108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Assistant Operations Manager / Operations Supervisor
Negotiable

L Thong Huot Telecom co., ltd.

Dongpalane road. Ban Fay Xaysettha District Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

1. ຕັ້ງເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາທີມຂາຍຍ່ອຍ

2. ເຮັດແຜນການພັດທະນາໄລຍະສັ້ນ-ຍາວ ທີມຂາຍຍ່ອຍ

3. ພັດທະນາທີມຂາຍຍ່ອຍໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົ້າຫມາຍທີ່ວາງໄວ້

4. ກວດສອບເບິ່ງແຍງດູແລ ທີມງານຂາຍຍ່ອຍ

5. ວິເຄາະສະຖານະການຕະຫລາດ

6. ເກັບຂໍ້ມູນຜູ້ບໍລິໂພກ, ຄູ່ແຂ່ງ, ສະຖານະການຕະຫລາດເພື່ອນໍາມາໃຊ້ໃນແຜນການພັດທະນາ

7. ສັນຫາວິທີການໃຫມ່ໆໃນການພັດທະນາທີມຂາຍຍ່ອຍ

8. ພັດທະນາໂຄງສ້າງທີມຂາຍຍ່ອຍ

 

JOB REQUIREMENTS

1. ມີປະສົບການໃນການບໍລິຫານຢ່າງຫນ້ອຍ3ປີ

2. ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການບໍລິການ, ການບໍລິຫານ ແລະ ການຕະຫລາດ

3. ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນພຶດຕິກຳຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ

4. ມີຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະ

5. ມີຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານ

6. ມີຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ

7. ສາມາດໃຊ້ MS Office ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

8. ສາມາດເວົ້າ, ອ່ານ, ຂຽນ ພາສາອັງກິດໄດ້

Additional Information

ຕິດຕໍ່ ສົ່ງ CV ມາທີ່ Email :

Priyawat Prinsitthirat

Head of Department

L THONG HUOT TELECOM CO.,LTD.

409 Ban Fai, Dongpalane road, Xaysettha District, Vientiane Capital, Lao PDR Tel: +85621-453095 | Email: priyawat@lth.com.la | Web: http://www.lth.com.la

REQUIRED SKILLS

power point

MS Office

Words

Excel

 • job summary
 • Post Date 20 February 2019
 • Prefered Language Lao
 • Job Level Manager
 • Job Industry TRADING & DISTRIBUTION
 • Job Function Others
 • Job Location Vientiane Capital
 • other job from this employer
 • Doesn't have any job to show.
L Thong Huot Telecom co., ltd.

L Thong Huot Telecom co., ltd.

Dongpalane road. Ban Fay Xaysettha District Vientiane Capital

Contact
Contact Name : Priyawat Prinsitthirat
Email : Priyawat@lth.com.la
Telephone : 02058565658
Facebook : http://lth.com.la/
ABOUT COMPANY

ເລີ່ມທຸລະກິດ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2548

ເປັນຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍຂາຍຍ່ອຍ/ສົ່ງ ມືຖື ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເຊິ່ງລວມໄປເຖິງ Apple Authorised Reseller & Service Provider / Samsung Master Dealer / Nokia Distributor & Service Provider ແລະ ຍີ່ຫໍ້ອື່ນໆອີກຢ່າງຫລວງຫລາຍ 

ມີພະນັກງານຫລາຍກວ່າ 170 ຄົນ

ມີສາຂາ 7 ສາຂາ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

 

Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.