108jobs

FIND YOUR NEXT JOB


Translator/Interpreter

CMEC Lao Company Limited

see more

中国机械设备老挝有限公司(CMEC Lao Company Limited)Career Opportunity at CMEC office in LaosAbout Us:The China Machinery Engineering Corporation was founded in 1978 as China’s first engineering and trading company and floated on the H-share sector of the Hong Kong Stock Exchange in 2012. CMEC has reached all five continents with its core business of engineering contracting, but is also deals with international trade, service, investment and R&D. For years, CMEC has remained one of China’s top 10 most profitable overseas engineering contractors.Based on the corporate philosophy of “Create Ideas, Achieve Dreams” and the corporate culture of “Diversity, Tolerance and Innovation”, CMEC has accomplished many civil engineering projects in many parts of the world which mark the goodwill between China and its international friends. We build power generators to light up the night skies, we set up transportation facilities to help people travel, we established communication facilities to connect people.We expanded our business to Laos in 2015 and founded the CMEC Lao Company Limited as a subsidiary company in Vientiane Capital, Laos in 2017. We sincerely hope that our friends will joins hands with us in economic exchanges and trade cooperation, in order to boost the world economy and improve people’s quality of lives.We are currently seeking for Translator/Interpreter (1 Position, Full time staff)Qualifications and Experience: Fluent in spoken and written Chinese/Lao.Lao citizen (male is preferable)Basic computer skills, using MS Office and OutlookAbility to speak English is an advantagePrevious work experienceExcellent interpersonal and communication skillsWillingness to travel across Laos and internationally as neededInterested candidates please submit your application letter together with CV to our office by email via wangyongbin@mail.cmec.com or contact for more information Tel: 020 5558 0266Address: No. 174, Group 09, Ban Sapanthongvang M Xisathanak, Vientiane, LaosVisit our website: www.cmec.com 

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

see more

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງLALCO ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນປີ 2015 ແລະ ມີເປົ້າໝາຍຈະເປັນບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊຶ່ອອັນດັບຕົ້ນໆໃນລາວ. ປັດຈຸບັນພວກເຮົາມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 450ຄົນ ບໍ່ແມ່ນມີແຕ່ພະນັກງານທີ່ເປັນຄົນລາວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມີຄົນຍີ່ປຸ່ນ, ຄົນຟິລິບປິນ, ຄົນຫວຽດນາມ, ຄົນໄທ ແລະອື່ນໆ. ອີງຕາມກະເຈີນເຕີບໂຕຂອງບໍລິສັດ ພວກເຮົາມີແຜນທີ່ຈະຈົດທະບຽນກັບຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ. ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງຊອກຫາພະນັກງານໃໝ່ຜູ້ທີ່ສາມາດສື່ສານພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ພາສາອັງກິດໄດ້ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ຢາກພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ກາຍເປັນນັກທຸລະກິດໃນອານາຄົດ.1. ຕໍາແໜ່ງ: ພະນັກງານການຕະຫຼາດ ( ລົດໃຫຍ່ ແລະ ລົດຈັກ )ຄຸນນະວຸດທິສຳຫຼັບຄົນທີ່ເຄີຍຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ພາສາອັງກິດ ຢູ່ມະຫາວິທະຍະໄລ ຫຼື ວິທະຍາໄລຫຼືຄົນທີ່ເຄີຍໃຊ້ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ພາສາອັງກິດ ໃນການເຮັດວຽກຄົນພື້ນຖານ: ແຂວງຫົວພັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ສາລະວັນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ1.ສຳນັກງານໃຫຍ່ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ2. ສາຂາໃໝ່ທີ່ ແຂວງຫົວພັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ສາລະວັນເງິນເດືອນຕໍ່ລອງໄດ້ພວກເຮົາມີລະບົບຝຶກວຽກສຳລັບພະນັກງານທີ່ບໍ່ມີປະສົບການພວກເຮົາຈະຂື້ນເງິນເດືອນໃຫ້ອີງຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ຜົນງານໃນການເຮັດວຽກ2. ຕໍາແໜ່ງ: ຜູ້ມີປະສົບການເຮັດວຽກທາງການເງິນ      I: ຮັບສະໝັກ ຜູ້ມີປະສົບການເຮັດວຽກທາງການເງິນຫົວໜ້າພະແນກຫົວໜ້າຂະແໜງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ1. ເງື່ອນໄຂສະໝັກຜູ້ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນບໍລິສັດທາງການເງິນ ເຊັ່ນ: ທະນາຄານ, ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ2. ເງິນເດືອນ1000 ໂດລາ – 2000 ໂດລາ*ສາມາດໂອ້ລົມກັນໄດ້ ອີງຕາມປະສົບການ ແລະ ຄວາມສາມາດ3. ຕໍາແໜ່ງ: ຮັບສະໝັກວຽກສຳລັບນັກສຶກສາຈົບໃໝ່LALCO ເປັນບໍລິສັດທາງການເງິນ ທີ່ບໍ່ມີການຜະລິດວັດຖຸສິ່ງຂອງ ແຕ່ມີການສ້າງພັດທະນາຄົນ. ພວກເຮົາພູມໃຈ ທີ່ເປັນບໍລິສັດອັນດັບໜຶ່ງໃນການສົ່ງເສີມການພັດທະນາດ້ານບຸກຄະລາກອນ ໃນ ສປປ ລາວ.ພະນັກງານລຸ້ນອ້າຍເອື້ອຍຜູ້ທີ່ມີປະສົບການຈະຊ່ວຍຝຶກສອນທ່ານຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນເພື່ອໃຫ້ທ່ານກາຍເປັນນັກທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນອະນາຄົດ, ສະນັ້ນຈິ່ງບໍ່ຕ້ອງກັງວົນ ແລະ ສະໝັກເຂົ້າມາໄດ້.I. 【ເນື້ອໃນຂອງວຽກ】 ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ວຽກທາງດ້ານສິນເຊື່ອ SME(ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ).II. ເງື່ອນໄຂສະໝັກ1. ນັກສຶກສາທີ່ຈົບຈາກວິທະຍາໄລ ເອກະຊົນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ(ຫລື ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງປະເທດ)ຜູ້ທີ່່ຫາກໍ່ຮຽນຈົບ ຫຼື ຜູ້ທີ່ກຳລັງຈະຈົບກໍ່ສາມດສະໝັກໄດ້2. 【ການໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ】3. ເງີນເດືອນ 300 $ (ລວມທັງຄ່າເດີນທາງ)ສົນໃຈຕິດຕໍ່ແລະສອບຖອບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມເອກະສານປະກອບມີ.ຊີວະປະຫວັດໃບປະກາດໃບຄະແນນໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ສຳມະໂນຄົວໃບບຄ້ຳປະກັນ020 5541 1455 ແລະ 021 410 452Mail: (phinsavanh.t@lalco.la), (hrlalco@gmail.com)

Deputy Chief OF Party

CARE International

see more

CARE is an international humanitarian organisation fighting global poverty, with a vision to which focuses on empowering women and girls to fight poverty and bring lasting change to their communities. We work in over 80 countries around the world. We work with partners to achieve lasting results for marginalized communities.  Vacancy AnnouncementDEPUTY CHIEF OF PARTY (1 position, based in Vientiane Capital with frequent travel to Provinces) The Deputy Chief of Party (DCOP) will support an anticipated five-year USAID-funded microenterprise project where there is a key focus on the agricultural sector accesses economic opportunities.  The activities include support to microfinance institutions to improve access to financial services that are tailored to the needs of microenterprises; reduce regulatory, policy, and barriers that limited growth opportunities for microenterprises; build capacity to microenterprises to improve quality, productivity and market potential as well as increase access to new markets. The DCOP will work closely with the Chief of Party to guarantee quality, efficiency, integrity, and learning throughout the project duration. The role will provide strategic oversight and technical guidance to, and resolve challenges in implementation of, cross-sectoral activities reflective of the program’s theory of change, logical framework, monitoring and evaluation, and relevant work plans. In addition to promoting quality, the DCOP will encourage efficiency in program delivery.  This involves continually monitoring program tasks and activities against goals; minimizing duplication of personnel activities; and defining and using standard operating procedures. The DCOP is also expected to promote learning and innovation.  This includes adapting tools and systems; promoting data-driven, evidence-based actions; expanding successful activities’ breadth and depth; building capacity to work in new ways; and communicating best practices to relevant parties. This position is based in Vientiane Capital with travel frequently to Project sites. MAJOR RESPONSIBILITIES Support the Chief Of Party to ensure the Micro Enterprise Project is aligned to CARE’s long term program strategy has a strong focus on gender equality and women’s empowerment through actively contributing to strategy development as a member of the CARE Lao’s Leadership Team;  Oversee the coordinated planning (of activities and resources) and implementation of the program and program operations in line with state-of-the art strategies, technical standards, and applicable USAID rules and regulations.In collaboration with the Chief of Party, ensure the adequacy of planning, monitoring and reporting, and competence for the effective scale up of program interventions to meet established programmatic and financial targets and timeframes.Develop and implement systems that address micro enterprise and other pertinent sectoral issues. Resolve/facilitate the resolution of technical issues.Provide strategic oversight of program tasks and activities, including participating in budget discussions.  Conduct monitoring visits to observe field activities.Promote quality, efficiency, integrity, and learning throughout program duration.Mentor and supervise direct report/s, including the program’s technical leads.Participate  in Project related forums, workshops, government meetings, or other events as required; Provide clear explanations of the Project and CARE’s work in Laos to partners, government agencies and other relevant stakeholders; Provide support to the partners through mentoring and on-the-job training including the explanation of USAID and  CARE Laos policies and procedures; Ensure the efficient and proper use of project funds in line with the approved budget and in compliance with CARE’s finance manual and donor guidelines; Ensure Micro Enterprise Project and Activities are implemented in an efficient and effective manner;Ensure USAID  donor requirements, including narrative and financial reports, are provided in a timely and accurate manner;Oversee and manage the work of direct reports, including leading effective team work and relationships and ensuring regular team meetings and communications to the team;Coordinate with, strengthen and maintain relations with relevant Government authorities at Provincial and National level and other International and Non-Government Organisations. EXPERIENCE AND QUALIFICATIONS: Master’s degree in International Development, Agriculture/Agronomy, Economics, and/or related field. Minimum of 8 years’ of recent and progressively-challenging experience working in Micro Enterprise Field Previous experience in management of USAID funded-programs Experience with one or more of the following cross-cutting approaches: gender equity and female empowerment, youth empowerment, and social accountability and governance.Proven leadership skills and demonstrated experience in recruiting, developing, and managing staff.Demonstrated ability to build and maintain relationships with host governments, donors, other donor-funded projects and stakeholders, local organizations, and partners. Experience managing programmatic and financial reporting requirements.Fluency in written and spoken Laos and English. Knowledge of an ethnic language advantageous. Demonstrated understanding of gender equality and a commitment to CARE’s approach and values including ethnic diversity and cultural sensitivity.  APPLICATION SUBMISSION  Qualified candidates should submit a CV and a letter of application that address the Qualifications and Experience required to lao.jobs@careint.org before the deadline: 10 June 2018  CARE is an equal opportunity employer committed to a diverse workforce. Women, ethnic minorities and people with disabilities are strongly encouraged to apply.  CARE is committed to protecting the rights of children.  CARE reserves the right to conduct screening procedures to ensure a child safe environment.

Business Development Partner

SOL Networks Limited

Location: Savannakhet, Luang Prabang, Vientiane Capital

Accountant

CMEC Lao Company Limited

Location: Vientiane Capital

Accountant

D'SPEED INTERNATIONAL CLUB

Location: Vientiane

Information Officer

MAG

Location: Vientiane Capital

Human Resource Team Leader

Xe-Pian Xe-Namnoy Power Company Limited (PNPC)

Location: Vientiane Capital

ຫົວໜ້າພະແນກການຕະຫຼາດ ແລະ ພັດທະນາທຸລະກິດ

Lao World Public Company

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານດູແລການກໍ່ສ້າງອາຄານ

New Chip Xeng Co., Ltd

Location: Vientiane Capital

ຊ່າງສ້ອມແປງລົດເບົາ

MMG LXML Sepon

Location: Savannakhet

Hydro-Meteorological Senior Engineer (Based in Xayaburi Site)

Xayaburi Power Co., Ltd.

Location: Vientiane

Hydro-Meteorological Senior Engineer (Based in Xayaburi Site)

Xayaburi Power Co., Ltd

Location: Vientiane

ຜູ້ຄວບຄຸມລົດຍົກ

MMG LXML Sepon

Location: Savannakhet

Expert for Marketing and Business Development

KOTRA Korea Trade Investment Promotion Agency Embassy of the Republic of Korea

Location: Vientiane Capital

ຜູ້ຈັດການຮ້ານ

SNK Food House

Location: Vientiane Capital

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ-ການເງີນ

Chalern Sekong Group Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

Senior Officer for MD’s Office

Nam Theun 1 Power Co., Ltd. (“NT1PC”)

Location: Vientiane Capital

House Keeping

Inthira Group

Location: Vientiane

Planning and Budget Analyst

Phonesack Group Co.,Ltd

Location: Vientiane Capital

Tour operator

JDR TOUR LAOS CO.,LTD

Location: Vientiane Capital

ຮັບສະໝັກ ຜູ້ມີປະສົບການເຮັດວຽກທາງການເງິນ

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

Location: Savannakhet, Luang Prabang, Other

Ahan District Coordinator

World Vision Lao

Location: Savannakhet, Attapeu, Saravan

ພະນັກງານຂາຍຢາ ແລະ ຂາຍເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ

ບໍລິສັດການຢາເອັນເອັນຊີ ແລະ ບໍລິສັດໄຊງ່ອນ - ວຽງຈັນ

Location: Vientiane Capital

Quality Assurance Supervisor

Population Services International (PSI) Laos

Location: Vientiane Capital

RAI Finance Administrator

Center of Malariology, Parasitology and Entomology

Location: Savannakhet, Other, Champasak

ຊ່າງສ້ອມແປງເຄື່ອງກົນຈັກໜັກ

MMG LXML Sepon

Location: Savannakhet

ຜູ້ຈັດການເຂດຂາຍ

Lao Coca-Cola Bottling Company Limited.

Location: Champasak

Gender Advisor

World Vision Lao

Location: Savannakhet

Senior Project Officers

CARE International

Location: Xékong

Ahan Operation Team Lead

World Vision Lao

Location: Savannakhet

HOT

Quality and Operation Officer

HUAWEI TECHNOLOGIES (LAO) SOLE CO.,LTD

Location: Vientiane Capital

ຮັບສະໝັກວຽກສຳລັບນັກສຶກສາຈົບໃໝ່

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

Location: Other, Vientiane Capital, Champasak

Ahan Operation Team Lead

World Vision Lao

Location: Savannakhet

ພະ​ນັກ​ງານ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ

SISOMBATH LEASING CO., LTD

Location: Vientiane Capital

ຜູ້ຈັດການເຂດຂາຍ

Lao Coca-Cola Bottling Company Limited.

Location: Vientiane Capital

General Support Assistant

Plan International in Laos

Location: Vientiane Capital

Administration Division

Mekong River Commission (MRC)

Location: Vientiane Capital

Hydro-Meteorological Senior Engineer (Based in Xayaburi Site)

Xayaburi Power Co., Ltd

Location: Vientiane

Distribution Manager

MVP M-Pictures Film Distribution (Lao) Company Limited

Location: Vientiane Capital

ຜູ້ຈັດການເຂດຂາຍ

Lao Coca-Cola Bottling Company Limited.

Location: Champasak

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

KHOUAN CHAY TRADING IMPORT-EXPORT Co.,LTD

Location: Other, Vientiane Capital, Champasak

Senior Program Officer

Clinton Health Access Initiative (CHAI)

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານຂາຍ

Lao Coca-Cola Bottling Company Limited.

Location: Bokeo

Quality Assurance Supervisor

Population Services International (PSI) Laos

Location: Vientiane Capital

Hydro-Meteorological Senior Engineer (Based in Xayaburi Site)

Xayaburi Power Co., Ltd.

Location: Vientiane

HR Assistant Manager

M Lao Import Export Co.,Ltd

Location: Vientiane Capital

Ahan Operation Team Lead

World Vision Lao

Location: Savannakhet

HOT

Quality and Operation Officer

HUAWEI TECHNOLOGIES (LAO) SOLE CO.,LTD

Location: Vientiane Capital

ນາຍແປພາສາ 2 ຕໍາແໜ່ງ (现面向社会招聘翻译 2 名)

Nam Kong 1 Power Company Limited

Location: Attapeu

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ-ບຸກຄະລາກອນ

Chalern Sekong Group Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

Hydrology Senior Engineer - Forecasting Department (Based in Xayaburi Site)

Xayaburi Power Co., Ltd.

Location: Vientiane

Gender Advisor

World Vision Lao

Location: Savannakhet

ພະນັກງານຂາຍ

Lao Coca-Cola Bottling Company Limited.

Location: Xaignabouri

Ahan District Coordinator

World Vision Lao

Location: Savannakhet, Attapeu, Saravan

HOT

Commercial and Contract Manager

HUAWEI TECHNOLOGIES (LAO) SOLE CO.,LTD

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານຂາຍ

Lao Coca-Cola Bottling Company Limited.

Location: Louang Namtha

Program Officer, Vaccines Program

Clinton Health Access Initiative (CHAI)

Location: Vientiane Capital

Assistant to the Project Manager

Burapha Agroforestry Co., Ltd

Location: Vientiane

Ahan District Officer

World Vision Lao

Location: Savannakhet, Attapeu, Saravan

Ahan Operation Team Lead

World Vision Lao

Location: Attapeu

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ-ການເງີນ

Chalern Sekong Group Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

Senior Officer for MD’s Office

Nam Theun 1 Power Co., Ltd. (“NT1PC”)

Location: Vientiane Capital

Confirm this job

Submit

Confirm this job

Submit
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.