108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Retail Operations & Product Trainer (Computer)
3,000,001 - 5,000,000 LAK

L Thong Huot Telecom co., ltd.

Dongpalane road. Ban Fay Xaysettha District Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

 • ການສ້າງຫົວຂໍ້ການຝືກອົບຮົມກ່ຽວກັບສິນຄ້າໃຫມ່ໆໃຫ້ພະນັກງານຂາຍເຂົ້າໃຈໃນຕົວສິນຄ້າ (Computer)
 • ການຄົ້ນຄວ້າປັນຫາທີ່ພົບເຫັນໃນການຂາຍ ເພື່່ອສ້າງແຜນການຝືກອົບຮົມໃນການແກ້ໄຂ, ການປ້ອງກັນປັນຫາ ໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ
 • ການຕິດຕາມຜົນການຝືກອົບຮົມ, ການປະເມີນຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຜູ້ຖືກຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສະຫລຸບຜົນ
 • ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາເບື້້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບສິນຄ້າໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ
 • ສະເຫນີຮູບແບບ ແລະ ຂັ້ນຕອນການນຳສະເຫນີສິນທີ່ສັ້ນແລະກວມລວມ
 • ການຕິດຕາມ, ກວດກາຄວາມເປັນລະບຽບຂອງການຈັດວາງສິນຄ້າໃນຫ້ອງຂາຍທຸກສາຂາ
 • ຊ່ວຍຈັດຮູບແບບການເຮັດວຽກຂອງທີມງານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ

JOB REQUIREMENTS

 • ມີຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານຈັດການດ້ານການຝືກອົບຮົມ, ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເຖີງຄວາມຕ້ອງການຂອງບັນດາລູກຄ້າ, ມີທັກສະໃນການສື່ສານເປັນຢ່າງດີ
 • ມີຄວາມຮູ້ດ້ານ IT ເປັນຢ່າງດີ  (Software, Hardware)
 • ສາມາດນຳໃຊ້ Microsoft Office  (Word, Excel, PowerPoint) ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
 • ມີກົນລະຍຸດ, ທັກສະໃນການສອນ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການນຳສະເໜີສິນຄ້າ ເພື່່ອໃຫ້ທີມງານມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດຈົດຈຳໄດ້ໄວ
 • ມີຄວາມຮັກໃນອາຊີບການບໍລິການ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ສິນຄ້າປະເພດເຄື່ອງໃຊ້ Electronic

Additional Information

ສົນໃຈສາມາດສົ່ງ ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ (CV) ເພື່ອການສຳໍພາດເບື້ອງຕົ້ນ ຕາມທີ່ຢູ່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ ບ້ານຝາຍ, ຖະໜົນດົງປ່າລານ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ອີເມລ : HR@lth.com.la ໂທລະສັບ: 021 453 094-5 ຫຼື ສາມາດສະໝັກທາງ Whatsapp 020 5482 8277

REQUIRED SKILLS

ມີມະນຸດສຳພັນດີ ການຊື່ສານດີ ບຸກຂະລິກລັກສະນະດີ,ກ້າເວົ້າ ກ້າສະແດງອອກ

 • job summary
 • Post Date 26 July 2021
 • Prefered Language Lao
 • Job Level Junior
 • Job Industry TRADING & DISTRIBUTION
 • Job Function IT-Programming/Software
 • Job Location Vientiane Capital
 • other job from this employer
 • Doesn't have any job to show.
L Thong Huot Telecom co., ltd.

L Thong Huot Telecom co., ltd.

Dongpalane road. Ban Fay Xaysettha District Vientiane Capital

Contact
Contact Name : Human Resources & Administration Department
Email : hr@lth.com.la
Telephone : (+856)21453095
Website :
ABOUT COMPANY

ບໍລິສັດ ແອວທົງຮວດ ປະເທດລາວ ຈໍາກັດ
ເປົ້າໝາຍ: ພວກເຮົາມີຄວາມມຸ້ງໝັ່ນທີ່ຈະເປັນຜູ້ນໍາໃນດ້ານອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ເພື່ອຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າ ແລະ ດ້ານການບໍລິການຂອງເຮົາໄປທົ່ວປະເທດໃນອານາຄົດໄລຍະປານກາງ
ພາລະກິດ: ເພື່ອສ້າງຄວາມຮ່ວມມືໃນການເຮັດວຽກທີ່ປະສົບຄວາມສໍາເລັດກັບບໍລິສັດລະຫວ່າງປະເທດ ແລະບໍລິສັດໃນທ້ອງຖີ່ນ, ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ຮັບຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດ, ເພື່ອສ້າງຄຸນຄ່າທີ່ຍືນຍົງ ແລະສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ແທ້ຈີງໃນຊີວິດຂອງລູກຄ້າຜ່ານສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງເຮົາ
ຄ່ານິຍົມຂອງອົງກອນ: ການເຮັດວຽກແບບມີປະສິດທິພາບ (Efficiency), ການເຮັດວຽກເປັນທີມ (Teamwork), ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ (Reliability) ແລະ ການເຮັດວຽກແບບມືອາຊີບ (Professionalism)
ແນະນໍາທຸລະກິດ: ພວກເຮົາເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍອຸປະກອນມືຖືແລະເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນລາວທັງດ້ານການຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ຂາຍສົ່ງດ້ວຍປະສົບການທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດມາຫລາຍກວ່າ 15 ປີ ແລະ ປະຈຸບັນບໍລິສັດແມ່ນບັນຈຸພະນັກງານຫລາຍກວ່າ 150 ຄົນ.

Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.