108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ຊ່າງສ້ອມແປງແອ
Negotiable

Phu Bia Mining

7th Floor, Capital Tower 23 Singha That Luang Saysetha Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

ຕໍາແໜ່ງ ຊ່າງສ້ອມແປງແອ

 • ມາຮ່ວມເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ,ສະພາບແວດລ້ອມຂອງການເຮັດວຽກກັບທີມງານທີ່ມີຄວາມຫລາກຫລາຍທາງດ້ານວັດທະນະທັມ
 • ໂອ​ກາດ​ທີ່​ດີ​ໃນ​ການ​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ຮູ້ ແລະ ຊອກ​ຫາ​ປະ​ສົບ​ການ​ໃໝ່​ໃນ​ການ​ເປັນ​ຊ່າງ​ສ້ອມ​ແປງ​ແອ ​​ກັບບໍລິສັດທີ່​ມີຄວາມປອດໄພລະດັບໂລກໃນການປະຕິບັດແລະການດໍາເນີນງານ.
 • ມີແພັກເກັດເງິນເດືອນແລະສະຫວັດດີການທີ່ຫລາກຫລາຍ (ສະ​ຖານ​ທີ່: ໜ່ວຍຜະລິດທອງແດງ-ຄໍາຢູ່ພູຄໍາ, 19ມື້ ເຮັດ​ວຽກ​ - 9 ມື້​ ພັກ )

ຕໍາແໜ່ງນີ້ແມ່ນເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ສະໝັກສັນຊາດລາວເທົ່ານັ້ນ

ບໍລິສັດແພນອອສຈໍາກັດແມ່ນຜູ້ຜະລິດທອງແລະຄໍາເຊິ່ງມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ປະເທດອອສເຕເລຍ, ມີການພັດທະນາແລະສໍາຫຼວດໃນປະເທດລາວ ມ່ຽນມາ ແລະ ປາປົວນິວກິເນຍ. ບໍລິສັດໄດ້ສຸມໃສ່ຮູບແບບໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດແບບຍືນຍົງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດ ການຂາຍທອງແດງ ແລະ ຄໍາ ການກະຈາຍເປົ້າໝາຍຂອງການຜະລິດ ແລະ ການເຕີບ​ໃຫ​ຍ່​ຂະ​ຫ​ຍາຍ​ຕົວ.

ໃນປະເທດລາວແພນອອສຖືຫຸ້ນ90ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນບໍລິສັດພູເບ້ຍມາຍນິ້ງເຊິ່ງຈົດທະບຽນໃນປະເທດລາວ. ລັດຖະບານລາວແມ່ນເປັນເຈົ້າຂອງຢູ້10 ສ່ວນຮ້ອຍ. ພູເບ້ຍມາຍນິ້ງເປັນເຈົ້າຂອງແລະດໍາເນີນການຢູ່ເຂດດໍາເນີນການຂຸດຄົ້ນທອງແດງ-ຄໍາຢູ່ພູຄໍາ ແລະ ເຂດດໍາເນີນການຂຸດຄົ້ນຄໍາ-ເງິນບ້ານຫ້ວຍຊາຍ.

ນີ້ແມ່ນໂອດການທີ່ດີໃນການຮ່ວມວຽກນໍາບໍລິສັດພູເບ້ຍມາຍນິ້ງ. ໜ່ວຍຜະລິດທອງແດງ-ຄໍາຢູ່ພູຄໍາ ແລະ ໜ່ວຍຜະລິດຄໍາ-ເງິນຢູ່ບ້ານຫ້ວຍຊາຍຂອງບໍລິສັດແມ່ນມີຄວາມປອດໄພລະດັບໂລກໃນການປະຕິບັດແລະການດໍາເນີນງານ. ບໍລິສັດແມ່ນສຸມໃສ່ໃນການສືບຕໍ່ດໍາເນີນງານກ່ຽວກັບຂໍ້ຄົງຄ້າງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະມີການພັດທະນາແຜນປິດບໍ່ທີ່ມີຜົນດໍາເນີນງານແບບຍືນຍົງໃຫ້ລັດຖະບານແລະປະຊາຊົນລາວ.

ການຮ່ວມເຮັດວຽກນໍາທີມງານຂອງພູເບ້ຍມາຍນິ້ງ ທ່ານຈະມີໂອກາດໄດ້ເຮັດວຽກນໍາສະພາບແວດລ້ອມເພື່ອນຮ່ວມງານທີມີຄວາມ​ຫຼາກຫຼາຍວັດທະນະທຳ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນການເຝິກອົບຮົມ ແລະ ການພັດທະນາໂດຍພະນັກງານຕ່າງປະເທດ ແລະ ຫົວໜ້າຄົນລາວທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາປັບປຸງທັກສະດ້ານພາສາອັງກິດອີກດ້ວຍ ນອກຈາກນີ້ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນເປັນເງິນເດືອນແລະ ຜົນປະໂຫຍດຫຼາກຫຼາຍລວມທັງປະກັນສຸຂະພາບທີ່ຄຸ້ມກັນຄອບຄົວແລະຍັງມີໂບນັດໃນການເຮັດວຽກງານນໍາອີກ

ພວກເຮົາສະເໜີໂອກາດໃນການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງຫຼາກຫຼາຍຢູ່ທີ່ບໍ່ຂຸດຄົ້ນ, ການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ ແລະ ຢູ່ຫ້ອງການວຽງຈັນຂອງພວກເຮົາບໍລິສັດພວກເຮົາແມ່ນໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກ່ຽວກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈິ່ງຂໍແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ຍິງສະໝັກໃນຕໍາແໜ່ງທີ່ວ່າງທັງໝົດ

ພວກເຮົາມີທີ່ພັກທີ່ທັນສະໄໝຢູ່ທາງພາກສະໜາມ ມີບໍລິການອາຫານ ທັງອາຫານລາວ ອາຫານເອເຊຍ ແລະ ອາຫານຕາເວັນຕົກ ມີກິລາ ແລະສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຄົບທັນສະໄໝ ແລະ ມີໜ່ວຍງານໃຫ້ບໍລິການທໍາຄວາມສະອາດ ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກປະຈໍາຢູ່ພາກສະໜາມແມ່ນເຮັດວຽກ20ມື້ ພັກ8ມື້ ຫຼື ເຮັດວຽກ14ມື້ ພັກ7ມື້ ສໍາລັບການເຮັດວຽກເປັນຜຽນ ການເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງການວຽງຈັນແມ່ນເຮັດວຽກ5ມື້ ຕໍ່ອາທິດ ພັກ2ມື້

ລາຍງານວຽກຫາ​ຫົວ​ໜ້າ​ທີ​ມງານບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​ສ້ອມ​ແປງ ແລະ ພະແນກໄຟຟ້າ​ທີ່​ທ່ານ​ຂື້ນ​ກັບ, ທ່ານຈະຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕັ້ງສ້ອມແປງ,ປະຕິບັດ ແລະ ສ້ອມແປງບຳລຸງຮັກສາຕູ້ເຍັນ ແລະ ແອ ຕ່າງໆຂອງໂຮງງານຜະລິດຄຳຂອງພວກ​ເຮົາ. ໜ້າ​ທີ່​ຮັບຜິດຊອບຫລັກ ຂອງທ່ານມີ​​ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຫນ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບດັ່ງນີ:

 • ບຳລຸງຮັກສາສ້ອມແປງ ແລະ ຕິດຕັ້ງ ໄຟຟ້າ ແລະ ແອ
 • ດຳເນີນການສ້ອມແປງບຳຮັກສາທຸກໆໜ້າວຽກຢ່າງປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດຕິພາບ
 • ທໍາການສ້ອມແປງອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ເປ່ເພ
 • ຮັບປະກັນວ່າການສ້ອມແປງບຳຮັກສາແມ່ນໄດ້ມາດຕະຖານສູງ

ຄຸນນະສົມບັດທີ່ຄວນມີສໍາລັບຕໍາແນ່ງນີ້: 

 • ຕ້ອງ​ມີວຸດທິການສຶກສາຈົບຊັ້ນກາງ, ສູງ ຫລື ຫຼັກສູດໃນສາຂາໄຟ​ຟ້າ ແລະ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 • ປະສົບການ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ 1-2 ປີ​ຂື້ນ​ໄປ​ໃນການສ້ອມແປງບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ຕິດຕັ້ງ ແອ ​
 • ມີປະສົບການ 3 ປີ ຂື້ນໄປແມ່ນພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
 • ຮູ້​ຈັກ​ລະ​ບົ​ບ​ຄວາມ​ເຢັນ​, ສາມາດສ້ອມ​ແປງ​ຕູ້​ເຢັນ ແລະ ຕູ້​ແຊ່​ໄດ້ ແມ່ນ​ຈະ​ຖື​ກ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ເປັນ​ພິ​ເສດ.
 • ເປັນຄົນມີຄວາມ​ດຸ​ໝັ່ນ​,ຫ້າວຫັນ,ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ
 • ສາມ​າດ​ເຮັດ​ວຽກຢູ່ຕ່າງແຂວງ ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ເປັນ​ທີ​ມງານ​ໄດ້
 • ມີຄວາມສາມາດດ້ານຄອມພິວເຕີຍຶ່ງເປັນການດີ
 • ມີໃບຂັບຂີ່ລົດໃຫຍ່ ຍິ່ງມີຜົນປະໂຫຍດສຳລັບຜູ້ສະໝັກ

ຖ້າທ່ານສົນໃຈກະລຸນາສະໝັກຜ່ານທາງເວບໄຊອອນລາຍຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີ່ລິ່ງຂ້າງລຸ່ມນີ້:

https://career10.successfactors.com/sfcareer/jobreqcareer?jobId=13503&company=PanAust

 

Additional Information

ຖ້າທ່ານສົນໃຈກະລຸນາສະໝັກຜ່ານທາງເວບໄຊອອນລາຍຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີ່ລິ່ງຂ້າງລຸ່ມນີ້:

https://career10.successfactors.com/sfcareer/jobreqcareer?jobId=13503&company=PanAust

REQUIRED SKILLS

ສາມ​າດ​ເຮັດ​ວຽກຢູ່ຕ່າງແຂວງ ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ເປັນ​ທີ​ມງານ​ໄດ້

ຮູ້​ຈັກ​ລະ​ບົ​ບ​ຄວາມ​ເຢັນ​, ສາມາດສ້ອມ​ແປງ​ຕູ້​ເຢັນ ແລະ ຕູ້​ແຊ່​ໄດ້ ແມ່ນ​ຈະ​ຖື​ກ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ເປັນ​ພິ​ເສດ.

ມີຄວາມສາມາດດ້ານຄອມພິວເຕີຍຶ່ງເປັນການດີ

ມີໃບຂັບຂີ່ລົດໃຫຍ່ ຍິ່ງມີຜົນປະໂຫຍດສຳລັບຜູ້ສະໝັກ

Phu Bia Mining

Phu Bia Mining

7th Floor, Capital Tower 23 Singha That Luang Saysetha Vientiane Capital

Contact
Telephone : +856 21 268 000
ABOUT COMPANY

"Phu Bia Mining Limited (PBM) is a leading corporate presence in Laos and a major copper and gold producer in Southeast Asia. PBM’s producing assets are the Phu Kham Copper-Gold Operation and the Ban Houayxai Gold-Silver Operation. With an active exploration program, the company has a portfolio of growth projects in Laos. The company is a strong contributor to the Lao economy, with total investments of over US$1.4 billion and over $500 million in payments made to the Government of Laos since the beginning of operations. PBM employs over 3,255 staff – 92 per cent of its total workforce are Lao nationals - many of whom come from communities in the vicinity of its operations. PBM’s community development programs have been recognised internationally and, more importantly, by the Government of Laos as making a strong contribution to rural socio-economic development.”

Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.