Legal Officer

B.Grimm Power (Lao) Co., Ltd.

Location: Xiangkhoang

Clerk/Typist/Cashier

Public Bank, Lao PDR

Location: Vientiane Capital

Biomedical / Service Engineer

Lao Medical Solution Sole Co.,Ltd

Location: Vientiane Capital

Process Engineer 7 Positions

CELESTICA Lao Co.,Ltd.

Location: Savannakhet

Project officer Government Liaison

HELVETAS Swiss Intercooperation

Location: Savannakhet, Xiangkhoang, Champasak

Local Research Internships

GIZ Office Vientiane

Location: Other, Vientiane Capital

Gender, Disability and Social Inclusion (GEDSI) Specialist

Basic Education Quality and Access in Lao PDR.

Location: Vientiane Capital

Cost Controller

JV – ACAS & SSC CO., LTD.

Location: Vientiane Capital

Motor Underwriter Assistant

ALLIANZ GENERAL LAOS (AGL)

Location: Vientiane Capital

Office Secretary

Vientiane International School

Location: Vientiane Capital

Value chain officer

HELVETAS Swiss Intercooperation

Location: Phôngsali

Business Manager

DGB Lao Leasing Co., Ltd

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ

Lane Xang Assurance

Location: Vientiane Capital

Admin Officer 3 Positions

LAOTHANI CO.,LTD

Location: Vientiane Capital

Finance Officer

MAG

Location: Vientiane Capital

Public Relation and Communication Officer (PR&C Officer)

MINISTRY OF INDUSTRY AND COMMERCE (NATIONAL IMPLEMENTATION UNIT) - SME A2F

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານແປພາສາຈີນ

China International Water & Electric Corp. Lao Branch (CWE)

Location: Vientiane Capital

The Literacy Program Officer

Room to Read Laos

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານພະແນກການຕະຫຼາດ (ການຄຸ້ມຄອງຕົວແທນ)

Lane Xang Assurance

Location: Vientiane Capital

Translator

Parkson Laos

Location: Vientiane Capital

Executive – Customer Service & Policy Administrator

PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (LAO) COMPANY LIMITED

Location: Vientiane Capital

Finance Manager

Parkson Laos

Location: Vientiane Capital

National Project Coordinator

MINISTRY OF INDUSTRY AND COMMERCE (NATIONAL IMPLEMENTATION UNIT) - TDF II

Location: Vientiane Capital

Supervisor – Planning, Evaluation, Monitoring and Reporting

MMG LXML Sepon

Location: Savannakhet

International Consultant

MINISTRY OF INDUSTRY AND COMMERCE (NATIONAL IMPLEMENTATION UNIT) - TDF II

Location: Vientiane Capital

Office Secretary

Vientiane International School

Location: Vientiane Capital

Assistant Manager, Risk Management

PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (LAO) COMPANY LIMITED

Location: Vientiane Capital

Senior Safety Officer

Phu Bia Mining

Location: Xaysomboun

Library Assistant

Vientiane International School

Location: Vientiane Capital

Supermarket Manager

Parkson Laos

Location: Vientiane Capital

Administration Officer

GIZ Office Vientiane

Location: Vientiane Capital

Metallurgical Technician Level2

Phu Bia Mining

Location: Xaysomboun

Marketing Director

Parkson Laos

Location: Vientiane Capital

Leasing Director

Parkson Laos

Location: Vientiane Capital

Secretary to General Manager

Parkson Laos

Location: Vientiane Capital

Confirm this job

Submit

Confirm this job

Submit
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.