108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ພະນັກງານບັນຊີ
Negotiable

AEON Leasing Service (Lao) Co., Ltd

Asean Road Sibounheuang Chanthabouly Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

VACANCY

AEON Leasing Service (Lao) Co., Ltd. We are a reputable financial company and our brand is the famous brand of various businesses in many countries in Asia. We are expanding our business and seeking skillful candidate to be part of “AEON” company in Vientiane with attractive benefit and bright opportunity. If you would like to be one of us and join our growing challenge, please do not hesitate to contact us.

2. ພະນັກງານບັນຊີ ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ວຸດທິການສຶກສາ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

 • ລະດັບການສຶກສາ: ຮຽນຈົບຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລິຍາຕີ ສາຂາບັນຊີ
 • ມີຄວາມຮູ້ດ້ານການບັນຊີ ການເງິນ ແລະ ພາສີອາກອນ
 • ມີທັກສະໃນການໃຊ້ໂປຣແກຣມ Microsoft Office
 • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ລະອຽດຮອບຄອບ, ແມ່ນຢຳ ແລະ ຕົງຕໍ່ເວລາ
 • ສົມທຽບຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານການເງິນໂດຍການເກັບກໍາຂໍ້ມູນການວິເຄາະບັນຊີ
 • ບັນທຶກການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີປະຈຳວັນ
 • ຕິດຕາມໃບແຈ້ງໜີ້ ພາສີອາກອນ
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກຫົວໜ້າສາຍງານ
 • ສາມາດເລີ່ມງານໄດ້ທັນທີ

ວິທີການສະໝັກ:

 • ທ່ານສາມາດສົ່ງອີເມວເປັນພາສາລາວ ຫຼື ອັງກິດ (ພ້ອມດ້ວຍລະບຸຕຳແໜ່ງທີ່ທ່ານສະໝັກໃຫ້ລະອຽດ) ແລ້ວສົ່ງມາທີ່ອີເມວ: recruitment@aeonlao.com.la ຫຼື
 • ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາພົວພັນເອົາເອກະສານການສະໝັກ ຫຼື ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ອີອອນ ບໍລິການເຊົ່າສິນເຊື່ອ (ລາວ) ຈຳກັດ, ຕັ້ງຢູ່ ຕຶກສະກາຍຊີຕີ, ຊັ້ນ 1 ແລະ ຊັ້ນ 3, ຖະໜົນ ອາຊຽນ, ບ້ານ ສີບຸນເຮືອງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ເບີໂທລະສັບ: 021 225 333, ສາຍດ່ວນ 1433

ໝາຍເຫດ: ສະເພາະຜູ່ທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນ ຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ເພື່ອສຳພາດ.

 • job summary
 • Post Date 12 June 2019
 • Prefered Language English
 • Job Level Entry Level
 • Job Industry BANKING & FINANCIAL SERVICES
 • Job Function Accounting-Auditor
 • Job Location Vientiane Capital
 • other job from this employer
 • Doesn't have any job to show.
AEON Leasing Service (Lao) Co., Ltd

AEON Leasing Service (Lao) Co., Ltd

Asean Road Sibounheuang Chanthabouly Vientiane Capital

Contact
Contact Name : Ms Noud CHANTHANAK
Email : sayngeunt@aeonlao.com.la
Telephone : 021 261 010 - 0
Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.