What's On 4 September 2019

Official launch of Katalyst Partners


Placeholder image

ບໍລິສັດ ຄະຕະລິສ ພາດທ໌ເນີສ (Katalyst Partners) ເປັນບໍລິສັດໃຫ້ບໍລິການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ໂດຍມີຜູ້ຊ່ຽວຊານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະເທດພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໃຫ້ຄຳແນະນຳໃຫ້ແຕ່ລະຫົວຂໍ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ໂດຍເປັນການ ລວມຕົວກັນຂອງທ່ານ ແກ້ວວິສຸກ ດາລາສານ (Keovisouk Dalasane), ທ່ານ ຄຳຮູ້ ປານລືເດດ (Khamhou Phanludeth) ແລະ ທ່ານ ໂທນີ ແຄມເບວ (Tony Campbell) ເພື່ອສ້າງຕັ້ງເປັນບໍລິສັດ ແລະ ໄດ້ມີພິທີເປີດຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີເສົາ ທີ 31 ສິງຫາ 2019 ຜ່ານມາທີ່ອາຄານ  108 Hill ບ້ານສະພານທອງເໜືອ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

 

            ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ແກ້ວວິສຸກ ດາລາສານ ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ສ້າງບໍລິສັດ ຄະຕະລິສ ພາດທ໌ເນີສ ກ່າວວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດທຸລະກິດກ່ຽວກັບວາລະສານ108, ການສ້າງເວັບໄຊ 108.jobs, ພັດທະນາແອັບພລິເຄຊັ່ນ ແລະ ອື່ນໆມາເປັນເວລາ 8 ປີ. ໃນນີ້, ພວກເຮົາເຫັນວ່າການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບອົງກອນ ຫຼື ທຸລະກິດໃດໜຶ່ງ ຈິ່ງເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການລວມຕົວກັນໃນການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການຈັດຝຶກອົບຮົມ ຫຼື ສໍາມະນາໃນການບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ, ເນື່ອງຈາກວ່າການປ່ຽນແປງຂອງໂລກທີ່ໄວຫລາຍ ເຮັດໃຫ້ບຸກຄະລາກອນທີ່ຈະຈົບຈາກສະຖາບັນການສຶກສາຍັງຄົງຕ້ອງຮຽນຮູ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈຶ່ງຈະທັນ ແລະ ຕອບໂຈດກັບໜ້າວຽກຕາມທີ່ຜູ້ປະກອບການຢາກໄດ້. ສະນັ້ນ, ການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ ຫຼື ການພັດທະນາອົງກອນຈຶ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນຂອງທຸລະກິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວທ່າມກາງແຂ່ງຂັນພາຍໃນ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງຍຸກເຕັກໂນໂລຊີ. ມາໃນຕົ້ນປີ 2019 ຈຶ່ງໄດ້ມີການລວມຕົວກັນສ້າງເພື່ອສ້າງເປັນບໍລິສັດນີ້ຂຶ້ນມາ ແລະ ເປີດໂຕຢ່າງເປັນທາງການ. ແລະ ເຮົາຍິນດີຮ່ວມກັບບັນດາຜູ້ເຝິກອົບຮົມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນປະເທດລາວ ໃນການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ອົງກອນທຸລະກິດ ຂອງລາວເຮົາໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຍິ່ງໆຂື້ນ.

 

ທ່ານ ໂທນີ ແຄມເບວ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດ ຫຼື ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຈຶ່ງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ສຸດໃນຍຸກປັດຈຸບັນ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າເອງກໍ່ຍາກຊ່ວຍພັດທະນາສ້າງອົງກອນເຫຼົ່ານັ້ນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນ. ສໍາລັບຮູບແບບທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ Katalyst Partners ພວກເຮົາແມ່ນໃຫ້ບໍລິການຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຫົວຂໍ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແຕກຕ່າງ ແລະ ທ່ວງທັນກັບການປ່ຽນແປງ; ທັງນີ້ກໍ່ຂຶ້ນກັບອົງກອນ ຫຼື ໜ່ວຍງານທີ່ຕ້ອງການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຂອງພະນັກງານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ອອກແບບການຈັດຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານການບໍລິຫານທຸລະກິດ, ທັກສະໃນການບໍລິຫານ-ການຈັດການ, ຊ່ວຍສ້າງທິມງານຢ່າງມືອາຊີບ, ການວາງແຜນ, ການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ, ການບໍລິການລູກຄ້າ, An Introduction to Design Thinking; Building a Growth Mindset; Building a Digital Mindset; Strategic Innovation;  Critical Thinking and Decision-Making; Employee to Entrepreneur.

ສໍາລັບທ່ານໃດທີ່ຕ້ອງການຕິດຕາມຄວາມຮູ້ ຂ່າວສານໃຫມ່ໆໃນການພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງ ທ່ານກໍສາມາດຕິດຕາມ ແລະ ລົງທະບຽນໄວ້ນໍາເວັບໄຊທຂອງບໍລິສັດໄດ້ທີ່ www.katalyst-partners.com

           

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ

Website: www.katalyst-partners.com

Facebook: https://www.facebook.com/katalystpartners

Contact: Mr. Keovisouk Dalasane

Email: info@katalyst-partners.com

Tel: 020 56463959

 

© 1081009 Group Co., Ltd.