108jobs

FIND YOUR NEXT JOB


ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍ ພາກເໜືອ

Lao Coca-Cola Bottling Company Limited.

see more

Lao Coca-Cola Bottling Company Limited. Location: Luang Prabang

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

see more

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງLALCO ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນປີ 2015 ແລະ ມີເປົ້າໝາຍຈະເປັນບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊຶ່ອອັນດັບຕົ້ນໆໃນລາວ. ປັດຈຸບັນພວກເຮົາມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 450ຄົນ ບໍ່ແມ່ນມີແຕ່ພະນັກງານທີ່ເປັນຄົນລາວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມີຄົນຍີ່ປຸ່ນ, ຄົນຟິລິບປິນ, ຄົນຫວຽດນາມ, ຄົນໄທ ແລະອື່ນໆ. ອີງຕາມກະເຈີນເຕີບໂຕຂອງບໍລິສັດ ພວກເຮົາມີແຜນທີ່ຈະຈົດທະບຽນກັບຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ. ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງຊອກຫາພະນັກງານໃໝ່ຜູ້ທີ່ສາມາດສື່ສານພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ພາສາອັງກິດໄດ້ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ຢາກພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ກາຍເປັນນັກທຸລະກິດໃນອານາຄົດ.1. ຕໍາແໜ່ງ: ພະນັກງານການຕະຫຼາດ ( ລົດໃຫຍ່ ແລະ ລົດຈັກ )ຄຸນນະວຸດທິສຳຫຼັບຄົນທີ່ເຄີຍຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ພາສາອັງກິດ ຢູ່ມະຫາວິທະຍະໄລ ຫຼື ວິທະຍາໄລຫຼືຄົນທີ່ເຄີຍໃຊ້ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ພາສາອັງກິດ ໃນການເຮັດວຽກຄົນພື້ນຖານ: ແຂວງຫົວພັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ສາລະວັນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ1.ສຳນັກງານໃຫຍ່ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ2. ສາຂາໃໝ່ທີ່ ແຂວງຫົວພັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ສາລະວັນເງິນເດືອນຕໍ່ລອງໄດ້ພວກເຮົາມີລະບົບຝຶກວຽກສຳລັບພະນັກງານທີ່ບໍ່ມີປະສົບການພວກເຮົາຈະຂື້ນເງິນເດືອນໃຫ້ອີງຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ຜົນງານໃນການເຮັດວຽກ2. ຕໍາແໜ່ງ: ຜູ້ມີປະສົບການເຮັດວຽກທາງການເງິນຜູ້ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນສະຖາບັນການເງິນ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງເປັນ ຜູ້ບໍລິຫານການຕະຫລາດ ໃນທັນທີ.ເງື່ອນໄຂສະໝັກຜູ້ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນບໍລິສັດທາງການເງິນ ເຊັ່ນ: ທະນາຄານ, ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ ເງິນເດືອນ1000 ໂດລາ – 2000 ໂດລາສາມາດໂອ້ລົມກັນໄດ້ ອີງຕາມປະສົບການ ແລະ ຄວາມສາມາດຄຸນນະວຸດທິຜູ້ທີ່ເຄີຍມີປະສົບການທາງດ້ານການເງິນເຊັ່ນ: ທະນາຄານ, ສິນເຊຶ່ອ, ບັນຊີ ເປັນຕົ້ນຄົນພື້ນຖານ: ແຂວງຫົວພັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ສາລະວັນຜູ້ທີ່ສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້3. ຕໍາແໜ່ງ: ຮັບສະໝັກວຽກສຳລັບນັກສຶກສາຈົບໃໝ່LALCO ເປັນບໍລິສັດທາງການເງິນ ທີ່ບໍ່ມີການຜະລິດວັດຖຸສິ່ງຂອງ ແຕ່ມີການສ້າງພັດທະນາຄົນ. ພວກເຮົາພູມໃຈ ທີ່ເປັນບໍລິສັດອັນດັບໜຶ່ງໃນການສົ່ງເສີມການພັດທະນາດ້ານບຸກຄະລາກອນ ໃນ ສປປ ລາວ.ພະນັກງານລຸ້ນອ້າຍເອື້ອຍຜູ້ທີ່ມີປະສົບການຈະຊ່ວຍຝຶກສອນທ່ານຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນເພື່ອໃຫ້ທ່ານກາຍເປັນນັກທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນອະນາຄົດ, ສະນັ້ນຈິ່ງບໍ່ຕ້ອງກັງວົນ ແລະ ສະໝັກເຂົ້າມາໄດ້.I. 【ເນື້ອໃນຂອງວຽກ】 ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ວຽກທາງດ້ານສິນເຊື່ອ SME(ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ).II. ເງື່ອນໄຂສະໝັກ1. ນັກສຶກສາທີ່ຈົບຈາກວິທະຍາໄລ ເອກະຊົນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ(ຫລື ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງປະເທດ)ຜູ້ທີ່່ຫາກໍ່ຮຽນຈົບ ຫຼື ຜູ້ທີ່ກຳລັງຈະຈົບກໍ່ສາມດສະໝັກໄດ້2. 【ການໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ】3. ເງີນເດືອນ 300 $ (ລວມທັງຄ່າເດີນທາງ)ສົນໃຈຕິດຕໍ່ແລະສອບຖອບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມເອກະສານປະກອບມີ.ຊີວະປະຫວັດໃບປະກາດໃບຄະແນນໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ສຳມະໂນຄົວໃບບຄ້ຳປະກັນ020 5541 1455 ແລະ 021 410 452Mail: (phinsavanh.t@lalco.la), (hrlalco@gmail.com)

Translator/Interpreter

CMEC Lao Company Limited

see more

中国机械设备老挝有限公司(CMEC Lao Company Limited)Career Opportunity at CMEC office in LaosAbout Us:The China Machinery Engineering Corporation was founded in 1978 as China’s first engineering and trading company and floated on the H-share sector of the Hong Kong Stock Exchange in 2012. CMEC has reached all five continents with its core business of engineering contracting, but is also deals with international trade, service, investment and R&D. For years, CMEC has remained one of China’s top 10 most profitable overseas engineering contractors.Based on the corporate philosophy of “Create Ideas, Achieve Dreams” and the corporate culture of “Diversity, Tolerance and Innovation”, CMEC has accomplished many civil engineering projects in many parts of the world which mark the goodwill between China and its international friends. We build power generators to light up the night skies, we set up transportation facilities to help people travel, we established communication facilities to connect people.We expanded our business to Laos in 2015 and founded the CMEC Lao Company Limited as a subsidiary company in Vientiane Capital, Laos in 2017. We sincerely hope that our friends will joins hands with us in economic exchanges and trade cooperation, in order to boost the world economy and improve people’s quality of lives.We are currently seeking for Translator/Interpreter (1 Position, Full time staff)Qualifications and Experience: Fluent in spoken and written Chinese/Lao.Lao citizen (male is preferable)Basic computer skills, using MS Office and OutlookAbility to speak English is an advantagePrevious work experienceExcellent interpersonal and communication skillsWillingness to travel across Laos and internationally as neededInterested candidates please submit your application letter together with CV to our office by email via wangyongbin@mail.cmec.com or contact for more information Tel: 020 5558 0266Address: No. 174, Group 09, Ban Sapanthongvang M Xisathanak, Vientiane, LaosVisit our website: www.cmec.com 

Store Keeper

Lao Airlines Airlines Company (LAECO)

Location: Vientiane Capital

Agriculture and Nutrition Advisor

CARE International

Location: Vientiane Capital, Louang Namtha

National Coordinator

MINISTRY OF INDUSTRY AND COMMERCE (NATIONAL IMPLEMENTATION UNIT)

Location: Vientiane Capital

ຮ​ອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ພະ​ແນກ ສິນ​ເຊື່ອ​ທຸ​ລະ​ກິດ

MB Bank

Location: Vientiane Capital

Translator/Interpreter

CMEC Lao Company Limited

Location: Vientiane Capital

Secretary

CS ENERGY CO.,LTD

Location: Vientiane Capital

INTERNATIONAL CONSULTANT FOR TRAINING

MINISTRY OF INDUSTRY AND COMMERCE (NATIONAL IMPLEMENTATION UNIT)

Location: Vientiane Capital

Communication Officer (Press)

Mekong River Commission (MRC)

Location: Vientiane Capital

Application Support Assistant

PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (LAO) COMPANY LIMITED

Location: Vientiane Capital

HOT

Product Manager

HUAWEI TECHNOLOGIES (LAO) SOLE CO.,LTD

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານສວນ

Settha Palace Hotel

Location: Vientiane Capital

Literacy Facilitator (LF)

Room to Read Laos

Location: Champasak

Human Resources Officer

HELVETAS Swiss Intercooperation

Location: Vientiane Capital

Project Assistant

Great Peace Laos

Location: Vientiane Capital

Sales Representative

Ishida Taiseisha (Thailand) Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານຂາຍ

TOYOTA LAOTHANI

Location: Vientiane Capital

ຕຳແໜ່ງ ຜູ້ຄວບຄຸມແມ່ບ້ານ ແລະ ຊັກລີດ

Newrest Lao Sole Co LTD

Location: Luang Prabang

Mechanical Team Leader

Phu Bia Mining

Location: Xaysomboun

ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍ ພາກເໜືອ

Lao Coca-Cola Bottling Company Limited.

Location: Luang Prabang

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ-ການເງີນ

Chalern Sekong Group Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານເລຂາ

CS ENERGY CO.,LTD

Location: Vientiane Capital

Receptionist

Burapha Agroforestry Co., Ltd

Location: Vientiane Capital

ຮັບສະໝັກວຽກສຳລັບນັກສຶກສາຈົບໃໝ່

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

Location: Other, Vientiane Capital, Champasak

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

TK SUPPORT

Location: Vientiane Capital

District Project Facilitator

Health Poverty Action (HPA)

Location: Attapeu

Value Chain Advisor

CARE International

Location: Xékong

Web and App Developer

Digital Classifieds Lao Sole Co., Ltd.

Location: Vientiane

Water and Climate Monitoring Specialist

Mekong River Commission (MRC)

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານ ບໍລິການລູກຄ້າ

MB Bank

Location: Vientiane Capital

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

TK Construction and Road Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

Confirm this job

Submit

Confirm this job

Submit
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.