108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Receptionist(ຊາຍ)
Negotiable

Sailomyen Cafe & Hostel

N/A Saiylom Village Chanthabouly District Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

ຕຳແໜ່ງ Receptionist
ໂມງເຮັດວຽກ 05:00 PM – 07:00 AM

ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ:

 • ຮັບຕ້ອນລູກຄ້າທີ່ເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການ ພາຍໃນໂຮງແຮມ
 • ຕິດຕາມການສັ່ງຈອງໂຮງແຮມ Booking & Agoda
 • Check in & Check out
 • ຕ້ອງຮັກສາເງີນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ເຮັດລາຍງານໃຫ້ທີມຕໍ່ໄປເບີ່ງວຽກໂດຍລວມຂອງ Receptionist
 • ປະກອບເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນລູກຄ້າເຂົ້າໃນຖານລະບົບ
 • ໃນກໍລະນີລູກຄ້າໂທມາຂໍຄວາມຊວ່ຍເຫຼືອ ຕ້ອງຮູ້ຈັກແກ້ໄຂສະຖານະການ ແລະ ວຽກອື່ນໆທີ່ຫົວໜ້າມອບໜາຍໃຫ້.

ຄຸນນະສົມບັດຂອງຜູ້ສະໜັກ:

 • ເພດ: ຊາຍ
 • ອາຍຸ: 20 – 30 ປີ
 • ວຸດການສຶກສາ: ຈົບມໍ 7 ຂື້ນໄປ
 • ປະສົບການໃນການເຮັດວຽກຜ່ານມາ 1 ປີ
 • ມີຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາອັງກິດ: ລະດັບກາງ - ດີ
 • ມີຄວາມກະຕື້ລືລົ້ນ ພ້ອມທີ່ຈະສູ້ກັບວຽກ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະຮຽນຮູ້
 • ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານໃນການໃຊ້ລະບົບ Word & Excel
 • ເປັນຄົນທີ່ພ້ອມຈະຮຽນຮູ້ສີ່ງໃໜ່ໆ

ສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຮັບ

ເງິນເດືອນພື້ນຖານ    1.300.000 LAK

Sailomyen Cafe & Hostel

ຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດເຮັດກ່ຽວກັບຫັຍງ: ເປັນຄາເຟ່ ແລະ ເຮືອນພັກ

ບ້ານ ສາຍລົມ ,ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ,ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ບ່ອນປະຈຳການ: ບ້ານສາຍລົມ

ຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່: ເອື້ອຍ ຊັ້ນນີ

ເບີໂທຕິດຕໍ່: 020 58017777

Emai: sprakaiseng@gmail.com

 • job summary
 • Post Date 12 August 2019
 • Prefered Language English
 • Job Level Entry Level
 • Job Industry HOTEL / HOSPITALITY/CONDOMINIUM
 • Job Function Receptionist
 • Job Location Vientiane Capital
 • other job from this employer
 • Doesn't have any job to show.
Sailomyen Cafe & Hostel

Sailomyen Cafe & Hostel

N/A Saiylom Village Chanthabouly District Vientiane Capital

Contact
Contact Name : N/A
Email : sprakaiseng@gmail.com
Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.