108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ພະນັກງານຂາຍອາໄຫຼ່
N/A

LAOTHANI CO.,LTD

Kaysone-Phomvihane (13-South) Phakhao Village Xaythany District Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

- ອາຍຸ 20 -45 ປີ 

- ມີປະສົບການຂາຍ ຫຼາຍກວ່າ 2 ປີ ຂື້ນໄປ

- ສາມາດຂັບລົດໃຫ່ຍໄດ້ ແລະ ມີໃບຂັບຂີ່ 

- ສາມາດນໍາໃຊ້ Computer ແລະ Microsoft office ໄດ້ດີ 

- ມີຄວາມສາມາດໃນການນໍາສະເໜີສິນຄ້າ ແລະ ຕໍ່ລອງກັບລູກຄ້າໄດ້ 

JOB REQUIREMENTS

ສໍາລັບທ່ານທີ່ສົນໃຈ:ສາມາດສົ່ງ CV ມາສະໝັກໄດ້ທີ່ເມວ : Ladsasiphon.Ph@Laothani.com  ( ໂດຍລະບຸໃສ່ຫົວຂໍ້ວ່າ Job apply ) 

ຫຼື ມາສະໝັກດ້ວຍຕົວທ່ານເອງໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດລາວທານີ , ບ້ານສີວິໄລ ,ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້ທີ່ເບີ : 030 5550 284 ( ສາ )

ໝາຍເຫດ: ສະເພາະເອກະສານທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນ ທາງເຮົາຈະຕິດຕໍ່ກັບເພື່ອມາສໍາພາດ

- ເວລາເຮັດວຽກ ຈັນ-ເສົາ 8:00-17:00

REQUIRED SKILLS

ສາມາດໃຊ້ໂປແກຣມ microsoft office : word , Excel , Power point

LAOTHANI CO.,LTD

LAOTHANI CO.,LTD

Kaysone-Phomvihane (13-South) Phakhao Village Xaythany District Vientiane Capital

Contact
Contact Name : Ms Keosoumisa
Email : ladsasiphon.ph@laothani.com
Telephone : 030 5550284
Operation Time : 8.00am - 5.00pm
ABOUT COMPANY

ບໍລິສັດ ລາວທານີ ຈໍາກັດ ເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າແລະບໍລິການດ້ານກົນຈັກໜັກແລະລົດບັນທຸກມາຫຼາຍກວ່າ 10ປີ, ແລະເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍສິນຄ້າແລະອາໄຫຼ່ແລະບໍລິການໃຫ້ແກ່ ທຸລະກິດປະເພດໂຮງງານຜະລິດ ໂຮງງານຊີມັງ ໂຮງງານນ້ຳຕານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.