108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ພະນັກງານບັນຊີ
N/A

Lazboy company

N/A Phonthan Village Xaysettha District Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

 

ປະກາດຮັບສະມັກພະນັກງານ

ບໍລິສັດ ເລ-ຊີ-ບອຍ (ລາວ) ຈຳຫນ່າຍຕັ່ງແລະໂຊຟາສາມາດປັບແບບທີ່ນອນເພື່ອສຸຂະພາບ ລວມມີທັງຕັ່ງທີ່ເປັນເບາະຫນັງແລະອື່ນໆ ຫລາກຫລາຍຮູບແບບ,ຫລາຍຊົງເພື່ອນຳມາຕົກແຕ່ງບ້ານ,ທີ່ຢູ່ອາໄສຫຼືສຳນັກງານ ຕາມໄລສ໌ສະຕາຍ ຕ່າງໆ ພາຍໃຕ້ແບຣນຂອງ  ເລ-ຊີ-ບອຍ ຈາກສະຫາລັດອາເມລິກາ. ດັ່ງນັ້ນບໍລິສັດຈຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມສາມາດ,ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ມີຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນເພື່ອເຂົ້າເປັນທີມງານທີ່ມີປະສິດຕິພາບໃນຫລາຍຕຳແຫນ່ງ ແລະ ຫລາຍອັດຕາດັ່ງນີ້:

ຕຳແຫນ່ງ: ທຸລະກຳທາງການບັນຊີ

ຄຸນນະສົມບັດ:

  • ຍິງ/ຊາຍ ອາຍຸ 25-30 ປີ
  • ວຸດທິການສືກສາ ຈົບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ ( ທຸກສາຂາ )
  • ມີປະສົບການທາງດ້ານການເງິນການບັນຊີ
  • ມີທັກສະໃນການເຈລະຈາ ການສື່ສານ ແລະມະນຸດສຳພັນດີ
  • ມີຄວາມສາມາດໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້

 

 

*ເອກະສານປະກອບສະຫມັກວຽກມີດັ່ງນີ້:

CV ເເລະ Cover Letter ພາສາລາວ ຫຼື ອັງກິດກໍ່ໄດ້

ບັດປະຈຳໂຕ, ສຳມະໂນຄົວ

ໃບປະກາດ, ໃບຄະແນນ

ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)

ຖ້່າຫາກໃຜສົນໃຈສາມາດສົ່ງ CV ທາງ E-mail:Hr.lazboy@gmail.com ຫຼື ເຂົ້າມາສະມັກດ້ວຍຕົວເອງທີ່

ບໍລິສັດ ເລ-ຊີ-ບອຍ ລາວ

ສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນຝ່າຍບຸກຄະລະກອນ ໂທ: 030 4488033

ຖະຫນົນ ກຳແພງເມືອງ ບ້ານ ໂພນທັນເຫນືອ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

 

Lazboy company

Lazboy company

N/A Phonthan Village Xaysettha District Vientiane Capital

Contact
Contact Name : N/A
Email : Hr@lazboy123
Telephone : 030 4488033
Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.