What's On 21 November 2019

Career Talk ເປີດໂລກອາຊີບ ກັບ Keovisouk DALASANE


Placeholder image

Career Talk ເປີດໂລກອາຊີບ ກັບ Keovisouk DALASANE ແມ່ນຫຍັງ ? 

ແມ່ນງານແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການໃນການກະກຽມເຂົ້າສູ່ສາຍອາຊີບ ກໍ່ຄື ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊີ່ງຕໍ່ກັບທຸລະກິດໃດໜຶ່ງຈາກຜູ້ມີປະສົບການໂດຍກົງໃນສາຂາອາຊີບ ກໍຄືທຸລະກິດນັ້ນໆ. ການສົນທະນາຍັງຈະໄດ້ລົມກັນເຖິງ ໂອກາດ ແລະ ຄວາມທ້າທາຍຂອງທຸລະກິດ ຂອງ ການປະກອບອາຊີບໃນຂົງເຂດນັ້ນ. ຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃນອາຊີບນັ້ນໆ ຍັງຈະຮູ້ຈັກວິທີການກະກຽມຕົນເອງໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມທີ່ສຸດທ່າມກາງການປ່ຽນແປງທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ ແລະ ນັບມື້ນັບໄວຂື້ນ. ທ່ານ ແກ້ວວິສຸກ ດາລາສານ ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນພິທີກອນນໍາພາການສົນທະນາ.

 

ແລ້ວງານນີ້ເໝາະສຳລັບໃຜ ? 

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍແມ່ນຄົນທີ່ສົນໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານ ຫລື ທຸລະກິດໃນຂົງເຂດອຸດສະຫະກຳນັ້ນໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນນັກຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ (ແລະ ຫລື ຜູ້ປົກຄອງຂອງນັກຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ), ນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລ, ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກແລ້ວ ຜູ້ກຳລັງຊອກວຽກ ຜູ້ຢາກປ່ຽນວຽກ ລວມໄປເຖິງຜູ້ທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກໃນທຸລະກິດນັ້ນໆທີ່ຢາກໄດ້ມຸມມອງ ແງ່ຄິດ ຄະຕິໃໝ່ໆ ຄໍາແນະນໍາດີໆ ຈາກຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ມີປະສົບການພາຍໃນຂົງເຂດທຸລະກິດ ກໍ່ຄື ອາຊີບດຽວກັນ.
 

ເມື່ອທ່ານເຂົ້າມາຮ່ວມງານກັບພວກເຮົາທ່ານຈະໄດ້ຮັບ

 • ໄດ້ພົບປະ ແລະ ໄດ້ສອບຖາມຜູ້ທີ່ມີປະສົບການຕົວຈິງໃນຂົງເຂດທຸລະກິດນັ້ນໆ
 • ໄດ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສາຍອາຊີບທີ່ມີຢູ່ໃນຂົງເຂດທຸລະກິດນັ້ນໆ.
 • ໄດ້ກຽມພ້ອມ ເພື່ອເຂົ້າເຮັດວຽກ ຫລື ກະກຽມປັບໂຕໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການປ່ຽນແປງຮອບດ້ານ

ງານເຮົາຈັດໃນວັນທີ 23/11/2019

 • ເວລາ : Sat 9:00am - 12:00am.
 • ລາຄາ :
  • ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ 30.000 (promotion 20.000 ຫາກລົງທະບຽນກ່ອນງານ ໜຶ່ງອາທິດ).
  • ພະນັກງານ 50.000 (promotion 40.000 ຫາກລົງທະບຽນກ່ອນງານ ໜຶ່ງອາທິດ).
 • ສະຖານທີ່ : 108Hill - ຮ້ອຍແປດຮິວ (ກົງກັນຂ້າມກັບ ຮ້ານ JOMA, ບ້ານ ສະພານທອງເເໜືອ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)
 • ຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ: ຈໍາກັດໄວ້ບໍ່ເກີນ 20 ຄົນ

 

ເຂົ້າຮ່ວມງານກັບເຮົາໄດ້ງ່າຍໆພຽງ

 • ລົງທະບຽນຜ່ານ Google form  https://bit.ly/2QF7Y3w
 • ຈ່າຍເງິນໄດ້ຜ່ານການ ໂອນຄ່າລົງທະບຽນຜ່ານ BCEL one
  ຊື່ບັນຊີ Keovisouk Dalasane
  ເລກບັນຊີ 013-12-00-00138635-001
  ເມື່ອທ່ານໂອນເງິນແລ້ວລົບກວນແຄັບໜ້າຈໍສົ່ງມາທີ່ເບີ Whatsapp 78605053
  ຫຼື ມາຈ່າຍຄ່າລົງທະບຽນໄດ້ທີ່ຕຶກ 108hill ໂດຍຕົງໄດ້ ກ່ອນວັນງານ.

 

ທ່ານສາມາດຕິດຕາມງານຕໍ່ໄປຂອງເຮົາໄດ້ທີ່ Facebook: https://www.facebook.com/108jobslaos/

© 1081009 Group Co., Ltd.