108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ພະນັກງານຜູ້ຊ່ວຍການເງິນ ແລະ ທຸລະການ (Finance and Admin Officer Assistant)
2,000,001 - 3,000,000 LAK

OST Sole Co.,LTD. (Health Solution)

23 Singha Nongbone village Saysettha District Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

ບໍລິສັດ OST SOLE Co.,LTD. (Health Solution) ເປັນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານສຸຂະພາບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະຍາດຊໍ້າເຮື້ອໄວຣັສຕັບອັກເສບ ບີ ແລະ ຊີ ປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ ເອສໄອວີ ແລະ ໂລກຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ

ທາງບໍລິສັດຈ້ອງການພະນັກງານຜູ້ຊ່ວຍການເງິນ ແລະ ທຸລະການ (Finance and Admin Officer Assistant) – 1 ຕຳແໜ່ງ ບໍລິສັດ OST SOLE Co.LTD., (Health Solution) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເວລາເຮັດວຽກ: ຈັນ-ສຸກ ເວລາ 8:30-17:30 ( 8 ຊົ່ວໂມງ/ວັນ)

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

1. ຮັບຜິດຊອບວຽກດ້ານການເງິນ ແລະ ທຸລະການ ຂອງບໍລິສັດ

2. ກຽມເອກະສານ ຮັບ-ຈ່າຍ, ອອກໃບແຈ້ງໜີ້, ໃບບິນຮັບເງິນ, ບັນທຶກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

3. ຈັດການ ແລະ ເກັບເອກະສານ ຫຼັກຖານທາງການເງິນ-ບັນຊີ ແລະ ລົງບັນຊີລາຍຮັບ-ຈ່າຍ ໃຫ້ມີຄວາມລະອຽດ ຄົບຖ້ວນ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີການອັບເດດທຸກມື້

4. ຄິດໄລ່ເງິນຄອມມິດຊັນໃຫ້ພະນັກງານຂາຍ

5. ຈັດເຮັດລາຍງານສະຫຼຸບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ປະຈຳວັນ, ປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດທຸກເດືອນ

6. ຮັບ ແລະ ກວດສອບສິນຄ້າ, ບັນທຶກສະຕ໋ອກສິນຄ້າອອນໄລທຸກມື້

7. ເຮັດທະບຽນຄຸມເຊັກ ແລະ ຊັບສິນຂອງບໍລິສັດ

8. ຈັດສົ່ງເອກະສານ ແລະ ສິນຄ້າທາງໄປສະນີ ຫຼື ທາງອື່ນໆ

9. ຊ່ວຍປະສານງານການສະຫຼຸບ ແລະຈັດການລາຍງານການເງິນໂຄງການຕ່າງໆ ຂອງບໍລິສັດ

10. ວຽກອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ

JOB REQUIREMENTS

ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ສະໝັກ

1. ເພດ ຍິງ ຫຼື ຊາຍ

2. ຈົບການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລິນຍາຕີ ທາງດ້ານການເງິນ ຫຼື ການບັນຊີ

3. ມີປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 3-5 ປີ ທາງດ້ານການເງິນ ຫຼື ການບັນຊີ ຫາກກ່ຽວຂ້ອງກັບດ້ານສຸຂະພາບຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເປັນພິເສດ

4. ມີຄວາມສາມາດດ້ານການເວົ້າ ອ່ານ ຂຽນ ພາສາອັງກິດຢູ່ໃນລະດັບດີ ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເປັນພິເສດ

5. ມີຄວາມລະອຽດຮອບຄອບ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການເຮັດວຽກ

6. ມີທັກສະໃນການປະສານງານດີ ແລະມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກ

7. ມີຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກກໍລະນີີເລັງດ່ວນ

8. ມີຄວາມຮູ້ໂປຼແກຣມຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ Microsoft office ໂດຍສະເພາະ Excel, ການຮັບສົ່ງ E-mail ແລະ ການສົ່ງຂໍ້ມູນອອນໄລ

ເງິນເດືອນ

300 ໂດລາຂື້ນໄປ ສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້ຕາມປະສົບການ ແລະ ຄວາມສາມາດ

Additional Information

ສົນໃຈສະໝັກໄດ້ທີ່

ບໍລິສັດ OST Sole co., Ltd. 094 ບ້ານໜອງບອນ, ໜ່ວຍ 09, ເມືອງໄຊເສດຖາ, P.O Box 5933, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ Whatsapp: +856 20 55940976 E-mail: ostsolelaos@gmail.com

REQUIRED SKILLS

ສາມາດໃຊ້ໂປແກຣມ microsoft office : word , Excel , Power point

ຊື່ສັດ ດຸຫມັ່ນ ອົດທົນ ມີຄວາມຮັບພິຊອບສູງ ມັນຮຽນຮູ້ສີ່ງໃຫມ່ໆ

ສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄດ້

ເຮັດວຽກໄດ້ລະອຽດ ແລະ ປັບປຸງວຽກງານໃຫ້ດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ

ສາມາດຂຽນອ່ານປາກເວົ້າພາສາຝຮັ່ງໃນລະດັບຕົ້ນ

ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້ດີ

 • job summary
 • Post Date 13 June 2018
 • Prefered Language Lao
 • Job Level Middle
 • Job Industry MEDICAL / PHARMACEUTICAL
 • Job Function Admin-Office Management
 • Job Location Vientiane Capital
 • other job from this employer
 • Doesn't have any job to show.
OST Sole Co.,LTD. (Health Solution)

OST Sole Co.,LTD. (Health Solution)

23 Singha Nongbone village Saysettha District Vientiane Capital

Contact
Contact Name : N/A
Email : Noyssv33@gmail.com;ostsolelaos@gmail.com
Telephone : (856) 21 417 534-35, (856) 20 55940976
Operation Time : 09.00 a.m. - 06.00 p.m.
ABOUT COMPANY

ບໍລິສັດ OST SOLE Co.,LTD. (Health Solution) ເປັນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານສຸຂະພາບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະຍາດຊໍ້າເຮື້ອໄວຣັສຕັບອັກເສບ ບີ ແລະ ຊີ ປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ ເອສໄອວີ ແລະ ໂລກຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ

Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.