Newbie


Newbie

ຄົນເຮົາສາມາດປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພອນສະຫວັນ ແລະ ພອນສະແຫວງ ບາງຄົນເກັ່ງໃນຕຳລາ ແຕ່ບາງຄົນເກັ່ງການລົງມືເຮັດຕົວຈິງ ຄົນທີ່ຮຽນເກັ່ງກໍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ມີທັກສະການສື່ສານທີ...

Newbie

ເຖິງວ່ານັກສຶກສາຈົບໃໝ່ອາດຍັງບໍ່ມີປະສົບການຫຼາຍ ແຕ່ຄຸນລັກສະນະ ແລະ ທັກສະຕ່າງໆທີ່ຜູ້ປະກອບການເບິ່ງເຫັນສາມາດທົດແທນປະສົບການໃນການເຮັດວຽກເປັນຢ່າງດີ.

Newbie

ການຝຶກງານເປັນໂອກາດທີ່ດີ ນັກສຶກສາຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການເຮັດວຽກໃນອົງກອນ ທີ່ເປັນມືອາຊີບ ເຊິ່ງມີຄວາມແຕກຕ່າງ ຈາກຊີວິດການຮຽນໜັງສືຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ການທີ່ນັກສຶກສາຝຶກງານ ຈະເກັບກ່ຽວ ປະສົບການໄດ້ຫຼາຍ ຫຼື ໜ້ອຍນັ້ນ ຂຶ້ນ...

Newbie

ການສຳພາດຖືເປັນສິ່ງສຳຄັນ ທີ່ຈະຕັດສິນໃຈວ່າໄດ້ເຂົ້າເຮັດວຽກຫຼືບໍ່ ຫຼື ກັບໄປຕັ້ງຕົ້ນຊອກວຽກໃໝ່. ດັ່ງນັ້ນຖ້າຫາກຝ່າຍບຸກຂະລາກອນ ຕິດຕໍ່ຫາໃຫ້ມາສຳພາດວຽກແປວ່າ ໄດ້ຜ່ານເຂົ້າການຄັດເລືອກຈາກຂໍ້ ມູນທາງໃບສະໝັກວຽກແລ້ວ ຂັ້...

Newbie

ກ້າວທຳອິດສູ່ໂລກຂອງການເຮັດວຽກ ມັກຈະເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃຫ້ ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ສະເໝີ ໃຜທີ່ກໍາ ລັງຈະຈົບ ຫຼື ອາດຈະຫາວຽກຢູ່ ລອງອ່ານຂໍ້ຄິດຈາກພວກເຮົາໄດ້.

Newbie

ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບນັກສຶກສາສ່ວນໃຫ່ຍ ແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນຊອກຫາວຽກ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ວຽກທີ່ຫມັ້ນຄົງ. ນັກສຶກ ສາຈົບໃຫມ່ຕ້ອງກຽມພ້ອມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົນເອງເປັນຜູ້ ສະຫມັກທີ່ໂດເດັ່ນ

Newbie

ໃຜວ່າຄົນທີ່ໄດ້ໃບປະກາດແດງ ຈະໄດ້ເຮັດວຽກເກັ່ງກ່ວາ ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ຄວາມຮູ້ທາງວິຊາ ການຢ່າງ ດຽວບໍ່ພໍ ສຳລັບການເຮັດວຽກ ມີທັກສະອີກຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຮົາຄວນມີ ເຊິ່ງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຖ້າຮຽນຈົບ ກ່ອນຈຶ່ງ ຝຶກຝົນ

Newbie

ຫຼັງຈາກທີ່ນັກສຶກສາຮຽນຈົບແລ້ວ ຈະພົບວ່າຊີວິດນອກມະຫາວິທະຍາໄລບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ຕ້ອງມີ ການແຂ່ງຂັນ ເພື່ອຫາວຽກເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຮົາ ດັ່ງນັ້ນກ່ອນຈະຈົບ ເຮົາກໍຕ້ອງໄດ້ກຽມຄວາມພ້ອມໄວ້

Newbie

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຫຼາຍຄົນ ຄາດຫວັງຢາກໄດ້ເງິນເດືອນທີ່ສູງ ເຖິງຈະບໍ່ເຄີຍມີປະສົບການໃນການ ເຮັດວຽກເລີຍກໍຕາມ ສ່ວນຫຼາຍຫາວິທີການເພີ່ມເງິນເດືອນ ດ້ວຍການປ່ຽນວຽກໄປເລື້ອຍໆ


© 1081009 Group Co., Ltd.