108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ແມ່ບ້ານ
Negotiable

TK Capital

3/33 Samsenthai Road Simuang Village Sisattanak District Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

ບໍລິສັດ ທີເຄ ແຄບປີຕໍລ ຈຳກັດ ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້້ນເພື່ອເປັນສູນກາງຂອງການລົງທືນຮ່ວມ ໃນທຸກຮູບແບບທີ່ບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ກິດຈະການຂອງພວກເຮົາ, ໜຶ່ງໃນໂຄງການຕົວແບບທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນຮູບແບບຂອງການບໍລິຫານຂອງ ບໍລິສັດ ທີເຄ ແຄບປີຕໍລ ແມ່ນການຮ່ວມລົງທຶນກໍ່ສ້າງ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າອາຄານພານິດ 3 ຊັ້ນ ຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ການພັດທະນາໂຄງການດັ່ງກ່າວປະກອບມີຫົວໜ່ວຍການຄ້າຫຼາຍຮູບແບບເຊັ່ນ: ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກາເຟ, ຄຣີນິກເສີມຄວາມງາມ, ຫ້ອງການ, ຮ້ານບໍລິການລ້າງລົດ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີສະຖານທີ່ ແລະ ການບໍລິການບ່ອນຈອດລົດເຕັມຮູບແບບເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງລູກຄ້າ ຈຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານເພີ່ມ 1 ຕຳແໜ່ງ ປະຈໍາຢູ່ທີ່ຕຶກ The Iconic ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ , ກົງກັນຂ້າມກັບ ສະຖານທູດຫວຽດນາມປະຈໍາລາວ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ແມ່ບ້ານ 1 ຕຳແໜ່ງ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

 • ຮັບຜິດຊອບຄວາມສະອາດ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທຸກຢ່າງໃນຂອບເຂດທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບຂອງຕຶກອາຄານ.
 • ປະຕິບັດຢ່າງເຄັ່ງຄັດຕາມຕາຕະລາງເຮັດວຽກໃນແຕ່ລະວັນທີ່ກຳນົດໃຫ້.
 • ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ ຖືກວິທີ.
 • ຕືນຕົວ ແລະ ຮີບຮ້ອນເກັບມ້ຽນ ຫຼື ທຳຄວາມສະອາດທັນທີທີ່ມີການແຈ້ງຈາກລູກຄ້າ ຫຼື ທັນທີທີ່ເກີດຄວາມເປິເປື້ອນໃນບໍລິເວນຕຶກ.
 • ກວດກາລະບົບນ້ຳ, ໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍຢູ່ສະເໝີ.
 • ມີສະຕິເປັນເຈົ້າການໃນການແຈ້ງຕໍ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕຶກຫາກມີເຫດການບໍ່ດີເກີດຂື້້ນ.

ເງື່ອນໄຂຮັບສະໝັກ

 • ມີປະສົບການດ້ານການທຳຄວາມສະອາດ ອາຄານພານິດ, ສຳນັກງານ ຫຼື ທີ່ພັກອາໄສ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີຂື້ນໄປ.
 • ບໍ່ຈຳກັດວຸດທິການສຶກສາ.
 • ມີພື້ນຖານໃນການໃຊ້ອຸປະກອນທຳຄວາມສະອາດຕ່າງໆໄດ້ດີ.
 • ມີຄວາມຮອບຄອບ ແລະ ຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າວຽກຕົນເອງ.
 • ມີມະນຸດສຳພັນດີ, ສາມາດປັບຕົວ ແລະ ປັບເວລາ ໃຫ້ເຂົ້າກັບໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບທີ່ຕົນເຮັດຢູ່ໄດ້ດີ

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ເພື່ອຍື່ນເອກະສານສະໝັກໄດ້ທີ່:

ບໍລິສັດ ທີເຄ ກຣຸບ ຈຳກັດ, ສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ 3/33 ຖະໜົນສາມແສນໄທ, ບ້ານສີເມືອງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ( ໃນວັນຈັນ - ສຸກ ໃນໂມງລັດຖະການ 8:30 – 17:00 )ໂທ: 021 254 841, ແຟັກ 021 254 840, ຫຼື ສົ່ງເອກະສານສະໝັກງານ: E-Mail : recruitment@tkgroup.la ເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: www.tkgroup.la

ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ 12/11/2018.

ໝາຍເຫດ: ກະລຸນາລະບຸຕຳແໜ່ງທີ່ສະໝັກ ແລະ ຜູ່ສະໝັກທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນ ຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ກັບເພື່ອເຂົ້າສຳພາດ.

 

 

TK Capital

TK Capital

3/33 Samsenthai Road Simuang Village Sisattanak District Vientiane Capital

Contact
Contact Name : N/A
Email : Vonekeo@tkgroup.la
Telephone : 021 254 841
ABOUT COMPANY

ບໍລິສັດ ທີເຄ ແຄບປີຕໍລ ຈຳກັດ ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້້ນເພື່ອເປັນສູນກາງຂອງການລົງທືນຮ່ວມ ໃນທຸກຮູບແບບທີ່ບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ກິດຈະການຂອງພວກເຮົາ, ໜຶ່ງໃນໂຄງການຕົວແບບທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນຮູບແບບຂອງການບໍລິຫານຂອງ ບໍລິສັດ ທີເຄ ແຄບປີຕໍລ ແມ່ນການຮ່ວມລົງທຶນກໍ່ສ້າງ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າອາຄານພານິດ 3 ຊັ້ນ ຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ການພັດທະນາໂຄງການດັ່ງກ່າວປະກອບມີຫົວໜ່ວຍການຄ້າຫຼາຍຮູບແບບເຊັ່ນ: ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກາເຟ, ຄຣີນິກເສີມຄວາມງາມ, ຫ້ອງການ, ຮ້ານບໍລິການລ້າງລົດ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີສະຖານທີ່ ແລະ ການບໍລິການບ່ອນຈອດລົດເຕັມຮູບແບບເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງລູກຄ້າ.

Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.