108jobs

FIND YOUR NEXT JOB


ພະນັກງານຜູ້ມີປະສົບການຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

Mekong Finance

see more

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ( ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການຫຼາຍຕຳແໜ່ງ )ພາບໂດຍລວມMekong Finance (ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກແມ່ຂອງ) ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນກັບຄົນຍີ່ປຸ່ນ ພວກເຮົາຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຜູ້ທີ່ມີປະສົບການຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:ຜູ້ມີປະສົບການມາຈາກທະນາຄານ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ.ຜູ້ມີປະສົບການມາຈາກການຂາຍປະກັນໄພ.ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການທາງດ້ານສິນເຊື່ອລົດໃຫຍ່ ແລະ ລົດຈັກ.ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການທາງດ້ານການຂາຍລົດໃຫຍ່ ແລະ ລົດຈັກ.ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການດ້ານການຈຳທະບຽນລົດຈັກ.ຕ່ຳແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການຫົວໜ້າພະແນກ  ( ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 1500$ )ຫົວໜ້າຂະແໜງ ( ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 1000$ )ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ( ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 700$ )ຫົວໜ້າຈຸ ( ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 500$ )ເງື່ອນໄຂການສະໝັກບໍ່ຈຳກັດເພດ ບໍ່ຈຳກັດອາຍຸເປັນຄົນດຸໝັ່ນ ຫ້າວຫັນ, ມີທັກສະໃນການສື່ສານ, ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້ຈົບຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລິນຍາຕີຂື້ນໄປຕ້ອງມີປະສົບການຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງເອກະສານປະກອບມີຊີວະປະຫວັດ -  ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່           - ສຳມະໂນຄົວ ໃບປະກາດ - ໃບແຈ້ງໂທດໃບຄະແນນ - ໃບຜ່ານງານສົນໃຈສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ເບີ 030 5165599Email: mekhongfinance27@gmail.com

Accounting Supervisor

Phonesack Group Co.,Ltd

see more

CAREER OPPORTUNITIESNo 012/2018Phonesack Group Co., Ltd is one of the largest wholly owned Lao companies. The Company employs over 100 supportive personnel at its headquarters and over 2500 employees and sub-contractors throughout sites in Lao PDR.Now is an exciting time to build a career with Phonesack Group Co., Ltd. (PSG). We have a huge range of projects which require driven and talented people to join our team, to lead and collaborates innovative ideas. We are currently seeking the following positions:1. Accounting Supervisor, 1 position base in Head Quarter, Vientiane Capital, Working day: Mon-Fri (8 hours/day).Duty Description:To manage the daily work related to accounting transactions, cash and other transactions in Head Quarter and/or in subsidiary companies.Issue financial reports of the company which he/she is in-charge (called “Company”) monthly, quarterly, biannually and annually which includes the operations business activities.Make regulatory schedule to train ACCA/IFRS for local accounting staff.Review daily transaction in accounting system for HQ and project under HQ and advise accounting employees to fix if there is mistake occurred.Monthly cost comparsion between actual vs budget vs forecast and put the comments.Work with other supervisors and staff to perform balance sheet reconciliation accounts on monthly basic and complete on timeline.Improve the internal accounting process and coodinate with related department if there is any disadvantage.Check, examine the documents related to accounts payable of Company before submitting to managers/authorizers to approve.Check and examine the Trial balance, General ledger in details.Correct and/or adjust the financial reports to meet the requirement of IFRS, depending on what kind of reports needed to be issued.Issue other accounting and/or financial reports requested by Accounting managers or the BOMCapitalise fixed assets, monthly run depreciation and reconcile between fixed asset register and GLPerform the accounting team to make the physical fixed assets count at the end of the year and reconcile between fixed assets register with assets counted.Improve the fixed assets movement process between HQ and subsidiary company.Travel to the sites for business trip if there is any requirement.Work with the external auditors, taxation officers if related to Company.Support accounting work to othe company under Phonesack Group and subsidiaries if it needed.Do other duties assigned by Accounting Managers of PSG group and/or BOM of PSG. Qualification Required:Should have at least Bachelor's degree in finance or accounting,CPA/ACCA/CIMA is preferredWork experience and skills4 years to 6+ years of progressively responsible related experienceGood English skillsCan work under high work pressure and hard workingOutstanding ability of using advanced Excel and other Microsoft office applicationsSAP or ERP software experience is preferred We offer the successful candidate an excellent salary and benefits package, Including PSG self insurance National Social Security Fund Office, Field travels Allowance, Mobile Phone Policies, etc…We invite qualified candidate to submit your resume stating position apply for, your present and expected salary and ref directly, E-mail to: careers@phonesackgroup.com or send hard copy of application form to the Human Resources Department at: Phonesack Group, Ltd. Unit 15, Sithong Road, Pakthang Village, Sikhottabong District, P.O. Box 1808, Vientiane Lao PDR. Tel: 021 550497, ext 1153, Fax: (856-21) 550498.

Many Positions

AEON Leasing Service (Lao) Co., Ltd

see more

VACANCYAEON Leasing Service (Lao) Co., Ltd. We are a reputable financial company and our brand is the famous brand of various businesses in many countries in Asia. We are expanding our business and seeking skillful candidate to be part of “AEON” company in Vientiane with attractive benefit and bright opportunity. If you would like to be one of us and join our growing challenge, please do not hesitate to contact us.I. IT System Department.Assistant Manager - Manager Job Qualification:Minimum 2 years related experience in related field is required.Bachelor’s Degree / College Degree in Computer Science, Information Technology, or similar field.Good command of both spoken and written English will be advantage.Familiar with SQL and have experience on creating report by SQL script.Have knowledge about loan business/system and database administrator would be advantageous.Management skill, flexible, responsible and deadline oriented.II. Credit Control Department.Manager - Senior Manager Job Qualification:Minimum 3 years related experience in related field is required.Bachelor’s Degree / College Degree in business administration, Computer Science, Information Technology, or similar field.Good command of both spoken and written English will be advantage.Leadership, Management skill and overall leasing business knowledge.Credit control special technique or highly analysis skill would be advantageous.III. Collection Department.Assistant Manager – Senior Manager Job Qualification:Minimum 3 years related experience in related field is required.Bachelor’s Degree / College Degree in business administration, Computer Science, Information Technology, or similar field.Good command of both spoken and written English will be advantage.Leadership, Management skill and overall leasing business knowledge.Can work under pressure and Negotiation skill.IV. Human resource development Supervisor – Assistant managerJob Qualification:Minimum of 2 year experience in related fieldBachelor’s Degree / College Degree in related field.Leadership, Communication/presentation skill and Well character.Proficient in Microsoft Office Applications (Word, Excel and PowerPoint)Multi-tasking, Open-Mind and positive thinking and hardworking.V. Risk Management and Compliance departmentSupervisor – ManagerJob Qualification:Bachelor's Degree.Minimum of 1 – 3 years' experience in Legal, Risk Compliance or relevant field.Good command of both spoken and written English will be advantage.Good command of MS Office, Excel, Word and OutlookTranslation of various documents from Lao to English and English to Lao.Review and revise Minutes, internal memos, agreements and reports from various meetings.Handle first and second level communications with various entities as required.Assist the departments in managing risk and ensure compliance.Ability to identify and resolve issues or conflicts with minimal supervision.Stay abreast of legal developments affecting the Company, its clients and its industry and synthesize the information to incorporate it into the Company's transactional goals.Interested candidates should submit a full application (CV, cover letter, Copy of ID card, Copy Education Certificate, Medical certificate, Criminal Record) to the email address or address as below :Email : sayngeunt@aeonlao.com.la,  noudc@aeonlao.com.laTel : 021 855-888ກະລຸນາລະບຸຕຳແໜ່ງທີ່ຕົນສະໝັກໃຫ້ລະອຽດ.

Programme Associate

United Nations Children’s Fund (UNICEF)

Location: Vientiane Capital

Collection Assistant Manager – Senior Manager

AEON Leasing Service (Lao) Co., Ltd

Location: Vientiane Capital

Marketing executive

SCG Trading Lao Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

Accounting Supervisor

Phonesack Group Co.,Ltd

Location: Vientiane Capital

National Project Coordinator to Support the Capacity Building

MINISTRY OF INDUSTRY AND COMMERCE (NATIONAL IMPLEMENTATION UNIT) - SME A2F

Location: Vientiane Capital

Electrical Engineer

Electrical Civil Mechanical Engineering (ECME)

Location: Vientiane Capital

IT System Assistant Manager - Manager

AEON Leasing Service (Lao) Co., Ltd

Location: Vientiane Capital

Administrative Officers

MINISTRY OF INDUSTRY AND COMMERCE (NATIONAL IMPLEMENTATION UNIT) - LTC

Location: Vientiane Capital

ບັນຊີ

PHONGSUBTHAVY GROUP

Location: Vientiane Capital

Credit Control - Laos

Booking.com

Location: Vientiane

ນັກຂ່າວ ພາສາອັງກິດ

Xinhua News Agency

Location: Vientiane Capital

Account Developer – HORECA

Lao Coca-Cola Bottling Company Limited.

Location: Vientiane Capital

Executive Treasury Management & Finance Admin

PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (LAO) COMPANY LIMITED

Location: Vientiane Capital

Internship

Global Green Growth Institute (GGGI)

Location: Vientiane Capital

Advanced Telecom Technician (M/F)

CIT Lao Ltd - ATM

Location: Vientiane Capital

Senior Accounting Officer

PHONGSUBTHAVY GROUP

Location: Vientiane Capital

Sales Engineer ITD and Retail

Schneider Electric Laos

Location: Vientiane Capital

Civil Society Enabling Environment (CSEE) Advisor

GIZ Office Vientiane

Location: Vientiane Capital

Partner Project and Energy Sales Manager

Schneider Electric Laos

Location: Vientiane Capital

Monitoring & Evaluation Coordinator

The HALO Trust

Location: Savannakhet

Senior Payroll Officer

Phonesack Group Co.,Ltd

Location: Vientiane Capital

Procurement Manager

AIF Group

Location: Vientiane Capital

ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍ

Lao Coca-Cola Bottling Company Limited.

Location: Attapeu, Khammouan

Marketing Assistant

AIF Group

Location: Vientiane Capital

District Basic Education Coordinators

Plan International in Laos

Location: Oudômxai

ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບໂຄງການ

ບໍລິສັດເອັນເອັນຊີ ຈຳກັດ

Location: Vientiane Capital

Program Coordinator Gender Justice

Oxfam

Location: Vientiane Capital

Marketing Assistant

HUAWEI TECHNOLOGIES (LAO) SOLE CO.,LTD

Location: Vientiane Capital

Product Marketing (Mobile Phone Business)

Thai Samsung Electronics Co.,Ltd.

Location: Vientiane Capital

Hydro Mechanical Engineer

Xayaburi Power Co., Ltd.

Location: Xaignabouri

Confirm this job

Submit

Confirm this job

Submit
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.