108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ພະນັກງານຄຸມງານສະໜາມກໍ່ສ້າງ
Negotiable

TPP Architecture and Design

Suan Morn Road Suanmorn Village Sisattanak District Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ບໍລິສັດ TPP Architecture and Design ມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຈໍານວນ 02 ຕໍາແໜ່ງ, ດັ່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

ພະນັກງານຄຸມງານສະໜາມກໍ່ສ້າງ 01 ຕຳແໜ່ງ

ເງື່ອນໄຂ:

  • ເພດຍິງ ຫຼື ຊາຍ
  • ສັນຊາດລາວ
  • ການສຶກສາຈົບຊັ້ນສູງ ຫຼື ທຽບເທົ່າປະລິນຍາຕີສາຂາສະຖາປານິກ ຫລື ວິສາວະກຳກໍ່ສ້າງ.
  • ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນສາຂາກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໜ້ອຍ 02 ປີ ຂື້ນໄປ
  • ສາມາດນຳໃຊ້ໂປແກຣມແຕ້ມແບບທົ່ວໄປໄດ້ເຊັ່ນ: AutoCAD 2D, 3D ແລະອື່ນໆ.
  • ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ (MS Office, Email, Internet).

ທ່ານໃດສົນໃຈຕຳແໜ່ງຂ້າງເທິງນີ້ ກະລຸນາຢືນໃບສະໝັກພ້ອມເອກະສານເຊັ່ນ:

ໃບຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້, ສຳເນົາໃບປະກາດ, ໃບຄະແນນ, ຊີວີ, ໃບຜ່ານງານ, ສຳມະໂນຄົວ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ໃບຮັບປະກັນ, ໃບແຈ້ງໂທດ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທາງອີເມວນີ້: tpparchitecture@yahoo.com ຫຼື ຕິດຕໍ່: 020 59067999.

 

TPP Architecture and Design

TPP Architecture and Design

Suan Morn Road Suanmorn Village Sisattanak District Vientiane Capital

Contact
Contact Name : TPP architecture
Email : tpparchitecture @yahoo.com
Telephone : 020 59067999
ABOUT COMPANY

ບໍລິສັດອອກແບບພາຍໃນແລະພາຍນອກ ເນັ້ນຫນັກວຽກດີໄຊນ໌ເປັນຫລັກ, ບໍລິສັດໄດ້ອອກແບບມາແລ້ວຫລາຍໂຄງການ ທັງວຽກເຮືອນພັກອາໄສ ແລະໂຮງແຮມລະດັບຫ້າດາວ.

Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.