108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ແມ່ບ້ານ / Maid
N/A

Burapha Agro-forestry Co., Ltd

Thatluang Road Phonexay Village Xaysettha District Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

ຕຳແໜ່ງ: ແມ່ບ້ານ      

ບ່ອນປະຈຳການ: ຫ້ອງການໃຫຍ່ວຽງຈັນ

ບໍລິສັດ ບົວລະພາ ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ຈໍາກັດ ເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນລາວ ສະວີເດັນ ທີ່ເຮັດທຸລະກິດດ້ານການປູກຝັງ ແລະ ອຸດສາຫະກຳຜະລິດຕະພັນໄມ້, ມີໂຮງເລື່ອຍໂຮງງານເຟີນີເຈີ ທີ່ຜະລິດສິນຄ້າເຟີນີເຈີໄມ້ ສົ່ງອອກຕ່າງປະ ເທດແລະ ພື້ນທີ່ສວນປູກຫຼາຍພື້ນທີ່ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ພວກເຮົາຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ ໃນຕຳແໜ່ງ ແມ່ບ້ານ ເພື່ອປະຈຳຢູ່ຫ້ອງການໃຫຍ່. ຕຳແໜ່ງນີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກແມ່ນອະນາໄມທຳຄວາມສະອາດທຸກພື້ນທີ່ຂອງບໍລິສັດ ເຊັ່ນ: ຫ້ອງປະ ຊຸມ, ຫ້ອງເຮັດວຽກພະນັກງານ, ຫ້ອງນ້ຳ ແລະ ຫ້ອງຄົວ ໃຫ້ສະອາດຢູ່ສະເໝີ; ເສີບນ້ຳ, ກາເຟໃຫ້ແຂກໃນເວລາທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື່ອ ຫຼື ຈອກນ້ຳຈາກໂຕະພະນັກງານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີໜ້າທີ່ ກວດກາອຸປະ ກອນເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນຫ້ອງການເຊັ່ນ: ນ້ຳດື່ມ, ເຈ້ຍເຊັດມື, ສະບູລ້າງມືຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ມີພ້ອມໃຊ້ຕະຫລອດ.

ປະສົບການ ແລະ ຄຸນສົມບັດ

  • ມີປະສົບການໃນດ້ານງານທຳຄວາມສະອາດຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນມາກ່ອນ
  • ມີຜູ້ອ້າງອີງໃຫ້ຈາກບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ຜ່ານມາ
  • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ເຊື່ອຖືໄດ້, ເອົາໃຈໃສ່ໃນການເຮັດວຽກ
  • ມີຄວາມຊື່ສັດສຸດຈະລິດ
  • ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ
  • ມີພາຫະນະເດີນທາງເປັນຂອງຕົນເອງ
  • ມີຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາອັງກິດເປັນພື້ນຖານ

ພວກເຮົາມີສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ປະກັນສັງຄົມ ແລະ ບັນຍາກາດການເຮັດວຽກເປັນທີມ. ຖ້າທ່ານກຳລັງຊອກຫາວຽກທີ່ຫນ້າທ້າທາຍ, ເປັນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ສະຫມັກວຽກກັບເຮົາ!

ທ່ານໃດສົນໃຈສາມາດສົ່ງຊີວະປະຫວັດ, ເອກະສານຢັ້ງຢືນການສຶກສາ ແລະ ໃບຜ່ານງານຈານບ່ອນອື່ນ ເປັນພາ ສາລາວ ຫຼື ອັງກິດ ມາທີ່ອີເມວ hr@buraphawood.com   ຫຼື ສົ່ງເອກະສານມາທີ່ຫ້ອງການພະແນກບຸກຄະລາກອນ ທີ່ ຖະໜົນທາດຫຼວງ, ບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂທ 021 451 841-2

ປິດຮັບສະໝັກ : 25/01/2019

Burapha Agro-forestry Co., Ltd

Burapha Agro-forestry Co., Ltd

Thatluang Road Phonexay Village Xaysettha District Vientiane Capital

Contact
Contact Name : Chindalone Pathammavong
Email : hr@buraphawood.com
Telephone : 021 451 841-2
Operation Time : 08:00 - 17:00
ABOUT COMPANY

Burapha Agroforestry Co., Ltd is a Swedish/Lao plantation and wood products manufacturing company, with its own saw mill,processing facilities and plantations. We are committed to managing and developing our business in a sustainable manner. Balancing our economic, environmental and social responsibilities is necessary for sustainable business and beneficial to all stakeholders.

Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.