108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ພະນັກງານຂຸດຄົ້ນ
Negotiable

Burapha Agroforestry Co., Ltd

46 Kaysone Phomvihane Road Phonesaath Saysettha Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ບໍລິສັດ ບົວລະພາ ກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ຈໍາກັດ ເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງນັກທຸລະກິດລາວແລະນັກທຸລະກິດສະວີເດັນ ທີ່ມີສວນປູກ ຢູ່ເມືອງໄຊທານີ, ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເມືອງຫີນເຫີບ, ໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ,​ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ມີໂຮງເລື່ອຍ ໂຮງງານເຟີນີເຈີຜະລິດຜະລິດຕະພັນໄມ້ຂອງພວກເຮົາເອງ. ພວກເຮົາຍຶດໝັ້ນໃນການດຳເນີນ ແລະ ພັດທະ ນາທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາໃຫ້ມີຄວາມຢືນຍົງ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຮັກສາສົມດູນທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສະພາບແວດລ້ອມແລະສັງຄົມແມ່ນໜ້າທີ່ອັນຈໍາເປັນຂອງທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງ.

ພະນັກງານຂຸດຄົ້ນ (4 ຕຳແໜ່ງ)

ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ພາຍໃນພື້ນທີ່ໂຄງການຂອງ ບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

 • ວັດແທກໄມ້
 • ໝາຍຕົ້ນໄມ້ຕັດສາງ       
 • ເກັບກຳຂໍ້ມູນສວນກ່ອນການຂຸດຄົ້ນ
 • ຄິດໄລ່ບໍລິມາດໄມ້ກ່ອນຕັດ ແລະ ຫຼັງຈາກຕັດ
 • ຕິດຕາມການເຮັດວຽກຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ
 • ຕິດຕາມການຂາຍໄມ້ຢູ່ສະໜາມ 1
 • ຈັດແຈງກວດກາໄມ້ຢູ່ສະໜາມ 1 ກ່ອນຂາຍ
 • ສະຫຼຸບໄມ້ຢູ່ສະໜາມ 1 ຫຼັງຈາກຂາຍ
 • ສະຫຼຸບສາງໄມ້ຢູ່ສະໜາມ 1 ປະຈຳເດືອນ
 • ສະຫຼຸບລາຍງານປະຈຳເດືອນຂອງໄມ້ທີ່ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ໄມ້ຢູ່ສາງ
 • ລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຂຸດຄົ້ນ
 • ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຈາກໜ່ວຍງານຂຸດຄົ້ນ

ປະສົບການ ແລະ ວຸດທິການສຶກສາ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຂອງຜູ້ສະໝັກ

 • ເປັນຄົນມີລະບຽບວິໄນ, ມີຄວາມອົດທົນ, ຊື່ສັດ
 • ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ເປັນທີມ
 • ມີທັກສະໃນການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ທັງການຂຽນ ແລະ ການເວົ້າ
 • ສາມາດເຮັດວຽກໃນພື້ນທີ່ຫ່າງໄກຊອກຫຼີກໄດ້
 • ສາມາດເລີ່ມວຽກໄດ້ທັນທີ

ທ່ານໃດທີ່ສົນໃຈສາມາດສົ່ງຊີວະປະຫວັດ, ເອກະສານຢັ້ງຢືນການສຶກສາ ແລະ ເອກະສານສະໝັກງານມາທີ່ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາ: ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ, ບ້ານໂພນສະອາດ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທຣ: 021 451​841 - 2  ຫຼື ສົ່ງມາທາງອີເມວທີ່: hr@buraphawood.com

ເປີດຮັບສະໝັກນັບແຕ່ມື້ນີ້ ຈົນເຖິງ ວັນທີ 31/05/2017

REQUIRED SKILLS

Microsoft Offices

Burapha Agroforestry Co., Ltd

Burapha Agroforestry Co., Ltd

46 Kaysone Phomvihane Road Phonesaath Saysettha Vientiane Capital

Contact
Contact Name : -
Email : hr@buraphawood.com
Telephone : -
Operation Time : -
Facebook : -
Website : -
Company Map

Confirm this job

Submit
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.