PodCast


PodCast

ຄຳຖາມຍອດຮິດສຳລັບຄົນສະໝັກວຽກ ທີ່ນິຍົມຂຽນປະຫວັດສະໝັກວຽກຕາມເວັບໄຊສ ອາດຈະສົງໄສວ່າໄດ້ວຽກແລ້ວຫວາ, ສະໝັກວຽກຕາມເວັບນິເຂົາເຈົ້າເອີ້ນສຳພາດວຽກແບບໃດ ໄດ້ວຽກແທ້ ຫຼືບໍ່. ມື້ນີ້ຈະມາເລົ່າສູ່ຟັງນຳກັນເດີ້

PodCast

ບອກກ່ອນວ່າ GPA ຍັງເປັນເລືື່ອງທີ່ດີ ແລະຈຳເປັນບາງມຸມ(ສຳລັບນັກສຶກສາທີ່ຕ້ອງໄປຂໍທຶນຮຽນຕໍ່ ຫຼື ເຮັດວຽກບາງຕຳແໜ່ງຕ່າງໆ) ແຕ່ເຮົາຢາກສະຫ້ອນອີກມຸມໜຶ່ງ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນ້ອງໆບໍ່ຄຽດເກີນໄປ ເວລາທີ່ໄດ້ GPA ທີ່ບໍ່ດີ

PodCast

ບາງຄັ້ງການເຮັດວຽກເຮົາກໍຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ທັກສະຫຼາຍຢ່າງເພື່ອມາຊ່ວຍເລື່ອງການເຮັດວຽກ ແລ້ວທຸກຄົນຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າ ທັກສະໃດທີ່ທາງບໍລິສັດ ຫຼື ອົງກອນຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ສະໝັກວຽກທຸກຄົນມີ. ມື້ນີ້ທາງເວບໄຊສຂອງພວກເຮົາມີ 5ທັກສະພື້ນຖານ...

PodCast

ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າ ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ເປັນຄົນໄຟແຮງ, ມີຄວາມຄິດທັດສະນະຄະຕິທີ່ສ້າງສັນ ແລະແປກໃໝ່ ແຕ່ຈະເຫັນໄດ້ວ່ານັກສຶກສາຍຸກນີ້ເປັນຍຸທີ່ມີຄວາມເປັນໂຕຂອງໂຕເອງສູງ ທັງຄວາມຄິດ ແລະການກະທຳ ຈົນບາງຄັ້ງລືມໄປວ່າມັນອາດຈະບໍ...


© 1081009 Group Co., Ltd.