108jobs
Event
Resume &
cover letters
Interviews
Get the job
Career advice
Salary &
job trends

EVENTS

Article default image.

ມາລະຍາດໃນການໄປສຳພາດ

 admin  Leave a comment  207
 ບໍ່ຄວນ​ນຳ​ ຜູ້​ປົກຄອງ ຫຼື ໝູ່​ໄປ​ນຳ ໃນ​ຕອນ​ນັດ​ສຳພາດ ​ເພາະ​ຈະ​ສະ​ແດງ​ເຖີງຄວາມ​ເປັນ​ເດັກນ້ອຍຄວນ​ຈະ​ມາ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ.  ຂະນະ​ທີ່​ນັ່ງ​ຖ້າ​ເອີ້ນສຳພາດ​ຄວນ​ນັ່ງ​ຖ້າ​ດ້ວຍ ​ກິລິຍາ ​ມາລະຍາດ​ ທີ່​ຮຽບຮ້ອຍ.  ເມື່ອ​ຖືກ​ເອີ...
Read more
16 November 2016
Article default image.
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.