What's On


What's On

ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 26 ມີຖຸນາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຊັ້ນ 2 ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມລື ລະຫວ່າງ ສູນບໍລິການຈັດຫາງານ ກັບ ບໍລິສັດ ຮ້ອຍແປດພ...

What's On

ປະເທດລາວເຮົາແມ່ນນຳໃຊ້ອັດຕາກ້າວໜ້າ (Bracket Creep) ໃນການຄິດໄລ່ອາກອນລາຍໄດ້ມາແຕ່ດົນ ແລະປະເທດທີ່ໃຊ້ລະບົບນີ້ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ປະເທດອົດສະຕາລີ ກ່ຽວກັບກໍລະນີ ລັດຖະບານປະກາດອັດຕາອາກອນລາຍໄດ້ໃໝ່ ເຊິ່ງມີຫຼາຍໆຄົນທີ່ກ...

What's On

ວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2018 ໄດ້ມີການຈັດງານຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບການຈັດງານຕະຫຼາດນັດແຮງງານ Job Fair 2019 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກແຮງງານນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂດຍການແຫຼ່ງຂ່າວຂອງທ່ານ ນາງ ລໍາພອຍ ສີອັກຄະຈັນ ຫົວໜ້າພະແນກ ແຮງງານ ແລະ ສ...

What's On

ຈົບໄປແລ້ວກັບງານ YESTalk EP4 ຕອນ Career In IT ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 27 ເມສາ 2019 ໃນເວລາ 9 – 12 ໂມງ ທີ່ຕິຶກ 108Hill ໂດຍໄດ້ຮັບກຽດຈາກແຂກຮັບເຊີນ 2 ທ່ານເຊິ່ງໄດ້ແກ່ ລຸງໂອ້ດ ອຸໄທ ໄຊອຸດົມ C.T.O ແລະ ຜູ້ຮ່ວມກໍ່...

What's On

ຈົບໄປແລ້ວກັບງານ YESTalk EP3 ຫົວຂໍ້ Creative ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 23 ມີນາ 2019 ໃນເວລາ 9:00 – 12:00 ໂມງ ທີ່ຕິຶກ 108Hill ໂດຍໄດ້ຮັບກຽດຈາກແຂກຮັບເຊີນ 3 ທ່ານເຊິ່ງໄດ້ແກ່ ອ້າຍນິກ ສະເພົາເງິນ ວົງທະວິໄລ ເຈົ້າຂອ...

What's On

ຈົບໄປແລ້ວກັບງານYESTalk EP2 ເຊິ່ງຈະເປັນການເລົ່າປະສົບການໃນການປະກອບອາຊີບ ໃນຮູບແບບຂອງCareer Talk ໂດຍຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໃນສາຍອາຊີບນັ້ນໆໂດຍກົງ. ສຳລັບຄັ້ງທໍາອິດນີ້ແມ່ນສາຍ ອາຊີບການບັນຊີ. ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ23 ກຸມພາ2019...

What's On

ເປັນງານຄືນກຳໄລໃຫ້ກັບລູກຄ້າທຸລະກິດຮ້ານອາຫານ, Cafe ແລະ ໂຮງແຮມ, ເຊິ່ງຈັດຂື້ນ ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າຂອງກິດຈະການ ແລະ ຄົນຊອກວຽກໄດ້ມາພົບກັນເພື່ອເກີດການຈ້າງງານຂື້ນ.

What's On

ຈົບໄປຢ່າງງົດງາມກັບງານYESTalk EP1 ສໍາລັບປີ 2019 ເຊິ່ງຈະເປັນການເລົ່າປະສົບການ ໃນການປະກອບອາຊີບໃນຮູບແບບຂອງ Career talk ໂດຍຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໃນສາຍອາຊີບນັ້ນໆໂດຍກົງ. ສຳລັບຄັ້ງທໍາອິດນີ້ ເຮົາໄດ້ເລີ່ມຈາກສາຍອາຊີບ ການຕ...


© 1081009 Group Co., Ltd.