108jobs

FIND YOUR NEXT JOB


ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

see more

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງLALCO ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນປີ 2015 ແລະ ມີເປົ້າໝາຍຈະເປັນບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊຶ່ອອັນດັບຕົ້ນໆໃນລາວ. ປັດຈຸບັນພວກເຮົາມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 450ຄົນ ບໍ່ແມ່ນມີແຕ່ພະນັກງານທີ່ເປັນຄົນລາວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມີຄົນຍີ່ປຸ່ນ, ຄົນຟິລິບປິນ, ຄົນຫວຽດນາມ, ຄົນໄທ ແລະອື່ນໆ. ອີງຕາມກະເຈີນເຕີບໂຕຂອງບໍລິສັດ ພວກເຮົາມີແຜນທີ່ຈະຈົດທະບຽນກັບຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ. ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງຊອກຫາພະນັກງານໃໝ່ຜູ້ທີ່ສາມາດສື່ສານພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ພາສາອັງກິດໄດ້ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ຢາກພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ກາຍເປັນນັກທຸລະກິດໃນອານາຄົດ.ຕຳແໜ່ງI. ພະນັກງານການຕະຫຼາດ ( ລົດໃຫຍ່ ແລະ ລົດຈັກ )ຄຸນນະວຸດທິສຳຫຼັບຄົນທີ່ເຄີຍຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ພາສາອັງກິດ ຢູ່ມະຫາວິທະຍະໄລ ຫຼື ວິທະຍາໄລ ຫຼື ຄົນທີ່ເຄີຍໃຊ້ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ພາສາອັງກິດ ໃນການເຮັດວຽກຄົນພື້ນຖານ: ແຂວງຫົວພັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ສາລະວັນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ1.ສຳນັກງານໃຫຍ່ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ2. ສາຂາໃໝ່ທີ່ ແຂວງຫົວພັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ສາລະວັນເງິນເດືອນຕໍ່ລອງໄດ້ພວກເຮົາມີລະບົບຝຶກວຽກສຳລັບພະນັກງານທີ່ບໍ່ມີປະສົບການພວກເຮົາຈະຂື້ນເງິນເດືອນໃຫ້ອີງຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ຜົນງານໃນການເຮັດວຽກII. ຮັບສະໝັກ ຜູ້ມີປະສົບການເຮັດວຽກທາງການເງິນຫົວໜ້າພະແນກຫົວໜ້າຂະແໜງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ1. ເງື່ອນໄຂສະໝັກຜູ້ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນບໍລິສັດທາງການເງິນ ເຊັ່ນ: ທະນາຄານ, ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ2. ເງິນເດືອນ1000 ໂດລາ – 2000 ໂດລາ*ສາມາດໂອ້ລົມກັນໄດ້ ອີງຕາມປະສົບການ ແລະ ຄວາມສາມາດIII.ຮັບສະໝັກ ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່LALCO ເປັນບໍລິສັດທາງການເງິນ ທີ່ບໍ່ມີການຜະລິດວັດຖຸສິ່ງຂອງ ແຕ່ມີການສ້າງພັດທະນາຄົນ. ພວກເຮົາພູມໃຈ ທີ່ເປັນບໍລິສັດອັນດັບໜຶ່ງ ໃນການສົ່ງເສີມການພັດທະນາດ້ານບຸກຄະລາກອນ ໃນ ສປປ ລາວ. ພະນັກງານລຸ້ນອ້າຍເອື້ອຍຜູ້ທີ່ມີປະສົບການ ຈະຊ່ວຍຝຶກສອນທ່ານຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານກາຍເປັນນັກທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນອະນາຄົດ, ສະນັ້ນ ຈິ່ງບໍ່ຕ້ອງກັງວົນ ແລະ ສະໝັກເຂົ້າມາໄດ້.I.【ເນື້ອໃນຂອງວຽກ】 ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ວຽກທາງດ້ານສິນເຊື່ອ SME (ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ).II. ເງື່ອນໄຂສະໝັກ1. ນັກສຶກສາທີ່ຈົບຈາກວິທະຍາໄລ ເອກະຊົນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ(ຫລື ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງປະເທດ)ຜູ້ທີ່່ຫາກໍ່ຮຽນຈົບ ຫຼື ຜູ້ທີ່ກຳລັງຈະຈົບກໍ່ສາມດສະໝັກໄດ້2. 【ການໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ】3. ເງີນເດືອນ 300 $ (ລວມທັງຄ່າເດີນທາງ)ສົນໃຈຕິດຕໍ່ແລະສອບຖອບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມເອກະສານປະກອບມີ:ຊີວະປະຫວັດໃບປະກາດໃບຄະແນນໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ສຳມະໂນຄົວໃບບຄ້ຳປະກັນ020 5541 1455 ແລະ 021 410 452Mail: (phinsavanh.t@lalco.la), (hrlalco@gmail.com)      

Drill Supervisor

Phu Bia Mining

see more

DISCOVER YOUR POTENTIAL.   DEVELOP YOUR FUTURE.                          GROW WITH PHU BIA MINING. Drill Supervisor  Join our growing company in the dynamic mining industry, multi-cultural team environmentLead a team of mining drill operators to meet production targets, whilst maintaining the highest of safety standards Generous salary and benefits package –  14 days on,  7 days off roster THIS POSITION IS AVAILABLE TO LAO NATIONALS ONLY.  This is an exciting time to join Phu Bia Mining in a dynamic industry.  Our Phu Kham Copper-Gold Operation is in its sixth year of production, our Ban Houayxai Gold-Silver Operation commenced production in 2012 and we have a pipeline of exploration projects in Laos.   We offer many different career opportunities at our mine and exploration sites and in our Vientiane office; and as an employer who values diversity, we encourage women to apply for all available positions.  Our modern mine camps provide great Lao, Asian and Western food, sport and recreational facilities and housekeeping services. Site-based employees work a roster of20 days on, 8 days off or 14 days on, 7 days off for shift work, while Vientiane – based employees work 5 days per week with 2 days off. This position is based at our open cut Phu Kham Copper-Gold Operation. Reporting to the Mining Production Superintendent, you will supervise the crew of drill operators to ensure targets are met in accordance with the mine plan and safety, quality and environmental standards.  Your responsibilities will include: Supervising the crew of drill operators and mining contractors ensuring the highest level of safety standardsProviding mining operations supervision as requiredProviding input and expertise into operational and development plans as requiredEnsuring mine safety systems and procedures are well understood and complied withMaintaining accurate and timely records of work performed during crewCoaching  Lao staff ensuring they have adequate skill to perform their dutiesControlling the cost of  the various mobile equipment contractors  To be successful in this role, you will require: Degree in Mining is desirable Considerable previous experience in large scale drilling or mining earthworksExperience managing a large fleet of heavy, multi-functional mobile equipment Proven track record of leading teams in a production environmentExcellent written and verbal communication skills both English and LaoDemonstrated experience in leading a safe working cultureA proactive, achievement oriented approachCompetency in Microsoft Office suiteCurrent B class drivers licence If you are interested in applying for the position, we encourage you to apply online via our website at  https://career10.successfactors.com/sfcareer/jobreqcareer?jobId=10641&company=PanAust&username= 

Deputy Chief OF Party

CARE International

see more

CARE is an international humanitarian organisation fighting global poverty, with a vision to which focuses on empowering women and girls to fight poverty and bring lasting change to their communities. We work in over 80 countries around the world. We work with partners to achieve lasting results for marginalized communities.  Vacancy AnnouncementDEPUTY CHIEF OF PARTY (1 position, based in Vientiane Capital with frequent travel to Provinces) The Deputy Chief of Party (DCOP) will support an anticipated five-year USAID-funded microenterprise project where there is a key focus on the agricultural sector accesses economic opportunities.  The activities include support to microfinance institutions to improve access to financial services that are tailored to the needs of microenterprises; reduce regulatory, policy, and barriers that limited growth opportunities for microenterprises; build capacity to microenterprises to improve quality, productivity and market potential as well as increase access to new markets. The DCOP will work closely with the Chief of Party to guarantee quality, efficiency, integrity, and learning throughout the project duration. The role will provide strategic oversight and technical guidance to, and resolve challenges in implementation of, cross-sectoral activities reflective of the program’s theory of change, logical framework, monitoring and evaluation, and relevant work plans. In addition to promoting quality, the DCOP will encourage efficiency in program delivery.  This involves continually monitoring program tasks and activities against goals; minimizing duplication of personnel activities; and defining and using standard operating procedures. The DCOP is also expected to promote learning and innovation.  This includes adapting tools and systems; promoting data-driven, evidence-based actions; expanding successful activities’ breadth and depth; building capacity to work in new ways; and communicating best practices to relevant parties. This position is based in Vientiane Capital with travel frequently to Project sites. MAJOR RESPONSIBILITIES Support the Chief Of Party to ensure the Micro Enterprise Project is aligned to CARE’s long term program strategy has a strong focus on gender equality and women’s empowerment through actively contributing to strategy development as a member of the CARE Lao’s Leadership Team;  Oversee the coordinated planning (of activities and resources) and implementation of the program and program operations in line with state-of-the art strategies, technical standards, and applicable USAID rules and regulations.In collaboration with the Chief of Party, ensure the adequacy of planning, monitoring and reporting, and competence for the effective scale up of program interventions to meet established programmatic and financial targets and timeframes.Develop and implement systems that address micro enterprise and other pertinent sectoral issues. Resolve/facilitate the resolution of technical issues.Provide strategic oversight of program tasks and activities, including participating in budget discussions.  Conduct monitoring visits to observe field activities.Promote quality, efficiency, integrity, and learning throughout program duration.Mentor and supervise direct report/s, including the program’s technical leads.Participate  in Project related forums, workshops, government meetings, or other events as required; Provide clear explanations of the Project and CARE’s work in Laos to partners, government agencies and other relevant stakeholders; Provide support to the partners through mentoring and on-the-job training including the explanation of USAID and  CARE Laos policies and procedures; Ensure the efficient and proper use of project funds in line with the approved budget and in compliance with CARE’s finance manual and donor guidelines; Ensure Micro Enterprise Project and Activities are implemented in an efficient and effective manner;Ensure USAID  donor requirements, including narrative and financial reports, are provided in a timely and accurate manner;Oversee and manage the work of direct reports, including leading effective team work and relationships and ensuring regular team meetings and communications to the team;Coordinate with, strengthen and maintain relations with relevant Government authorities at Provincial and National level and other International and Non-Government Organisations. EXPERIENCE AND QUALIFICATIONS: Master’s degree in International Development, Agriculture/Agronomy, Economics, and/or related field. Minimum of 8 years’ of recent and progressively-challenging experience working in Micro Enterprise Field Previous experience in management of USAID funded-programs Experience with one or more of the following cross-cutting approaches: gender equity and female empowerment, youth empowerment, and social accountability and governance.Proven leadership skills and demonstrated experience in recruiting, developing, and managing staff.Demonstrated ability to build and maintain relationships with host governments, donors, other donor-funded projects and stakeholders, local organizations, and partners. Experience managing programmatic and financial reporting requirements.Fluency in written and spoken Laos and English. Knowledge of an ethnic language advantageous. Demonstrated understanding of gender equality and a commitment to CARE’s approach and values including ethnic diversity and cultural sensitivity.  APPLICATION SUBMISSION  Qualified candidates should submit a CV and a letter of application that address the Qualifications and Experience required to lao.jobs@careint.org before the deadline: 10 June 2018  CARE is an equal opportunity employer committed to a diverse workforce. Women, ethnic minorities and people with disabilities are strongly encouraged to apply.  CARE is committed to protecting the rights of children.  CARE reserves the right to conduct screening procedures to ensure a child safe environment.

ພະນັກງານຫ້ອງການ

Cathay United Bank Vientiane Capital Branch

Location: Vientiane Capital

Finance Officer

Indochina Research (Laos) Ltd

Location: Vientiane Capital

Business Development Partner

SOL Networks Limited

Location: Savannakhet, Luang Prabang, Vientiane Capital

Document Control Officer

Nam Theun 1 Power Co., Ltd. (“NT1PC”)

Location: Vientiane Capital

Management Trainee Program

Lao Brewery Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

PO Processing Officer

Phu Bia Mining

Location: Vientiane Capital

Sales Admin

DK Lao Trading Sole Co., g , Ltd. (DK Lao)

Location: Vientiane Capital

Claim Officer

MSIG Insurance (Lao) Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

Technical Officer & Technical Assistant

Korea Foundation International Healthcare (KOFIH)

Location: Vientiane Capital

Account Assistant

Ernst & Young Lao Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

Account Assistance Cum Cashier

Tokojaya Lao Assurance Co. Ltd.

Location: Vientiane Capital

Administration Officer

GIZ Office Vientiane

Location: Vientiane Capital

ຫົວໜ້າພະແນກການຕະຫຼາດ ແລະ ພັດທະນາທຸລະກິດ

Lao World Public Company

Location: Vientiane Capital

Sales and Marketing Executive

SCG Trading Lao Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

Human Resource Manager

TOYOTA LAOTHANI

Location: Vientiane Capital

Quality Supervisor

CELESTICA Lao Co.,Ltd.

Location: Savannakhet

General Manager

SNK Hotel

Location: Vientiane Capital

ຮັບສະໝັກນັກສຶກສາຈົບໃໝ່

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

Location: Luang Prabang, Other, Champasak

RAI Project and M&E Coordinator

Center of Malariology, Parasitology and Entomology

Location: Savannakhet, Other, Champasak

ຜູ້ຕີລາຄາດິນ

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

Location: Vientiane Capital

Human Resources Manager

CELESTICA Lao Co.,Ltd.

Location: Savannakhet

Human Resource Officer

Major Platinum Cineplex (Lao) Co.,Ltd.

Location: Vientiane Capital

Admin Supervisor

SNK Hotel

Location: Vientiane Capital

Sales and Marketing

DK Lao Trading Sole Co., g , Ltd. (DK Lao)

Location: Vientiane Capital

Junior Administration Officer

GIZ Office Vientiane

Location: Vientiane Capital

Finance Staff

ALLIANZ GENERAL LAOS (AGL)

Location: Vientiane Capital

IT support Officer

Catholic Relief Services (CRS)

Location: Savannakhet

Credit Control Executive

Tokojaya Lao Assurance Co. Ltd.

Location: Vientiane Capital

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

DM Group Sole Co., Ltd

Location: Vientiane Capital

Planning and Budget Analyst

Phonesack Group Co.,Ltd

Location: Vientiane Capital

Interpreter

D'SPEED INTERNATIONAL CLUB

Location: Vientiane Capital

Accountant

D'SPEED INTERNATIONAL CLUB

Location: Vientiane

General Manager

SNK Hotel

Location: Vientiane Capital

Marketing Executive

RMA Lao Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

Many Positions

CMC/ITD/SONG DA Joint Venture

Location: Bolikhamxai

Tour operator

JDR TOUR LAOS CO.,LTD

Location: Vientiane Capital

Admin Supervisor

SNK Hotel

Location: Vientiane Capital

Senior Operations Assistant

Asian Development Bank (ADB)

Location: Vientiane Capital

Store Keeper

MAG

Location: Xiangkhoang

Sales and Marketing Executive

SCG Trading Lao Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

Technical Officer & Technical Assistant

Korea Foundation International Healthcare (KOFIH)

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານຫ້ອງການ

Cathay United Bank Vientiane Capital Branch

Location: Vientiane Capital

Head, Credit Control

RHB Bank Lao Limited

Location: Vientiane Capital

Regional Supervisor

RMA Lao Co., Ltd.

Location: Luang Prabang

Communications Manager

Vientiane International School (VIS)

Location: Vientiane Capital

Confirm this job

Submit

Confirm this job

Submit
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.