108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ຮັບສະໝັກວຽກສຳລັບນັກສຶກສາຈົບໃໝ່
Negotiable

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

NNN Building 2F Phonsinuan sisattanak Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

ເປີດຮັບສະໝັກ ນັກສຶກສາຈົບ ຫຼື ຜູ້ມີປະສົບການ

 LALCO ເປັນບໍລິສັດໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາພຽງ 3 ປີປາຍ ກໍມີພະນັກງານຫລາຍກວ່າ 500 ຄົນ ແລະ ໄດ້ກ້າວເປັນ Top Leasing Company ໃນ ສປປ ລາວ.LALCO ເປັນບໍລິສັດທາງການເງິນ ທີ່ບໍ່ມີການຜະລິດວັດຖຸສິ່ງຂອງ ແຕ່ມີການສ້າງພັດທະນາຄົນ. ພວກເຮົາພູມໃຈ ທີ່ເປັນບໍລິສັດອັນດັບໜຶ່ງ ໃນການສົ່ງເສີມການພັດທະນາດ້ານບຸກຄະລາກອນ ໃນ ສປປ ລາວ. ພະນັກງານລຸ້ນອ້າຍເອື້ອຍຜູ້ທີ່ມີປະສົບການ ຈະຊ່ວຍຝຶກສອນທ່ານຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານກາຍເປັນນັກທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນອະນາຄົດ, ສະນັ້ນ ຈິ່ງບໍ່ຕ້ອງກັງວົນ ແລະ ສະໝັກກັນເຂົ້າມາໄດ້.  ຮັບສະໝັກແຂວງ:

 • ນະຄອນຫຼວງຮັບຈຳນວນຫຼາຍ
 • ຊຽງຂວາງ 2 ຕຳແໜ່ງ
 • ປາກເຊ 5 ຕຳແໜ່ງ ທີ່ເປັນຄົນພື້ນຖານສາລະວັນ ແຕ່ສາມາດເຮັດວຽກຢູ່ປາກເຊໄດ້
 • ສະຫວັນນະເຂດ 5 ຕຳແໜ່ງ
 • ຫຼວງພະບາງ 2 ຕຳແໜ່ງ

I.【ເນື້ອໃນຂອງວຽກ ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ວຽກທາງດ້ານສີນເຊື່ອ SME (ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ).

II. ເງື່ອນໄຂສະໝັກ

 1. ນັກສຶກສາທີ່ຈົບຈາກວິທະຍາໄລ ເອກະຊົນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ(ຫລື ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງປະເທດ ກໍໄດ້)

ຜູ້ທີ່່ຫາກໍ່ຮຽນຈົບ ຫຼື ຜູ້ທີ່ກຳລັງຈະຈົບກໍ່ສາມາດສະໝັກໄດ້

 1. ເງີນເດືອນ 300 $ (ລວມທັງຄ່າເດີນທາງ)
 2. ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການຈາກທະນາຄານ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນ

ສົນໃຈຕິດຕໍ່ແລະສອບຖອບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມ

ເອກະສານປະກອບມີ:

 • ຊີວະປະຫວັດ
 • ໃບປະກາດ
 • ໃບຄະແນນ
 • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
 • ສຳມະໂນຄົວ
 • ໃບບຄ້ຳປະກັນ

ໝາຍເຫດ ຫາກສົ່ງມາທາງເມວໃຫ້ລະບຸແຂວງທີ່ສະໝັກໃສໃນຂໍ້ຄວາມ

020 5541 1455 ແລະ 021 410 452

Mail: (phinsavanh.t@lalco.la), (hrlalco@gmail.com)

 

 

 • job summary
 • Post Date 22 June 2018
 • Prefered Language English
 • Job Level Entry Level
 • Job Industry OTHERS
 • Job Function Others
 • Job Location Other, Vientiane Capital, Champasak
 • other job from this employer
 • Doesn't have any job to show.
Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

NNN Building 2F Phonsinuan sisattanak Vientiane Capital

Contact
Contact Name : N/A
Email : phinsavanh.t@lalco.la;ampheng.s@lalco.la
ABOUT COMPANY

Lao Asean Leasing Company Limited(LALCO)ເປັນບໍລິສັດໃຫ້ບໍລິການດ້ານສິນເຊື່ອລົດຈັກ, ລົດໃຫຍ່ທີ່ນໍາໃຊ້ເງິນທຶນຈາກຍີ່ປຸ່ນ, ໃນອະນາຄົດພວກເຮົາວາງແຜນຈະເປັນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການເງິນຄົບວົງຈອນທີ່ຄອບຄຸມທັງບໍລິການສິນເຊື່ອສຳລັບຜູ້ບໍລິໂພກ, ສິນເຊື່ອສໍາລັບທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ. ນັບແຕ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດສິນເຊື່ອແລະສັ້າງຕັ້ງບໍລິສັດໃນເດືອນ ກຸມພາ ປີ2015ທີ່ຜ່ານມາ ພຽງແຕ່1ປີ4ເດືອນ ບໍລິສັດພວກເຮົາກໍຈະເລີນເຕີບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວ, ພວກເຮົາແນ່ໃສ່ກ້າວເປັນກຸ່ມບໍລິສັດການເງິນຄົບວົງຈອນອັນດັບ 1 ໃນລາວ. ໃນອານາຄົດກໍມີແຜນການທີ່ຈົດທະບຽນທີ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ.

Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.