108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ພະນັກງານບັນຊີ
Negotiable

INDOCHINA DEVELOPMENT PARTNERS GROUP LAO (IDP)

N/A Sanarmxay Champasak Champasak

JOB DESCRIPTION

ປະກາດຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ

ບໍລິສັດ ອິນດູຈີນຮ່ວມມື ພັດທະນາລາວ (IDP), ເປັນບໍລິສັດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ທຶນຈາກທະວິບຢູ່ໂລບ, ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວນີ້ ເລີ່ມເຂົ້າມາລົງທຶນຢູ່ໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາຜ່ານ​ມາ IDPໄດ້ດຳເນີນບັນດາໂຄງການ ຢູ່ ສ.ປ.ປ.ລາວ ເຊັ່ນໄດ້ກໍ່ສ້າງໂຮງງານແປຮູບເຂົ້າ ທີທັນສະໄຫມສູງ ໂດຍນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ຫລ້າສຸດ ຕາມແບບອຸດສາຫະກຳທີ່​ກຳນົດ ທີ່​ຕັ້ງ​ຂອງ​ໂຮງງານແປຮູບ​ເຂົ້າ ຕັ້ງຢູ່​ທີ່​ແຂວງ ສະຫວັນ​ນະ​ເຂດ, ​ແຂວງ ​ຈຳປາ​ສັກ ​ແລະ ຍັງ​ມີ​ຟາ​ມຜະລິດ​ແນວ​ພັນ​ເຂົ້າ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ ຕັ້ງຢູ່​ແຂວງ​ຈຳປາ​ສັກ.

ບໍລິສັດ ອິນດູຈີນຮ່ວມມື ພັດທະນາລາວ (IDP), ຕ້ອງການ​ເພື່ອນ​ຮ່ວມງານ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້ :

01 ຕໍາແໜ່ງ, ບັນຊີ ປະຈໍາຢູ່ຫ້ອງການ IDP ບ້ານສະໝາມໄຊ, ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ

  ເງື່ອນໄຂການສະໝັກງານຕໍາແໜ່ງບັນຊີ :

  • ຈົບການສືກສາ ຊັ້ນສູງ ຫລື ປະລິ​ນຍາ​ຕຣີ ການບັນຊີ.
  • ຕ້ອງ​ມີ​ປະສົບ​ການວຽກ​ດ້ານ​ບັນຊີ-ການເງິນກັບ ບໍລິສັດ ​ຫລື ​ໂຄງການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ມາ​ກ່ອນ ຈະມີການພິຈາ ລະນາເປັນພິເສດ.
  • ​​ຕ້ອງມີບຸກຄະລິກດີ, ຜູ້ກ່ຽວ​ຕ້ອງ​ເປັນ​ຄົນ​ຫ່າວ​ຫັນຕໍ່​ໜ້າທີ່ວຽກ​ງານ, ຕ້ອງ​ສາມາດ​ເຮັດ​ວຽກ​​ທິມງານ ​ແລະ ມີ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຕໍ່​ວຽກ​ງານ​ທີ່​ມອບ​​ໝາຍ​ໃຫ້.
  • ສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີ, ອິນເຕີເນັດໄດ້ດີ
  • ຕ້ອງສາມາດ​ເວົ້າ ແລະ ຂຽນ​ພາສາ​ອັງກິດ​ໄດ້ເປັນຢ່າງ​ດີ.

ເປິ​ດຮັບ ສະ​ໜັກ​ນັບ​ແຕ່​ມື້​ລົງ​ປະກາດ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ໄປ ຖ້າຫາກ​ທ່ານ​ໃດ​ສົນ​ໃຈສາມາດ​ພົວພັນ ​ແລະ ສົ່ງ​ຊິ​ວະ​ປະ​ຫັວດ CV ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຈົດ​ໝາຍ​ສະໝັກ​ງານ ຕາມ​ທີ່ຢູ່​ຂ້າງ​ລຸ່ມ​ນີ້​  :

ບໍລິສັດ ອິນດູຈີນຮ່ວມມືພັດທະນາລາວ (IDP), ບ້ານ ສະໜາມ​ໄຊ, ​ເມືອງ ປາກ​ເຊ, ​ແຂວງ ​ຈຳປາ​ສັກ, ຕູ້ ປ.ນ 339, ແຂວງ ຈຳປາສັກ, ສ.ປ.ລາວ

ອີ​ແມວ : info@idpltd.net

​ເບີ​ໂທ​ຫ້ອງການ : (+ 856 31) 214 857

​​

INDOCHINA DEVELOPMENT PARTNERS GROUP LAO (IDP)

INDOCHINA DEVELOPMENT PARTNERS GROUP LAO (IDP)

N/A Sanarmxay Champasak Champasak

Contact
Contact Name : Sir
Email : info@idpltd.net
Telephone : (+ 856 31) 214 857
Website :
Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.