PodCast 10 September 2019

NEWBIE 03| GPA ບໍ່ໄດ້ຈຳເປັນກັບທຸກບໍລິສັດ


Placeholder image

ບອກກ່ອນວ່າ GPA ຍັງເປັນເລືື່ອງທີ່ດີ ແລະຈຳເປັນບາງມຸມ(ສຳລັບນັກສຶກສາທີ່ຕ້ອງໄປຂໍທຶນຮຽນຕໍ່ ຫຼື ເຮັດວຽກບາງຕຳແໜ່ງຕ່າງໆ) ແຕ່ເຮົາຢາກສະຫ້ອນອີກມຸມໜຶ່ງ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນ້ອງໆບໍ່ຄຽດເກີນໄປ ເວລາທີ່ໄດ້ GPA ທີ່ບໍ່ດີ

1 GPA ບອກໄດ້ແຕ່ບາງຢ່າງ ແຕ່ບໍ່ສາມາດບອກໄດ້ອີກຫຼາຍຢ່າງ

GPA ຖືກອອກແບມາເພື່ອປະເມີນຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຮຽນ ເຊິ່ງຖ້າເຮົາວິເຄາະກັນດີໆແລ້ວຈະພົບວ່າເກຣດປະເມີນຈາກຄະແນນສອບເສັງ, ວຽກບ້ານ, ຄວາມຮ່ວມມືໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະອື່ນໆ. ຈຶ່ງເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ GPA ຈະສາມາດບອກທຸກຢ່າງໄດ້ເຊັ່ນ: GPA ບໍ່ສາມາດບອກວ່າເຮົາເຮັດວຽກໄດ້ດີເທົ່າໃດ, ເຂົ້າສັງຄົມເກັ່ງ ຫຼືບໍ່, ທັດສະນະຄະຕິເປັນແນວໃດ. GPA ຈຶ່ງເປັນໂຕປະເມີນຄ່າວໆເທົ່ານັ້ນວ່າຜົນຂອງການຮຽນເປັນແນວໃດ ເວົ້າງ່າຍໆກະຄືຖ້ານັກສຶກສາໄດ້ GPA ບໍ່ດີ ກະບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່ານັກສຶກສາເປັນຄົນທີ່ນິໄສບໍ່ດີ ຫຼື ຄົນບໍ່ດີ, ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເຮັດວຽກບໍ່ເປັນ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າໄດ້ເງິນເດືອນໜ້ອຍກ່ອນຄົນອື່ນ.

2 ການປະເມີນຜົນດ້ວຍ GPA ມີໂອກາດຜິດພາດ

ຖ້າປຽບທຽບຊິງສັ່ງນ້ຳໜັກເປັນ GPA ເມື່ອຢາກຮູ້ວ່າຄົນນັ້ນນຳໜັກເທົ່າໃດ ສິ່ງທີ່ປະເມີນທີ່ດີທີ່ສຸດຄືການສັ່ງນ້ຳໜັກ,  ບັນຫາກະຄືເຄື່ອງສັ່ງໜ້ຳໜັກບາງຄັ້ງກໍອາດບໍ່ທ່ຽງຕົງ ແລະ ມີໂອກາດຜິດພາດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ປະຈຸບັນກໍມີວິທີອີກຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງສັ່ງນ້ຳໜັກຜິດພາດ ນັ້ນຄືສາມາດໄດ້ຄະແນນສູງ ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງຮຽນກໍໄດ້ເຊັ່ນ: ບໍ່ສຸດຈະລິດສອບເສັງ, ການກ່າຍຕ່າງໆ. ນອກຈາກນີ້ ປັດໃຈພາຍນອກຕ່າງໆກໍອາດຈະມີຜົນເຊັ່ນກັນເຊັ່ນ: ມື້ສອບເສັງອາດຈະເກີດເຫດສຸກວິໄສ, ບໍ່ສະບາຍ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຂາດເສັງ, ບໍ່ມີສະມາທິໃນການສອບເສັງ ກໍອາດຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຄະແນນບໍ່ດີທັງທີ່ມີຄວາມຮູ້ພ້ອມ.

3 GPA ບໍ່ຄ່ອຍໃຊ້ໃນຊີວິດຈິງ

ຢ່າງທີ່ບອກ GPA ອາດຈະຍັງໃຊ້ໄດ້ໃນບາງເລື່ອງເຊັ່ນ: ທຶນຮຽນຕໍ່ຕ່າງໆ ຫຼືອາດຈະເປັນຕຳແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການ GPA ເປັນໂຕວັດແທກ ແລະ ເມື່ອເຮັດວຽກໄປບໍລິສັດກໍຈະບໍ່ໄດ້ເບິ່ງ GPA ແລ້ວຈະເນັ້ນໄປເບິ່ງປະສົບການແທນ ໃນຂະນະທີ່ແນວໂນ້ມຂອງບໍລິສັດສ່ວນໃຫ່ຍກໍອາດຈະບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄ່າຕອບແທນສຳລັບຜູ້ໃດທີ່ມີ GPA ສູງຢູ່ແລ້ວ                                                                                                        

 

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຫຼາຍກວ່າ 80% ທີ່ HR ບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາຈາກ GPA ຢ່າງດຽວ. ເພາະມັນບໍ່ສາມາດບອກຄຸນລັກສະນະທີ່ແທ້ຈິງທັງໝົດ ມັນມີປັດໃຈອື່່ນໆທີ່ຄວນພິຈາລະນາເຊັ່ນວ່າ ຄະຕິທີ່ດີຫຼືບໍ່ ສະແດງຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການຊອກຫາຄວາມຮູ້ເພີ່ມເຕີມຫຼືບໍ່ ແລະ ສຳຄັນໄປກວ່ານັ້ນ, ພ້ອມທີ່ຈະຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົວເອງບໍ? ເຊິ່ງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ ເໝາະສົມທີ່ບໍລິສັດຕ້ອງການ

 

ບໍ່ວ່າທ່ານກຳລັງຮຽນຢູ່ຫຼືບໍ່ ໄປຝຶກອົບຮົມ ຫລືຮຽນຈົບແລ້ວໄປຊອກວຽກເຮັດ ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ GPA ກຳ ນົດຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ແຕ່ສິ່ງທີ່ສາມາດ ກຳນົດຊີວິດແມ່ນຕົວເຮົາເອງ ພະຍາຍາມເຮັດທຸກຄຳແນະນຳ. ຮັບປະກັນວ່າຜ່ານກັບຜ່ານ !! ແລະຖ້າ GPA ບໍ່ສູງ, ມັນບໍ່ເປັນຫຍັງ ແຕ່ເຮົາຈະຕ້ອງມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະດຸໝັ່ນ

© 1081009 Group Co., Ltd.