108jobs

FIND YOUR NEXT JOB


ຜູ້ຈັດການພະແນກພັດທະນາລູກຄ້າ

Yes Pls

see more

ຮັບສະໝັກງານບໍລິສັດ ເຢສພລີດ ຈຳກັດ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ໃນປີ 2019 ເປັນບໍລິສັດຫນຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນເຄືອຂອງ ບໍລິສັດ ທີເຄ ກຣຸບ ຈໍາກັດ, ເປັນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ເປັນສູນກາງຊື້ - ຂາຍອອນລາຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ເປັນສູນກາງໃນການແລກປ່ຽນຊື້ - ຂາຍ ສິນຄ້າທາງອອນລາຍ ໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງ Application on website, Mobile phone, Tablet ແລະ  ປະຈຸບັນທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາກຳລັງມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈຶ່ງຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຕຳແໜ່ງດັ່ງນີ້:ຜູ້ຈັດການພະແນກພັດທະນາລູກຄ້າ 1 ຕໍາແຫນ່ງ.ຫນ້າທີ່ຮັບພິຊອບວຽກງານ Customer Care ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາ ຮູບແບບການໃຫ້ບໍລິການຜ່ານລະບົບ Hotline ທີ່ມີສັກກະຍະພາບ ແລະ ມີຕົ້ນທຶນທີ່ເຫມາະສົມ.ວາງແຜນພັດທະນາບຸກຄະກອນໃນພະແນກຂອງຕົນດ້ານການໃຫ້ບໍລິການຜ່ານສາຍ Hotline ເປັນປົກກະຕິ.ວາງແຜນການພັດທະນາ Q&A ສະໜອງໃຫ້ລະບົບ Hotline ທຸກໆເດືອນ.ກຳນົດ ຂັ້ນຕອນ (Flow) ການໃຫ້ບໍລິການຜ່ານໜ້າທີ່ຮັບພິຊອບວຽກງານຝຶກອົບຮົມວາງແຜນຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ ແພັດຟອມເຢສພລີດພາຍໃນອົງກອນ.ປະສານງານກັບຝ່າຍຂາຍ, ການຕະຫຼາດ ໃນການວາງແຜນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຮ້ານຄ້າ ໃນຮູບແບບຕ່າງໆ.ຝຶກອົບຮົມເປັນສ້າງກິດຈະກຳເປີດ ບູດ ຮັບຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຮັບສະຫມັກທັນທີ.ລົງຫາຮ້ານຄ້າຝຶກອົບຮົມຜ່ານສື່ອອນລາຍຝືກອົບຜ່ານ YesPls.com ຫຼື ແອັບ Yes Pls.ຫນ້າທີ່ຮັບພິວຽກງານປະເມິນຮ້ານຄ້າ:ກຳນົດຂັ້ນຕອນການກວດສອບ ແລະ ປະເມິນຮ້ານຄ້າ ທີ່ສະຫມັກເປັນ Seller.ວາງແຜນຄູ່ມືການນຳໃຊ້ໃນການຝຶກອົບຮົມວາງແຜນງົບປະມານການຈັດຝືກອົບຮົມປະສານງານກັບຝ່າຍການຕະຫຼາດ, ຝ່າຍຂາຍ ໃນການສະເຫນີແຜນການຝຶກອົບຮົມເງື່ອນໄຂຮັບສະຫມັກຈົບການສຶກສາປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ, ການຕະຫຼາດ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.ມີປະສົບການ 2 ປີຂຶ້ນໄປດ້ານການຕະຫຼາດໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າ, ການຕະຫຼາດປະຊາສຳພັນ ຫຼື ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ.ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ສະເໜີຜົນແບບ win-win ແລະ ຄວາມສຳພັນໄລຍະຍາວ ໃຫ້ກັບລູກຄ້າ.ສາມາດນຳໃຊ້ ໂປຣແກຣມ Microsoft Office ໄດ້ດີ.ສາມາດອ່ານ ແລະຂຽນ ພາສາອັງກິດໄດ້.ມີທັກສະດ້ານການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ, ການປະເມີນ ແລະ ການນຳສະເຫນີແຜນງານໄດ້ດີ.ມີມະນຸດສຳພັນ ແລະບຸກຄະລິກກະພາບດີ ຮັກໃນວຽກບໍລິການ.ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ເພື່ອຍື່ນເອກະສານສະໝັກໄດ້ທີ່:ບໍລິສັດ ທີເຄ ກຣຸບ ຈຳກັດ, ຫ້ອງການສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ 3/33 ຖະໜົນສາມແສນໄທ, ບ້ານສີເມືອງ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ( ໃນວັນຈັນ - ສຸກ ໃນໂມງລັດຖະການ 8:30 – 17:00 ), ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ 20/7/2020ໂທ: 021 254 841, ແຟັກ 021 254 840 ຫຼື  E-Mail : recruitment@tkgroup.la ເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: www.tkgroup.la

ຜູ້ຈັດການ ການຕະຫລາດ ແລະ ຄອນເທນ (Marketing and Content Manager)

Yes Pls

see more

ຮັບສະໝັກງານບໍລິສັດ ເຢສພລີດ ຈຳກັດ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ໃນປີ 2019 ເປັນບໍລິສັດຫນຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນເຄືອຂອງ ບໍລິສັດ ທີເຄ ກຣຸບ ຈໍາກັດ, ເປັນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ເປັນສູນກາງຊື້ - ຂາຍອອນລາຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ເປັນສູນກາງໃນການແລກປ່ຽນຊື້ - ຂາຍ ສິນຄ້າທາງອອນລາຍ ໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງ Application on website, Mobile phone, Tablet ແລະ  ປະຈຸບັນທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາກຳລັງມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈຶ່ງຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຕຳແໜ່ງດັ່ງນີ້: ຜູ້ຈັດການ ການຕະຫລາດ ແລະ ຄອນເທນ (Marketing and Content Manager) 1 ຕໍາແຫນ່ງໜ້າທີ່ຮັບພິຊອບວຽກສຳຫຼວດຕະຫລາດຄຸ້ມຄອງ - ນຳພາ ວຽກສຳຫຼວດຕະຫຼາດ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ນຳມາວິເຄາະ.ສ້າງແຜນການ ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ປະຈຳໄຕມາດ ປະຈຳປີ.ວາງແຜນເຂົ້າຫາລູກຄ້າ (ຮ້ານຄ້າ), ກຳນົດກຸ່ມລູກຄ້າເປົ້າຫມາຍ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສ້າງພັນທະມິດກັບເຢສພລີດ.ຕັ້ງ KPI ດ້ວຍການໄປຢ້ຽມຢາມໃກ້ຊິດຊິດໂອ້ລົມລູກຄ້າກ່ຽວກັບການຂາຍ, ການບໍລິການ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າທີ່ມີການປ່ຽນແປງທາງດ້ານຕະຫລາດ ເພື່ອມາພັດທະນາປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ.ໜ້າທີ່ຮັບພິຊອບວຽກສຳຫຼວດຕະຫລາດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊີ້ນຳທຸກໆກິດຈະກຳທາງດ້ານການຕະຫຼາດ ທັງ Online ແລະ Offline ຂອງ ເຢສພລີດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊີ້ນຳການສ້າງສັນເນື້ອຫາໃນການໂຄສະນາ ຜ່ານສື່ຕ່າງໆ ທັງແບບ Online ແລະເຮັດແຜນການຕະຫລາດເພື່ອດືງດູດ ລູກຄ້າເຂົ້າຮ້ານຄ້າອອນລາຍ ແລະ ເປັນຜູ້ພັດທະນາຄວາມສຳພັນກັບລູກຄ້າໃຫ້ມີການຊື້ສິນຄ້າຜ່ານແພັດຟອມ ເຢສພລີດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສ້າງແຜນການຕະຫລາດ Digital Marketing ຫລື E marketing ເພື່ອເນັ້ນການໂຄສະນາຜ່ານສື່ເວັບໄຊຕ່າງໆ.ຈັດການວາງແຜນເພື່ອດຳເນີນໂຄງການປະຊາສຳພັນ,ຈັດກິດຈະກຳສົ່ງເສີມການຂາຍ,ຈັດແຄມເປນ ຫລື ຈັດໂຄສະ ນາຕາມສື່ຕ່າງໆຕາມງານເທດສະການສະແດງສິນຄ້າຕ່າງໆເງື່ອນໄຂຮັບສະໝັກ:ຈົບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ, ໃນສາຂາ ການຕະຫຼາດ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ເສດຖະສາດ ແລະ ອື່ນຯທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສຳລັບຜູ້ຈົບການຕະຫລາດອອນລາຍ ພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.ມີປະສົບການເຮັດວຽກດ້ານການຕະຫລາດອອນລາຍ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີ ໃນລະດັບຜູ້ຈັດການ ຫລື ຫົວໜ້າຫນ່ວຍງານ.ມີຄວາມສາມາດແລະຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການໃຊ້ Facebook, Instagram, Email.ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຮູ້ໃນໂປຣແກຣມ Photoshop, illustrator, InDesign ແລະ premiere ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.ສາມາດໃຊ້ໂປຣແກຣມ Microsoft Office ແລະ Social Applications.ມີທັກສະ ດ້ານການຄຳນວນ, ວິເຄາະ ແລະ ນຳສະເໜີແຜນງານໄດ້ດີ.ສາມາດອ່ານ ແລະ ຂຽນ ພາສາອັງກິດໄດ້.ຮັກໃນການອ່ານ, ການຂຽນ ຕິດຕາມຂ່າວກ່ຽວກັບການຕະຫລາດ ສື່ອອນລາຍ ແລະ ເທັກນິກການຄ້າສະໄຫມໃຫມ່.ສາມາດອອກວຽກຕ່າງແຂວງໄດ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ເພື່ອຍື່ນເອກະສານສະໝັກໄດ້ທີ່:ບໍລິສັດ ທີເຄ ກຣຸບ ຈຳກັດ, ຫ້ອງການສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ 3/33 ຖະໜົນສາມແສນໄທ, ບ້ານສີເມືອງ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ( ໃນວັນຈັນ - ສຸກ ໃນໂມງລັດຖະການ 8:30 – 17:00 ), ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ 20/7/2020ໂທ: 021 254 841, ແຟັກ 021 254 840 ຫຼື  E-Mail : recruitment@tkgroup.la ເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: www.tkgroup.la

PR (目前,我们正在寻求一位公共关系岗位)

HUAWEI TECHNOLOGIES (LAO) SOLE CO.,LTD

see more

Career Opportunity at Huawei Laos Office About The Company: Huawei Technologies Co., Ltd is a Chinese multinational technology company that provides telecommunications equipment and sells consumer electronics, including smartphones and head quartered in ShenZhen, China. The company was founded in 1987 by Mr. Ren Zhengfei. Initially focused on manufacturing phone switches, Huawei has expanded business to include building telecommunications networks, providing operational and consulting services and equipment to enterprise inside and outside of China, and manufacturing communications devices for the consumer market. Huawei had over 188,000 employees, around 76,000 of them engaged in Research & Development (R&D). Huawei has deployed products and service in more than 170 countries and as of 2011 we served 45 of 50 largest telecom operators. Our networks, numbering over 1,500 reach one third of the world’s population. We ranks 72nd on the Fortune Global 500 list in December 2018. Annual revenue had risen to US$108.5 billion in 2018 (a 21% increase over 2017).And Huawei Technologies (Lao) Sole Co., Ltd has established the business in Laos since 1998. The total market share at the recently is about 80% across the countries. Huawei Laos has been supporting by the telecommunication in Laos. In 2013 we have been created 3G internet package and 4G as well, and now 5G.目前,我们正在寻求一位公共关系岗位. 岗位职责: 1、与媒体建立良好关系,协助树立公司良好的公共关系形象及品牌,提升企业声誉;2、与所在国政府重点部委建立良好的沟通渠道,支撑代表处的业务拓展;3、与有关组织、行业协会等建立良好的沟通渠道和关系,保障代表处安全运营任职资格: 1、熟悉危机管理及媒体关系管理;2、具备一定协调和沟通能力,工作要求需与区域层面及各相关部门沟通顺畅;3、汉语、英语、老挝语可作为工作语言,书面表达流利;4、具有良好的人际沟通和联接能力,对行业政策及 ICT 产业有一定了解;5、具有与政府部委、商会、媒体等组织沟通经验和能力Interested candidates should submit an applicant form, CV and cover letter via email ketsana.sitthiduangleuthai@huawei.com or send to Human Resource by the following address: Vientiane New World, Located at Anouvong Road, Phiavat Village, Sisattanak District, Vientiane Capital, Lao P.D.R Tel: 020 55659941. Note: Only short-listed candidates will be contacted for an interview.

Procurement Manager

Phonesack Group Co.,Ltd

Location: Bolikhamxai

Admin and Logistic Support Officer

Cord Laos

Location: Vientiane Capital

PSM Program Officer (Oudomxay Province)

Clinton Health Access Initiative (CHAI)

Location: Oudômxai

Program Development Innovation Specialist

CARE International

Location: Vientiane Capital

Field Technical Assistant

SNV Laos

Location: Houaphan

PSI Fellowship

Population Services International (PSI) Laos

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານຂັບລົດກົນຈັກຂົນໄມ້ໃນປ່າ (Forwarder Operator)

Linfox Logistics Lao Company Limited

Location: Xaignabouri, Vientiane Capital, Vientiane

Accountant/Financial Administrative Assistant

BABSEACLE Laos

Location: Vientiane Capital

National Disability Inclusion Consultant

SNV Laos

Location: Vientiane Capital

Administration Officer

Phu Bia Mining

Location: Xaysomboun

Provincial HR Coordinator

MAG Laos

Location: Khammouan

ພະນັກງານຊ່ຽວຊານທາງດ້ານກົດໝາຍ 一名专业法律人员(Professional Law Staff)

Bank of China Limited

Location: Vientiane Capital

Server Engineer

Auto Technologies co.ltd

Location: Vientiane Capital

Cycling Instructor

Burnbox

Location: Vientiane Capital

Finance and Administration Officer

ASEAN-Australia Counter Trafficking

Location: Vientiane Capital

ຫົວຫນ້າຫນ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມຮ້ານຄ້າ

Yes Pls

Location: Vientiane Capital

Health Project Manager

Humanity and Inclusion (HI)

Location: Vientiane Capital

Senior Project Officer-Women Economic Empowerment

CARE International

Location: Xékong

ວິຊາການ Graphic Designer

Yes Pls

Location: Vientiane Capital

Community Engagement Officer

Wildlife Conservation Society (WCS)

Location: Savannakhet

HOT

ພະນັກງານ ຜູ້ຊວ່ຍຈັດຊື້

108Recruit

Location: Vientiane Capital

Procurement Supervisor

Phonesack Group Co.,Ltd

Location: Bolikhamxai

Assistant Manager, Creative Specialist

PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (LAO) COMPANY LIMITED

Location: Vientiane Capital

Off-Site Short Term Consultant

World Health Organization (WHO)

Location: Vientiane Capital

District Basic Education Coordinators

Plan International in Laos

Location: Saravan

UXO Project facilitator Volunteer

Humanity and Inclusion (HI)

Location: Houaphan

HOT

Translate

108Recruit

Location: Vientiane Capital

Senior Safety Officer

Phu Bia Mining

Location: Xaysomboun

Program Operations Manager

Lao Rugby Federation

Location: Vientiane Capital

ຮັບພະນັກງານຈັດສົ່ງສິນຄ້າຈຳນວນຫຼາຍ

D Company Co.,Ltd

Location: Vientiane Capital

HOT

ຫົວໜ້າຄຸມງານຂະແໜ່ງຂຸດຂົ້ນໄມ້ (Harvest-Superivisor)

Linfox Logistics Lao Company Limited

Location: Vientiane Capital

Senior Communications Manager

CARE International

Location: Vientiane Capital

ຫົວຫນ້າຫນ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມຮ້ານຄ້າ

Yes Pls

Location: Vientiane Capital

Provincial Program Manager

MAG Laos

Location: Vientiane Capital

Program Officers/Managers and program Assistant Officers

Sustainable Agriculture and Environment Development Association (SAEDA)

Location: Luang Prabang, Xaignabouri, Houaphan

Communications Manager

Save the Children

Location: Vientiane Capital

HOT

Operator Business Account Manager

HUAWEI TECHNOLOGIES (LAO) SOLE CO.,LTD

Location: Vientiane Capital

Finance and Accounting Manager

Phonesack Group Co.,Ltd

Location: Vientiane Capital

Finance and Accounting Manager

Phonesack Group Co.,Ltd

Location: Vientiane Capital

HOT

ຜູ້ຈັດການພະແນກພັດທະນາລູກຄ້າ

Yes Pls

Location: Xaignabouri, Vientiane Capital, Vientiane

Manager, Corporate Strategy and Business Development

PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (LAO) COMPANY LIMITED

Location: Vientiane Capital

Program Operations Manager

Lao Rugby Federation

Location: Vientiane Capital

ຫົວຫນ້າຝ່າຍປະເມີນຮ້ານຄ້າ

Yes Pls

Location: Savannakhet

HOT

ຜູ້ຈັດການພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ຈັດສົ່ງ

Yes Pls

Location: Bolikhamxai

HOT

ຫົວໜ້າຄຸມງານຂະແໜ່ງຂົນສົ່ງ (Transport Supervisor)

Linfox Logistics Lao Company Limited

Location: Savannakhet

HOT

ຜູ້ຈັດການ ການຕະຫລາດ ແລະ ຄອນເທນ (Marketing and Content Manager)

Yes Pls

Location: Vientiane Capital

COUNTRY MANAGER

WhatsDoc Laos (GoTeddy International Venture)

Location: Vientiane Capital

Relationship Manager (RM)

KASIKORNTHAI BANK

Location: Khammouan

ພະນັກງານຂາຍ

Yes Pls

Location: Vientiane Capital

Procurement Assistant (National Consultant, Full-time)

MINISTRY OF INDUSTRY AND COMMERCE (NATIONAL IMPLEMENTATION UNIT) - ECL

Location: Vientiane Capital

HOT

ພະນັກງານຂາຍ

108Recruit

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານຂາຍ

Lao Coca-Cola Bottling Company Limited.

Location: Luang Prabang

ວິຊາການ ສໍາຫລວດ ແລະ ວິເຄາະການຕະຫຼາດ

Yes Pls

Location: Vientiane Capital

HOT

ພະນັກງານ ຜູ້ຊວ່ຍບັນຊີ

108Recruit

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານທົ່ວໄປ - 业务人员若干(More position of Staff Official)

Bank of China Limited

Location: Vientiane Capital

ວິຊາການ Creative Content

Yes Pls

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານ ບໍລິການລູກຄ້າ

Yes Pls

Location: Vientiane Capital

ວິຊາການ ປະເມີນຮ້ານຄ້າ

Yes Pls

Location: Vientiane Capital

Field Assistants for Forest Management

GIZ Office Vientiane

Location: Luang Prabang, Xaignabouri, Houaphan

ພະນັກງານຂາຍ

Lao Coca-Cola Bottling Company Limited.

Location: Attapeu, Saravan

HOT

ພະນັກງານຂາຍ (ໝາຍເຫດ: ສາມາດອອກຕ່າງແຂວງໄດ້)

108Recruit

Location: Vientiane Capital

MORE COMPANIES

Confirm this job

Submit

Confirm this job

Submit
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.