108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ວິຊາການ ປະຊາສຳພັນ
Negotiable

TK Group

3/33 Samsenthai Road Simuang Village Sisattanak District Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

ຮັບສະໝັກງານ

ກຸ່ມບໍລິສັດ ທີເຄ ກຣຸບ ຈຳກັດ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວມາແຕ່ປີ 2005. ເຊິ່ງດຳເນີນທຸລະກິດຫຼາຍກວ່າ 10 ຂະແໜງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນລວມມີ: ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນດ້ານລະບົບໄອທີ, ອອກແບບເຄຫາສະຖານ, ກໍ່ສ້າງ - ຂົວທາງ, ບໍ່ແຮ່, ເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ບໍລິການນໍ້າມັນເຄື່ອງໂຕຕານ, ເຄື່ອງປັບອາການດຊຸບເປີ້ຄູລ, ທີ່ປຶກສາການລົງທຶນ, ອະສັງຫາລິມະຊັບ, ປະກັນໄພຊີວິດ ແລະ ປະກັນໄພທົ່ວໄປ, ປະເພດ ທຸລະກິດອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ. ເປັນກຸ່ມບໍລິສັດໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມເຕີບໂຕໄວ ແລະ ໝັ້ນຄົງ, ປະຈຸບັນ ທຸລະກິດພວກເຮົາກຳລັງມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ວິຊາການ ປະຊາສຳພັນ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

 • ຮັບຜິດຊອບວຽກໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນທັງໝົດຂອງບໍລິສັດ ທີເຄກຣຸບ ຫຼື ບໍລິສັດໃນກຸ່ມ
 • ປະສານງານການອອກແບບ ແລະ ກວດກາສື່ສິ່ງພີມຕ່າງໆ
 • ຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມການປັບປຸງ-ພັດທະນາເວັບໄຊ, ສື່ອອນລາຍຂອງ ບໍລິສັດ.
 • ຕິດຕາມ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແກ່ພະນັກງານໃນອົງກອນ
 • ສ້າງແຜນເຄື່ອນໄຫວໃນກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງບໍລິສັດ ພາຍໃນ-ພາຍນອກ
 • ສ້າງຄວາມສຳພັນທີ່ດີ ແລະ ພາບລັກທີ່ດີທັງພາຍໃນແລະພາຍນອກອົງກອນ
 • ປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ບໍລິຫານ

ເງື່ອນໄຂຮັບສະໝັກ

 • ເພດຍິງ, ອາຍຸລະຫວ່າງ 25 – 35 ປີ
 • ຈົບປະລິນຍາຕີ ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ, ພາສາອັງກິດ ແລະ ສາຂາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 • ມີປະສົບການດ້ານການເປັນພິທີກອນ ຫຼື ປະຊາສຳພັນ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີຂື້ນໄປ
 • ມີມະນຸດສຳພັນດີ
 • ມີຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດໃນລະດັບດີ
 • ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ໃນລະດັບດີ
 • ມີຄວາມສາມາດດ້ານການພັດທະນາເວັບໄຊຣ (ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ)

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ເພື່ອຍື່ນເອກະສານສະໝັກໄດ້ທີ່:

ບໍລິສັດ ທີເຄ ກຣຸບ ຈຳກັດ, ຫ້ອງການສຳນັກງານໃຫ່ຍ ຕັ້ງຢູ່ 3/33 ຖະໜົນສາມແສນໄທ, ບ້ານສີເມື່ອງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ( ໃນວັນຈັນ - ສຸກ ໃນໂມງລັດຖະການ 8:30 – 17:00 ) ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ 12/11/2018, ໂທ: 021 254 841, ແຟັກ 021 254 840,ສົ່ງເອກະສານສະໝັກງານ: E-Mail : recruitment@tkgroup.la ເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: www.tkgroup.la

TK Group

TK Group

3/33 Samsenthai Road Simuang Village Sisattanak District Vientiane Capital

Contact
Contact Name : N/A
Email : recruitment@tkgroup.la
Telephone : 021 254 840
Website :
ABOUT COMPANY

TK Group’s focus and investment are in media and technology, investment consulting, Construction & architecture, real estate, trading, mechanical and electrical engineering, energy and resources. Our projects are nationwide.

As a steward and responsible corporate citizen we have concern for the well-being of communities as well as for the interest of stakeholders. We recognize that we all are subject to social and environmental factors, and that good corporate governance has strong immediate and long-term impact on the sustainability of companies, businesses and the people involved.

Since inception, we aim to set aside 5% of our total net profit for social and other worthy causes. We will set up a TK foundation and trust as an independent entity to oversee the management and disbursement of corporate responsibility endowments.

Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.