108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Senior Sale / Sale Manager
Negotiable

NTP Trading Petroleum Public Company

N/A Dongluang Village Naxaythong District Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

Senoir Sale / Sale Manager

ລາຍງານ:  ຜູ້ຈັດການ ຝ່າຍການຕະຫຼາດ - ການຂາຍ      

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ  Responsibilities

 • ວາງແຜນພົບປະລູກຄ້າໂຄງການ, ໂຮງຈັກໂຮງງານ, ປ້ຳນຳມັນ ແລະ ອື່ນໆປະຈຳວັນ, ອາທິດ, ແລະ ປະຈຳເດືອນ
 • ຕິດຕາມການນຳໃຊ້ນຳ້ມັນຂອງລູກຄ້າ ແລະ ລາຍງານ ໂຄງການ, ໂຮງຈັກໂຮງງານ, ປ້ຳນຳ້ມັນ ແລະ ອື່ນໆປະຈຳວັນ, ອາທິດ, ແລະ ປະຈຳເດືອນ ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ຈັດການ​ ການຕະຫຼາດ-ການຂາຍ
 • ຮັບອໍເດີ້ ແລະ ວາງບິນການຂາຍ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 • ຂຶ້ນແຜນຕິດຕາມຫນີ້ຂອງລູກຄ້າ
 • ປະສານງານກັບລູກຄ້າຄົນຈີນ - ລາວ, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັກສາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕະຫຼາດຂອງການຂາຍນ້ຳມັນໃຫ້ເພີ່ມຂື້ນເລື້ອຍໆ

ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ Job Requirements

 • ຈົບ​ການ​ສຶກສາລະ​ດັບ​ປະລິນຍາ​ຕີ ຫຼື ທຽບ​ເທົ່າ​ຂຶ້ນ​ໄປ ສາຂາ​ເສດຖະສາດ​, ການ​ເງິນ, ການ​ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ​ແລະ ສາຂາ​ອື່ນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ;
 • ມີຄວາມຮູ້ ຫຼື ມີປະສົບການດ້ານການຂາຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ້ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ພາສາຈີນ
 • ມີທັກໃນການປະສານງານກັບລູກຄ້າ
 • ສາມາດ​ນໍາ​​ໃຊ້​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ໄດ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ (Word, Excel, PowerPoint, Internet) ​ແລະ ອື່ນໆ​ທີ່​ຈໍາ​ເປັນ

ສະຫວັດດີການເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງ ບໍລິສັດ ເອັນທີພີ ການຄ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ມະຫາຊົນ

 • ເງິນເດືອນຂຶ້ນກັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ
 • ນະໂຍບາຍອາຫານ, ເຣັດວຽກ ວັນຈັນ ຫາ ສຸກ
 • ຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ດ້ານການຂາຍ
 • ມີວັນພັກປະຈຳປີ ແລະ ວັນພັກອື່ນໆຕາມກົດໝາຍແຮງງານ

ສົນໃຈ ຍື່ນເອກະສານໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ເອັນທີພີ ການຄ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ມະຫາຊົນ, ບ້ານດົງຫຼວງ, ເມືອງນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂທ: 856-30-9666664,            

E-mail: hr@ntp-lao.com ປິດຮັບ ວັນທີ 13 ເມສາ 2021

REQUIRED SKILLS

Microsoft Office

ມີທັກໃນການປະສານງານກັບລູກຄ້າ

ມີຄວາມຮູ້ ຫຼື ມີປະສົບການດ້ານການຂາຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ້ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ພາສາຈີນ

 • job summary
 • Post Date 31 March 2021
 • Prefered Language English
 • Job Level Manager
 • Job Industry PETROLEUM
 • Job Function Sales Manager
 • Job Location Vientiane Capital
NTP Trading Petroleum Public Company

NTP Trading Petroleum Public Company

N/A Dongluang Village Naxaythong District Vientiane Capital

Contact
Contact Name : N/A
Email : hr@ntp-lao.com
Telephone : 030 9666664
ABOUT COMPANY

ບໍລີສັດ ເອັນທີພີ ການຄ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ມະຫາຊົນ ເປັນບໍລິສັດຂອງຄົນລາວ 100% ດຳເນີນທຸ ລະກິດກ່ຽວກັບການຄ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ຈຳໜ່າຍທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.