What's On 9 February 2019

Job Matching Day


Placeholder image

ເປັນງານຄືນກຳໄລໃຫ້ກັບລູກຄ້າທຸລະກິດຮ້ານອາຫານ ,Cafeແລະ ໂຮງແຮມ, ເຊິ່ງຈັດຂື້ນ ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າຂອງກິດຈະການ ແລະ ຄົນຊອກວຽກໄດ້ມາພົບກັນເພື່ອເກີດການຈ້າງງານຂື້ນ.

  • ຈັດຂື້ນໃນ ວັນສຸກ ທີ: 08/02/2019, ເວລາ: 08:45ໂມງ- 12:00ໂມງ
  • ສະຖານທີ່: ຫ້ອງການ108Hill, ບ້ານສະພານທອງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽຈັນ.
  • ຈະມີຄົນຊອກວຽກເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 15-20 ຄົນ
  • ຈະມີຮ້ານອາຫານເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 10ຮ້ານ (ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ສາມາດຮັບຄົນຊອກວຽກໄດ້ຟຣີ)

ຖ້າຮ້ານໃດສົນໃຈ ເຂົ້າຮ່ວມການຄັດເລືອກພະນັກງານ ສາມາດຕິດຕໍ່ທີມງານຂອງພວກເຮົາໄດ້ ເບີໂທຕິດຕໍ່: 020 22217636

Relate Article

© 1081009 Group Co., Ltd.