108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Nurse-ພະຍາບານ (ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ)
Negotiable

Lao ASEAN Hospital (LAH)

Kamphengmeuang Road Donkoi Village Sisattanak District Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

Employment Opportunity

Position: Nurse

Lao ASEAN Hospital is a private hospital about to undergo significant growth with the introduction of a comprehensive range of emergency, ICU, surgical, Obstetrics, Paediatrics and Neurology Services.

Opening position:

 1. ICU nurse 1 full-time
 2. ICU nurse 5 part-time position
 3. Obstetrics nurse 1 full-time position
 4. Neonatal nurse 1 full-time position
 5. Neonatal nurse 5 part-time position

Qualifications:

 • Must have at least 2-3 years of experience
 • Must be proficient in both Lao and English (written and verbal)
 • Possesses a Bachelor of Science Nursing or Nursing Diploma with significant experience
 • Recent Basic Life Support training certificate

Requirements:

 • Updated detailed resume with passport size picture
 • Original qualifications award for. Nursing degree or Diploma
 • Evidence of nursing registration in country of nursing education
 • Qualification transcript
 • Certificate of Employments
 • Certificate of Trainings and Seminars
 • Criminal Records

Benefits:

 • Working with a diverse, well established team
 • Opportunity to expand skills and experience all aspects of hospital care eg. ER/High Dependency and Operating Theatre
 • Flexible salary negotiation

Candidates are requested to send their application via email to ea_ceo@laoaseanhospital.la along with the scanned copy of all Educational & Experience certificates, one copy of CV & one recent passport size photo quoting the title of the post by Wednesday 30th September 2020. Hard copy can also be submitted by addressing to Executive Assistant to CEO.

ໂອກາດໃນການຈ້າງງານ

ຕຳແໜ່ງ: ພະຍາບານ (ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ)

ໂຮງໝໍ ລາວ-ອາຊຽນ ແມ່ນໂຮງໝໍເອກະຊົນທີ່ກຳລັງຈະເລີນເຕີບໂຕທີ່ສຳຄັນດ້ວຍການແນະນຳການບໍລິການທີ່ສົມບູນແບບດ້ານສຸກເສີນ, ໄອຊີຢູ (ICU), ຜ່າຕັດ, ປະສູດ, ເດັກ ແລະ ລະບົບປະສາດ.

ຕຳແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການ:

 1. ພະຍາບານສຸກເສີນ (ໄອຊີຢູ) 1 ຕໍາແໜ່ງ (ເຕັມເວລາ)
 2. ພະຍາບານສຸກເສີນ (ໄອຊີຢູ) 5 ຕໍາແໜ່ງ (ເຄີ່ງເວລາ)
 3. ພະຍາບານປະສູດ 1 ຕໍາແໜ່ງ (ເຕັມເວລາ)
 4. ພະຍາບານເດັກ 1 ຕໍາແໜ່ງ (ເຕັມເວລາ)
 5. ພະຍາບານເດັກ 5 ຕໍາແໜ່ງ (ເຄີ່ງເວລາ)

ຄຸນນະວຸດທິ:

 • ຕ້ອງມີປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 2-3 ປີ
 • ຕ້ອງມີຄວາມເກັ່ງດ້ານພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ (ຂຽນ ແລະ ເວົ້າ)
 • ມີໃບປະກາດສະນີຍະບັດປະລິນຍາຕີ ຫຼື ພະຍາບານສາດພ້ອມກັບປະສົບການທີ່ໜ້າສົນໃຈ
 • ມີໃບປະກາດການຝຶກອົບຮົມການປະຖົມພະຍາບານຂັ້ນພື້ນຖານ

ຂໍ້ກຳນົດໃນການສະໝັກຕ້ອງ:

 • ມີຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ລະອຽດສະບັບຫຼ້າສຸດ ພ້ອມດ້ວຍຮູບຖ່າຍຂະໜາດໜັງສືຜ່ານແດນ
 • ມີໃບປະກາດປະລິນຍາຕີ ຫຼື ຊັ້ນສູງສະບັບຈິງ
 • ມີຫຼັກຖານການຂື້ນທະບຽນພະຍາບານໃນປະເທດຂອງການສຶກສາພະຍາບານ
 • ມີໃບຄະແນນຈົບການສຶກສາ
 • ມີໃບຢັ້ງຢືນການຜ່ານງານ
 • ມີໃບຢັ້ງຢືນການຝືກອົບຮົມ ແລະ ສຳມະນາຕ່າງໆ
 • ມີໃບແຈ້ງໂທດ

ຜົນປະໂຫຍດ:

 • ໄດ້ເຮັດວຽກກັບທີມງານທີ່ມີຄວາມຫລາກຫລາຍ ແລະ ມີການສ້າງຕັ້ງທີ່ດີ
 • ມີໂອກາດທີ່ຈະຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການໃນທຸກໆດ້ານຂອງການເບິ່ງແຍງໃນໂຮງໝໍເຊັ່ນ: ການພະຍາບານດ້ານສຸກເສີນ, ຄົນເຈັບທີ່ຕ້ອງການເພີ່ງພາອາໄສສູງ, ແລະ ຫ້ອງຜ່າຕັດ
 • ມີການເຈລະຈາດ້ານເງິນເດືອນທີ່ເໝາະສົມ

ຜູ້ສະໝັກຈະຕ້ອງສົ່ງໃບສະໝັກຂອງພວກເຂົາຜ່ານທາງອີເມວ ea_ceo@laoaseanhospital.la ພ້ອມກັບສຳເນົາໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາ ແລະ ປະສົບການທັງໝົດ, ໃບສຳເນົາ CV 1 ໃບ ແລະ ຮູບຖ່າຍຂະໜາດໜັງສືເດີນທາງ ພ້ອມໃສ່ຊື່ຫົວຂໍ້ຂອງການປະກາດນີ້ພາຍໃນ ວັນພຸດ, 30 ກັນຍາ 2020. ສຳເນົາແຂງສາມາດຍື່ນໄດ້ໂດຍການຈ່າໜ້າຊອງເຖິງ ຜູ້ຊ່ວຍບໍລິຫານ ປະທານຫົວໜ້າບໍລິຫານ.

 • job summary
 • Post Date 15 September 2020
 • Prefered Language English
 • Job Level Middle
 • Job Industry HOTEL / HOSPITALITY/CONDOMINIUM
 • Job Function Nurse/Medical Support
 • Job Location Vientiane Capital
 • other job from this employer
 • Doesn't have any job to show.
Lao ASEAN Hospital (LAH)

Lao ASEAN Hospital (LAH)

Kamphengmeuang Road Donkoi Village Sisattanak District Vientiane Capital

Contact
Contact Name : N/A
Email : jillian.davidson5@gmail.com
Telephone : 021 330 374-5; 021 330 445-7
Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.