• BlueGrass Design Group Co.,Ltd..
  • Saysettha | (+856) 21 250250, 212149 | info@bluegrass-design.com
  • MEDIA / PUBLISHING / PRINTING | http://bluegrass.laopdr.com

Job Available 0


Photo Gallery


About Company


BlueGrass Design Group Co., Ltd (ບໍລິສັດ ຫຍ້າສີຟ້າ) ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນ ປີ 1996 ໃຫ້ບໍລິການດ້ານ ການອອກແບບ ເຊັ່ນ: ອອກແບບໂລໂກ້, ເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່ຜະລິດຕະພັນ, ຈັດກອງປະຊຸມລະດັບຊາດ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ ອອກແບບສະຖາປັດຕະຍະກຳ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີບໍລິການດ້ານພື້ນທີ່ໂຄສະນາໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ເປັນບໍລິສັດທີ່ບຸກເບີກຕະຫຼາດປ້າຍໂຄສະນາ ແຫ່ງທຳອິດຂອງ ສປປ ລາວ.

ເປັນເວລາ 23 ປີ ບໍລິສັດ BlueGrass ທີ່ໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ພາກລັດຖະບານ, ເອກະຊົນ ແລະ NGOs ໂດຍມີເປົ້າໝາຍຂອງການອອກແບບທີ່ພວກເຮົາຖືສໍາຄັນ ແລະ ປະຕິບັດມາໂດຍຕະຫຼອດ ແມ່ນການອອກແບບເພື່ອໃຫ້ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງທ່ານ ເກີດຄວາມສະດວກສະບາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ດ້ວຍການອອກແບບທີ່ມີຄຸນນະພາບຂອງພວກເຮົາ.

Our Staff


ວິໄລລັກ ໄຊຍະເສນ

Office Manager


ຮັບຜິດຊອບວຽກບໍລິຫານສັງລວມ, ສະຫວັດດີການຂອງພະນັກງານ, ພົວພັນພາກລັດຖະບານ ແລະ ເອກະຊົນ.

ເປັນເວລາ 10 ກວ່າປີ ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ BlueGrass ທີ່ປຽບສະເໝືອນຄອບຄົວ ແລະ ບັນຍາກາດການເຮັດວຽກທີ່ອົບອຸ່ນ.

ຈັນທະຄຳ ດວງພະຈັນ

Production Manager


ຮັບຜິດຊອບການຜະລິດ, ການພິມ, ການຕິດຕັ້ງປ້າຍໂຄສະນາ  ແລະ ວາງແຜນການຜະລິດປະຈຳວັນ.

ເຄີຍເຮັດວຽກເປັນ Graphic 8 ປີ ທີ່ BlueGrass ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ອອກໄປຊອກຫາປະສົບການດ້ວຍຕົນເອງ. ປັດຈຸບັນໄດ້ກັບມາຮັບຜິດຊອບວຽກ Production.

ສົມເພັັງ ໂພມະນີ

Project Manager


ຮັບຜິດຊອບວຽກ project ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ພາກສ່ວນ NGOs.

ກ້າວເຂົ້າປີທີ 5 ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ BlueGrass ໄດ້ທັງປະສົບການຫຼາຍໆດ້ານ ແລະໂອກາດໃນການເຮັດວຽກໃໝ່ໆກັບຄົນລາວ ແລະ ອົງການຕ່າງປະເທດ.

Benefits


Annual leave (1.5 Day/Month)


Health Checkup


SSO


Uniform


Address


BlueGrass Design Group Co., Ltd
Address: ຮ່ອມ 17, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tel: (+856-20) 416 636 - 7
Email: info@bluegrassgroup.la
Website: bluegrassgroup.la
Facebook: BlueGrass Design Group