108jobs
Event
Resume &
cover letters
Interviews
Get the job
Career advice
Salary &
job trends

Career advice

Article default image.

6 ທັກສະທີ່ສຳຄັນໃນການເປັນ HR ແບບມືອາຊີບ

 admin  Leave a comment  752
1. ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບວຽກງານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ HR ຈຳເປັນຫລາຍທີ່ຕ້ອງຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານຫຼາຍໆດ້ານໃນວຽກງານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຍ້ອນວ່າ ປະຈຸບັນນີ້ HR ຈະຕ້ອງເປັນບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໃຫ້ກັບພະນັກງານ ແລະ ອົງກອນ ນັບຕັ້ງແຕ່ເລື່ອງນ້ອຍໆເຊັ່ນວ່າ ພະ...
Read more
26 October 2017
Article default image.
Article default image.

ວຽກທະນາຄານ ມີຫຼາຍກວ່າຝາກ-ຖອນເງິນ

 admin  Leave a comment  1206
ຫຼາຍຄົນເຂົ້າໃຈວ່າ ວຽກດ້ານທະນາຄານ ເປັນວຽກທີ່ພະນັກງານໃຫ້ບໍລິການ ຮັບຝາກ - ຖອນເງິນ ຫຼື ເປີດບັນຊີເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ວຽກທະນາຄານຍັງມີອີກຫຼາຍໆຕໍາແໜ່ງທີ່ໃຫ້ບໍລິການທີ່ທ່ານອາດຈະຍັງບໍ່ຮູ້. ທະນາຄານແຕ່ລະແຫ່ງ ມີທຸລະກິດຫຼັກໆ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການຫຼາຍດ້ານ ຕໍາແໜ່ງຂອງວຽກທະນາຄານ ຈຶ່ງແບ...
Read more
07 March 2017
Article default image.
Article default image.

3 ເຫດຜົນທີ່ຄົນເຮັດວຽກຕ້ອງສົນໃຈພາສາອັງກິດໄດ້ແລ້ວ

 admin  Leave a comment  889
ພາສາອັງກິດໄດ້ກາຍເປັນພາສາທີ່ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງແພ່ຫຼາຍ ແລະຍັງເປັນການເປີດໂລກກວ້າງທາງຄວາມຄິດ ຄົນເຮັດວຽກທີ່ສາມາດໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ຈະໄດ້ປຽບຄົນເຮັດວຽກຄົນອື່ນໆ ເພາະສາມາດຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບຄົນໄດ້ທຸກຮູບແບບ ທຸກຊາດ ໂອກາດທີ່ຈະມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນການເຮັດວຽກເກີດຂຶ້ນຈາກກາ...
Read more
18 February 2017
Article default image.
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.