108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Security Guard (Night Shift) / ພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ (ຍາມກາງຄືນ)
N/A

Burapha Agro-forestry Co., Ltd

Thatluang Road Phonexay Village Xaysettha District Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

ຕຳແໜ່ງ: ພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ (ຍາມກາງຄືນ)

ບ່ອນປະຈຳການ: ຫ້ອງການໃຫຍ່ວຽງຈັນ

ບໍລິສັດ ບົວລະພາ ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ຈໍາກັດ ເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນລາວ ສະວີເດັນ ທີ່ເຮັດທຸລະກິດດ້ານການປູກຝັງ ແລະ ອຸດສາຫະກຳຜະລິດຕະພັນໄມ້, ມີໂຮງເລື່ອຍໂຮງງານເຟີນີເຈີ ທີ່ຜະລິດສິນຄ້າເຟີນີເຈີໄມ້ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດແລະ ພື້ນທີ່ສວນປູກຫຼາຍພື້ນທີ່ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາເພື່ອນຮ່ວມງານ ໃນຕຳແໜ່ງ ພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ. ຕຳແໜ່ງນີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກແມ່ນຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການ ແລະ ຊັບສິນຂອງບໍລິສັດຕະຫຼອດເວລາ, ຈະຕ້ອງອັດລ໋ອກທຸກຢ່າງ ຫຼັງຈາກໝົດໂມງການ ແລະ ເປີດດອກໄຟອ້ອມຮອບຫ້ອງການ, ບັນທຶກການເຂົ້າອອກຂອງພາຫະນະຂອງແຂກ ແລະ ພະນັກງານພາຍໃນ ແລະ ໂບກລົດໃຫ້ຈອດຕາມບ່ອນຈອດລົດ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ຕຳແໜ່ງນີ້ຍັງຮັບຜິດຊອບການບຳລຸງຮັກສາເດີ່ນຫຍ້າ ແລະ ຫົດນ້ຳຕົ້ນໄມ້.

ປະສົບການ ແລະ ຄຸນວຸດທິ

  • ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກຮັກສາຄວາມປອດໄພຢ່າງຫນ້ອຍ 1 ປີ
  • ມີຜູ້ອ້າງອີງໃຫ້ ຈາກບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ຜ່ານມາ
  • ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການເຮັດວຽກ
  • ສາມາດເຮັດວຽກເວລາກາງຄືນ

ພວກເຮົາມີສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ປະກັນສັງຄົມ ແລະ ບັນຍາກາດການເຮັດວຽກເປັນທີມ. ຖ້າທ່ານກຳລັງຊອກຫາວຽກທີ່ຫນ້າທ້າທາຍ, ເປັນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ສະຫມັກວຽກກັບເຮົາ!

ທ່ານໃດສົນໃຈ ກະລຸນາສົ່ງ ໃບຄຳຮ້ອງສະຫມັກງານ,​ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້, ໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາ ມາທີ່ອີເມວ hr@buraphawood.com ຫຼື ສົ່ງເອກະສານມາທີ່ຫ້ອງການບໍລິສັດ ບົວລະພາ ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ຈໍາກັດ, ທີ່ຖະໜົນທາດຫຼວງ, ບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂທ: 021 451 841-2.

ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ 25/01/2019

 

REQUIRED SKILLS

ເປັນຄົນຫ້າວຫັນຕໍ່ຫນ້າວຽກ

ຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກ

ເປັນຄົນຊື່ສັດ,ອົດທົນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ

Burapha Agro-forestry Co., Ltd

Burapha Agro-forestry Co., Ltd

Thatluang Road Phonexay Village Xaysettha District Vientiane Capital

Contact
Contact Name : Chindalone Pathammavong
Email : hr@buraphawood.com
Telephone : 021 451 841-2
Operation Time : 08:00 - 17:00
ABOUT COMPANY

Burapha Agroforestry Co., Ltd is a Swedish/Lao plantation and wood products manufacturing company, with its own saw mill,processing facilities and plantations. We are committed to managing and developing our business in a sustainable manner. Balancing our economic, environmental and social responsibilities is necessary for sustainable business and beneficial to all stakeholders.

Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.