108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ
N/A

MB Bank

Kaysone Phomvihane Rd Phonxay Saysettha Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

ທະນາຄານ ຫຸ້ນສ່ວນການຄ້າ ທະຫານ - ສາຂາ ລາວ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ທະນາຄານ  ຫຸ້ນສ່ວນການຄ້າ ທະຫານ - ສາຂາ ລາວ (MB Bank) ເປັນສາຂາຂອງທະນາຄານ ທະຫານຫວຽດນາມ ເປີດໂຕຢູ່ລາວຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 30/10/2010. ປະຈຸບັນ ທະນາຄານ MB ກຳລັງກຽມຍົກລະດັບຈາກສາຂາເປັນທະນາຄານຕ່າງປະເທດ 100% ແລະ ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ໃນຕຳແໜ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ພະນັກງານ ສິນເຊື່ອ ສ່ວນບຸກຄົນ (Chuyên viên Khách hàng Cá nhân) - ລະຫັດ: LAO-KHCN.

2. ພະນັກງານ ສິນເຊື່ອ ທຸລະກິດ (Chuyên viên Khách hàng SME) - ລະຫັດ: LAO-SME.

3. ພະນັກງານ ແນະນຳລູກຄ້າ (Chuyên viên Tư vấn) - ລະຫັດ: LAO-TV.

4. ພະນັກງານ ສະໜັບສະໜູນວິຊາສະເພາະ (Chuyên viên Hỗ trợ nghiệp vụ) - ລະຫັດ: LAO-HTr.

5. ພະນັກງານ ບັນຊີ (Chuyên viên Kế toán) - ລະຫັດ: LAO-KT.

6. ພະນັກງານ ບໍລິຫານສັງລວມ (Nhân viên Hành chính tổng hợp) - ລະຫັດ: LAO-HC.

7. ພະນັກງານ ບໍລິການລູກຄ້າ (Giao dịch viên) - ລະຫັດ: LAO-GDV.

- ເງື່ອນໄຂລວມຂອງຜູ້ສະໝັກ

- ຈົບຊັ້ນປະລິນຍາຕີ ຫຼື ນັກສືກສາປີສຸດທ້າຍຂະແໜງ: ເສດຖະກິດ, ການບັນຊີ, ການເງິນ, ການທະນາຄານ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ.

- ມີຄວາມຮູ້ກຽ່ວກັບບັນດາຜະລິດຕະພັນ-ການບໍລິການຂອງທະນາຄານ, ບັນດາຂໍ້ກຳນົດທີ່ກຽ່ວຂ້ອງກັບທະນາຄານ.

- ມີຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານປະສານງານ, ການເຈລະຈາ, ການຂາຍ.

- ວອ່ງໄວ, ຈິງໃຈ, ຊື່ສັດ.

- ຮູບຮ່າງໜ້າຕາດີ, ເພດຍິງສູງ 1m58 ຂື້ນໄປ, ເພດຊາຍສູງ 1m68 ຂື້ນໄປ, ອາຍຸບໍ່ເກີນ 35 ປີ.

- ຮູ້ພາສາຫວຽດນາມ ຫຼື ພາສາອັງກິດໃນລະດັບດີ.

- ໃຫ້ບຸລິມະສິດພິເສດຜູ້ທີ່ຮູ້ພາສາຫວຽດ ຫຼື ມີປະສົບການ. ຜູ້ສະໝັກມີປະສົບການເຮັດວຽກທະນາຄານໃນຕຳແໜ່ງຂ້າງເທິງແຕ່ 1ປີ ຂື້ນໄປອາດຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຳພາດເລີຍ.

ເອກະສານປະກອບມີ:

ແບບຟອມສະໝັກງານຂອງ MB ໃນ Website: www.mbbank.com.vn  ຫຼືຮັບໂດຍກົງທີ່ MB Lao  

ກຳນົດສົ່ງເອກະສານ: ກອ່ນວັນທີ 30/05/2017 (ສົ່ງກ່ອນມີສິດກ່ອນ).

ຮູບແບບການສົ່ງແບບຟອມສະໝັກງານ:

1. ທາງ Email: hr.lao@mbbank.com.vn. Subject: ໃສ່ລະຫັດທີ່ຕຳແໜ່ງທີ່ສະໝັກ - ຊື່ແລະນາມສະກຸນ (ເປັນພາສາອັງກິດ)

ຕົວຢ່າງ: LAO – KHCN – Keota MALAYTHONG

ຮັບສະເພາະແບບຟອມສະໝັກງານຂອງ MB ທີ່ເປັນຟາຍ Excel ຕາມແບບຟອມຢູ່ໃນ website: mbbank.com.vn

2. ສົ່ງໂດຍກົງທີ່ MB Lao. ທີ່ຢູ່: . ໂພນໄຊ, .ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໂທລະສັບ: 021 990 901. ໂທລະສານ: 021 990 910.

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: ເບີໂທ/WhatsApp/line: +856 20 9588 7799 ຫຼື Facebook:  MB Bank Lao

 • job summary
 • Post Date 21 April 2017
 • Prefered Language English
 • Job Level Middle
 • Job Industry Banking & Financial Services
 • Job Function Others
 • Job Location Vientiane Capital
 • other job from this employer
 • Doesn't have any job to show.
MB Bank

MB Bank

lane , Kaysone Phomvihane Rd Rd., villagePhonxay, subdistrict, Saysettha district, Vientiane Capital.

Contact
Contact Name : -
Email : hr.lao@mbbank.com.vn
Telephone : 021 990 910
Operation Time : -
Facebook : -
Company Map

Confirm this job

Submit
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.