108jobs

FIND YOUR NEXT JOB


ຮັບພະນັກງານຫລາຍຕໍາແໜ່ງ

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

see more

ເປີດຮັບສະໝັກ ພະນັກງານປາກເຊ, ຫລວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງທີ່ໃກ້ຄຽງLALCO ເປັນບໍລິສັດໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາພຽງ 2ປີເຄິ່ງ ກໍມີພະນັກງານຫລາຍກວ່າ 400ຄົນ ແລະ ໄດ້ກ້າວເປັນ Top Leasing Company ໃນ ສປປ ລາວ. LALCO ນອກຈາກຈະມີພະນັກງານຄົນລາວ 400ຄົນແລ້ວ, ຍັງມີພະນັກງານຄົນຍີ່ປຸ່ນ, ຄົນເກົາຫລີ, ຄົນຫວຽດນາມ, ຄົນຟີລິບປິນ ໆລໆ ເຊິ່ງຖືໄດ້ວ່າເປັນບໍລິສັດທີ່ປະກອບດ້ວຍຫລາກຫລາຍສັນຊາດ. ໃນອະນາຄົດ ບໍລິສັດມີແຜນທີ່ຈະຈົດທະບຽນໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວ ແລະ ອີງໃສ່ການເຕີບໂຕທີ່ໄວວາຂອງບໍລິສັດ ຈິ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນລະດັບຜູ້ບໍລິຫານ. ທ່ານໃດທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ສົນໃຈຢາກມີສ່ວນຮ່ວມເຮັດວຽກສຳລັບຕ່າງແຂວງກໍສາມາດສະໝັກໄດ້: ປາກເຊ, ຫລວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງທີ່ໄກ້ຄຽງI. ຮັບສະໝັກ ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່LALCO ເປັນບໍລິສັດທາງການເງິນ ທີ່ບໍ່ມີການຜະລິດວັດຖຸສິ່ງຂອງ ແຕ່ມີການສ້າງພັດທະນາຄົນ. ພວກເຮົາພູມໃຈ ທີ່ເປັນບໍລິສັດອັນດັບໜຶ່ງ ໃນການສົ່ງເສີມການພັດທະນາດ້ານບຸກຄະລາກອນ ໃນ ສປປ ລາວ. ພະນັກງານລຸ້ນອ້າຍເອື້ອຍຜູ້ທີ່ມີປະສົບການ ຈະຊ່ວຍຝຶກສອນທ່ານຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານກາຍເປັນນັກທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນອະນາຄົດ, ສະນັ້ນ ຈິ່ງບໍ່ຕ້ອງກັງວົນ ແລະ ສະໝັກກັນເຂົ້າມາໄດ້.I: ເງື່ອນໄຂສະໝັກນັກສຶກສາທີ່ຈົບຈາກວິທະຍາໄລ ເອກະຊົນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ(ຫລື ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງປະເທດ ກໍໄດ້)ຮັບພະນັກງານຢູ່ ປາກເຊ, ຫລວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງທີ່ໃກ້ຄຽງ II. ຮັບສະໝັກ ຜູ້ມີປະສົບການເຮັດວຽກທາງການເງິນຜູ້ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນສະຖາບັນການເງິນ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງເປັນ ຜູ້ບໍລິຫານການຕະຫລາດ ໃນທັນທີ.1. ເງື່ອນໄຂສະໝັກຜູ້ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນບໍລິສັດທາງການເງິນ ເຊັ່ນ: ທະນາຄານ, ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ2. ເງິນເດືອນ1000 ໂດລາ – 2000 ໂດລາ*ສາມາດໂອ້ລົມກັນໄດ້ ອີງຕາມປະສົບການ ແລະ ຄວາມສາມາດIII. ຮັບສະໝັກ ຜູ້ມີຄວາມສາມາດດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນຜູ້ທີ່ສາມາດສື່ສານກັບຄົນຍີ່ປຸ່ນ, ຈິ່ງເປີດຮັບສະໝັກຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນ ມາເປັນຜູ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ. ບໍລິສັດພວກເຮົາ ບໍ່ແມ່ນຮັບສະໝັກນາຍແປ, ແຕ່ເປີດຮັບສະໝັກ ຜູ້ບໍລິຫານ ໃນຂະແໜງງານ ສິນເຊື່ອ SME, ສິນເຊື່ອລົດໃຫຍ່, ສິນເຊື່ອລົດຈັກ ແລະ ຂະແໜງງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ພ້ອມນັ້ນກໍຢາກພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ເປັນນັກທຸລະກິດໃນອະນາຄົດ1. ເງື່ອນໄຂສະໝັກເງື່ອນໄຂຈໍາເປັນ: ຜູ້ທີ່ຢາກພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ເປັນນັກທຸລະກິດໃນອະນາຄົດເງື່ອນໄຂພຽງພໍ: ຜູ້ມີຄວາມສາມາດດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນສູງ (ຜູ້ມີປະສົບການສຶກສາຮໍ່າຮຽນທີ່ຍີ່ປຸ່ນ ຫລື ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນ ທຽບເທົ່າ)2. ເງິນເດືອນ1000 ໂດລາ – 2000 ໂດລາ*ສາມາດໂອ້ລົມກັນໄດ້ ອີງຕາມປະສົບການ ແລະ ຄວາມສາມາດ3. ເງື່ອນໄຂສະໝັກນັກສຶກສາທີ່ຈົບຈາກວິທະຍາໄລ ເອກະຊົນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ(ຫລື ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງປະເທດ ກໍໄດ້)ສົນໃຈຕິດຕໍ່ແລະສອບຖອບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມ020 5541 1455 ແລະ 021 410 452Mail: (phinsavanh.t@lalco.la); (hrlalco@gmail.com) ແລະ (ampheng.s@lalco.la)

many positions

Suzette restaurant

see more

WE’RE HIRINGSuzette restaurant in Vientiane is looking for energetic and talented team members:Cooks Waiters/WaitressesMale/FemalePositive attitude and proactiveFull time or part timeMinimum 2 years of experience required in the industry at a similar positionGood command of English or French language is mandatoryTraining will be providedMeal is provided during shiftSalary is negotiable upon experienceAnnual bonuses and opportunity for growthGreat Attitude Is A Must!If you feel you are qualified, please send your resume with recent photo, latest by 1st December 2017 to:Email: contact@suzettevientiane.comTel:  020 58 655 511Suzette – Setthathirath Road, Ban Xieng Ngeun, Vientiane, Lao PDR   

many positions

KB KOLAO LEASING Co., Ltd

see more

Job Vacancy1. Position Collection Clerk.Finance Support: Teller.AccountingCredit Assessment.2. QualificationExcellent knowledge in finance or business related fieldBachelor’s degree or aboveWorking experience in leasing companyGood communication skill in English and LaoComputer Skill : MS Office, particularly MS Word and MS Excel3. AdvantageWorking experience Collection Management and Finance Support (Teller)Knowledge in Korean language.4. How to applyPlease send the following required documents to email: kkls@kbkolaoleasing.com(Must submit original hard copy of document after interview)KKLS Application Form Download application form => http://www.kbkolaoleasing.com/index.php?tpf=recruit/careerCurriculum Vitae and Cover letter (in English)Medical RecordCopy of diploma and grade transcriptCopy of ID cards and Family BookCertificate of English proficiency or English test score (if any)Certificate of residence (Confirmed by head of village)Certificate of Criminal record (Confirmed by Police Office)5. Application PeriodPresent ~ 30 November 2017Kindly note that only some candidates will be invited for the interview and company will contact via telephone call.Please contact us if any inquiries.Telephone: 021 417900Email: kkls@kbkolaoleasing.comWebsite: www.kbkolaoleasing.comAddress: Alounmai Building 7th floor, 23 Singha Road, Nongbone Village, Saysettha District, Vientiane Capital.Please fill company application form before submit your documents.ໝາຍເຫດ: ກະລຸນາດາວໂຫລດແບບຟອມສະໝັກວຽກສະເພາະຂອງບໍລິສັດ ພ້ອມປະກອບເອກະສານອື່ນໆກ່ອນສົ່ງສະໝັກ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນທາງບໍລິສັດຈະບໍ່ພິຈາລະນາ  

Project Officer-Livelihood

CARE International

Location: Xékong

Junior Teacher

The HALO Trust

Location: Savannakhet

Safety Engineer

IHI Infrastructure Systems Co., Ltd.

Location: Bolikhamxai

Executive, Application and Infrastructure support

PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (LAO) COMPANY LIMITED

Location: Vientiane Capital

Assistant Manager, Risk Management

PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (LAO) COMPANY LIMITED

Location: Vientiane Capital

Senior Project Officer-Livelihood

CARE International

Location: Xékong

Lao Trade Portal Content Coordinator

MINISTRY OF INDUSTRY AND COMMERCE (NATIONAL IMPLEMENTATION UNIT) - TDF II

Location: Vientiane Capital

Senior Purchasing & Contracts Officer

Phu Bia Mining

Location: Xaysomboun

many positions

Suzette restaurant

Location: Vientiane Capital

Supervisor for Food and Beverage Section

Green Park Boutique Hotel

Location: Vientiane Capital

ຮັບສະໝັກ ຜູ້ມີຄວາມສາມາດດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນ

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

Location: Savannakhet, Luang Prabang, Champasak

Environmental & Social Manager

Phonesack Group Co.,Ltd

Location: Bolikhamxai

ພະນັກງານອານາໄມ/ແມ່ຄົວ

The HALO Trust

Location: Savannakhet

Reservations Sales Executive

Diethelm Travel (Laos) Ltd.

Location: Luang Prabang

Accounting Supervisor

Phonesack Group Co.,Ltd

Location: Vientiane Capital

Driver – Level 2 (ພະນັກງານ ຂັບລົດປະສົມປູນ)

Phu Bia Mining

Location: Xaysomboun

District Facilitator Officer (DFO)

USAID NURTURE

Location: Khammouan

MEDIC (ພະນັກງານແພດພາກສະຫນາມ)

MAG

Location: Xiangkhoang, Khammouan

Individual Short Term Participatory Land Use Planning Senior Consultant

Nam Ngiep 1 Power Company Limited “NNP1PC”

Location: Bolikhamxai

Project Officer

European Union Delegation to Lao PDR

Location: Vientiane Capital

RAI Project Manager

Center of Malariology, Parasitology and Entomology

Location: Vientiane Capital

PU Finance and Admin Coordinator

Plan International in Laos

Location: Bokeo

Technical Survey Clearance Operations Manager (TSCOM)

Handicap International (HI)

Location: Houaphan

HOT

Lawyer

PHONGSUBTHAVY GROUP

Location: Vientiane Capital

Project Officer Rattan and Bamboo

WWF-Laos

Location: Vientiane Capital

Community Development Senior Coordinator

Plan International in Laos

Location: Oudômxai

Financial Analyst

Phonesack Group Co.,Ltd

Location: Vientiane Capital

HOT

many positions

KB KOLAO LEASING Co., Ltd

Location: Vientiane Capital

Legal Officer

Banque Franco-Lao Ltd

Location: Vientiane Capital

ADMINISTRATION OFFICER

MINISTRY OF INDUSTRY AND COMMERCE (NATIONAL IMPLEMENTATION UNIT) - TDF II

Location: Vientiane Capital

Confirm this job

Submit

Confirm this job

Submit
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.