108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຝຶກອົບຮົມ
N/A

TOYOTA LAOTHANI

23 Singha Rd Phonxay Saysettha District Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ລາວທານີ ຈໍາກັດ ເປັນຜູ້ຈໍາໜ່າຍ ແລະ ບໍລິການຫຼັງການຂາຍລົດໂຕໂຍຕ້າ ໂດຍມີ ໂຊລູມ ແລະ ສູນບໍລິການຫຼັງການຂາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 4ສາຂາ ແລະ ຫຼວງພະບາງ ທີ່ມີຄວາມທັນສະໄໝ ບໍລິສັດກຳລັງຂະຫຍາຍກິດຈະການດ້ານການບໍລິການ ແລະ ການເຕີບໂຕໃນທຸກລະດັບຂອງການດຳເນີນກິດຈະການ ຈຶ່ງມີຄວາມປະສົງຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມພ້ອມ ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ທີ່ຈະເຕີບໂຕພ້ອມກັບຄອບຄົວ ໂຕໂຍຕ້າ ລາວທານີ ດັ່ງນີ້:

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຝຶກອົບຮົມ

TRAINING OFFICER 

ຄຸນສົມບັດ

 • ຍິງ ອາຍຸລະຫວ່າງ 22 – 26 ປີ
 • ວຸດທິການສຶກສາ ປະລິນຍາຕີ ສາຂາສຶກສາສາດ ,ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼື ສາຂາທີ່ໃກ້ຄຽງ
 • ປະສົບການໃນການເຮັດວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 1-2ປີ ຂື້ນໄປ
 • ມີຄວາມສາມາດຊື່ສານພາສາອັງກິດ ແລະ ຄອມພິວເຕີ້ (MS Office)
 • ມີມະນຸດສຳພັນດີ ການຊື່ສານດີ ບຸກຂະລິກລັກສະນະດີ,ກ້າເວົ້າ ກ້າສະແດງອອກ

ໝ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼັກ

 • ຜູ້ຊ່ວຍ ການກຳນົດຄວາມຈຳເປັນ ຄວາມຕ້ອງການໃນການຝຶກອົບຮົມບຸກຄະລາກອນ
 • ຜູ້ຊ່ວຍ ການກຳນົດຫຼັກສູດ ການພັດທະນາຝຶກອົບຮົມບຸກຄະລາກອນ ລວມເຖິງການວາງແຜນດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມບຸກຄະລາກອນ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານຂອງບໍລິສັດ
 • ຜູ້ຊ່ວຍ ເປັນວິທະຍາກອນ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍວິທະຍາກອນສຳຫຼັບການອົບຮົມໃນຫຼັກສູດຕ່າງໆ
 • ການຕິດຕາມ ການປະເມີນ ແລະ ລາຍງານຜົນການພັດທະນາ ແລະ ຝຶດອົບຮົມ

ທ່ານໃດສົນໃຈສາມາດສົ່ງ CV ມາທີ່ Email: hr@laothani.com

ສາມາດເຂົ້າມາສະໝັກດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ລາວທານີ ສຳນັກງານໃຫ່ຍ

ຖະໜົນກຳແພງເມືຶອງ ບ້ານໂພນທັນເໜືອ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໂທ: 030 4488033

TOYOTA LAOTHANI

TOYOTA LAOTHANI

23 Singha Rd Phonxay Saysettha District Vientiane Capital

Contact
Contact Name : N/A
Email : hr@laothani.com
Telephone : 030 4488033
Facebook : TOYOTA LAOTHANI
Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.