108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Advisor-Safety
Negotiable

Lane Xang Minerals Limited

N/A Boungkham Village Vilabouly District Savannakhet

JOB DESCRIPTION

ທີ່​ປຶ​ກ​ສາ - ດ້ານຄວາມ​ປອດ​ໄພ

ບໍລິສັດ  ລ້ານຊ້າງ ມີເນໂຣນສ໌ ລິມິເຕັດ (ລຊມລ) ດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ຄຳ-​ທອງ ຕັ້ງ​ຢູ່ ເມືອງວິລະບູລີ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສປປ ລາວ. ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມການດຳເນີນງານໃນປີ 2003 , ບໍ່ຄຳ-ທອງເຊໂປນ ສາ​ມາດຜ​ະ​ລິດແຜ່ນທອງ​ໄດ້ຫຼາຍ​ກວ່າ 1 ລ້ານ ໂຕນ ແລະ ຜະລິດຄຳ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1,2 ລ້ານອອນສ໌. ໃນ​ປີ 2020 ລ​ຊມ​ລ ສາ​ມາດຜະ​ລິດ​ທອງໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 39,730 ໂຕນ ຜະລິດຄໍາໄດ້ 64,809 ອອນສ໌ ແລະ ຄາດວ່າຈະຜະລິດຄໍາໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 250,000 ອອນສ໌ໃນປີ 2021

ລ​ຊມ​ລ ໄດ້​ວາງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ການ​ເຕີບ​ໃຫຍ່​ເພື່ອ​ອະ​ນາ​ຄົດ ດ້ວຍ​ການ​ກັບ​ມາ​ຂຸດຄົ້ນ-ປຸງ​ແຕ່ງ​ຄໍາອີກ​ຄັ້ງ​ໜຶ່ງ ໃນ​ປີ 2020

ພ້ອ​ມ​ທັງ​ສືກ​ສາ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ໃນ​ດ້ານ​​ອື່ນໆ ການເພີ່ມການສຳຫຼວດ ແລະ ພ້ອມທັງກະ​ກຽມ​ການຮ່ວມ ແລະ ເຂົ້າຊື້ກິດຈະການ​ເພີ່ມຕື່ມ, ຊຶ່ງ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ອະນາຄົດ ຂອງ ລ​ຊມ​ລ ແລະ ການດຳເນີນງານຂອງ ບໍ່ຄຳ-ທອງ ເຊໂປນ ແມ່ນຈະບໍ່ມີ​ຂີດ​ຈຳກັດ ທັງໃນດ້ານທ່າແຮງ ແລະ ໂອກາດ.

ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການດຳເນີນງານ, ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາຜູ້ສະໝັກງານໃນຕໍາແໜ່ງ ທີ່ປຶກສາ - ດ້ານຄວາມປອດໄພ ເພື່ອເຂົ້າມາຮ່ວມງານກັບພວກເຮົາ ແລະເປັນສວ່ນໜື່ງໃນການນໍາພາທີມງານໃຫ້ເຕີມໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງຕາມແຜນງານໃນອະ ນາຄົດ.

ຕຳແໜ່ງນີ້ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼັກ ແມ່ນເພື່ອຕອບສະໜອງການບໍລິການຄວາມປອດໄພໃຫ້ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼັກປະກອບມີ:

 • ຊ່ວຍໃນການສື່ສານຍຸດທະສາດດ້ານຄວາມປອດໄພ.
 • ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສືບສວນເຫດການ, ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການສັງເກດຄວາມປອດໄພ.
 • ສ້າງບົດສອນ ແລະ ດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມ.
 • ຄຸ້ມຄອງຂັ້ນຕອນການບໍລິຫານຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ.
 • ດຳເນີນການກວດສອບຕໍ່ກັບຂັ້ນຕອນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຊ່ວຍໃນການຄຸ້ມຄອງພາກສະໜາມໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະ ຖານ.
 • ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ທີ່ມີຄຸນນະພາບແກ່ອົງກອນກ່ຽວກັບການສືບສວນເຫດການ ແລະ ກົນລະຍຸດການຫລີກລ້ຽງຄວາມສ່ຽງ.

ຄຸນວຸດທິ, ທັກສະ ແລະ ປະສົບການ:

 • ປະກາສະນີຍະບັດ ປະລິນຍາຕີ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 • ຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານເປັນພາສາອັງກິດ.
 • ປະສົບການ 1-3 ປີ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ, ປະສົບການດ້ານການຝຶກອົບຮົມ ຫຼື ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຕໍ່ຄວາມປອດໄພເປັນໄລຍະເວລາຍາວນານ.
 • ປະສົບການໃນການເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບພະແນກຄວາມປອດໄພ ໃນການນຳສະເໜີການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ດຳເນີນການກວດກາຄວາມປອດໄພຂອງສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ.
 • ຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຂັ້ນຕອນ, ຂະບວນການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.
 • ມີໃບຢັ້ງຢືນຂັ້ນ IV ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການນຳສະເໜີຊຸດການຝຶກອົບຮົມ.
 • ມີໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ຂອງລາວທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ຂໍ້ສະເໜີດ້ານ​ຄ່າ​ຕອບ​ແທນທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ລວມທັງຄ່າ​ຕອບ​ແທນທີ່​ຈູງ​ໃຈ​ອີງໃສ່ຜົນການປະຕິບັດງານ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆທີ່​ຈະ​ສະ​ໜອງ​ ໃຫ້ໃນຕຳແໜ່ງນີ້. ນີ້ເປັນໂອກາດທີ່ດີ ໃນ​ການ ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງ​ການ ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ລະດັບໂລກ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການ ພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງບໍລິສັດບໍ່ແຮ່ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ດີທີ່ສຸດໃນ ສປປ ລາວ.

ເພື່ອສະໝັກ​ ຕຳແໜ່ງນີ້, ກະລຸນາປະ​ກອບຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້, ຈົດໝາຍ​ສະ​ແດງ​ເຈດ​ຈຳ​ນົງ ແລະ​ ຮູບ​ຖ່າຍ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ແລ້ວ​ສົ່ງເຂົ້າທີ່​ຢູ່​ອີ​ເມວ Recruitment@LXML.LA.  ກະ​ລຸ​ນາລະບຸ ຊື່ຕຳແໜ່ງ ທີ່ທ່ານສະໝັກຢ່າງຈະແຈ້ງ ໃນຫົວຂໍ້ອີເມວ ສະ​ໝັກ​ຕຳ​ແໜ່ງ(​ຊື່ຕຳ​ແໜ່ງ), (​ຊື່ ແລະ ນາມ​ສະ​​ກຸນ ຂອງຜູ້​ສະ​ໝັກ) ກ່ອນ​ມື້ປິດຮັບສະໝັກໃນ​ວັນ​ທີ 15 ພຶດສະພາ 2021.

ມີພຽງແຕ່ຜູ້ສະໝັກທີ່ຖືກຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ ເພື່ອ​ເຂົ້າ ສຳພາດ ແລະ ທຸກໆຟອມສະໝັກ​ທີ່​ສົ່ງ​ເຂົ້າ​ມາ ​ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ ສົ່ງຄືນ.

ບ້ານໂພນສີນວນ, ຕູ້ ປ.ນ 4486, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ໂທ: +856 21 268 200

ບ້ານນາເລົ່າ, ນະຄອນໄກສອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂທ+856 41 212 686

Advisor – Safety

Chifeng Gold’s Lane Xang Minerals Limited (LXML) operates the Sepon Gold and Copper Operation, located in Vilabouly District, Savannakhet Province, Lao PDR. Since operations commenced in 2003, LXML Sepon has produced over one million tonnes of copper cathode and over 1.2 million ounces of gold doré. In 2020, Sepon produced over 39,730 tonnes of copper and 64,809 ounces of gold doré. Sepon is projected to produce over 250,000 ounces of gold doré in 2021.

LXML is now positioning itself for future growth.  With the transition from a copper-focused operation to a gold-focused operation completed in 2020 and with a number of other feasibility studies, a ramp up in exploration and with merging and acquisition activity underway, the future for LXML and the Sepon operation is unlimited in potential and opportunity.

In support of this growth, we are looking for Advisor – Safety  to join our team to deliver on our growth plans, and be a part of this exciting future. The key responsibility of this role is to provide the site with a range of safety delivery-related services.

Key Accountabilities or Activities

 • Assist in the delivery of safety strategies.
 • Participate in incident investigations, risk assessments and safety observations.
 • Design and deliver training and awareness packages.
 • Managing risk management process
 • Conduct audits against safety procedures, safety processes and help manage site compliance.
 • Provide quality advice to the organisation with regards to incident investigation and risk avoidance strategies.

Qualifications, Skills and Experience:

 • Minimum university degree, major in any field.
 • Ability to communicate in English (Chinese is a plus)
 • Preferably 1-3 years’ experience in a Safety and/or Training related role or demonstrated commitment to safety over an extended period.
 • Experience working closely with Safety Departments in presenting training material and conducting workplace inspections.
 • Comprehensive knowledge and appreciation for Health and Safety procedures and processes
 • Certificate IV with the ability to present training packages.
 • Ability to obtain a Lao driving license.

An attractive salary packages, including a performance-based incentives and other benefits are on offer for this role.  This is a great opportunity to join an exisiting world class mining operation and contribute towards the ongoing development of the biggest and best mining company in the Lao PDR.

To express your interest in this role, please submit your updated CV and Cover Letter to Recruitment@LXML.LA.  Indicate on the subject line of the email: Application for (Position title), (First and Last Name) before the closing date of 15 May 2021.

Lao Nationals who meet requirements for this position are strongly encouraged to apply.

Only shortlisted candidates will be contacted for interview and your submitted documents will not be returned.

Phonsinuan Village, P.O. Box 4486, Vientiane, Lao PDR Tel:  +856 21 268 200

 Nalao Village, Kaisone District, Savannakhet Tel:  +856 41 212686

REQUIRED SKILLS

ມີໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ຂອງລາວທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ມີໃບຢັ້ງຢືນຂັ້ນ IV ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການນຳສະເໜີຊຸດການຝຶກອົບຮົມ.

ຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຂັ້ນຕອນ, ຂະບວນການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.

ຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານເປັນພາສາອັງກິດ.

Lane Xang Minerals Limited

Lane Xang Minerals Limited

N/A Boungkham Village Vilabouly District Savannakhet

Contact
Contact Name : N/A
Email : Recruitment@LXML.LA
Website :
ABOUT COMPANY

Lane Xang Minerals Limited (LXML) operates the Sepon Gold and Copper Operation located in Vilabouly District, Savannakhet Province, Lao PDR.  Since the commencement of operations in 2003, Sepon has produced over 900,000 tonnes of Copper and over 1.2 million ounces of Gold.  In 2017 Sepon produced 63,000 tonnes of Copper Cathode and is expected to produce 70,000 to 80,000 tonnes in 2018.

Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.