Job Seeker Zone 21 December 2018

5ວິທີສ້າງຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນບ່ອນເຮັດວຽກ


Placeholder image

ແທ້ຈິງແລ້ວຄຸນນະສົມບັດນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ສໍາຄັນສໍາລັບນັກສຶກສາຈົບໃຫມ່ ຫຼື ສະເພາະຄົນທີ່ມີວຽກເຮັດ ແຕ່ຄວນຢູ່ໃນໂຕຜູ້ເຮັດວຽກທັງຫມົດ ເພາະຈະຊ່ວຍຜັກດັນໃຫ້ອົງກອນ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ມີໂອກາດ ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ຫຼາຍກວ່າອົງກອນທີ່ມີແຕ່ຄວາມຊິນຊາ, ບໍ່ມີຄວາມໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ. ແຕ່ກໍສ້າງໄດ້ບໍ່ຍາກເກີນໄປ ລອງອ່ານຄຳແນະນຳຈາກພວກເຮົາເພື່ອເປັນແນວທາງໄດ້ເລີຍ:

1. Stay hungry, Stay Foolish:

ຖ້າທ່ານເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ຕິດຕາມຜົນງານຂອງ Steve Jobs, ຄືຈະເຄີຍໄດ້ຍິນປະໂຫຍກນີ້ມາແລ້ວ ໝາຍຄວາມວ່າ ໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຢາກຈະຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດເວລາ, ໂດຍເຮັດໂຕບໍ່ຮູ້ໃນເລື່ອງຕ່າງໆໃຫ້ຫຼາຍໆ ຢ່າເຮັດຄືຮູ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ, ສິ່ງທີ່ຮູ້ອາດຈະບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ ຫຼື ປ່ຽນໄປແລ້ວກໍໄດ້ ດັ່ງນັ້ນຈົ່ງຮຽນຮູ້ຢູ່ສະເຫມີ.

2. ຄິດໃຫ້ໄກກວ່າ:

ເວລາເຮັດວຽກ ຫຼື ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມທີ່ມີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໄຫຼຜ່ານວົນວຽນຮອບໂຕຫຼາກຫຼາຍ ຢ່າປະ ຕິບັດຄືກັບຄົນບໍ່ຮູ້ສຶກຫຍັງ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ໄຫຼເຂົ້າຫູຊ້າຍ ອອກທາງຫູຂວາ, ໂດຍບໍ່ໄດ້ຄິດ ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດຄື ຕິດຕາມໂດຍທຸກເວລາ. ຖ້າວ່າມີບັນຫາເຮົາຄວນແກ້ແນວໃດ? ມີຄວາມຄິດເພີ່ມຕື່ມບໍ່? ຖ້າຝຶກຄິດຕະຫຼອດ ເວລາ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ເພີ່ມຂຶ້ນເລຶ້ອຍໆ ແລະ ເສີ່ມທັກສະດ້ານຄວາມຄິດອີກນຳ.  

3. ຄິດໃນທາງບວກ:

          ຢ່າເບິ່ງທຸກສິ່ງໃນທາງລົບ, ຢ່າສ້າງທັດສະນະຄະຕິທີ່ບໍ່ດີໃນການເຮັດວຽກ ເມື່ອເກີດບັນຫາຂຶ້ນ ຈຶ່ງແກ້ໄຂຕາມຄວາມເປັນຈິງ ຢ່າຄິດບໍ່ດີຕັ້ງແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າໄດ້ພະຍາຍາມແລ້ວ.

4. ຍອມຮັບການປ່ຽນແປງ.

ເມື່ອເກີດຄວາມປ່ຽນແປງໃນອົງກອນເຊັ່ນ ມີການປັບ ຫຼື ແກ້ໄຂລາຍລະອຽດຂອງວຽກຕ່າງໆ ຢ່າຟ້າວ ຕໍ່ຕ້ານ ຫຼື ຄັດຄ້ານ ລອງປະຕິບັດຕາມກ່ອນ. ການປ່ຽນແປງບໍ່ແມ່ນບໍ່ດີສະເຫມີໄປ, ຫຼາຍໆຄັ້ງການປ່ຽນແປງ ເຮັດໃຫ້ສິ່ງຕ່າງໆດີຂື້ນ ແລະ ມີການປ່ຽນແປງຖ້າບໍ່ຄິດຮ້າຍ ເຮົາຈະມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນເກີດຂື້ນສະເໝີ. ເນື່ອງຈາກວ່າຕ້ອງຮັບມກັບສິ່ງໃຫມ່ໆ ອອກຈາກກອບເກົ່າໆຂອງຕົນເອງ.

5. ຊອກຫາດ້ານທີ່ດີຂອງສິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຜິດຊອບ:

          ຄວາມກະຕືລືລົ້ນທໍາມະຊາດຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອພວກເຮົາມີຄວາມສົນໃຈ. ຫຼື ພໍໃຈບາງສິ່ງບາງຢ່າງ. ດັ່ງນັ້ນຖ້າເຮົາໄດ້ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຍັງມາ ລອງພິຈາລະນາວ່າ ມີສ່ວນໃດທີ່ຖືກໃຈກັບເຮົາ ຫຼື ບໍ່? ຢ່າງນ້ອຍໃຫ້ຄິດເຖິງ ຜົນທີ່ປາຍທາງວ່າ ຖ້າເຮົາເອົາຊະນະຕົນເອງໃນການໄດ້ເຮັດວຽກໃດໜຶ່ງ ປະສົບຜົນສຳ ເລັດໄດ້ທະລຸລ່ວງໄປດ້ວຍດີ ກໍຈະມີຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມກະຕືລືລົ້ນໄຫຼມາເອງແບບບໍ່ໄດ້ສ້າງເລີຍ.

ຖ້າກໍາລັງຊອກຫາວຽກເຮັດງານທໍາ ຢ່າລືມຫາຄວາມກະຕືລືລົ້ນ. ຖ້າບໍ່ແນ່ໃຈວ່າມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ພຽງພໍ ຫຼື ບໍ່ ລອງບົດແນະນໍາຢູ່ຂ້າງເທິງໄປປັບໃຊ້ກັບຕົນເອງເບິ່ງເດີ້.

Relate Article

© 1081009 Group Co., Ltd.