108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Tailon Lao Company co.,ltd

Tailon Lao Company co.,ltd

N/A

  • All job in this company
  • ພະ​ນັກ​ງານ​ບັນ​ຊີ​ຫ້ອງ​ການ ບໍ​ລິ​ສັດ​ໄຕ​ລອນ​ລາວ​ຈຳ​ກັດຕ້ອງ​ກາ​ນຮັບສະ​ໝັກ​ພະ​ນັກ​ງານຫຼາຍ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ທັງ​ຊາຍ​ແລະ​ຍິງ.ພະ​ນັກ​ງານ​ບັນ​ຊີ​ຫ້ອງ​ການ 2 ຕຳ​ແໜ່ງ.ເງື່ອນ​ໄຂ1. ຮຽນ​ຈົບ​ຊັນ​ສູງຫຼື​ປະ​ລິນ​ຍາ​ຕີ​ສາ​ຂາ​ໃດ​ກໍ​ໄດ້2. ຜູ້​ທີ່​ຊັກ​ວັກ​ຊີນ ເຂັມ​ທີ່1 ແລະ​ເຂັມ​ທີ2 .ເງິນ​ເດືອນ​ຂື້ນ​ກັບ​ປະ​ສົບ​ການແລະ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ ຈະ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ໃນ​ຕອນ​ສຳ​ພາດ.ສະ​ຫັວດ​ດີ​ການ1. ມີ​ຫໍ​ພັກ​ໃຫ້​ຢູ່2. ມີ​ຄ່າ​​ເຂົ້າ​ສວຍ3. ມີ​ນ້ຳ​ມັນ​ລົດ​ໃຫ້ບໍ​ລິ​ສັດ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ບ້ານ​ນາ​ໄຮ່ ເມືອງ​ຫາດ​ຊາຍ​ຟອງ​ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ.ສົນ​ໃຈ​ຕິດ​ຕໍ່: ນາງ​ຈິນ​ຕະ​ນາ ເບີ​ໂທ:02052790897,02055558791
  • ພະ​ນັກ​ງານ​ເບີກ​ເຄື່ອງ​ສາງ ບໍ​ລິ​ສັດ​ໄຕ​ລອນ​ລາວ​ຈຳ​ກັດຕ້ອງ​ກາ​ນຮັບສະ​ໝັກ​ພະ​ນັກ​ງານຫຼາຍ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ທັງ​ຊາຍ​ແລະ​ຍິງ.ພະ​ນັກ​ງານ​ເບີກ​ເຄື່ອງ​ສາງ 2 ຕຳ​ແໜ່ງ.ເງື່ອນ​ໄຂ1.ຮຽນ​ຈົບ​ຊັນ​ສູງຫຼື​ປະ​ລິນ​ຍາ​ຕີ​ສາ​ຂາ​ໃດ​ກໍ​ໄດ້(ສຳ​ລັບ​ພະ​ນັກ​ງານ​​ຄຸມ​ສາງ).​2.ຜູ້​ທີ່​ຊັກ​ວັກ​ຊີນ ເຂັມ​ທີ່1 ແລະ​ເຂັມ​ທີ2 .ເງິນ​ເດືອນ​ຂື້ນ​ກັບ​ປະ​ສົບ​ການແລະ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ ຈະ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ໃນ​ຕອນ​ສຳ​ພາດ.ສະ​ຫັວດ​ດີ​ການ1. ມີ​ຫໍ​ພັກ​ໃຫ້​ຢູ່2. ມີ​ຄ່າ​​ເຂົ້າ​ສວຍ3. ມີ​ນ້ຳ​ມັນ​ລົດ​ໃຫ້ບໍ​ລິ​ສັດ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ບ້ານ​ນາ​ໄຮ່ ເມືອງ​ຫາດ​ຊາຍ​ຟອງ​ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ.ສົນ​ໃຈ​ຕິດ​ຕໍ່: ນາງ​ຈິນ​ຕະ​ນາ ເບີ​ໂທ:02052790897,02055558791
Contact
Contact Name : N/A
Email : chintana.king.87@gmail.com
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.