108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Sale Manager
Negotiable

108Recruitment

108Hill-Office & Residence Floor 1, No. 049 Dongpaina Road Saphanthong Neua Village Sisattanak District Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

Sale Manager

ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ:

 • ຝ່າຍຂາຍປີກ ແລະ ສົ່ງ ,ວາງແຜ່ນທຸກຢ່າງກ່ຽວກັບການຂາຍໃນຮ້ານ
 • ຝຶກສອນ ອົບຮົ່ມ ສ້າງທີມຂາຍ ແລະ ວາງແຜ່ນກົນລະຍຸດການຂາຍ, ສ້າງຍອດຂາຍ ປິດການຂາຍ ຈັດແຜ່ນການຂາຍໃຫ້ເຂົ້າກັບຮ້ານ

ການຂາຍຫນ້າຮ້ານ

-  ຈັດໂປໂມຊັ້ນ ທຸກໆເດືອນ

-  ສ້າງຍອດຂາຍ ເຮັດ ກິດຈະກຳຫນ້າຮ້ານເພື່ອກະຕຸ້ນຍອດ ຍອດຂາຍ

-  ເບີ່ງຄວາມເປັນລະບຽບພາຍໃນຮ້ານ ຈັດລຽງສິນຄ້າ ປ້າຍລາຄາ ບາໂຄ້ດ

-  ຝຶກສອນ ອົບຮົ່ມ ທີມຂາຍຫນ້າຮ້ານ ແລະ ວາງແຜ່ນກົນລະຍຸດການຂາຍ

-  ປິດເປົ້າຫນ້າຮ້ານໃຫ້ໄດ້ທຸກເດືອນ

- ລ້າງສະຕ໋ອກສິນຄ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ຂາຍ

- ພັດທະນາທີມຂາຍຫນ້າຮ້ານໃຫ້ມີຄວາມ ກະຕຸ້ນຕະຫລອດເວລາ

- ວິເຄາະການຂາຍ ສຶກສາລາຄາ ແລະ ປັບການຂາຍໃຫ້ທັນຄູ່ແຂງ

- ຈໍາສນຄັ້ງທີ່ລ້າງສະຕັອກ 

- ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ບໍ່ອົບຮົ່ມພະນັກງານ 

- ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ທີ່ບໍ່ປັບການຂາຍໄປຕາມຕະຫລາດ

ການຂາຍສົ່ງ

-  ເກັບກໍາຂໍ້ມູນລາຍຊື່ລູກຄ້າ

-  ສະເໜີສິນຄ້າເກົ່າແລະໃຫມ່ ພ້ອມລາຄາ

-  ຮັກສາລູກຄ້າເກົ່າ ແລະ ຫາລູກຄ້າໃຫມ່

-  ປິດການຂາຍກ່ອນຄູ່ແຂ່ງ

-  ສ້າງຄວາມສໍາພັນທີ່ດີກັບລູກຄ້າ

- ແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ທີມຂາຍສົ່ງ ແລະ ລູກຄ້າ.

ໂທນັດເຂົ້າພົບລຸກຄ້າປະຈຳ

-  ສະເໜີໂປໂມຊັ້ນໃຫ້ລຸກຄ້າປະຈໍາ

-  ສ້າງຄວາມພຶງພໍໃຈໃຫ້ລູກຄ້າ

- ປັບກົນລະຍຸດການຂາຍ ແລະ ຕິດຕາມລາຄາຂູ່ແຂ່ງຕະຫລອດເວລາ

-  ຈໍານວນຄັ້ງເຂົ້າພົບລູກຄ້າ

-  ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ພົບສິນຄ້າເສຍຫາຍ 

-  ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ນັບລ້າຊ້າ

-  ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ຈ່າຍເຄື່ອງຜິດພາດ 

ການຂາຍໂຄງການ ແລະ ທີ່ພັກໃສ

 • ຕິດຕາມໂຄງການເກີດໃຫມ່
 • ແກ້ໄຂບັນຫາເຊວ ທີ່ບໍ່ເຮັດວຽກຕາມຫນ້າທີ່
 • ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ເບີກໄປແລ້ວເຄື່ອງບໍ່ພໍ
 • ແຈ້ງເຊວໃຫ້ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ.
 • ຕິດຕາມເຊວອາດ ໃຊ້ຊ້ອງວ່າງຂາຍໃຫ້ບໍລິສັດອື່ນ

ຄວາມຍາກຂອງວຽກ/ຄວາມສ່ຽງ/ຂໍ້ຄວນລະວັງ  (Major Challenges)

 • ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມລະອຽດກັບການ ອົບລົມພະນັກງານໃຫ້ໄປໃນແນວມາດຽວກັນ
 • ລະວັງການຊື່ສານກັບລູກຄ້າ ບໍ່ໃຫ້ມີບັນຫາບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນ
 • ບຸກບື່ນ ແລະ ສ້າງຍອດຂາຍໃຫ້ໄດ້ຕາມ ເປົ້າຫມາຍທີ່ວາງໄວ້

ຄຸນນະສົມບັດຂອງຜູ້ສະໜັກ:

 • ເພດ: ຊາຍ
 • ອາຍຸ: 25 ປີຂື້ນໄປ
 • ວຸດການສຶກສາ: ຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ
 • ຕ້ອງມີປະສົບການ 3 ປີຂື້ນໄປ ຫຼື ເຄີຍເຮັດວຽກໜ້ານີ້ມາກ່ອນ
 • ສື່ສານ ພາສາອັງກິດ ໄດ້ດີ ພໍສົມຄວນ
 • ຕ້ອງຮູ້ໃຊ້ຄອມພີວເຕີ້ word, Excel, E-mail ໂດຍທົ່ວໄປ ກ່ຽວກັບວຽກ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

ສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຮັບ

 • ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ: 800 - 1000 $

ທ່ານສາມາດສົ່ງ ຊີວີ ທາງເມວ 108job.r3@gmail.com 

108Recruitment

108Recruitment

108Hill-Office & Residence Floor 1, No. 049 Dongpaina Road Saphanthong Neua Village Sisattanak District Vientiane Capital

Contact
Contact Name : N/A
Email : 108job.r2@gmail.com
Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.