108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ຜູ້ຊ່ວຍໂຄງການ 2 ຕໍາແໜ່ງ
Negotiable

Investment and Hydro Power Consultant Sole Co; Ltd,

New Road 450 Don Nokhoum Sisattanak Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາ ດ້ານການລົງທຶນ ແລະ ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ ເປັນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ຄຳປຶກດ້ານການລົງທຶນພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່; ພ້ອມທັງໃຫ້ບໍລິການກໍ່ສ້າງ ສາຍສົ່ງ ໄຟຟ້າແຮງສູງ, ໂຄງການແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ,ບໍ່ຖ່ານຫີນເຊກອງ, ບໍ່ຖ່ານຫີນຫົວພັນ ແລະ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳກົງ1 ເຊກອງປະຈຸບັນບໍລິສັດຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າມີແຜນຂະຫຍາຍກິດຈະການໂຄງການ.

ບໍລິສັດພວກຂ້າພະເຈົ້າ ມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຜູ້ຊ່ວຍໂຄງການ 2 ຕໍາແໜ່ງ; ອາຍຸ 30-45 ປີ (ຊາຍ)  Project Assistant

  • ຈົບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີຂື້ນໄປ (ຈົບວິຊາສະເພາະບໍລິຫານ ທຸລະກິດ ແລະ ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)
  • ມີປະສົບການເຮັດວຽກນຳໂຄງການ 3 ປີຂື້ນໄປ
  • ມີປະສົບການແລ່ນເອກະສານ
  • ສາມາດພົວພັນວຽກຂັ້ນສູນກາງ, ເມືອງ ແຂວງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ
  • ມີຄວາມສາມາດນໍາໃຊ້ພາສາຈີນ ຫຼື ອັງກິດ, ອ່ານໄດ້, ເວົ້າໄດ້, ຂຽນເປັນ
  • ຖ້າຮຽນຈົບມາແຕ່ປະເທດຈີນ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
  • ສາມາດອອກວຽກປະຈໍາຢູ່ຕ່າງແຂວງ

ເອກະສານປະກອບ.

1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ທົ່ວໄປ 1 ຊຸດ ( ຕົ້ນສະບັບ )

2. ຈົດໝາຍສະໝັກງານ (Cover Letter) 1 ສະບັບ   

3. ຂຽນ CV ເປັນພາສາອັງກິດ 1 ສະບັບ

4. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ 1 ຊດ.

5. ໃບຢັງຢືນຮັບປະກັນ 1  ຊຸດ

6. ໃບກວດສຸຂະພາບ 1 ຊຸດ.

7. ໃບແຈ້ງໂທດ 1 ຊຸດ.  

8. ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ 1 ຊຸດ. ( ກອບປີ )

9.ໃບປະກາດສະນິຍະບັດ 1 ຊຸດ. (ກອບປີ)

10.ໃບຜ່ານງານ  ກອບປີ້

11. ຮູບ 3x4 ຈຳນວນ 2 ໃບ.                                                                           

ທ່ານໃດສົນໃຈສາມາດສົ່ງປະຫວັດດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ທີ່ຫ້ອງການ ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາດ້ານການລົງທຶນ ແລະ ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ. ທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານ: ຖະໜົນຕັດໃໝ່ 450 ບ້ານດອນນົກຂຸ້ມ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.ໂທລະສັບ: 021 319095

ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ່  28/04/2018  ເລີ່ມນັດສໍາພາດ 8/05/2018

ສະເພາະຜູ້ທີ່ຖຶກຂັດເລືອກເທົ່ານັ້ນບໍລິສັດຈະນັດສຳພາດ

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມ

ຕິດຕໍ່ຝ່າຍບຸກຄົນ ທ່ານ ສົມສະນິດ (+856) 030 9466 092. ( +856) 20 5695 9555.

Email: phanh10121974@gmail.com 

Investment and Hydro Power Consultant Sole Co; Ltd,

Investment and Hydro Power Consultant Sole Co; Ltd,

New Road 450 Don Nokhoum Sisattanak Vientiane Capital

Contact
Contact Name : N/A
Email : sanith_phaphone@yahoo.com
Telephone : 021 319 118
Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.