PodCast


PodCast

ສະບາຍດີທຸກຄົນ, ມື້ນີ້ເນາະຈຽບມີເຄັດລັບດີໆທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາຕອບຄໍາຖາມສໍໍາພາດໄດ້ຢ່າງສົມບູນແບບ. ດັ່ງທີ່ເຮົາຮູ້ກັນແຫຼະເນາະວ່າປະຈຸບັນນີ້ພາສາອັງກິດສໍ່າກັບວ່າເປັນພາສາທີ່ສອງຂອງທຸກປະເທດໄປແລ້ວກະວ່າໄດ້ ທີ່ໃຊ້ໃນກ...

PodCast

ການທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດທີ່ເປັນ Startup ຈະແມ່ນສໍາລັບເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່? ຫຼື ການໄດ້ເຮັດວຽກກັບອົງກອນໃຫຍ່ໆຈະເໝາະສົມກັບເຈົ້າຫຼາຍກວ່າ ເປັນຄໍາຖາມທີ່ທຸກຄົນຄວນຫາຄໍາຕອບໃຫ້ໄດ້ກ່ອນທີ່ຈະໄປສະໝັກວຽກເນາະ ແລະ ໃນມື້ນີ້ທຸ...

PodCast

ສະບາຍດີ, ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະໄປເວົ້າເຖິງຫົວຂໍ້ຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ເນາະຈຽບຂໍແຊຄໍາເວົ້າເດັດໆຂອງອ້າຍອາເລັກ ພາມິສິດ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງເພສນັກທຸລະກິດມືໃໝ່ເນາະ ເຊິ່ງເວົ້າໄດ້ເລີຍວ່າອ້າຍເພິ່ນກໍເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນ...

PodCast

ຄົນບາງຄົນໂຊກດີໄດ້ເຮັດວຽກທີ່ຮັກ ແລະ ອີກບາງຄົນໂຊກດີກວ່າ ໄດ້ເຮັດວຽກທີ່ຮັກໃນບໍລິສັດທີ່ມັກອີກດ້ວຍ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນກໍມີບາງຄົນທີ່ຂໍພຽງມີວຽກເຮັດກະຖືວ່າໂຊກດີແລ້ວ  

PodCast

ແນ່ນອນວ່າມື້ທຳອິດຂອງການເຮັດວຽກເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ຕື່ນເຕັ່ນ ແລະກົດດັນ ສຳລັບນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ທັງມ່ວນ ແລະເມື່ອຍ ເພາະເປັນການກ້າວເຂົ້າສູ່ໂລກຂອງການເຮັດວຽກແທ້ຈິງ ທີ່ບໍ່ແມ່ນການຝຶກງານ. ຖ້າກຳລັງກັງວົນວ່າຢ້ານເຮັດຫຍັງບ...

PodCast

ປີໃໝ່ນີ້ນອກຈາກທັກສະທີ່ຈຳເປັນໃນປີ 2020ແລ້ວຍັງມີທັກສະທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາໂດດເດັ່ນໃນອົງກອນນຳອີກ. ການປ່ຽນແປງມີມາເລື້ອຍໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການກ້າວເຂົ້າສູ່ການເຮັດວຽກ ການປ່ຽນຕຳແໜ່ງໃໝ່ ຫຼື ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຈຳເປັນຕ້ອງປັບໂຕໃຫ...

PodCast

ເມື່ອເວົ້າເຖິງທັກສະທີ່ຈຳເປັນ ແນ່ນ່ອນວ່າຕ້ອງມີການພັດທະນາຕົນເອງແລ້ວ ຫລາຍໆຄົນກໍອາດຈະກັງວົນວ່າຈະຕ້ອງເລີ່ມຈາກທັກສະໃດແດ່ ເນື່ອງຈາກໃນໂອກາດປີໃຫມ່ທີ່ຈະໃຫ້ມາຮອດນີ້ ພວກເຮົາເລີຍມີ 10ທັກສະທີ່ຈຳເປັນໃນປີ2020 ມາຝາກ

PodCast

ບໍ່ວ່າຈະເຮັດຫຍັງກໍຕາມ ຄວາມໝັ້ນໃຈເປັນສ່ວນປະກອບສຳຄັນຢ່າງໜຶ່ງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດໄດ້ ການເຮັດວຽກກໍເຊັ່ນກັນ ໃຜທີ່ບໍ່ໝັ້ນໃຈໃນຕົນເອງປານໃດ ເຊິ່ງອາດຈະມີຫຼາຍສາເຫດເຊັ່ນ: ການປ່ຽນບອ່ນເຮັດວຽກໃໝ່, ເດັກໃໝ່, ໄ...

PodCast

ຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ ສ່ວນຫຼາຍກ່ອນທີ່ຈະເອີ້ນ ຜູ້ສະໝັກວຽກມາສຳພາດແທ້ໆເຂົາເຈົ້າກໍອາດຈະໂທຫາ ຜູ້ສະໝັກ ເຊິ່ງມືນີ້ເຮົາຈະມີວິທີມາບອກສ້າງຄວາມປະທັບໃຈທຳອິດ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ແມ່ນການສ້າງຄວາມປະທັບໃຈຈາກຮອຍຍິ້ມ ຫຼືການນຸ່ງເຄື...


© 1081009 Group Co., Ltd.