108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

NNN Building 2F Phonsinuan sisattanak

  • All job in this company
  • ພະນັກງານການຕະຫຼາດ (ຜູ້ອາວຸໂສ)  ເປີດຮັບສະໝັກພະນັກງານຜູ້ອາວຸໂສLALCO ເປັນບໍລິສັດທາງດ້ານການເງິນ ທີ່ບໍ່ມີການຜະລິດວັດຖຸສິ່ງຂອງ ແຕ່ມີການສ້າງພັດທະນາຄົນ. ພວກເຮົາພູມໃຈ ທີ່ເປັນບໍລິສັດອັນດັບໜຶ່ງ ໃນການສົ່ງເສີມການພັດທະນາດ້ານບຸກຄະລາກອນ ໃນ ສປປ ລາວ.I: ຮັບສະໝັກພະນັກງານການຕະຫຼາດພະນັກງານການຕະຫຼາດຜູ້ອາວຸໂສ ໂທລະສັບ ປະຈຳສຳນັກງານໃຫຍ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ(ຈຳນວນ 10 ຄົນ)II. ເງື່ອນໄຂການສະໝັກ ອາຍຸລະຫວ່າງ 28-40ປີ ເພດຍິງ ສາມາດສື່ສານພາສາລາວໄດ້ຊັດເຈນ ລະດັບການສຶກສາຈົບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ (ບໍ່ຈຳກັດສາຍຮຽນ)III. ເອກະສານປະກອບມີ ໃບປະກາດ ສຳມະໂນ ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ໃບຢັ້ງຢືນຮັບປະກັນໝາຍເຫດ ສຳລັບເອກະສານທີ່ບໍ່ພໍແມ່ນເຮົາຈະຂໍນຳຫຼັງສົນໃຈຕິດຕໍ່ແລະສອບຖອບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມເບີໂທ: 020 5541 1455 ແລະ 021 410 452ຫຼື ສາມາດຍື່ນເອກະສານໄດ້ທີ່ບ້ານໂພນສີນວນ, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ( ຕຶກNNN Building ຊັ້ນ2 )Mail: (phinsavanh.t@lalco.la), (hrlalco@gmail.com) ແລະ (ampheng.s@lalco.la)     
  • ຜູ້ຕີລາຄາດິນ ປະກາດຮັບສະຫມັກວຽກຕຳແຫນ່ງ:      ຜູ້ຕີລາຄາດິນພະແຫນກ:     ພິຈາລະນາສິນເຊື່ອລາຍງານໃຫ້:   ຜູ້ຈັດການພະແຫນກສິນເຊື່ອປະຫວັດບໍລິສັດບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນ ແມ່ນ ບໍລິສັດທີ່ມີການເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາ ແລະເປັນບໍລິສັດອັນດັບ1 ໃນວົງການສິນເຊື່ອຢູ່ປະເທດລາວ ເຊິ່ງມີຊື່ສຽງຫລາຍແລະມີແຜນການຈະເຂົ້າຕະຫລາດຫລັກຊັບໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້ປະຈຸບັນບໍລິິສັດມີພະນັກງານຫລາຍກວ່າ 500 ຄົນ ມີທັ້ງພະນັກງານຄົນລາວ ແລະຄົນຕ່າງປະເທດ ມີຄົນຍີ່ປຸ່ນ ຄົນໄທ ຄົນຟິລິປປິນ ຄົນຈີນ ຄົນເກົາຫລີ ແລະຄົນສິງຄະໂປບໍລິສັດນີ້ມີການຂະຫຍາຍທຸລະກິດຢ່າງໄວວາ  ແລະມີແຜນການຈະຂະຫຍາຍ ສາຂາອີກ 3 ສາຂາ ແມ່ນ ສາຂາຈຳປາສັກ ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ ແລະສາຂາຫລວງພະບາງ ເຊິ່ງທາງບໍລິສັດໄດ້ຮັບອະນຸຍາດການເປີດສາຂາຈາກທະນາຄານກາງ ແຫ່ງ ສປປ ລາວເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວປະຈຸບັນ ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາເພື່ອນຮ່ວມງານ ໃນຕຳແຫນ່ງ ຜູ້ຕີລາຄາດິນ ເຊິ່ງມີຄຸນນະສົມບັດດັງນີ້:ຄຸນນະສົມບັດ ຈົບຊັ້ນສູງ ຫລື  ສາຍອາຊີບ ຈາກຄະນະຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຄະນະສິ່ງແວດລ້ອມ ຄະນະເສດຖະສາດ ຫລື ຄະນະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີປະສົບການຢ່າງນ້ອຍ 2 ປີ ກ່ຽວກັບການຕີລາຄາດິນ ແລະ ການຕີລາຄາອະສັງຫາລິມມະສັບ ມີປະສົບການໃນການຊື້ຂາຍດິນ ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຕີລາຄາດິນຂອງລັດຖະບານ ລາຄາດິນໃນເຂດຕ່າງໆ ລາຄາດິນຂອງເອກກະຊົນ ມີຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ພາສາລາວ ພາສາອັງກິດ ແລະພາສາຍີ່ປຸ່ນ(ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ) ມີສຳພັນທີ່ດີ ແລະຮູ້ຈັກກົມທີ່ດິນເປັນຢ່າງດີ ສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບສະຖານະການຕ່າງໆໄດ້ດີ ແລະສາມາດເຮັດວຽກນໍາຄົນຕ່າງປະເທດໄດ້ ມີຄວາມວ່ອງໄວ ຫ້າວຫັນ ຕົງຕໍ່ເວລາ ມີທັກສະ ແລະຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕໍ່ສື່ສານໄດ້ຖືກຕ້ອງ ແມ່ນຍຳລາຍລະອຽດວຽກ ຕີລາຄາດິນລາຍວັນ ໂດຍອິງຈາກຈາກລາຄາໃນທ້ອງຕະຫລາດ ກວດສອບ ແລະຕີລາຄາດິນ ປະກອບເອກະສານແລະລາຍງານຜົນໃຫ້ກັບຫົວຫນ້າພະແຫນກສິນເຊື່ອ ກວດສອບລາຄາດິນໃນຫ້ອງຕະຫລາດແລະອັພເດທລາຄາດິນຕະຫລອດ ຕິດຕໍ່ປະສານງານກັບກົມທີ່ດິນ NLMA) ສົ່ງລາຍງານ ລາຍວັນ ລາຍອາທິດ ລາຍເດືອນ ໃຫຫົວຫນ້າພະແຫນກສິນເຊື່ອ ເງິນເດືອນ ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ $1000 - $ 1500ກະລຸນາສົ່ງ CV ແລະ Cover letter ມາທີ່ E-mail ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ກ່ອນວັນທີ່ 15 ເດືອນ 6 ປີ 2018 ເທົ່ານັ້ນMs. Phonenapha Keothavong  HR coordinatorE-mail: phonenapha.k@lalco.laMs. Phinsavanh Thirakoon  HR assistantE-mail: phinsavanh.t@lalco.laTelephone: + 856 20 77517474     
  • ພະນັກງານການຕະຫຼາດ ຮັບສະໝັກວຽກສຳລັບຜູ້ທີ່ສາມາດສື່ສານພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ພາສາອັງກິດLALCO ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນປີ 2015 ແລະ ມີເປົ້າໝາຍຈະເປັນບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊຶ່ອອັນດັບຕົ້ນໆໃນລາວ. ປັດຈຸບັນພວກເຮົາມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 450ຄົນ ບໍ່ແມ່ນມີແຕ່ພະນັກງານທີ່ເປັນຄົນລາວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມີຄົນຍີ່ປຸ່ນ, ຄົນຟິລິບປິນ, ຄົນຫວຽດນາມ, ຄົນໄທ ແລະອື່ນໆ. ອີງຕາມກະເຈີນເຕີບໂຕຂອງບໍລິສັດ ພວກເຮົາມີແຜນທີ່ຈະຈົດທະບຽນກັບຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ. ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງຊອກຫາພະນັກງານໃໝ່ຜູ້ທີ່ສາມາດສື່ສານພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ພາສາອັງກິດໄດ້ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ຢາກພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ກາຍເປັນນັກທຸລະກິດໃນອານາຄົດ.ຕຳແໜ່ງພະນັກງານການຕະຫຼາດ ( ລົດໃຫຍ່ ແລະ ລົດຈັກ )ຄຸນນະວຸດທິ ສຳຫຼັບຄົນທີ່ເຄີຍຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ພາສາອັງກິດ ຢູ່ມະຫາວິທະຍະໄລ ຫຼື ວິທະຍາໄລ ຫຼື ຄົນທີ່ເຄີຍໃຊ້ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ພາສາອັງກິດ ໃນການເຮັດວຽກ ຄົນພື້ນຖານ: ແຂວງຫົວພັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ສາລະວັນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ1.ສຳນັກງານໃຫຍ່ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ2. ສາຂາໃໝ່ທີ່ ແຂວງຫົວພັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ສາລະວັນເງິນເດືອນຕໍ່ລອງໄດ້ ພວກເຮົາມີລະບົບຝຶກວຽກສຳລັບພະນັກງານທີ່ບໍ່ມີປະສົບການ ພວກເຮົາຈະຂື້ນເງິນເດືອນໃຫ້ອີງຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ຜົນງານໃນການເຮັດວຽກສົນໃຈຕິດຕໍ່ແລະສອບຖອບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມເອກະສານປະກອບມີ:ຊີວະປະຫວັດໃບປະກາດໃບຄະແນນໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ສຳມະໂນຄົວໃບບຄ້ຳປະກັນ020 5541 1455 ແລະ 021 410 452Mail: (phinsavanh.t@lalco.la), (hrlalco@gmail.com)      
  • ຜູ້ມີປະສົບການເຮັດວຽກທາງການເງິນ  ເປີດຮັບສະໝັກ ພະນັກງານLALCO ເປັນບໍລິສັດໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາພຽງ 2ປີເຄິ່ງ ກໍມີພະນັກງານຫລາຍກວ່າ 400ຄົນ ແລະ ໄດ້ກ້າວເປັນ Top Leasing Company ໃນ ສປປ ລາວ. LALCO ນອກຈາກຈະມີພະນັກງານຄົນລາວ 500ຄົນແລ້ວ, ຍັງມີພະນັກງານຄົນຍີ່ປຸ່ນ, ຄົນເກົາຫລີ, ຄົນຫວຽດນາມ, ຄົນຟີລິບປິນ ໆລໆ ເຊິ່ງຖືໄດ້ວ່າເປັນບໍລິສັດທີ່ປະກອບດ້ວຍຫລາກຫລາຍສັນຊາດ. ໃນອະນາຄົດ ບໍລິສັດມີແຜນທີ່ຈະຈົດທະບຽນໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວ ແລະ ອີງໃສ່ການເຕີບໂຕທີ່ໄວວາຂອງບໍລິສັດ ຈິ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນລະດັບຜູ້ບໍລິຫານ. ທ່ານໃດທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ສົນໃຈຢາກມີສ່ວນຮ່ວມເຮັດວຽກສຳລັບຕ່າງແຂວງກໍສາມາດສະໝັກໄດ້: ປາກເຊ, ຫລວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງທີ່ໄກ້ຄຽງI: ຮັບສະໝັກ ຜູ້ມີປະສົບການເຮັດວຽກທາງການເງິນ ຫົວໜ້າພະແນກ ຫົວໜ້າຂະແໜງ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ1. ເງື່ອນໄຂສະໝັກຜູ້ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນບໍລິສັດທາງການເງິນ ເຊັ່ນ: ທະນາຄານ, ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ2. ເງິນເດືອນ1000 ໂດລາ – 2000 ໂດລາ*ສາມາດໂອ້ລົມກັນໄດ້ ອີງຕາມປະສົບການ ແລະ ຄວາມສາມາດສົນໃຈຕິດຕໍ່ແລະສອບຖອບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມ020 5541 1455 ແລະ 021 410 452Mail: Mail: (phinsavanh.t@lalco.la) ແລະ (hrlalco@gmail.com) 
  • ຮັບສະໝັກນັກສຶກສາຈົບໃໝ່  ເປີດຮັບສະໝັກ ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່LALCO ເປັນບໍລິສັດໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາພຽງ 3ປີປາຍ ກໍມີພະນັກງານຫລາຍກວ່າ 500ຄົນ ແລະ ໄດ້ກ້າວເປັນ Top Leasing Company ໃນ ສປປ ລາວ. LALCO ນອກຈາກຈະມີພະນັກງານຄົນລາວ 400ຄົນແລ້ວ, ຍັງມີພະນັກງານຄົນຍີ່ປຸ່ນ, ຄົນເກົາຫລີ, ຄົນຫວຽດນາມ, ຄົນຟີລິບປິນ ໆລໆ ເຊິ່ງຖືໄດ້ວ່າເປັນບໍລິສັດທີ່ປະກອບດ້ວຍຫລາກຫລາຍສັນຊາດ. ໃນອະນາຄົດ ບໍລິສັດມີແຜນທີ່ຈະຈົດທະບຽນໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວ ແລະ ອີງໃສ່ການເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາຂອງບໍລິສັດ ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນລະດັບຜູ້ບໍລິຫານ. ສຳລັບຕ່າງແຂວງກໍສາມາດສະໝັກໄດ້: ປາກເຊ, ຫລວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງທີ່ໃກ້ຄຽງ.ຮັບສະໝັກ ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່LALCO ເປັນບໍລິສັດທາງການເງິນ ທີ່ບໍ່ມີການຜະລິດວັດຖຸສິ່ງຂອງ ແຕ່ມີການສ້າງພັດທະນາຄົນ. ພວກເຮົາພູມໃຈ ທີ່ເປັນບໍລິສັດອັນດັບໜຶ່ງ ໃນການສົ່ງເສີມການພັດທະນາດ້ານບຸກຄະລາກອນ ໃນ ສປປ ລາວ. ພະນັກງານລຸ້ນອ້າຍເອື້ອຍຜູ້ທີ່ມີປະສົບການ ຈະຊ່ວຍຝຶກສອນທ່ານຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານກາຍເປັນນັກທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນອະນາຄົດ, ສະນັ້ນ ຈິ່ງບໍ່ຕ້ອງກັງວົນ ແລະ ສະໝັກເຂົ້າມາໄດ້.I.【ເນື້ອໃນຂອງວຽກ】 ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ວຽກທາງດ້ານສິນເຊື່ອ SME (ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ).II. ເງື່ອນໄຂສະໝັກ1. ນັກສຶກສາທີ່ຈົບຈາກວິທະຍາໄລ ເອກະຊົນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ(ຫລື ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງປະເທດ)ຜູ້ທີ່່ຫາກໍ່ຮຽນຈົບ ຫຼື ຜູ້ທີ່ກຳລັງຈະຈົບກໍ່ສາມດສະໝັກໄດ້2. 【ການໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ】3. ເງີນເດືອນ 300 $ (ລວມທັງຄ່າເດີນທາງ)ສົນໃຈຕິດຕໍ່ແລະສອບຖອບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມເອກະສານປະກອບມີ:ຊີວະປະຫວັດໃບປະກາດໃບຄະແນນໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ສຳມະໂນຄົວໃບບຄ້ຳປະກັນ020 5541 1455 ແລະ 021 410 452Mail: (phinsavanh.t@lalco.la), (hrlalco@gmail.com)  
  • ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງLALCO ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນປີ 2015 ແລະ ມີເປົ້າໝາຍຈະເປັນບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊຶ່ອອັນດັບຕົ້ນໆໃນລາວ. ປັດຈຸບັນພວກເຮົາມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 450ຄົນ ບໍ່ແມ່ນມີແຕ່ພະນັກງານທີ່ເປັນຄົນລາວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມີຄົນຍີ່ປຸ່ນ, ຄົນຟິລິບປິນ, ຄົນຫວຽດນາມ, ຄົນໄທ ແລະອື່ນໆ. ອີງຕາມກະເຈີນເຕີບໂຕຂອງບໍລິສັດ ພວກເຮົາມີແຜນທີ່ຈະຈົດທະບຽນກັບຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ. ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງຊອກຫາພະນັກງານໃໝ່ຜູ້ທີ່ສາມາດສື່ສານພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ພາສາອັງກິດໄດ້ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ຢາກພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ກາຍເປັນນັກທຸລະກິດໃນອານາຄົດ.ຕຳແໜ່ງI. ພະນັກງານການຕະຫຼາດ ( ລົດໃຫຍ່ ແລະ ລົດຈັກ )ຄຸນນະວຸດທິ ສຳຫຼັບຄົນທີ່ເຄີຍຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ພາສາອັງກິດ ຢູ່ມະຫາວິທະຍະໄລ ຫຼື ວິທະຍາໄລ ຫຼື ຄົນທີ່ເຄີຍໃຊ້ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ພາສາອັງກິດ ໃນການເຮັດວຽກ ຄົນພື້ນຖານ: ແຂວງຫົວພັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ສາລະວັນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ1.ສຳນັກງານໃຫຍ່ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ2. ສາຂາໃໝ່ທີ່ ແຂວງຫົວພັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ສາລະວັນເງິນເດືອນຕໍ່ລອງໄດ້ ພວກເຮົາມີລະບົບຝຶກວຽກສຳລັບພະນັກງານທີ່ບໍ່ມີປະສົບການ ພວກເຮົາຈະຂື້ນເງິນເດືອນໃຫ້ອີງຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ຜົນງານໃນການເຮັດວຽກII. ຮັບສະໝັກ ຜູ້ມີປະສົບການເຮັດວຽກທາງການເງິນ ຫົວໜ້າພະແນກ ຫົວໜ້າຂະແໜງ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ1. ເງື່ອນໄຂສະໝັກຜູ້ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນບໍລິສັດທາງການເງິນ ເຊັ່ນ: ທະນາຄານ, ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ2. ເງິນເດືອນ1000 ໂດລາ – 2000 ໂດລາ*ສາມາດໂອ້ລົມກັນໄດ້ ອີງຕາມປະສົບການ ແລະ ຄວາມສາມາດIII.ຮັບສະໝັກ ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່LALCO ເປັນບໍລິສັດທາງການເງິນ ທີ່ບໍ່ມີການຜະລິດວັດຖຸສິ່ງຂອງ ແຕ່ມີການສ້າງພັດທະນາຄົນ. ພວກເຮົາພູມໃຈ ທີ່ເປັນບໍລິສັດອັນດັບໜຶ່ງ ໃນການສົ່ງເສີມການພັດທະນາດ້ານບຸກຄະລາກອນ ໃນ ສປປ ລາວ. ພະນັກງານລຸ້ນອ້າຍເອື້ອຍຜູ້ທີ່ມີປະສົບການ ຈະຊ່ວຍຝຶກສອນທ່ານຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານກາຍເປັນນັກທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນອະນາຄົດ, ສະນັ້ນ ຈິ່ງບໍ່ຕ້ອງກັງວົນ ແລະ ສະໝັກເຂົ້າມາໄດ້.I.【ເນື້ອໃນຂອງວຽກ】 ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ວຽກທາງດ້ານສິນເຊື່ອ SME (ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ).II. ເງື່ອນໄຂສະໝັກ1. ນັກສຶກສາທີ່ຈົບຈາກວິທະຍາໄລ ເອກະຊົນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ(ຫລື ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງປະເທດ)ຜູ້ທີ່່ຫາກໍ່ຮຽນຈົບ ຫຼື ຜູ້ທີ່ກຳລັງຈະຈົບກໍ່ສາມດສະໝັກໄດ້2. 【ການໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ】3. ເງີນເດືອນ 300 $ (ລວມທັງຄ່າເດີນທາງ)ສົນໃຈຕິດຕໍ່ແລະສອບຖອບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມເອກະສານປະກອບມີ:ຊີວະປະຫວັດໃບປະກາດໃບຄະແນນໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ສຳມະໂນຄົວໃບບຄ້ຳປະກັນ020 5541 1455 ແລະ 021 410 452Mail: (phinsavanh.t@lalco.la), (hrlalco@gmail.com)      
Contact
Contact Name : N/A
Email : phinsavanh.t@lalco.la;ampheng.s@lalco.la
Facebook : LAO ASEAN Leasing CO.,LTD
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.