108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ພະນັກງານທຸລະການຂາຍ
N/A

TOYOTA LAOTHANI

23 Singha Rd Phonxay Saysettha District Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

 

ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ລາວທານີ ຈໍາກັດ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ລາວທານີ ຈໍາກັດ ເປັນຜູ້ຈໍາໜ່າຍລົດຍົນໂຕໂຍຕ້າ ພ້ອມທັງອາໄຫລອຸປະກອນຕົບແຕ່ງ ມາດຕະຖານພ້ອມທັງບໍລິການສູນສ້ອມແປງເຄື່ອງຍົນ ແລະ ຕົວເຄື່ອງພົນສີທີ່ທັນສະໄຫມຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ໂດຍມີໂຊລູມ ແລະ ສູນບໍລິການໃນເຂດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 4ສາຂາ, 1ຫລວງພະບາງ ແລະ ເຊິ່ງກຳລັງຢູ່ລະຫວ່າງການດຳເນີນການຈັດຕັ້ງ ທັງນີ້ເພື່ອຮອງຮັບການມາໃຊ້ບໍລິການຂອງລູກຄ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕະຫລອດ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ

ດັ່ງນັ້ນບໍລິສັດຈຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມສາມາດ ຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນເພື່ອເຂົ້າເປັນທີມງານທີ່ມີປະສິດຕິພາບໃນຫລາຍຕຳແຫນ່ງ ແລະ ຫລາຍອັດຕາດັ່ງນີ້:

ພະນັກງານທຸລະການຂາຍ ( Sale Admin ) ປະຈຳນະຄອນຫຼວງ

ເງື່່ອນໄຂໃນການສະໝັກ

ເພດ ຍິງ ອາຍຸ 22 – 30 ປີ

ການສຶກສາຈົບຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ

ມີທັກສະໃນການສື່ສານ

ມີມະນຸດສໍາພັນດີ ຫ້າວຫັນ ຊື່ສັດ ສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີ Microsoft Office

ຕ້ອງເປັນຜູ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ເເລະ ເບີ່ງສະຕອ໋ກລົດວ່າມີເທົ່າໃດ ຕ້ອງສົ່ງລາຍງານປະຈຳວັນ

ເຮັດເອກະສານປ່ອຍລົດໃຫ້ເເກ່ພະນັກງານຂາຍເເລະຍັງເຮັດໜ້າທີເຮັດໃບປີວ

ເປັນຜູ້ປະສານຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃນດ້ານເອກະສານການຂາຍລົດຕ່າງໆເເກ່ລູກຄ້າເເລະພະນັກງານຂາຍ

ເປັນຜູ້ກຳສະຖິຕິການຂາຍເເລະຍອດການຂາຍຂອງພະນັກງານຂາຍເເຕ່ລະຄົນອີກດ້ວຍ

ສະຫຼຸບລາຍງານປະຈຳເດືອນ ກ່ຽວກັບການຂາຍ

ມີຄວາມຮັກ ຫ້າວຫັນເເລະກະຕື້ລືລົ້ນ ສາມາດອົດທົນຕໍ່ໜ້າວຽກໄດ້ເປັນຍ່າງດີ ສື່ສັດ ສຸດຈະລິດຕໍ່ໜ້າວຽກ

ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໃນທຸກສະຖານະການ ເເລະ ສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ເເຮງກົດດັນ

ເອກະສານປະກອບສະຫມັກວຽກມີດັ່ງນີ້:

CV ເເລະ Cover Letter ພາສາລາວ ຫຼື ອັງກິດກໍ່ໄດ້

ໃບຍັ້ງຍືນທີ່ຢູ່, ໃບຄ້ຳປະກັນ, ໃບແຈ້ງໂທດ, ໃບກວດສຸຂະພາບ

ບັດປະຈຳໂຕ, ສຳມະໂນຄົວ

ໃບປະກາດ, ໃບຄະແນນ

ໃບຜ່ານງານ

ຮູບຖ່າຍ ຂະນາດ 3x4 2ໃບ

ໝາຍເຫດ: ເອກະສານທຸກໃບເເມ່ນຕ້ອງກອ໋ບປີ້ສີ

ທ່ານໃດສົນໃຈສາມາດສົ່ງ CV ມາທີ່ Email: hr@laothani.com

ສາມາດເຂົ້າມາສະໝັກດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ລາວທານີ ສຳນັກງານໃຫ່ຍ

ຖະໜົນກຳແພງເມືຶອງ ບ້ານໂພນທັນເໜືອ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ກົົງກັນຂ້າມກັບ ພັດຕະຄານອາຊ່ຽນມໍພາເລດ

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໂທ: 030 4488033

 

TOYOTA LAOTHANI

TOYOTA LAOTHANI

23 Singha Rd Phonxay Saysettha District Vientiane Capital

Contact
Contact Name : N/A
Email : hr@laothani.com
Telephone : 030 4488033
Facebook : TOYOTA LAOTHANI
Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.