108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ວິຊາການ ກົດໝາຍ
Negotiable

TK Group

3/33 Samsenthai Road Simuang Village Sisattanak District Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

ຮັບສະໝັກງານ

ກຸ່ມບໍລິສັດ ທີເຄ ກຣຸບ ຈຳກັດ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວມາແຕ່ປີ 2005. ເຊິ່ງດຳເນີນທຸລະກິດຫຼາຍກວ່າ 10 ຂະແໜງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນລວມມີ: ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນດ້ານລະບົບໄອທີ, ອອກແບບເຄຫາສະຖານ, ກໍ່ສ້າງ - ຂົວທາງ, ບໍ່ແຮ່, ເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ບໍລິການນໍ້າມັນເຄື່ອງໂຕຕານ, ເຄື່ອງປັບອາການດຊຸບເປີ້ຄູລ, ທີ່ປຶກສາການລົງທຶນ, ອະສັງຫາລິມະຊັບ, ປະກັນໄພຊີວິດ ແລະ ປະກັນໄພທົ່ວໄປ, ປະເພດ ທຸລະກິດອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ. ເປັນກຸ່ມບໍລິສັດໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມເຕີບໂຕໄວ ແລະ ໝັ້ນຄົງ, ປະຈຸບັນ ທຸລະກິດພວກເຮົາກຳລັງມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

2. ວິຊາການ ກົດໝາຍ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

 • ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຮ່າງແລະ ກວດແກ້ ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ, ສັນຍາ ແຮງງານ, ສັນຍາ ການຄ້າ, ສັນຍາເຊົ່າ, ສັນຍາ ຊື້ຂາຍ, ສັນຍາຄໍ້າປະກັນ, ສັນຍາກໍ່ສ້າງ ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ບໍລິສັດ.
 • ຮ່າງສັນຍາ ແລະ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃຫ້ ບໍລິສັດ ແລະ ບໍລິສັດ ລູກ ເປັນ ພາສາ ລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ.
 • ປະກອບຄຳເຫັນດ້ານກົດໝາຍ ຕໍ່ສັນຍາ, ການດຳເນີນການຈົດທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ທະບຽນສານ.
 • ປະກອບສຳນວນຄະດີ ແລະ ຕິດຕາມການດຳເນີນ ຄະດີ ກັບ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາກລັດ.
 • ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຄວາມສອດຄ່ອງ ຂອງກົດໝາຍແກ່ໜ່ວຍງານພາຍໃນ.
 • ເຈລະຈາ ເງື່ອນໄຂ ຂອງສັນຍາ ກັບຄູ່ສັນຍາ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
 • ແປເອກະສານນິຕິກຳ ອັງກິດ-ລາວ, ຮ່າງໜັງສືແຈ້ງຕອບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.
 • ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຕາມໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ.
 • ແປແຈ້ງການພາຍໃນ ໃຫ້ພະແນກບໍລິຫານ (ເປັນປະຈຳ).

ເງື່ອນໄຂຮັບສະໝັກ

 • ຈົບປະລິນຍາຕີ ຂື້້ນໄປ ດ້ານກົດໝາຍ.
 • ມີຄວາມຮອບຮູ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ໃນລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ພາກປະຕິບັດດ້ານກົດໝາຍ.
 • ມີຄວາມຮູ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ໃນເຕັກນິກການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ ດ້ານກົດໝາຍ.
 • ມີຄວາມຮູ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ໃນຄໍາສັບດ້ານນິຕິກຳ
 • ມີຄວາມຮອບຮູ້ຢ່າງກ້ວງຂວາງ ໃນດ້ານລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ພາກປະຕິບັດ ໃນການສື່ສານດ້ານກົດໝາຍ
 • ມີຄວາມຮອບຮູ້ເລິກເຊິ່ງ ດ້ານລະບຽບການ ແລະ ກົດໝາຍຂອງທ້ອງຖິ່ຮ ແລະ ຂອງຊາດ
 • ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີໃນລະດັບດີ
 • ມີຄວາມສາມາດໃນດ້ານພາສາອັງກິດໃນລະດັບດີ.

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ເພື່ອຍື່ນເອກະສານສະໝັກໄດ້ທີ່:

ບໍລິສັດ ທີເຄ ກຣຸບ ຈຳກັດ, ຫ້ອງການສຳນັກງານໃຫ່ຍ ຕັ້ງຢູ່ 3/33 ຖະໜົນສາມແສນໄທ, ບ້ານສີເມື່ອງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ( ໃນວັນຈັນ - ສຸກ ໃນໂມງລັດຖະການ 8:30 – 17:00 ) ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ 12/11/2018, ໂທ: 021 254 841, ແຟັກ 021 254 840,ສົ່ງເອກະສານສະໝັກງານ: E-Mail : recruitment@tkgroup.la ເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: www.tkgroup.la

 • job summary
 • Post Date 30 October 2018
 • Prefered Language English
 • Job Level Officer
 • Job Industry PROFRESSIONAL SERVICE - ARCHITECTURE / BUILDING / CONSTRUCTION
 • Job Function Legal & Regulatory Officer
 • Job Location Vientiane Capital
TK Group

TK Group

3/33 Samsenthai Road Simuang Village Sisattanak District Vientiane Capital

Contact
Contact Name : N/A
Email : recruitment@tkgroup.la
Telephone : 021 254 840
Website :
ABOUT COMPANY

TK Group’s focus and investment are in media and technology, investment consulting, Construction & architecture, real estate, trading, mechanical and electrical engineering, energy and resources. Our projects are nationwide.

As a steward and responsible corporate citizen we have concern for the well-being of communities as well as for the interest of stakeholders. We recognize that we all are subject to social and environmental factors, and that good corporate governance has strong immediate and long-term impact on the sustainability of companies, businesses and the people involved.

Since inception, we aim to set aside 5% of our total net profit for social and other worthy causes. We will set up a TK foundation and trust as an independent entity to oversee the management and disbursement of corporate responsibility endowments.

Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.