108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Client Service Manager
Negotiable

Digital Monkey Sole Co. Ltd.

3rd Floor of the K&C Building Sisavath Chanthabouly Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

ປະກາດຮັບສະໝັກຕຳແໜ່ງ Client Service Manager:

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

 • ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວບຄຸມ ແຄມເປນໂຄສະນາຈາກລູກຄ້າ
 • ພົບປະ, ປະສານງານ ແລະ ອະທິບາຍໂປຣເຈັກກັບລູກຄ້າ ເພື່ອຕອບສະໜອງ ແລະ ເຂົ້າໃຈໃນສິ່ງທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການ
 • ຮ່ວມງານກັບລູກຄ້າເພື່ອຮັກສາຄວາມສໍາພັນທາງທຸລະກິດທີ່ດີ ແລະ ຮັກສາໂປຣເຈັກທຸກອັນໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນລັບທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ
 • ຮ່າງຂໍ້ສະເໜີ ແລະ ຂຽນຂໍ້ສະເໜີເພື່ອທີ່ຈະໄປສະເໜີໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ລາຍນ້ອຍ ແລະ ລາຍໃຫຍ່
 • ດູແລງານ ແລະ ຕິດຕາມກິດຈະກຳຂອງສະມາຊິກໃນທີມ ລວມເຖີງ Freelancers ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າທຸກຄົນເຂົ້າໃຈໜ້າວຽກຂອງທຸກໂປຣເຈັກ
 • ຮ່ວມງານໃກ້ຊິດກັບ Art Director, ແລະ Graphic Designers ເພື່ອຈັດການ ແລະ ງານສ້າງສັນໃຫ້ແລ້ວກ່ອນທີ່ຈະໄປສະເໜີໃຫ້ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າແຕ່ລະຄັ້ງ
 • ດູ ແລະ ກະກຽມແຜນແບຣນຮາຍເດືອນຂອງທຸກໂຄງການເພື່ອໃຫ້ທຸກໂຄງການເຄື່ອນໄຫວໄຫລເລື່ອນໃນແຕ່ລະເດືອນ
 • ກວດສອບງານສິລະປະທີ່ອອກແບບໂດຍ Graphic Designers, ຕັດສິນໃຈແລະໃຫ້ຄຳແນະນຳຖ້າຈຳເປັນ
 • ແລະ ສ້າງຄວາມສຳພັນທະໄມຕີກັບກຸ່ມລູກຄ້າທີ່ມີຢູ່

ເງື່ອນ​ໄຂ​ຂອງ​ຜູ້​ສະ​ໝັກ:

 • ປະສົບການ 1-2 ປີ ໃນການຈັດການໂຄງການ ການຕະຫຼາດ / ໂຄສະນາດິຈິຕອນ ຫຼື ອົງກອນ ແລະ ບໍລິສັດໃດໜຶ່ງ
 • ມີຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານ ປາກເວົ້າ ແລະ ຂຽນໄດ້ດີໃນພາສາອັງກິດ
 • ມີຄວາມຖະນັດເຮັດວຽກຕາມຂະບວນການ ແລະ ສາມາດຈັດລະບຽບບຸກຄົນ ແລະ ກິດຈະກໍາໄດ້.
 • ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບລາຍລະອຽດ ແລະ ມີຄວາມສາມາດເຮັດວຽກນຳອົງກອນໄດ້
 • ຖ້າເປັນຄົນທີ່ມີທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີ ແລະ “ຂ້ອຍເຮັດໄດ້” ທັດສະນະຄະຕິ
 • ຄຸ້ນເຄີຍ ແລະ ມີປະສົບການເຮັດວຽກກັບ Microsoft Office ເຊັ່ນ Word, Excel ແລະ PowerPoint

ຖ້າທ່ານຄິດວ່າທ່ານມີທັກສະ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິທີ່ເຫມາະສົມທີ່ຈະເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງທີມງານເຮົາ, ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາຕິດຕໍ່ພົວພັນໄດ້ທີ່ ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາໃນຊັ້ນທີ 3 ຂອງອາຄານ K & C, Sisavath Village, Chanthabouly District. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດສົ່ງ CV ຂອງທ່ານໄປຫາ aolsen@digitalmonkey.la ຫຼືໂທຫາພວກເຮົາທີ່ 030 5834 058.

Digital Monkey is currently looking for Client Service Manager:

Job Duties:

 • Manage various ad campaigns as required by clients.
 • Meets and discuss project briefs with clients to get a complete understanding on their requirements.
 • Collaborates with clients to maintain good business relationship and to keep each project stay on track according to the clients’ requirements to achieve impressive end results.
 • Drafts and writes proposals for every project to be presented to clients.
 • Supervises the works and activities of project team members and freelance workers to make sure everyone is on track in every project.
 • Works closely with the Art Director and Graphic Designers in dealing with the creative works done before presenting it to the clients’ representatives.
 • Prepares monthly brand plan for every project to ensure smooth flow of each project
 • Supervises and monitors the contents’ artwork done by the Graphic Designers and make decision or suggestions if needed.
 • Build relationship with existing clients

Job Requirements:

 • 1 – 2 years’ experience managing projects at a digital marketing/advertising agency or any company and organization.
 • Possess excellent verbal and written communication skills in English
 • Be process-driven and able to organize people and activities.
 • Possess attention to details and organizational abilities.
 • Must have a positive and a can-do attitude
 • Must have knowledge of and experience with Office package (Word, Excel, PPt)
 • Lao National preferred

If you think you have the skills and will and right attitude to be part of our young and dynamic team, you are welcome to visit our office at the 3rd Floor of the K&C Building, Sisavath Village, Chanthabouly District. You can also send your updated CV to aolsen@digitalmonkey.la or call us at 030 5834 058.

 

Digital Monkey Sole Co. Ltd.

Digital Monkey Sole Co. Ltd.

3rd Floor of the K&C Building Sisavath Chanthabouly Vientiane Capital

Contact
Contact Name : N/A
Email : aolsen@digitalmonkey.la
Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.