108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ພະນັກງານຂາຍ ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ
N/A

Lao Asia Pacific Satellite Company Limited

Thadeua Road Km 14 Nahai Hatsayfong Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

ພະແນກ ອິນເຕີເນັດ:

 1. ຮັບຜິດຊອບ ເປົ້າການຂາຍຂອງບໍລິສັດມອບໝາຍໃຫ້ປະຈຳເດືອນ;
 2. ຮັບຜິດຊອບ ບໍລິຫານການຂາຍ ແລະ ການບໍລິການລູກຄ້າຫຼັງການຂາຍ;
 3. ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການເຮັດສັນຍາ ແລະ ເອກະສານເກັບເງິນນຳລູກຄ້າປະຈຳວັນ;
 4. ເຮັດກິດຈະກຳໂຄສະນາຕ່າງໆ ຕາມກຸ່ມຕະຫລາດເປົ້າຫມາຍ;
 5. ເຮັດວຽກເປັນທີມ;
 6. ເຮັດກິດຈະກຳການຕະຫລາດຕ່າງໆ;
 7. ສຳຫຼວດ, ເກັບກໍາ ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຕ່າງໆໃນຂອບເຂດການຕະຫລາດທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບ ເເລະ ສະຫລຸບລາຍງານຫົວຫນ້າ;
 8. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ທີ່ຫົວຫນ້າມອບຫມາຍໃຫ້;

JOB REQUIREMENTS

 1. ຈົບຊັ້ນກາງ ຂື້ນໄປ ທາງດ້ານການຕະຫລາດ ຫລື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 2. ຢາກໄດ້ຜູ້ທີ່ມັກວຽກການຂາຍເປັນພິເສດ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ;
 3. ມີມະນຸດສໍາພັນທີ່ດີ, ມີຄວາມອົດທົນຂະຫຍັນ ເເລະ ມີຄວາມຊື່ສັດຕໍ່ໜ້າທີ່;
 4. ຖ້າສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດ ຫລື ພາສາຈີນໄດ້ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ;
 5. ຖ້າມີປະສົບການໃນການຂາຍ, ໂດຍສະເພາະການຂາຍ ອິນເຕີເນັດ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ;

Additional Information

ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສະໝັກ ສາມາດຍື່ນ ຫຼື ສົ່ງເອກະສານສະໝັກ (ໃບຊີວະປະຫວັດລະອຽດ ແລະ ຈົດໝາຍສະໝັກວຽກ) ມາໄດ້ທາງເມວ david@laosatellite.com ແລະ sone@laosatellite.com 

ຫຼືສາມາດມາຍື່ນໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ, ວຽງຈັນເຊັນເຕີເຊັນເຕີຊັ້ນ1 . ໂທ 020 2380 0024 ແລະ 021 228 228. Facebook page: laosat Internet, laosat TV, www.laosat.la

REQUIRED SKILLS

Communication

sale

Computer

Lao Asia Pacific Satellite Company Limited

Lao Asia Pacific Satellite Company Limited

Thadeua Road Km 14 Nahai Hatsayfong Vientiane Capital

Contact
Contact Name : Kanha
Email : kanha@laosatellite.com;david@laosatellite.com
Telephone : 020 2246-8598
Operation Time : 24h
ABOUT COMPANY

Lao Asia Pacific Satellite Co., Ltd.(LAOSAT) was incorporated on February 25,2016. Being the one and only satellite operator within the entire Lao territory, LAOSAT is fully responsible for the commercial operation of LAOSAT-1 Satellite and mainly engaged in Satellite Telecommunications, Satellite Television and WBCN services. By providing the LAOSAT-1 Satellite services, LAOSAT will benefit Laotian in all aspects and to improve the society, culture, economy and scientific technology, moreover, to provide technical connection and support Laos to become Land-linked Country from Land-locked Country. 

Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.