108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ-ບຸກຄະລາກອນ
Negotiable

Chalern Sekong Group Co., Ltd.

N/A Ban Lomsak-Neua Bachieng District Champasak

JOB DESCRIPTION

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

          ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເປັນບໍລິສັດຊັ້ນນຳຂອງ ປະເທດລາວ ທີ່ລົງທຶນໃນຫຼາຍຂະແໜງການເຊັ່ນ: ການຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ-ຂົວທາງ, ການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 3A, ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊນ້ຳນ້ອຍ 1&6, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳກົງ 2&3 ແລະ ເຂື່ອນອື່ນໆທີ່ກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການສຶກສາ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາຍັງລົງທຶນໃນຂະແໜງການຈຳໜ່າຍວັດສະດຸກໍ່ສ້າງຄົບວົງຈອນ ກໍ່ຄືສູນການຄ້າວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ CSC COMPLEX CENTER ເຊິ່ງປະຈຸບັນມີຫຼາຍກວ່າ 03 ສາຂາໃນທົ່ວປະເທດ. ອີງໃສ່ການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕຂອງທຸລະກິດ ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາຈິ່ງຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ເພື່ອເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການພັດທະນາບໍລິສັດ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຕໍາແໜ່ງ: ຮອງຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ-ບຸກຄະລາກອນ

ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະໝັກ:

  1. ເພດຊາຍ ຫຼື ຍິງ ອາຍຸບໍ່ເກີນ 35ປີ
  2. ຈົບການສຶກສາໃນລະດັບປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປໃນສາຂາວິຊາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ບັນຊີ-ການເງິນ, ການທະນາຄານ, ກົດໝາຍ, ວິສະວະກຳ(ໄອທີ, ເຄຫາ, ຂົວ-ທາງ, ໄຟຟ້າ) ແລະ ສາຂາອື່ນໆ;
  3. ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນສາຂາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 02ປີຂຶ້ນໄປ;
  4. ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ (ອັງກິດ, ຈີນ ຫຼື ຫວຽດນາມ);
  5. ມີຄວາມຫ້າວຫັນໃນການເຮັດວຽກ, ມັກຮຽນຮູ້ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ;
  6. ມີສາມາດໃນການນຳໃຊ້ໂປຼແກຼມ Microsoft office ເປັນຢ່າງດີ;
  7. ສຳລັບອັດຕາເງິນເດືອນພື້ນຖານ ແມ່ນຂຶ້ນກັບປະສົບການເຮັດວຽກ ເຊິ່ງສາມາດໂອ້ລົມກັນໄດ້ໃນມື້ສຳພາດ;
  8. ນອກເໜືອຈາກເງິນເດືອນພຶ້ນຖານແລ້ວ ບໍລິສັດຍັງມີນະໂຍບາຍ ແລະ ສະຫວັດດີການອື່ນໆອີກ.

ຜູ້ທີ່ສົນ​ໃຈ ກະລຸນາສົ່ງ​ໃບສະ​ໝັກເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ: ຊີວະປະຫວັດ, ໃບປະກາດ, ໃບຄະແນນ, ​ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ) ແລະ ໃບແຈ້ງໂທດມາທີ່: headoffice@csgroup.la ຫລື ໂທ​ສອບ​ຖາມ​ຂໍ່​ມູນ​ໄດ້​ທີ່ເບີ: 031 259 999 ແລະ 030  9972 460

ປິດ​ຮັບ​ສະ​ໝັກ​ວັນ​ທີ 15 ທັນວາ 2017.

 

 

Chalern Sekong Group Co., Ltd.

Chalern Sekong Group Co., Ltd.

N/A Ban Lomsak-Neua Bachieng District Champasak

Contact
Contact Name : N/A
Email : famille_phalyvong1@yahoo.fr
Telephone : 031 259 999 ; 030 9972 460
Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.