108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

NNN Building 2F Phonsinuan sisattanak

  • All job in this company
  • ພະນັກງານການຕະຫຼາດທວງໜີ້ ພາບໂດຍລວມLao ASEAN Leasing Co.,Ltd(LALCO)ເປັນບໍລິສັດ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ທາງດ້ານສິນເຊື່ອ ລົດຈັກ, ລົດໃຫຍ່ ແລະ SME(ເງິນກູ້ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ) ທີ່ກຳລັງມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຢ່າງໄວ. ບໍລິສັດເຮົາມີພະນັກງານຫຼາຍກ່ວາ 300 ຄົນຊຶ່ງມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃຫ້ເປັນ ບໍລິສັດ ທີ່ໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານສິນເຊື່ອ ອັນດັບ 1 ໃນປະເທດລາວ.ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນ ຈະຮັບພະນັກງານຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດ ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຢາກພັດທະນາຕົວເອງ ພ້ອມກັບການເຕີບໂຕຂອງບໍລິສັດເປັນຫຼັກ ໂດຍບໍ່ອີງໃສ່ ເພດ, ໄວອາຍຸ ແລະ ລະດັບການສຶກສາໃດໆ.
  • ຮັບສະໝັກນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ ຮັບສະໝັກນັກສຶກສາຈົບໃໝ່Lao Asean Leasing Company Limited(LALCO)ເປັນບໍລິສັດໃຫ້ບໍລິການດ້ານສິນເຊື່ອລົດຈັກ, ລົດໃຫຍ່ທີ່ນໍາໃຊ້ເງິນທຶນຈາກຍີ່ປຸ່ນ, ພາຍຫຼັງສັ້າງຕັ້ງບໍລິສັດໃນເດືອນ ກຸມພາ ປີ2015ທີ່ຜ່ານມາ ພຽງແຕ່1ປີ 5ເດືອນ, ພວກເຮົາກໍຈະເລີນເຕີບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວ, ພວກເຮົາມີເປົ້າໝາຍຈະເປັນກຸ່ມບໍລິສັດການເງິນຄົບວົງຈອນອັນດັບ1 ໃນລາວ. ໃນອານາຄົດກໍວາງແຜນຈົດທະບຽນເຂົ້າຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ.ປະຈຸບັນພວກເຮົາມີພະນັກງານທັງໝົດ300ຄົນ, ນອກຈາກດ້ານການເງິນແລ້ວ, ກຸ່ມບໍລິສັດພວກເຮົາ ຍັງມີທຸລະກິດໂຮງແຮມ, ບໍລິສັດອະສັງຫາລິມາຊັບ ແລະ ບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ. ເພື່ອຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງທຸລະກິດ, ພວກເຮົາຕ້ອງການຮັບສະໝັກນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ ແລະ ມີແຜນຈະຈົບການສຶກສາໃນປີນີ້.ຈຸດເດັ່ນຂອງບໍລິສັດ(1). LALCOແມ່ນບໍລິສັດທີ່ຝຶກຝົນນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຈາກຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ ພວກເຮົາມີພະນັກງານທັງໝົດ300 ຄົນ, ໃນນັ້ນ ມີພະນັກງານທີ່ເປັນນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ກວມເອົາ 70% ແລະ ເປັນບໍລິສັດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍພະລັງຂອງຄົນໄວໜຸ່ມ. ສຳລັບພະນັກງານບາງຄົນທີ່ເປັນນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ ເຂົ້າວຽກພຍແຕ່ກໍກາຍເປັນຫົວໜ້າພະແນກ ທີ່ປົກຄອງພະນັກງານອາຍຸລຸ້ນດຽວກັນເຖິງ5ຄົນກໍມີ. ພວກເຮົາມີລະບົບການຝຶກອົບຮົມດ້ວຍພະນັກງານທີ່ມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າ10ປີຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນເຖິງ10ຄົນ ທີ່ ພ້ອມຈະຝຶກສອນໃຫ້ພະນັກງານຄົນລາວ. ນອກຈາກນີ້, ກໍຍັງມີຫົວໜ້າພະແນກຄົນລາວທີ່ຈະຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ໃຫ້ແບບໂຕຕໍ່ໂຕ, ບໍລິສັດLALCO ແມ່ນບໍລິສັດທີ່ສ້າງໄວໜຸ່ມລາວທີ່ມີຄວາມສາມາດໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ບໍລິຫານໃນອານາຄົດ. ຫາກທ່ານມີສັກກະຍະພາບ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເລື່ອນຂັນເປັນຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຫົວໜ້າພະແນກ ຫຼືຕຳແໜ່ງທີ່ສຳຄັນເທົ່ານັ້ນ, ການກ້າວໄປເປັນປະທານບໍລິສັດຢູ່ພາຍໃນກຸ່ມ ຫຼື ບໍລິສັດແມ່ ກໍບໍ່ເປັນພຽງແຕ່ຄວາມຝັນ. ພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນບໍລິສັດຜະລິດສິນຄ້າ, ແຕ່ພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດທີ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນສ້າງພະນັກງານທີ່ເປັນນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ບໍລິຫານພາຍໃນກຸ່ມບໍລິສັດ. ພະນັກງານທີ່ມີປະສົບການໃນບໍລິສັດກໍພ້ອມຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້,ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍຄົນລາວ100%, ພວກເຮົາ ທີ່ຖືນີ້ວ່າແມ່ນພາລະກິດຫຼັກຂອງບໍລິສັດ.(2). LALCOແມ່ນບໍລິສັດທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາປະເທດລາວ. ພວກເຮົາປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງລາວໂດຍການສະໜອງເງິນທຶນ. ພວກເຮົາສົ່ງເສີມການສຶກສາໂດຍການມອບທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາລາວທີ່ຮຽນຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ນອກຈາກນີ້, ກໍຍັງຊຸກຍູ້ນັກກິລາແລ່ນແລະລານອັນດັບໜຶ່ງຂອງລາວທັງຍິງແລະຊາຍຄື: ທ ຢ້າ ປີກາຍນີ້ລາວໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຈາກການແຂ່ງຂັນແລ່ນມາລາທອນທີ່ຫຼວງພະບາງໂດຍເອົາຊະນະນັກແລ່ນຈາກປະເທດເຄນຢ້າ. ສ່ວນ ນ. ຫຼອດແກ້ວ ກໍໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການແຂ່ງຂັນກິລາມະຫາໄລອາຊຽນ (ມີຮູບຕິດຂັດຂ້າງລຸ່ມ)(3). ທ່ານທີ່ມີພູມລໍາເນົາມາແຕ່ຕ່າງແຂວງ  ປາກເຊ,ຫຼວງພະບາງແມ່ນຫຼັງຈາກຝຶກງານຢູ່ບໍລິສັດແມ່ທີ່ວຽງຈັນແລ້ວ,ອີງຕາມຄວາມຕັ້ງໃຈແມ່ນສາມາດເຮັດວຽກທີ່ພູມລໍາເນົາໃດ້.<ເງື່ອນໄຂການຮັບສະໝັກ> ເງິນເດືອນ350$ (ລວມຄ່າເດີນທາງ) ມີລະບົບຄ່າຕອບແທນອີງຕາມຜົນງານການເຮັດວຽກ. ມີພະນັກງານບາງຄົນໄດ້້ເງິນຄ່າຕອບແທນຫຼາຍກວ່າເງິນເດືອນ.ເອກະສານຕິດຂັດມີີ:  CVພາສາອັງກິດ ໃບປະກາດ ໃບຄະແນນ. ຮູ​ບ ​3x4 =  1​ໃບ ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ໃບຢັ້ງຢືນຮັບປະກັນ ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ ໃບ​ແຈ້ງ​ໂທດ ໃບຂັບຂີ່ລົດຈັກ ຫຼື ລົດໃຫຍ່ສອບ​ຖາມ​ໂທ: 020 5541 1455E-mail: lalco.hrd@gmail.comທີ່ຢູ່: ອາຄານ NNN ຊັ້ນ2 ບ້ານ ໂພນສີນວນ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປລາວ.
  • Japanese- Lao translator JOB VACANCY ANNOUCEMENTJob position: Japanese- Lao translator Salary: 1.000$- 2.000$Company’s background: Lao ASEAN Leasing Co., Ltd (LALCO) is one of the fast-growing company and it is a top leasing company in the Lao PDR with full positive reputation widely in the public and our company is going to list in the Lao Security Exchange in the very near future. The Company’s head office is located at 2nd Floor, NNN building, Phonsinuan Village, Sisattanak District, Vientiane Capital, the Lao PDR.The principal business operations of the Company is to provide credit line for individual and corporate customers to buy motorcycles and cars.Currently, we are looking for energetic and Lao Japanese translator to come to work with us in the Lao PDR; who has the equivalent qualification and experiences as below:Qualifications: Bachelor degree in linguistics or language/education, other fields are acceptable Native Laotian language and good Japanese- Level 2 and above Being able to be flexible in different environment and work with different people from different nationality. Energetic, pro-active and punctual Having good communication skills.Job descriptions Daily verbal interpreting relevant meeting and conversation for Japanese and Laotian staff Assisting in some administrative works as required on ad-hoc basis Translating relevant documents such monthly principle policies from Japanese to Lao and other documents from Lao to JapaneseFor interested candidates, please submit your CV and cover letter to:Mr. Hongfong Chern, General Affairs Manager, Email: fongchernhong@yahoo.comTelephone: +00 85620 77610154; Deadline submission:  4 July 2017ຮັບສະໝັກນາຍແປພາສາຍີ່ປຸ່ນ (ດ່ວນ) ພາບໂດຍລວມ  Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd(LALCO)ເປັນບໍລິສັດ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ທາງດ້ານສິນເຊື່ອ ລົດຈັກ, ລົດໃຫຍ່ ແລະ SME(ເງິນກູ້ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ) ທີ່ກຳລັງມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຢ່າງໄວ. ບໍລິສັດເຮົາມີພະນະງານຫຼາຍກ່ວາ 300 ຄົນຊຶ່ງມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃຫ້ເປັນ ບໍລິສັດ ທີ່ໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານສິນເຊື່ອ ອັນດັບ 1 ໃນປະເທດລາວ.  ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນ ຈະຮັບພະນະງານຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດ ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຢາກພັດທະນາຕົວເອງ ພ້ອມກັບການເຕີບໂຕຂອງບໍລິສັດເປັນຫຼັກ ໂດຍບໍ່ອີງໃສ່ ເພດ, ໄວອາຍຸ ແລະ ລະດັບການສຶກສາໃດໆ. ເງື່ອນໄຂ ແລະ ການໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ ຂອງການສະໝັກ1. ນາຍແປພາສາ【ເນື້ອໃນຂອງວຽກ】ຮັບສະມັກນາຍແປພາສາຍີປຸ່ນທີ່ຈະໄດ້ແປໃຫ້ຫົວໜ້າພະແນກການຕະຫຼາດໃນບໍລິສັດ ສິນເຊື່ອຂອງຄົນຍີປຸ່ນ.【ເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກ】 ຜູ້ທີ່ໄດ້ພາສາຍີປຸ່ນແລະຕ້ອງການຢາກພັດທະນາລະດັບພາສາຍີປູ່ນຂອງຕົວເອງ. ຈະເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍໃນອະນາຄົດ ທີ່ຈະໄດ້ມີໂອກາດໃຊ້ສັບວິຊາສະເພາະໃນທຸລະກິດສິນເຊື່ອ ບໍ່ແມ່ນເປັນພຽງແຕ່ນາຍແປພາສາເທົ່ານັ້ນ ຍັງເປັນຫົວໜ້າພະແນກ, ຫົວໜ້າຝ່າຍ, ທີ່ຄິດວ່າຢາກນຳພາລູກນ້ອງໃນການເຮັດວຽກ【ການໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ】ເງີນເດືອນສູງ ແລະ ສະຫວັດດີການດີ ຕາມຄວາມສາມາດທາງດ້ານພາສາຍີປຸ່ນ※ກໍລະນີເປັນນາຍແປພາສາ ແລະ ເຮັດວຽກໄປພ້ອມກັນ ກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນເພີ່ມເຕີມ ໂດຍອີງຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງຜົນງານສອບຖາມຂ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ: 020 5531 1663 ຫຼື 0305946484Mail: Aoulaivone.h@lalco.laMail: Phinsavanh.t@lalco.la 
  • Legal officer/ Manager JOB VACANCY ANNOUCEMENTJob position: Legal officer/ Manager (Full time)Report to: Managing Director and CEOCompany’s background: LALCO  is one of the fast-growing company and it is a top leasing company in the Lao PDR with full positive reputation widely in the public and our company is going to list in the Lao Security Exchange in the very near future. The Company’s head office is located at 2nd Floor, NNN building, Phonsinuan Village, Sisattanak District, Vientiane Capital, the Lao PDR.The principal business operations of the Company is to provide credit line for individual and corporate customers to buy motorcycles and cars.Currently, we are looking for energetic and Experienced Legal Officer/ Manager to come to work with us in the Lao PDR; who has the equivalent qualification and experiences as below:Qualifications: Bachelor degree and above in laws and related field. Holds relevant public legal training conducted by various of ministries ( Non- Mandatory) More than 3-5 years’ experiences in Litigation work (IMPORTANT) for court sentences and legal processing work. Familiar in leasing, banking or other financial services (but experience on leasing is a plus) Having good communication skills especially English and Laotian (mandatory), and Japanese (Advantage). Being able to be flexible in different environment and work with different people from different nationality. Energetic, professional, pro-active and punctualJob descriptions Set a strategic planning for court sentence cases. Educating and coaching young junior staff. Development connection with government officers and relevant courts officers. Coordinating with legal firms on specific job scopes and responsibilities. Handling all legal related work in the company Submitting daily report, weekly and monthly report.For interested candidates, please submit your CV and cover letter to:Mr. Hongfong Chern, General Affairs Manager, email : Hongfong.c@lalco.la and aoulaivone.h@lalco.laTelephone: +00 856 20 55311663 ; Deadline submission:  13 June 2017
Contact
Contact Name : -
Email : lalco.hrd@gmail.com;Hongfong.c@lalco.la ;aoulaivone@lalco.la
Telephone : -
Operation Time : -
Facebook : LAO ASEAN Leasing CO.,LTD
Website : -
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.