108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຝ່າຍບໍລິຫານ
Negotiable

Power Development Company

Dongpaina Road Saphanthong Village Sisattanak District Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດທີ່ ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານພະລັງງານຈາກຕ່າງປະເທດ, ເປັນບໍລິສັດທີ່ຈົດທະບຽນໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບ ແລະ ເປັນບໍລິສັດນຳຫນ້າໃນການໃຫ້ບໍລິການດ້ານພະລັງງານຢູ່ໃນຂົງເຂດອິນດູຈີນ ແລະ ອາຊຽນ. ປະຈຸບັນບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການປະຈຳ ສປປລາວ ເຊີ່ງມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານເພື່ອມາປະຕິບັດວຽກງານກັບພວກເຮົາດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຝ່າຍບໍລິຫານ (1 ຕຳແຫນ່ງ)

ລາຍລະອຽດຂອງວຽກ

 • ກະກຽມເອກະສານການເບີກຈ່າຍແລະຂໍອະນຸມັດຕ່າງໆ ການເງິນ, ບັນຊີ,ຈັດຊື້ ແລະວຽກງານບຸກຄະລາກອນ
 • ປະສານງານແລະອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມາຕິດຕໍ່ວຽກງານກັບບໍລິສັດ
 • ກະກຽມແລະເກັບມ້ຽນເອກະສານພາຍໃນຫ້ອງການ
 • ຄວບຄຸມການເບີກຈ່າຍອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ
 • ປະຕິບັດ ໜ້າ ທີ່ອື່ນໆ ມອບ ໝາຍ

ຄຸນວຸດທິ

 • ຊາຍຫລືຍິງອາຍຸ 20-35 ປີ
 • ລະດັບການສຶກສາປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປໃນທຸກສາຂາ (ໂດຍສະເພາະຂະແຫນງ ບັນຊີ, ການເງິນ, ເສດຖະສາດ ຫລືການບໍລິຫານທົ່ວໄປ)
 • ສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້ໄວ
 • ສາມາດສື່ສານເປັນພາສາ ອັງກິດໄດ້ລະດັບດີ
 • ມີບຸກຂະລິຂະພາບແລະມີມະນຸດສຳພັນທີ່ດີ
 • ມີທັກສະໃນການນຳໃຊ້ໂປແກຼມ Microsoft Office (Word, Excel)

ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດສົ່ງໃບສະຫມັກພ້ອມດ້ວຍ CV ມາທີ່ powerproject.laos@gmail.com ພາຍໃນວັນທີ 18 ຕຸລາ 2019 ນີ້ (Short Candidates will be Called for Interview Only)

 • job summary
 • Post Date 07 October 2019
 • Prefered Language English
 • Job Level Officer
 • Job Industry TRADING & DISTRIBUTION
 • Job Function Admin-Secretary / Personal Assistant
 • Job Location Vientiane Capital
Power Development Company

Power Development Company

Dongpaina Road Saphanthong Village Sisattanak District Vientiane Capital

Contact
Contact Name : N/A
Email : powerproject.laos@gmail.com
ABOUT COMPANY

ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດທີ່ ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານພະລັງງານຈາກຕ່າງປະເທດ, ເປັນບໍລິສັດທີ່ຈົດທະບຽນໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບ ແລະ ເປັນບໍລິສັດນຳຫນ້າໃນການໃຫ້ບໍລິການດ້ານພະລັງງານຢູ່ໃນຂົງເຂດອິນດູຈີນ ແລະ ອາຊຽນ. ປະຈຸບັນບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການປະຈຳ ສປປລາວ 

Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.