108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ສະຖາປານິກ
Negotiable

TPP Architecture and Design

Suan Morn Road Suanmorn Village Sisattanak District Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ບໍລິສັດ TPP Architecture and Design ມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຈໍານວນ 02 ຕໍາແໜ່ງ, ດັ່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

ສະຖາປານິກ 01 ຕຳແໜ່ງ

ເງື່ອນໄຂ:

  • ເພດຍິງ ຫຼື ຊາຍ
  • ສັນຊາດລາວ
  • ການສຶກສາຈົບປະລິນຍາຕີ, ສາຂາສະຖາປານິກ ຫລື ວິສາວະກຳກໍ່ສ້າງຂື້ນໄປ.
  • ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນສາຂາກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໜ້ອຍ 03 ປີ ຂື້ນໄປ.
  • ສາມາດນຳໃຊ້ໂປແກຣມແຕ້ມແບບທົ່ວໄປໄດ້ເຊັ່ນ: AutoCAD 2D, 3D ແລະ ອື່ນໆ.
  • ສາມາດນຳໃຊ້ໂປແກຣມວິເຄາະໂຄງສ້າງໄດ້.
  • ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ (MS Office, Email, Internet)
  • ສາມາດເວົ້າ, ຂຽນ, ແລະ ແປພາສາອັງກິດໄດ້ ຈະຮັບພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

ທ່ານໃດສົນໃຈຕຳແໜ່ງຂ້າງເທິງນີ້ ກະລຸນາຢືນໃບສະໝັກພ້ອມເອກະສານເຊັ່ນ:

ໃບຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້, ສຳເນົາໃບປະກາດ, ໃບຄະແນນ, ຊີວີ, ໃບຜ່ານງານ, ສຳມະໂນຄົວ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ໃບຮັບປະກັນ, ໃບແຈ້ງໂທດ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທາງອີເມວນີ້: tpparchitecture@yahoo.com ຫຼື ຕິດຕໍ່: 020 59067999.

TPP Architecture and Design

TPP Architecture and Design

Suan Morn Road Suanmorn Village Sisattanak District Vientiane Capital

Contact
Contact Name : TPP architecture
Email : tpparchitecture @yahoo.com
Telephone : 020 59067999
ABOUT COMPANY

ບໍລິສັດອອກແບບພາຍໃນແລະພາຍນອກ ເນັ້ນຫນັກວຽກດີໄຊນ໌ເປັນຫລັກ, ບໍລິສັດໄດ້ອອກແບບມາແລ້ວຫລາຍໂຄງການ ທັງວຽກເຮືອນພັກອາໄສ ແລະໂຮງແຮມລະດັບຫ້າດາວ.

Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.