108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ພະນັກງານ ທວງໜີ້ (Collection officer)
Negotiable

Welcome Leasing Lao Co., Ltd

3rd & 4th floor, MB Building, No.10 Kaysone Phomvihane Avenue Phonexay Village Saysettha District Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ(ດ່ວນ)

Welcome Leasing Lao Co., Ltd. ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ສໍາລັບຜູ້ທີ່ກໍາລັງຊອກວຽກເຮັດຢູ່ ເພາະໃນຕອນນີ້ ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາທີ່ເປັນບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອລາຍໃຫຍ່

ທີ່ມີສໍານັກງານໃຫ່ຍຕັ້ງຢູ່ ເກົາຫຼີໄຕ້, ປະຈຸບັນພວກເຮົາໄດ້ຂະຫຍາຍບໍລິສັດໃນເຄືອຄ່າຍຢູ່ 3 ປະເທດ: ຟີລີປິນ, ກໍາປູເຈຍ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າມາດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ປະເທດລາວ ປີ 2016 ຮອດປະຈຸບັນ.

ເຊີ່ງມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານຈຳນວນຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ທັງນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບແລ້ວ ແລະ ກຳລັງຈະຈົບ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  1. ພະນັກງານ ທວງໜີ້ (Collection officer) ຊາຍ 4 ຕຳແໜ່ງ

ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ສະໝັກ

- ຮູ້ນຳໃຊ້ຄອມພີວເຕີ້ ແລະ ອີນເຕີເນັດ

- ສາມາດສືສານທາງດ້ານພາສາອັງກິດໄດ້ຂັ້ນພື້ນຖານ

- ມີບຸກຄະລິກ + ມະນຸດສຳພັນດີ

ໝາຍເຫດ: ຜູ້ທີ່ຜ່ານຄັດເລືອກຝອມເທົ່ານັ້ນຈະຖືກຮ້ອງສໍາພາດ Only short-listed candidates will be contacted for interview,

ຖ້າທ່ານໃດສົນໃຈກະລຸນາອີນບອກ ຫຼື ສົ່ງ ປະຫວັດ ເປັນພາສາອັງກິດມາທີ່ ອີເມວ: aoy@welcomelao.com,

Tel: 020 92508956; or mon2@welcomelao.com; Tel: 020 55849421

Website: http://www.welcomefg.co.kr/en/sub02/sub02_05.jsp

ຫ້ອງການ: 021 417400, 021 417811

ທີ່ຢູ່: ອາຄານ MB Bank, ເລກທີ 10, ຊັ້ນ3 ແລະ ຊັ້້ນ4, ຖະໜົນໄກສອນ ພົມວິຫານ, ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

REQUIRED SKILLS

Microsoft Offices

Welcome Leasing Lao Co., Ltd

Welcome Leasing Lao Co., Ltd

3rd & 4th floor, MB Building, No.10 Kaysone Phomvihane Avenue Phonexay Village Saysettha District Vientiane Capital

Contact
Contact Name : N/A
Email : done@welcomelao.com
Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.