108jobs

FIND YOUR NEXT JOB


Supervisor – Drilling

Lane Xang Minerals Limited

see more

 ຫົວໜ້າຄຸມງານການເຈາະບໍລິສັດ  ລ້ານຊ້າງ ມີເນໂຣນສ໌ ລິມິເຕັດ (ລຊມລ) ດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ຄຳ-​ທອງ ຕັ້ງ​ຢູ່ ເມືອງວິລະບູລີ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສປປ ລາວ. ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມການດຳເນີນງານໃນປີ 2003, ບໍ່ຄຳ-ທອງເຊໂປນ ສາ​ມາດຜ​ະ​ລິດແຜ່ນທອງ​ໄດ້ຫຼາຍ​ກວ່າ 1 ລ້ານ ໂຕນ ແລະ ຜະລິດຄຳ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1,2 ລ້ານອອນສ໌. ໃນ​ປີ 2020 ລ​ຊມ​ລ ສາ​ມາດຜະ​ລິດ​ທອງໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 39,730 ໂຕນ ຜະລິດຄໍາໄດ້ 64,809 ອອນສ໌ ແລະ ຄາດວ່າຈະຜະລິດຄໍາໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 250,000 ອອນສ໌ໃນປີ 2021ລ​ຊມ​ລ ໄດ້​ວາງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ການ​ເຕີບ​ໃຫຍ່​ເພື່ອ​ອະ​ນາ​ຄົດ ດ້ວຍ​ການ​ກັບ​ມາ​ຂຸດຄົ້ນ - ປຸງ​ແຕ່ງ​ຄໍາອີກ​ຄັ້ງ​ໜຶ່ງ ໃນ​ປີ 2020ພ້ອ​ມ​ທັງ​ສຶກ​ສາ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ໃນ​ດ້ານ​​ອື່ນໆ ການເພີ່ມການສຳຫຼວດ ແລະ ພ້ອມທັງກະ​ກຽມ​ການຮ່ວມ ແລະ ເຂົ້າຊື້ກິດຈະການ​ເພີ່ມຕື່ມ, ຊຶ່ງ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ອະນາຄົດ ຂອງ ລ​ຊມ​ລ ແລະ ການດຳເນີນງານຂອງ ບໍ່ຄຳ-ທອງ ເຊໂປນ ແມ່ນຈະບໍ່ມີ​ຂີດ​ຈຳກັດ ທັງໃນດ້ານທ່າແຮງ ແລະ ໂອກາດ.ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການເຕີບໃຫຍ່, ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາຜູ້ສະໝັກງານໃນຕໍາແໜ່ງ ຫົວໜ້າຄຸມງານການເຈາະ. ເພື່ອເຂົ້າມາ ຮ່ວມງານກັບພວກເຮົາ ແລະ ເປັນສວ່ນໜື່ງໃນການນໍາພາທີມງານໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງຕາມແຜນງານໃນອະນາຄົດ.​ຕຳແໜ່ງນີ້ ແມ່ນມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກແມ່ນການບໍລິຫານກິດຈະກຳການເຈາະ ສຳລັບການລະເບີດ ແລະ ສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳອື່ນໆຕາມຄວາມຕ້ອງການ ເພື່ອໃຫ້ກິດຈະກຳການເຈາະມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດຕິພາບ.ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼັກປະກອບມີ:ແນະນຳ ແລະ ນຳພາພະນັກງານ (ພະນັງການການເຈາະ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍການເຈາະ) ຢູ່ສະຖານທີ່ດຳເນີນກິດຈະກຳການເຈາະ ເພື່ອຍົກສູງຄວາມເຂົ້າໃຈ, ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຜະລິດ, ມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນການບັນລຸ ຜະລິດຕະພັນການເຈາະ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະ.ປະເມີນປະສິດທິພາບການເຈາະຈາກການປະຕິບັດງານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.ຮັບປະກັນການກວດກາແທ່ນຂຸດເຈາະ ໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນການມອບໝາຍການເລີ່ມຕົ້ນການເຈາະ.ມີຄວາມຕັ້ງໜ້າ ໃນການຄຸ້ມຄອງການເຈາະຢ່າງເຕັມສ່ວນໃຫ້ເກີດປະສິດຕິພາບສູງສຸດ.ປະສານງານກັບພະນັກງານສຳຫຼວດ, ວິສະວະກອນການເຈາະ, ຜູ້ປະສານງານການເຈາະ ແລະ ການລະເບີດ (D&B) ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນລະອຽດກ່ຽວກັບການເຈາະທີ່ໄດ້ສະເໜີ (ເຊັ່ນ: ສະຖານທີ່, ຄວາມເລິກ, ປະເພດເຈາະ ແລະ ອື່ນໆ) ເພື່ອນຳໃຊ້ເປັນພື້ນຖານຂອງແຜນການເຈາະ.ປະຕິບັດຕາມແຜນຕາຕະລາງການເຈາະປະຈຳອາທິດ ເພື່ອຮັບປະກັນຮູບແບບພື້ນທີ່ການເຈາະ ໄດ້ທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ມີຄຸນນະພາບດີ.ກວດສອບ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມສົມບູນຂອງອຸປະກອນເຈາະ, ເຄື່ອງມືຄວາມປອດໄພ, ເຄື່ອງບໍລິໂພກ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານແຮງງານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດງານຂອງການເຈາະດັ່ງກ່າວ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງປອດໄພ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.ທົບທວນບົດລາຍງານກ່ຽວກັບກິດຈະກຳການເຈາະຈາກພະນັກງານເຈາະ, ກະກຽມບົດສະຫຼຸບກ່ຽວກັບສະມັດຕະພາບຂອງກິດຈະກຳ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ພະນັກງານຜູ້ບັນທຶກ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນລະບົບລາຍງານການຜະລິດ.ຮັບປະກັນ ສຳເລັດການເຈາະຕາມກຳນົດເວລາຂອງແຜນການ ຢ່າງມີຄຸນນະພາບການເຈາະທີ່ດີ ໂດຍບັນລຸຕາມການອອກແບບ, ລວມເອົາຄວາມສຳເລັດຂອງການເຈາະ ໂດຍອີງໃສ່ເຂດພື້ນທີ່ເຈາະທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ.ປະສານສົມທົບການສຳຫຼວດສະຖານທີ່ເຈາະກັບພາກສ່ວນສຳຫຼວດ, ຮັບປະກັນວ່າພື້ນທີ່ລະເບີດຍັງບໍ່ທັນແຕກໄດ້ຮັບການປັກຫຼັກໝາຍ ແລະ ຮັບປະກັນພື້ນທີ່ການເຈາະມີຄວາມປອດໄພ.ຄຸນວຸດທິ, ທັກສະ ແລະ ປະສົບການ:ປະກາສະນີຍະບັດລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລດ້ານບໍ່ແຮ່ ຫຼື ການສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.ມີຄຸນນະສົມບັດເປັນພະນັກງານເຈາະ, ຫົວໜ້າທີມເຈາະ ແລະ ຫົວໜ້າຄຸມງານການເຈາະ ໂດຍມີໃບຢັ້ງຢືນການເຈາະທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຈະພິຈາລະນາພິເສດ.ມີປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີ ໃນການເຮັດວຽກໃນກິດຈະກຳບໍ່ແຮ່ ແລະ ມີປະສົບການ 3 ປີ ໃນກິດຈະກຳການເຈາະ ຢູ່ສະໜາມບໍ່ແຮ່ເປີດ ຫຼື ອຸດສະຫະກຳຂຸດຄົ້ນແຮ່.ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານການເຈາະເພື່ອການກະກຽມຂຸມລະເບີດ.ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລຳດັບການຜະລິດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງກິດຈະກຳການເຈາະ.ມີຄວາມສາມາດໃນການວາງແຜນ ແລະ ຊີ້ນຳພະນັກງານໃນກິດຈະກຳການເຈາະ.ມີຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພຂອງລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ຮັກສາການບາດເຈັບໃຫ້ເທ່ົາສູນໃນການເຈາະ.ມີໃບອະນຸຍາດ​ຂັບ​ຂີ່ຍານພາຫະນະທີ່ຖືກຕ້ອງ.ຂໍ້ສະເໜີດ້ານ​ຄ່າ​ຕອບ​ແທນທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ລວມທັງຄ່າ​ຕອບ​ແທນທີ່​ຈູງ​ໃຈ​ອີງໃສ່ຜົນການປະຕິບັດງານ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆທີ່​ຈະ​ສະ​ໜອງ​ ໃຫ້ໃນຕຳແໜ່ງນີ້. ນີ້ເປັນໂອກາດທີ່ດີ ໃນ​ການ ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງ​ການ ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ລະດັບໂລກ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການ ພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງບໍລິສັດບໍ່ແຮ່ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ດີທີ່ສຸດໃນ ສປປ ລາວ.ເພື່ອສະໝັກ​ ຕຳແໜ່ງນີ້, ກະລຸນາປະ​ກອບຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້, ຈົດໝາຍ​ສະ​ແດງ​ເຈດ​ຈຳ​ນົງ ແລະ​ ຮູບ​ຖ່າຍ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ແລ້ວ​ສົ່ງເຂົ້າທີ່​ຢູ່​ອີ​ເມວ Recruitment@LXML.LA.  ກະ​ລຸ​ນາລະບຸ ຊື່ຕຳແໜ່ງ ທີ່ທ່ານສະໝັກຢ່າງຈະແຈ້ງ ໃນຫົວຂໍ້ອີເມວ ສະ​ໝັກ​ຕຳ​ແໜ່ງ(​ຊື່ຕຳ​ແໜ່ງ), (​ຊື່ ແລະ ນາມ​ສະ​​ກຸນ ຂອງຜູ້​ສະ​ໝັກ) ກ່ອນ​ມື້ປິດຮັບສະໝັກໃນ​ວັນ​ທີ 31 ພຶດສະພາ 2021.ມີພຽງແຕ່ຜູ້ສະໝັກທີ່ຖືກຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ ເພື່ອ​ເຂົ້າ ສຳພາດ ແລະ ທຸກໆຟອມສະໝັກ​ທີ່​ສົ່ງ​ເຂົ້າ​ມາ ​ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ ສົ່ງຄືນ.ບ້ານໂພນສີນວນ, ຕູ້ ປ.ນ 4486, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ໂທ: +856 21 268 200ບ້ານນາເລົ່າ, ນະຄອນໄກສອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂທ:  +856 41 212 686 Drilling Supervisor Chifeng Gold’s Lane Xang Minerals Limited (LXML) operates the Sepon Gold and Copper Operation, located in Vilabouly District, Savannakhet Province, Lao PDR. Since operations commenced in 2003, LXML Sepon has produced over one million tonnes of copper cathode and over 1.2 million ounces of gold doré. In 2020, Sepon produced over 39,730 tonnes of copper and 64,809 ounces of gold doré. Sepon is projected to produce over 250,000 ounces of gold doré in 2021.LXML is now positioning itself for future growth.  With the transition from a copper-focused operation to a gold-focused operation completed in 2020 and with a number of other feasibility studies, a ramp up in exploration and with merging and acquisition activity underway, the future for LXML and the Sepon operation is unlimited in potential and opportunity.In support of this growth, we are looking for Drilling Supervisor  to join our team to deliver on our growth plans, and be a part of this exciting future.The main responsibility is to manage drilling activities for blasting and another requirement. This role is also to be responsible for managing driller and other support activities for safe and efficient drilling activities.Key Accountabilities or ActivitiesAdvise and guide workforce (driller & drill assistance) on drilling operational initiatives raise their understanding and knowledge of the safety and production issues, contribute to the achievement of drill meter production, and address specific issues.Assess drilling performance from existing operational practices.Ensure bench inspection is completed before assign the drill rigs to start drilling.Proactively to manage the drill rigs fully maximize working on the pattern.Liaise with surveyor and engineer drill and blast, D&B coordinator to obtain detailed information on proposed drilling (e.g., location, depth, drilling type, etc.) to be used as basis of drilling plan.Following the weekly drilling plan as the schedule to ensure the pattern is clean up on plan and good quality of cleaning up.Verify and ensure the completeness of drilling equipment, safety gear, consumable material, and labour requirement to enable the drilling operation to be performed safely, effectively, and efficiently.Review report on drilling activities from Drillers, prepare summary on the productivity of the activities and submit it to the clerk to be input into production reporting system.Ensure complete drilling on time as the plan with good drilling quality by achieving design. Inclusive of drilling meters Achievement base on Priority Area.Co-ordinate the surveying of drill locations with the Survey Section, UXO to ensure pegs been marked and ensuring area is safe to be drilled.Qualifications, Skills and Experience:University degree of mining or relevant education.Have qualifications as Driller, Drilling Leading Hand, and drill Foreman, if provide drilling certificates required by Law and Regulations will be in advance.Minimum 3 years’ experience working in mining activities and 3 years in drilling activities at open pit or quarry operations.Knowledge of drilling operation in preparing blast holes.Understanding of production sequence and its requirement for Drilling Activities.Ability to plan and supervise workforce in drilling activities.Ability to implement the best practice mine safety standards. and maintains Zero Tolerance in Drilling Procedure.Driving License shall be requiredAn attractive salary packages, including a performance-based incentives and other benefits are on offer for this role.  This is a great opportunity to join an exisiting world class mining operation and contribute towards the ongoing development of the biggest and best mining company in the Lao PDR.To express your interest in this role, please submit your updated CV and Cover Letter to Recruitment@LXML.LA.  Indicate on the subject line of the email: Application for (Position title), (First and Last Name) before the closing date of 31 May 2021.Lao Nationals who meet requirements for this position are strongly encouraged to apply.Only shortlisted candidates will be contacted for interview and your submitted documents will not be returned.Phonsinuan Village, P.O. Box 4486, Vientiane, Lao PDR Tel:  +856 21 268 200 Nalao Village, Kaisone City, Savannakhet Province Tel:  +856 41 212686

Civil Engineers to support on WASH activities

SNV Laos

see more

Vacancy Announcement Civil Engineers to support on WASH activitiesVientiane/Houaphanh, LaosFull-timeContract type: Consultancy contractSNV Laos seeks two Civil Engineers to support on WASH activities of the ENUFF project (2 positions).  One position will be based in Vientiane and another position in Houaphan Province with frequent travel to ENUFF project locations. About SNVSNV is a not-for-profit international development organisation that applies practical knowledge to make a lasting difference in the lives of people living in poverty. We use our extensive and long-term in-country presence to apply and adapt our top-notch expertise in agriculture, energy and WASH to local contexts. SNV has over 1250 staff in more than 25 countries in Asia, Africa and Latin America. We are proud to be a not-for-profit organisation that uses project financing to implement our mission. This requires us to work efficiently and to invest in operational excellence.In its new Strategic Plan period (2019 – 2022), SNV will more explicitly aim for structural change and scale in its programmes, as well as bringing knowledge and initiatives from different programmes together at country level to contribute to systems’ change. We will continue to position ourselves as a learning organisation striving for excellence and invest in making knowledge flow to and from the frontline. For more information on SNV, visit our website: www.snv.orgProject BackgroundEnhancing Nutrition of Upland Farming Families (ENUFF) is a project funded by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and implemented by SNV Netherlands Development Organisation. The goal of the project is to improve family and child nutrition in remote and ethnically diverse upland farming communities through improved feeding, caregiving and dietary practices, reduced incidence of WASH related diseases linked to malnutrition, improved availability and accessibility of diverse nutritious foods, and a conducive institutional framework at the sub-national level.The second phase of the project is being implemented in two districts in Houaphan and in two districts in Oudomxay provinces from July 2020 to June 2024. ENUFF Phase I has implemented a series of interventions in nutrition sensitive agriculture and social behaviour change and communication in nutrition and WASH through District Nutrition Teams and Village Nutrition Teams.  The phase II of the project will give continuation to these interventions with higher focus on improving nutrition of women and children. Additionally, the project will give special attention in improving WASH in schools and health centres in this phase.Objective of the positionThe ENUFF project is committed to improve water schemes and sanitation status in household and community in project target villages, including Health Centres and Schools to ensure that all community members have access to safe water, improved hygiene, improve health and wellbeing of their families and the community.In phase I of the project, ENUFF undertook assessment of the water schemes in 40 villages, rehabilitated the Gravity Fed Water System (GFWS) in 16 villages followed by training on water management in these villages. The rehabilitation of water schemes aimed to support the villagers to get access to enough water for domestic use including dry season, especially for cooking, cleaning toilet, hand washing with soap and other personal hygiene activities. Thirty-three villages have been declared Open Defecation Free in the 4 target districts of the two provinces.In this context, SNV Laos is recruiting two civil engineers with WASH background to improve water and sanitation in the target villages with special focus on schools and health centres. One position will be based in Vientiane and one in Houaphanh Province.  The position based in Vientiane, will also be responsible for activities in Oudomxay province.Job descriptionThe civil engineers will be responsible for survey, design and overseeing construction of the water schemes, improving access to water, improving toilet and hand washing stations and providing training on water management to the community, Health Centre and School based on the ENUFF project priorities. The civil engineers will be responsible to coordinate with Provincial and district Namsaat Offices to conduct the technical survey-design and supervise the construction.A total of 12 months will be allocated for the contract period. The WASH activities will be conducted in Nga and Beng district of Oudomxay Province and Viengxay and Xiengkhor Distrtct of Houaphan province. The WASH activities will be rolled out in 60 target villages.The interventions should help community members improve their water and sanitation status.The following are the key responsibilities of the civil engineers.Conduct detailed assessment of all schools and health centres to design and estimate investment to improve access to water, toilets, and handwashing stations in line with national norms.Develop and coordinate sanitation improvement plan in the schools and health centres.Facilitate signing of agreement of cooperation with the school, health centre, village, and district authorities to implement the improvement plan including construction of facilities.Coordinate awareness raising campaign in WASH in schools and health centres.Facilitate development of BOQ, procurement and transportation of material to the sites.Supervise quality control of the construction/rehabilitation of gravity fed water systems, storage facilities, handwashing stations and toilets in line with (inter) national norms.Provide training to teacher, health centre staff, community members on Operation & Maintenance.follow up on operation and maintenance of water system and facilities.Participate in team meetings.Deliverables:Technical design -BOQ of water schemes in Community, Health Centre and Schools based on project objectives.Technical design - BOQ of toilets and Hand Washing Stations in Health Centre and Schools.Budget planning that related with WASH activities.Involve for procurement and bidding for WASH construction materials.Overall supervision of the construction of the water schemes, toilets, and hand washing stations.Training tools / hand out related with WASH activities.Training of Trainers on WASH, especially for Operation and Maintenance of water schemes, hygiene and sanitation promotion in Health Centres and Schools.Coaching to Village Nutrition Team-WASH, Health Centre staff and Teachers.Monitoring and follow up of WASH activities in Health centres and schools.Work with ENUFF / SNV team to document and share the information Progress reportsQualification Bachelor’s degree in Civil Engineering from a recognized University.Five years’ work experience in construction including survey, design, BOQ and supervision.Experience in implementing WASH activities in community, schools, and health centers.Knowledge of and experience in farmer training on water management including operation and maintenance of water schemes.Demonstrable capacity to design and implements contextual interventions in improving WASH in community, schools and health centers including construction of water reserve tanks to be used in dry season.Pro-active attitude and results oriented but also patient and have the ability to work well in cross-cultural teams.Good English language (spoken and written).Ability to write clear, effective project reports.Good computer skills (MS Word, Excel, Access, PowerPoint)Terms of AppointmentOne position is based in Houaphanh province with frequent travel to target villages in Viengxay and Xiegkhor Districts.One position is initially based in Vientiane including responsibility for the activities in Oudomxay and Houaphan provinces.Each position is for one-year period with the possibility of renewal based on performance.Reporting lineThe civil engineers will report to Provincial Coordinator, Component Leader and Project manager or delegated ENUFF staff member by the project manager.The civil engineers will be the key contact person for this assignment and will be responsible for defining scope of work, agreeing upon plan of action, and checking that the deliverables are in line with the quality required by SNV.How to ApplyIf you are interested in this position, please send a letter of motivation and a copy of your CV in Microsoft Word format, along with any relevant documentation to Beunh Sayaphimphone​ by email: ​bsayaphimphone@snv.org before 20th May 2021. All information will be treated in the strictest confidence as we pride ourselves on our professional service. We will revert to you as soon as feasible when we have reviewed your application.Should SNV wish to proceed with your application, interviews with the Selection Committee will take place. SNV is an equal opportunities employer and female candidates are encouraged to apply.- We do not appreciate third-party mediation based on this advertisement -

Consultant for developing criteria and mechanism for monitoring SDGs in ODA intervention by using gender (pilot)

Luxembourg Development Cooperation Agency (LuxDev) - (LAO-033)

Location: Vientiane Capital

Civil Engineers to support on WASH activities

SNV Laos

Location: Vientiane, Houaphan

IT System Developer

LDC import-Export Co., Ltd

Location: Vientiane Capital

Senior Advisor—Energy Planning

NUMARK Lao Sole Co. Ltd

Location: Vientiane Capital

Research Manager (Consultant)

Plan International in Laos

Location: Vientiane Capital

Occupational Health Technician – Level 2

Phu Bia Mining

Location: Xaysomboun

ພະນັກງານ ນຳໜີ້

Lao ASEAN Leasing Public Company

Location: Vientiane Capital

Special Service Agreement (SSA) to provide technical support in the areas of infection control and prevention (IPC) (Re-advertised)

World Health Organization (WHO)

Location: Vientiane Capital

Program Operation Associate (POA)

Room to Read Laos

Location: Champasak

Provincial Project Coordinator

Food and Agriculture Organization of the United Nations(FAOLA)

Location: Luang Prabang, Oudômxai

SNAP WASH COORDINATOR

World Vision Lao

Location: Saravan

Audit of the Financial Statements of MSME A2F-ESR Project (Ref. LA-DOSMEP-3.2.8-CS-CQS)

Ministry of Industry and Commerce MSME Access to Finance for Emergency Support and Recovery Project (MSME A2F ESR Project) Project no. P174169

Location: Vientiane Capital

Leader of Electric and machine engineer (Chinese skill Communication)

MISUZU LAO Co., Ltd.

Location: Savannakhet

Marketing Manager

Jmart

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານ ການຕະຫລາດ

Lao ASEAN Leasing Public Company

Location: Vientiane Capital

Project Sale Engineer

LDC import-Export Co., Ltd

Location: Vientiane Capital

Senior legal officer

Allianz Insurance Lao (AGL)

Location: Vientiane Capital

IT Assistant to Website Developer

Kolao Group

Location: Vientiane Capital

Product Specialist

Delivery Hero (Lao) Sole Co., Ltd (foodpanda Laos)

Location: Vientiane Capital

Business Development Manager

Plan International in Laos

Location: Vientiane Capital

National Procurement Specialist

Asian Development Bank (ADB)

Location: Vientiane Capital

Supervisor – Drilling

Lane Xang Minerals Limited

Location: Savannakhet

Administration Officer

Phu Bia Mining

Location: Xaysomboun

Monitoring evaluation and learning coordinator (Re-advertise)

Plan International in Laos

Location: Bokeo

National Consultant for Final Evaluation

UNDP Lao PDR

Location: Vientiane Capital

ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນການສະໜອງສິ່ງພີມຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ ກປສ ປະຈໍາປີ 2021

Environment Protection Fund (EPF)

Location: Vientiane Capital

Business Support Assistant SC-3

The United Nations World Food Programme

Location: Phôngsali

Supply Chain Manager

Delivery Hero (Lao) Sole Co., Ltd (foodpanda Laos)

Location: Vientiane Capital

Service Sales Executive

Datacom Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

Medical Claims Doctor

Allianz Insurance Lao (AGL)

Location: Vientiane Capital

Roading (Civil) Engineer

Burapha Agro-forestry Co., Ltd

Location: Vientiane Capital, Vientiane

Regional Manager “Livestock and Animal Health” for SEA

Agronomes et Vétérinaires sans Frontières (AVSF)

Location: Vientiane Capital

National Consultant on GIS/RS and Data Management

Food and Agriculture Organization of the United Nations(FAOLA)

Location: Vientiane Capital

Warehouse Executive

Delivery Hero (Lao) Sole Co., Ltd (foodpanda Laos)

Location: Vientiane Capital

Supply Chain Manager

Delivery Hero (Lao) Sole Co., Ltd (foodpanda Laos)

Location: Vientiane Capital

National Procurement Specialist

Asian Development Bank (ADB)

Location: Vientiane Capital

Category Manager

Delivery Hero (Lao) Sole Co., Ltd (foodpanda Laos)

Location: Vientiane Capital

Special Service Agreement (SSA) to provide technical support in the areas of infection control and prevention (IPC) (Re-advertised)

World Health Organization (WHO)

Location: Vientiane Capital

Service Sales Executive

Datacom Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

ຜູ້ບໍລິຫານດ້ານການຄຸ້ມຄອງ-ຕິດຕາມການກໍໍ່ສ້າງ ( Project Manager )

Archineer Associates Survey Design and Consultant Sole Co., Ltd

Location: Vientiane Capital

Operation Officer

KB KOLAO LEASING Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

Mining Services Supervisor

Phu Bia Mining

Location: Xaysomboun

PART-TIME LAWYER / LEGAL ADVISER (NATIONAL CONSULTANT) (Re-Advertise)

Ministry of Industry and Commerce MSME Access to Finance for Emergency Support and Recovery Project (MSME A2F ESR Project) Project no. P174169

Location: Vientiane Capital

M&E Assistant

BABSEACLE Laos

Location: Vientiane Capital

Category Executive

Delivery Hero (Lao) Sole Co., Ltd (foodpanda Laos)

Location: Vientiane Capital

Leader of Electric and machine engineer (Chinese skill Communication)

MISUZU LAO Co., Ltd.

Location: Savannakhet

Confirm this job

Submit

Confirm this job

Submit
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.