108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ຜູ້ຈັດການສາຂານະຄອນປາກເຊ
Negotiable

C.S.C Complex Center Co., Ltd.

Chaleunsekong Office, Road No.13 Lomsaknue Village Bachieng District Champasak

JOB DESCRIPTION

C.S.C Complex Center Co., Ltd.

C.S.C Complex Center Co., Ltd.

Chaleunsekong Office, Road No.13 Lomsaknue Village Bachieng District Champasak

Contact
Contact Name : N/A
Email : admin-hr.hq@csccomplexcenter.la
Telephone : 020 9835 5553, 020 9181 8180
ABOUT COMPANY

ບໍລິສັດ ຊີເອັສຊີ ຄອມເພລັກເຊັນເຕີ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ເປັນອີກໜື່ງຫົວໜ່ວຍໃນເຄືອບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງກໍ່ສ້າງ ສ້ອມແປງເຄຫາສະຖານຈາກຊື່ເດີມ ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ກໍ່ສ້າງຄົບວົງຈອນ ຈຳກັດ ລົງທະບຽນພາຍໃຕ້ລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ແຂວງເຊກອງ ດ້ວຍທືນຈົດທະບຽນ ເບື້ອງຕົ້ນ 2,0 ຕື້ກີບ ຈົນມາເຖິງປີ 2013 ໄດ້ປ່ຽນມາເປັນຊື່ ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງກຮູບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໂດຍເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນມາເປັນ 5,0 ຕື້ກີບ ພາຍໃນຍະເວລາ 5 ປີ ຂອງເສັ້ນທາງທຸລະກີດ ບໍລິສັດໄດ້ພັດທະນາຕົວເອງໃຫ້ມີຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າໄປຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ວ່ອງໄວ ໂດຍຄຽງຂະໜານໄປກັບການພັດທະນາທີ່ກ້າວກະໂດດຂອງປະເທດຊາດ.

ຊຶ່ງເປັນທີ່ມາຂອງການມອບຮັບ ຫຼຽນໄຊພັດທະນາຊັ້ນ 3 ຈາກ ທ່ານ ຈູມມະລີ ໄຊຍະສອນ ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມອບແດ່ ກຸ່ມບໍລິສັດຈະເລີນເຊກອງ ກໍ່ສ້າງຄົບວົງຈອນຈຳກັດຜູ້ທີ່ມີຜົນງານ , ຄຸນງາມຄວາມດີ ປະກອບສ່ວນອຸປະຖຳເງິນໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ 5 ຂອງອົງຄະນະພັກທົ່ວແຂວງຈຳປາສັກ ໃນປີ 2015 ຜົນງານດັ່ງກ່າວເປັນການປະກອບສ່ວນທີ່ສຳຄັນເຂົ້າໃນການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ແລະ ນອກຈາກນີ້ ບໍລິສັດຍັງໄດ້ຮັບ ໃບຍ້ອງຍໍ, ໃບຊົມເຊີຍ, ໃບກຽດຕິຄຸນ ຈາກບັນດາຜູ້ນຳ ພັກ-ລັດ ດ້ວຍຄວາມພາກພູມໃຈ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ ຂອງບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງກຮູບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຊື່ງມຸ້ງໝັ້ນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ທຸລະກິດ ຄຽງຄູ່ໄປກັບຄວາມຈະເລີນ ຂອງປະຊາຊົນ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ລາວ ກໍ່ຄືປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດ ຊື່ງໃນບາດກ້າວຕໍ່ໄປ

ບໍລິສັດ ຊີເອັສຊີ ຄອມເພລັກ ເຊັນເຕີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຍັງມີແຜນການຂະຫຍາຍສາຂາບໍລິສັດ ຊີເອັສຊີ ຄອມເພລັກ ເຊັນເຕີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວໃຫ້ຄວບຄຸມໃນທົ່ວປະເທດເຊັ່ນ : ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ , ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ຊື່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດພາຍໃຕ້ສະໂລແກນ ຂອງບໍລິສັດ ຊີເອັສຊີ ຄອມເພລັກ ເຊັນເຕີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ (ໂຮມຮັກ ຄົບຄັກ ຖືກດີ ).

ສ່ວນເປົ້າໝາຍທາງດ້ານການຕະຫຼາດ ຂອງບໍລິສັດ ຊີເອັສຊີ ຄອມເພລັກ ເຊັນເຕີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ກຸ່ມລາຄາໂຄງການເປັນຫຼັກ ພ້ອມທັງເປັນຈຸດສູນກາງ ໃຫ້ການບໍລິການ ໃນລະບົບ ຂາຍຍົກ ຂາຍຍ່ອຍ ອຸປະກອນກໍ່ສ້າງ ຕົບແຕ່ງເຮືອນ ເຊິ່ງລູກຄ້າສ່ວນໃຫ່ຍເປັນຄົນລາວ , ນັບແຕ່ມື້ເປີດໃຫ້ການບໍລິການ ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ ບໍລິສັດ ຊີເອັສຊີ ຄອມເພລັກ ເຊັນເຕີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ພວກເຮົາມີຄູ່ຄ້າຫຼາຍກວ່າ 250 ບໍລິສັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບໍລິສັດ Dynasty Tiletop ປະເທດໄທ ແມ່ນມີເປົ້າໝາຍອັນດຽວກັນໃນການຂະຫຍາຍສາຂາເພີ້ມໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດເພື່ອເປັນການຮອງຮັບການເປີດປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ( AEC) .

ອິີງຕາມກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລົງທືນ ສະບັບເລກທີ 02/ ສພຊ ລົງວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2009 ແລະ ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລົງທືນ ສະບັບເລກທີ 119/ ນຍ ລົງວັນທີ 20 ເມສາ 2011

ອິງຕາມບົດບັນທືກກອງປະຊຸມ ຄທລ ຄັ້ງວັນທີ 14 / 5 / 2014 ທ່ານເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຈຳປາສັກໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງຕັ້ງ ບໍລິສັດ ຊີເອັສຊີ ຄອມເພລັກ ເຊັນເຕີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ( CSC Complex Center Co.,LTD) ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ຈັດສັນຫຼັກ 7 ເມືອງ ປາກເຊ ແຂວງ ຈຳປາສັກ , ຮູບແບບການລົງທືນ 100% ມີມູນຄ່າລົງທືນ 7,371,000 ໂດລາສະຫາລັດ ທືນຈົດທະບຽນ 7,371,000 ໂດລາສະຫາລັດ ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການເປັນສູນການຄ້າ ແລະ ຂົນສົ່ງໂດຍສານ VIP ພ້ອມທັງນຳສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບດີລາຄາຖືກມາໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ ສີ່ແຂວງພາກໃຕ້ໄດ້ເລືອກຊື້ແບບງ່າຍຂື້ນ ຄຽງຄູ່ໄປກັບການບໍລິການທີ່ທັນສະໃໝ ແລະ ວ່ອງໄວໃນທຸກດ້ານການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ ລວມທັງເປັນການສ້າງອາຊີບເພີ່ມລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງແຂວງ ເຊິ່ງເປັນການສ້າງ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດຄົນ ຊຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການພັດທະນາພາຍໃນຂົງເຂດ ບ້ານ ເມືອງ ແຂວງ ຈົນເຖິງການນຳມາສູ່ຄວາມສີວິໄລຂອງປະເທດ ແລະ ພ້ອມກັບການເປັນໜື່ງໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ( AEC ).

Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.