108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ຮັບພະນັກງານຫລາຍຕໍາແໜ່ງ
Negotiable

TK Construction and Road Co., Ltd.

3/33 Samsenthai Road, P.O Box: 4413 Simuang Village Sisattanak District Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

ຮັບສະໝັກງານ

ບໍລິສັດ ທີເຄ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຂົວທາງ ຈຳກັດ ຜູ່ດຽວ ເປັນໜຶ່ງໃນບໍລິສັດກໍ່ສ້າງແຖວໜ້າຂອງປະເທດລາວ, ບໍລິສັດ ມີຄວາມຊຳນານ ແລະ ປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ ໃນການອອກແບບເຄຫາສະຖານ, ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ, ກໍ່ສ້າງຕຶກອາຄານທີ່ສຳຄັນຂອງເອກະຊົນ ແລະ ລັດຖະບານ. ເຊິ່ງປະຈຸບັນ ບໍລິສັດ ກຳລັງຈະມີການກໍ່ສ້າງໂຮງແຮມລະດັບໂລກ, Service Apartment, Commercial Mixed Use & Shopping Mall ທີ່ ສປປ ລາວ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຕ້ອງການທີມງານເພື່ອມາເສີມທີມດັ່ງນີ້:

1. ຫົວໜ້າວິຊາການໂຄງການ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

 • ຄຸ້ມຄອງໂຄງການການກໍ່ສ້າງ
 • ຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງ

ເງື່ອນໄຂຮັບສະໝັກ:

 • ຈົບປະລິນຍາຕີ ທາງດ້ານວິສະວະກໍາສາດ
 • ປະສົບການ 5 ປີ ຂຶ້ນໄປ
 • ມີຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ, ກ້າຕັດສິນໃຈ ແລະ ມີການວາງແຜນທີ່ດີໃນວຽກງານການກໍ່ສ້າງ

2. ວິສະວະກອນຮັບຜິດຊອບດ້ານໂຄງສ້າງ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

 • ປະຈໍາຢູ່ສະໜາມ, ຕິດຕໍ່ປະສານງານກັບທີມກໍ່ສ້າງເພື່ອລາຍງານວິຊາການໂຄງການ
 • ສາມາດແຕ້ມລາຍລະອຽດແບບໃນໜ້າງານໄດ້

ເງື່ອນໄຂຮັບສະໝັກ:

 • ຈົບປະລິນຍາຕີ ດ້ານວິສະວະກໍາສາດ
 • ປະສົບການເຮັດວຽກ 2 ປີຂຶ້ນໄປ
 • ສາມາດໃຊ້ໂປຼແກມ 2D

3. ວິຊາການແຕ້ມແບບ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

 • ແຕ້ມແບບທາງສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ, ໂຄງສ້າງ, ໄຟຟ້າ ແລະ ລະບົບສຸຂະພິບານ

ເງື່ອນໄຂຮັບສະໝັກ:

 • ຈົບປະລິນຍາຕີ ສາຂາວິຊາສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 • ສາມາດໃຊ້ໂປຼແກມ Auto cad 2D, Sketch up 3D
 • ປະສົບການເຮັດວຽກ 1ປີຂຶ້້ນໄປ

4. ສະຖາປະນິກ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

 • ອອກແບບໂຄງການຕ່າງໆ
 • ນໍາພາທີມງານ ພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ການຮັບຜິດຊອບຂອງແບບແຕ່ລະໂຄງການ

ເງື່ອນໄຂຮັບສະໝັກ:

 • ຈົບປະລິນຍາຕີດ້ານ ວິຊາສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ
 • ມີປະສົບການ 4 ປີຂຶ້ນໄປ
 • ສາມາດອອກແບບດ້ວຍໂປຼແກມ 2D, 3D…
 • ມີຄວາມຫ້າວຫັນ ແລະ ກ້າຕັດສິນໃຈໃນວຽກງານຕ່າງໆ

5. ຜູ່ຊ່ວຍສະຖາປະນິກ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

 • ອອກແບບໂຄງການຕ່າງໆ
 • ກະກຽມຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃຫ້ສະຖາປະນິກ

ເງື່ອນໄຂຮັບສະໝັກ:

 • ຈົບປະລິນຍາຕີດ້ານ ວິຊາສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ
 • ສາມາດອອກແບບດ້ວຍໂປຼແກມ 2D, 3D…
 • ມີຄວາມຫ້າວຫັນ, ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ ແລະ ຮ່ວມວຽກກັບທີມງານໄດ້ດີ.

6. ພະນັກງານປະເມີນລາຄາ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

 • ຄິດໄລ່ ປະເມີນລາຄາການກໍ່ສ້າງໃນໂຄງການຕ່າງໆ
 • ຮູ້ເລື່ອງວັດສຸດຸການກໍ່ສ້າງ ແລະ ແຮງງານຕ່າງ

ເງື່ອນໄຂຮັບສະໝັກ:

 • ຈົບປະລິນຍາຕີດ້ານ ວິຊາວິສະວະກໍາສາດ ຫຼື ຂະແໜງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 • ສາມາດໃຊ້ໂປຼແກມ words, excel ຫຼື ການຄິດໄລ່ຕ່າງໆ

7. ເລຂານຸການ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

 • ບັນທຶກກອງປະຊຸມ, ບັນທຶກ ແລະ ຕິດຕາມວຽກງານຕ່າງໆ
 • ປະສານງານ ຈັດແຈງເອກະສານທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຂອງພະແນກ

ເງື່ອນໄຂຮັບສະໝັກ:

 • ເພດຍິງ
 • ຈົບປະລິນຍາຕີດ້ານເລຂານຸການ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 • ສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ດີ
 • ສາມາດໃຊ້ໂປຼແກມ Microsoft office, power point…
 • ສາມາດເດີນທາງໄປຕ່າງແຂວງ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້

8. ວິຊາການ ການຕະຫຼາດ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

 • ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບລູກຄ້າ ກ່ຽວກັບການຫາລູກຄ້າໃຫ້ມາເຊົ່າຕຶກອາຄານຕ່າງໆ
 • ເຮັດວຽກການຕະຫຼາດທົ່ວໄປ

ເງື່ອນໄຂຮັບສະໝັກ:

 • ເພດຍິງ
 • ຈົບປະລິນຍາຕີດ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 • ມີທັກສະທີ່ດີໃນການເວົ້າ
 • ມີຄວາມຫ້າວຫັນ ແລະ ມີແນວຄິດສ້າງສັນໃນວຽກງານການຕະຫຼາດຕ່າງໆ
 • ມີຄວາມອົດທົນ ແລະ ເຮັດວຽກກັບທີມງານໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ເພື່ອຍື່ນເອກະສານສະໝັກໄດ້ທີ່:

ບໍລິສັດ ທີເຄ ກຣຸບ ຈຳກັດ, ຫ້ອງການສຳນັກງານ ຕັ້ງຢູ່ 3/33 ຖະໜົນສາມແສນໄທ, ບ້ານສີເມືອງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ( ໃນວັນຈັນ - ສຸກ ໃນໂມງລັດຖະການ 8:30 – 17:00 )

ໂທ: 021 254 841, ແຟັກ 021 254 840, ຕິດຕໍ່ຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ 020 52209378

ຫຼື ສົ່ງເອກະສານສະໝັກງານ: E-Mail : recruitment@tkgroup.la

ເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບໍລິສັດwww.tkgroup.la

ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ 27/10/2017

ເອກະສານປະກອບການສະໝັກມີດັງນີ້:

- ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້

- ສຳມະໂນຄົວ

- ບັດປະຈຳຕົວ

- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່

- ໃບປະກາດ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາ, ໃບຄະແນນ

- ໃບຜ່ານງານ ( ຖ້າມີ)

ໝາຍເຫດ:  - ກະລຸນາລະບຸຕຳແໜ່ງທີ່ສະໝັກ

- ຜູ່ສະໝັກທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນ ຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ກັບເພື່ອເຂົ້າສຳພາດ.

 

 • job summary
 • Post Date 12 October 2017
 • Prefered Language English
 • Job Level Middle
 • Job Industry PROFRESSIONAL SERVICE - ARCHITECTURE / BUILDING / CONSTRUCTION
 • Job Function Others
 • Job Location Vientiane Capital
 • other job from this employer
 • Doesn't have any job to show.
TK Construction and Road Co., Ltd.

TK Construction and Road Co., Ltd.

3/33 Samsenthai Road, P.O Box: 4413 Simuang Village Sisattanak District Vientiane Capital

Contact
Contact Name : N/A
Email : recruitment@tkgroup.la
Telephone : 021 254 841; 020 52209378
Operation Time : Mon-Fri 8:30 – 17:00
Facebook : -
Website :
Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.