108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Lane Xang Minerals Limited

Lane Xang Minerals Limited

N/A Boungkham Village Vilabouly District

  • All job in this company
  • Advisor-Safety ທີ່​ປຶ​ກ​ສາ - ດ້ານຄວາມ​ປອດ​ໄພບໍລິສັດ  ລ້ານຊ້າງ ມີເນໂຣນສ໌ ລິມິເຕັດ (ລຊມລ) ດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ຄຳ-​ທອງ ຕັ້ງ​ຢູ່ ເມືອງວິລະບູລີ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສປປ ລາວ. ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມການດຳເນີນງານໃນປີ 2003 , ບໍ່ຄຳ-ທອງເຊໂປນ ສາ​ມາດຜ​ະ​ລິດແຜ່ນທອງ​ໄດ້ຫຼາຍ​ກວ່າ 1 ລ້ານ ໂຕນ ແລະ ຜະລິດຄຳ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1,2 ລ້ານອອນສ໌. ໃນ​ປີ 2020 ລ​ຊມ​ລ ສາ​ມາດຜະ​ລິດ​ທອງໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 39,730 ໂຕນ ຜະລິດຄໍາໄດ້ 64,809 ອອນສ໌ ແລະ ຄາດວ່າຈະຜະລິດຄໍາໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 250,000 ອອນສ໌ໃນປີ 2021ລ​ຊມ​ລ ໄດ້​ວາງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ການ​ເຕີບ​ໃຫຍ່​ເພື່ອ​ອະ​ນາ​ຄົດ ດ້ວຍ​ການ​ກັບ​ມາ​ຂຸດຄົ້ນ-ປຸງ​ແຕ່ງ​ຄໍາອີກ​ຄັ້ງ​ໜຶ່ງ ໃນ​ປີ 2020ພ້ອ​ມ​ທັງ​ສືກ​ສາ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ໃນ​ດ້ານ​​ອື່ນໆ ການເພີ່ມການສຳຫຼວດ ແລະ ພ້ອມທັງກະ​ກຽມ​ການຮ່ວມ ແລະ ເຂົ້າຊື້ກິດຈະການ​ເພີ່ມຕື່ມ, ຊຶ່ງ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ອະນາຄົດ ຂອງ ລ​ຊມ​ລ ແລະ ການດຳເນີນງານຂອງ ບໍ່ຄຳ-ທອງ ເຊໂປນ ແມ່ນຈະບໍ່ມີ​ຂີດ​ຈຳກັດ ທັງໃນດ້ານທ່າແຮງ ແລະ ໂອກາດ.ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການດຳເນີນງານ, ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາຜູ້ສະໝັກງານໃນຕໍາແໜ່ງ ທີ່ປຶກສາ - ດ້ານຄວາມປອດໄພ ເພື່ອເຂົ້າມາຮ່ວມງານກັບພວກເຮົາ ແລະເປັນສວ່ນໜື່ງໃນການນໍາພາທີມງານໃຫ້ເຕີມໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງຕາມແຜນງານໃນອະ ນາຄົດ.ຕຳແໜ່ງນີ້ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼັກ ແມ່ນເພື່ອຕອບສະໜອງການບໍລິການຄວາມປອດໄພໃຫ້ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ.ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼັກປະກອບມີ:ຊ່ວຍໃນການສື່ສານຍຸດທະສາດດ້ານຄວາມປອດໄພ.ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສືບສວນເຫດການ, ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການສັງເກດຄວາມປອດໄພ.ສ້າງບົດສອນ ແລະ ດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມ.ຄຸ້ມຄອງຂັ້ນຕອນການບໍລິຫານຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ.ດຳເນີນການກວດສອບຕໍ່ກັບຂັ້ນຕອນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຊ່ວຍໃນການຄຸ້ມຄອງພາກສະໜາມໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະ ຖານ.ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ທີ່ມີຄຸນນະພາບແກ່ອົງກອນກ່ຽວກັບການສືບສວນເຫດການ ແລະ ກົນລະຍຸດການຫລີກລ້ຽງຄວາມສ່ຽງ.ຄຸນວຸດທິ, ທັກສະ ແລະ ປະສົບການ:ປະກາສະນີຍະບັດ ປະລິນຍາຕີ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.ຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານເປັນພາສາອັງກິດ.ປະສົບການ 1-3 ປີ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ, ປະສົບການດ້ານການຝຶກອົບຮົມ ຫຼື ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຕໍ່ຄວາມປອດໄພເປັນໄລຍະເວລາຍາວນານ.ປະສົບການໃນການເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບພະແນກຄວາມປອດໄພ ໃນການນຳສະເໜີການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ດຳເນີນການກວດກາຄວາມປອດໄພຂອງສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ.ຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຂັ້ນຕອນ, ຂະບວນການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.ມີໃບຢັ້ງຢືນຂັ້ນ IV ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການນຳສະເໜີຊຸດການຝຶກອົບຮົມ.ມີໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ຂອງລາວທີ່ຖືກຕ້ອງ.ຂໍ້ສະເໜີດ້ານ​ຄ່າ​ຕອບ​ແທນທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ລວມທັງຄ່າ​ຕອບ​ແທນທີ່​ຈູງ​ໃຈ​ອີງໃສ່ຜົນການປະຕິບັດງານ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆທີ່​ຈະ​ສະ​ໜອງ​ ໃຫ້ໃນຕຳແໜ່ງນີ້. ນີ້ເປັນໂອກາດທີ່ດີ ໃນ​ການ ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງ​ການ ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ລະດັບໂລກ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການ ພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງບໍລິສັດບໍ່ແຮ່ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ດີທີ່ສຸດໃນ ສປປ ລາວ.ເພື່ອສະໝັກ​ ຕຳແໜ່ງນີ້, ກະລຸນາປະ​ກອບຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້, ຈົດໝາຍ​ສະ​ແດງ​ເຈດ​ຈຳ​ນົງ ແລະ​ ຮູບ​ຖ່າຍ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ແລ້ວ​ສົ່ງເຂົ້າທີ່​ຢູ່​ອີ​ເມວ Recruitment@LXML.LA.  ກະ​ລຸ​ນາລະບຸ ຊື່ຕຳແໜ່ງ ທີ່ທ່ານສະໝັກຢ່າງຈະແຈ້ງ ໃນຫົວຂໍ້ອີເມວ ສະ​ໝັກ​ຕຳ​ແໜ່ງ(​ຊື່ຕຳ​ແໜ່ງ), (​ຊື່ ແລະ ນາມ​ສະ​​ກຸນ ຂອງຜູ້​ສະ​ໝັກ) ກ່ອນ​ມື້ປິດຮັບສະໝັກໃນ​ວັນ​ທີ 15 ພຶດສະພາ 2021.ມີພຽງແຕ່ຜູ້ສະໝັກທີ່ຖືກຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ ເພື່ອ​ເຂົ້າ ສຳພາດ ແລະ ທຸກໆຟອມສະໝັກ​ທີ່​ສົ່ງ​ເຂົ້າ​ມາ ​ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ ສົ່ງຄືນ.ບ້ານໂພນສີນວນ, ຕູ້ ປ.ນ 4486, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ໂທ: +856 21 268 200ບ້ານນາເລົ່າ, ນະຄອນໄກສອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂທ:  +856 41 212 686Advisor – SafetyChifeng Gold’s Lane Xang Minerals Limited (LXML) operates the Sepon Gold and Copper Operation, located in Vilabouly District, Savannakhet Province, Lao PDR. Since operations commenced in 2003, LXML Sepon has produced over one million tonnes of copper cathode and over 1.2 million ounces of gold doré. In 2020, Sepon produced over 39,730 tonnes of copper and 64,809 ounces of gold doré. Sepon is projected to produce over 250,000 ounces of gold doré in 2021.LXML is now positioning itself for future growth.  With the transition from a copper-focused operation to a gold-focused operation completed in 2020 and with a number of other feasibility studies, a ramp up in exploration and with merging and acquisition activity underway, the future for LXML and the Sepon operation is unlimited in potential and opportunity.In support of this growth, we are looking for Advisor – Safety  to join our team to deliver on our growth plans, and be a part of this exciting future. The key responsibility of this role is to provide the site with a range of safety delivery-related services.Key Accountabilities or ActivitiesAssist in the delivery of safety strategies.Participate in incident investigations, risk assessments and safety observations.Design and deliver training and awareness packages.Managing risk management processConduct audits against safety procedures, safety processes and help manage site compliance.Provide quality advice to the organisation with regards to incident investigation and risk avoidance strategies.Qualifications, Skills and Experience:Minimum university degree, major in any field.Ability to communicate in English (Chinese is a plus)Preferably 1-3 years’ experience in a Safety and/or Training related role or demonstrated commitment to safety over an extended period.Experience working closely with Safety Departments in presenting training material and conducting workplace inspections.Comprehensive knowledge and appreciation for Health and Safety procedures and processesCertificate IV with the ability to present training packages.Ability to obtain a Lao driving license.An attractive salary packages, including a performance-based incentives and other benefits are on offer for this role.  This is a great opportunity to join an exisiting world class mining operation and contribute towards the ongoing development of the biggest and best mining company in the Lao PDR.To express your interest in this role, please submit your updated CV and Cover Letter to Recruitment@LXML.LA.  Indicate on the subject line of the email: Application for (Position title), (First and Last Name) before the closing date of 15 May 2021.Lao Nationals who meet requirements for this position are strongly encouraged to apply.Only shortlisted candidates will be contacted for interview and your submitted documents will not be returned.Phonsinuan Village, P.O. Box 4486, Vientiane, Lao PDR Tel:  +856 21 268 200 Nalao Village, Kaisone District, Savannakhet Tel:  +856 41 212686
  • Officer-Grievance Resolution & Cultural Heritage ພະນັກງານ - ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ & ດ້ານມໍລະດົກວັດທະນາທຳບໍລິສັດ  ລ້ານຊ້າງ ມີເນໂຣນສ໌ ລິມິເຕັດ (ລຊມລ) ດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ຄຳ-​ທອງ ຕັ້ງ​ຢູ່ ເມືອງວິລະບູລີ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສປປ ລາວ. ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມການດຳເນີນງານໃນປີ 2003 , ບໍ່ຄຳ-ທອງເຊໂປນ ສາ​ມາດຜ​ະ​ລິດແຜ່ນທອງ​ໄດ້ຫຼາຍ​ກວ່າ 1 ລ້ານ ໂຕນ ແລະ ຜະລິດຄຳ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1,2 ລ້ານອອນສ໌. ໃນ​ປີ 2020 ລ​ຊມ​ລ ສາ​ມາດຜະ​ລິດ​ທອງໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 39,730 ໂຕນ ຜະລິດຄໍາໄດ້ 64,809 ອອນສ໌ ແລະ ຄາດວ່າຈະຜະລິດຄໍາໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 250,000 ອອນສ໌ໃນປີ 2021ລ​ຊມ​ລ ໄດ້​ວາງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ການ​ເຕີບ​ໃຫຍ່​ເພື່ອ​ອະ​ນາ​ຄົດ ດ້ວຍ​ການ​ກັບ​ມາ​ຂຸດຄົ້ນ-ປຸງ​ແຕ່ງ​ຄໍາອີກ​ຄັ້ງ​ໜຶ່ງ ໃນ​ປີ 2020ພ້ອ​ມ​ທັງ​ສືກ​ສາ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ໃນ​ດ້ານ​​ອື່ນໆ ການເພີ່ມການສຳຫຼວດ ແລະ ພ້ອມທັງກະ​ກຽມ​ການຮ່ວມ ແລະ ເຂົ້າຊື້ກິດຈະການ​ເພີ່ມຕື່ມ, ຊຶ່ງ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ອະນາຄົດ ຂອງ ລ​ຊມ​ລ ແລະ ການດຳເນີນງານຂອງ ບໍ່ຄຳ-ທອງ ເຊໂປນ ແມ່ນຈະບໍ່ມີ​ຂີດ​ຈຳກັດ ທັງໃນດ້ານທ່າແຮງ ແລະ ໂອກາດ.ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການດຳເນີນງານ, ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາຜູ້ສະໝັກງານໃນຕໍາແໜ່ງ ພະນັກງານ - ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ & ດ້ານມໍລະດົກວັດທະນາທຳ ເພື່ອເຂົ້າມາຮ່ວມງານກັບພວກເຮົາ ແລະ ເປັນສວ່ນໜື່ງໃນການນໍາພາທີມງານໃຫ້ເຕີມໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງຕາມແຜນງານໃນອະນາຄົດ.​ຕຳແໜ່ງ ພະນັກງານ - ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ & ດ້ານມໍລະດົກວັດທະນາທຳ ແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອຮັກສາສາຍພົວພັນທີ່ດີຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການຮ້ອງທຸກຈາກຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ສ້າງລະບົບ ແລະ ສ້າງຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ການຮັກສາໃບອະນຸຍາດທາງສັງຄົມຂອງ ລຊມລ ໂດຍເຮັດໃຫ້ສາມາດດຳເນີນງານດ້ວຍຄວາມປອດໄພ, ມີຜົນຜະລິດ ແລະ ມີກຳໄລໃນອະນາຄົດເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງທຸກພາກສ່ວນ. ນີ້ມັນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບຕຳແໜ່ງນີ້ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນຊຸມຊົນເຈົ້າພາບຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພື່ອສ້າງຄວາມສຳພັນກັບພວກເຂົາ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບກິດຈະກຳ ການດຳເນີນງານຂອງພວກເຮົາ. ແລະ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຄຸ້ມຄອງໜ່ວຍງານມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ທີ່ລົງສຳຫຼວດ, ກຳນົດ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ ຂອງທ້ອງຖິ່ນໃນພື້ນທີ່ໂຄງການບໍ່ຄຳ-ທອງເຊໂປນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດຜົນເສຍຫາຍ ຫຼື ທຳລາຍຍ້ອນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ.ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼັກປະກອບມີ:ປະສານງານ ແລະ ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນເຈົ້າພາບຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຮ້ອງທຸກດັ່ງກ່າວໂດຍດ່ວນ ແລະ ປະສານງານກັບຄູ່ຮ່ວມງານພາຍນອກ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມໂຄງການ ແລະ ໂຄງການມໍລະດົກວັດທະນະທຳ. ແລະ ປະສານງານກັບອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ ແລະ ບ້ານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຄຸ້ມຄອງສະຖານທີ່ມໍລະດົກ, ວັດທະນະທຳ, ວັດຖຸບູຮານ ແລະ ແນວທາງການປະຕິບັດ.ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ ແລະ ນະໂຍບາຍ ລຊມລ ຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ.ປະສານງານກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອສືບສວນບັນຫາທີ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນຍົກຂຶ້ນມາ ແລະ ປະສານງານກັບຂະແໜງ ການຂອງລັດຖະບານ (ເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ລັດຖະມົນຕີ) ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບບັນຫາມໍລະດົກວັດທະນະ ທຳ ທີ່ມີຜົນກະທົບ ຫຼື ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກກິດຈະກຳຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ລຊມລ ແລະ ປະສານງານຕິດຕາມກັບພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ລຊມລ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບມໍລະດົກວັດທະນະທຳ.ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການໄກ່ເກ່ຍຊຸມຊົນ ແລະ ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງຂອງຊຸມຊົນ ພ້ອມດ້ວຍການໄດ້ຮັບຂໍ້ຕົກລົງໂດຍປະຕິບັດຕາມແຜນ C&G / SOP. ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ການຮັກສາ ແລະ ປັບປຸງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກຳມໍລະດົກວັດທະນະທຳ.ຊ່ວຍກວດສອບເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການຮ້ອງທຸກ ແລະ ຄຳຮ້ອງທຸກໃຫ້ເປັນທີ່ພໍໃຈທັງຊຸມຊົນ ແລະ ລຊມລ ດ້ວຍຄວາມເປັນທຳ / ໂປ່ງໃສ.ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຫ້ອງການຍຸຕິທຳ ເມືອງວິລະບູລີ ເພື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງຄະນະກຳມະການຮ້ອງທຸກຂັ້ນບ້ານ.ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການປຶກສາຫາລືບັນຫາຊຸມຊົນ (CICC).ປະຊຸມກັບຄະນະກຳມະການຮ້ອງທຸກຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຄະນະກຳມະການທີ່ດິນເມືອງ.ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງບັນຫາການຮ້ອງທຸກຕໍ່ກັບຄະນະບໍລິຫານງານ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ.ປະຕິບັດຕໍ່ຊາວບ້ານ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ຊື່ສັດ.ສື່ສານຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບບັນຫາໃດໜຶ່ງ ຈາກຊຸມຊົນເພື່ອການຄຸ້ມຄອງໂດຍດ່ວນ.ສະໜັບສະໜູນ ຫົວໜ້າຄຸມງານ - ການແກ້ໄຂບັນຫາການຮ້ອງທຸກ ແລະ ຫົວໜ້າຝ່າຍ - ການແກ້ໄຂບັນຫາການຮ້ອງທຸກຕາມຄວາມຕ້ອງການ.ຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ໃນບັນດາພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ລຊມລ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງການປະຕິບັດ.ຮັບປະກັນວ່າກອງປະຊຸມສຳມະນາມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ມີການນຳໃຊ້ວັດຖຸດິບ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ວັດຖຸບູຮານທີ່ຖືກຮັກສາໄວ້ຢູ່ບ່ອນນັ້ນແມ່ນມີຄວາມປອດໄພ.ລາຍງານຫົວໜ້າຄຸມງານບັນຫາສຸກເສີນຕະຫຼອດເວລາ.ພັດທະນາ ແລະ ຮັກສາຖານຂໍ້ມູນຂອງບັນດາແຫຼ່ງມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງຊຸມຊົນ ສຳລັບແຕ່ລະສະຖານທີ່.ຊີ້ນຳການຄຸ້ມຄອງການສຳຫຼວດວັດທະນະທຳ, ການກຳນົດ ແລະ ການອະນຸລັກມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳ.ຄຸນວຸດທິ, ທັກສະ ແລະ ປະສົບການ:ປະກາສະນີຍະບັດ ປະລິນຍາຕີ ຫຼື ຊັ້ນສູງດ້ານກົດໝາຍ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນການຄຸ້ມຄອງການຮ້ອງທຸກ (ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ).ປະສົບການ 2 ປີ ໃນການພົວພັນກັບຊຸມຊົນ ແລະ ການໃຫ້ຄຳປຶກສາ / ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ.ສະແດງຄວາມສົນໃຈຕໍ່ບັນຫາມໍລະດົກວັດທະນະທຳ, ປະສົບການຂອງຂະບວນການ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດຖະບານລາວ.ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ ແລະ ຂະບວນການຮ້ອງທຸກ.ການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ.ທັກສະໃນການເຈລະຈາກັບຊຸມຊົນ ແລະ ວຽກພາກສະໜາມກັບຄະນະກຳມະການທ້ອງຖິ່ນ.ມີທັກສະການຈັດຕັ້ງທີ່ເຂັ້ມແຂງ.ມີທັກສະການສື່ສານທີ່ດີໃນພາສາອັງກິດ ແລະ ຂຽນບົດລາຍງານ.ມີໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ລາວທີ່ຖືກຕ້ອງ.ມີຄວາມເຕັມໃຈທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນການຄົ້ນຄ້ວາໂບຮານຄະດີ ແລະ ມະນຸດວິທະຍາ.ສາມາດປະຕິບັດວຽກພາກສະໜາມ ໃນບ່ອນທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.ຂໍ້ສະເໜີດ້ານ​ຄ່າ​ຕອບ​ແທນທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ລວມທັງຄ່າ​ຕອບ​ແທນທີ່​ຈູງ​ໃຈ​ອີງໃສ່ຜົນການປະຕິບັດງານ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆທີ່​ຈະ​ສະ​ໜອງ​ ໃຫ້ໃນຕຳແໜ່ງນີ້. ນີ້ເປັນໂອກາດທີ່ດີ ໃນ​ການ ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງ​ການ ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ລະດັບໂລກ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການ ພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງບໍລິສັດບໍ່ແຮ່ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ດີທີ່ສຸດໃນ ສປປ ລາວ.ເພື່ອສະໝັກ​ ຕຳແໜ່ງນີ້, ກະລຸນາປະ​ກອບຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້, ຈົດໝາຍ​ສະ​ແດງ​ເຈດ​ຈຳ​ນົງ ແລະ​ ຮູບ​ຖ່າຍ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ແລ້ວ​ສົ່ງເຂົ້າທີ່​ຢູ່​ອີ​ເມວ Recruitment@LXML.LA.  ກະ​ລຸ​ນາລະບຸ ຊື່ຕຳແໜ່ງ ທີ່ທ່ານສະໝັກຢ່າງຈະແຈ້ງ ໃນຫົວຂໍ້ອີເມວ ສະ​ໝັກ​ຕຳ​ແໜ່ງ(​ຊື່ຕຳ​ແໜ່ງ), (​ຊື່ ແລະ ນາມ​ສະ​​ກຸນ ຂອງຜູ້​ສະ​ໝັກ) ກ່ອນ​ມື້ປິດຮັບສະໝັກໃນ​ວັນ​ທີ 15 ພຶດສະພາ 2021.ມີພຽງແຕ່ຜູ້ສະໝັກທີ່ຖືກຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ ເພື່ອ​ເຂົ້າ ສຳພາດ ແລະ ທຸກໆຟອມສະໝັກ​ທີ່​ສົ່ງ​ເຂົ້າ​ມາ ​ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ ສົ່ງຄືນ.ບ້ານໂພນສີນວນ, ຕູ້ ປ.ນ 4486, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ໂທ: +856 21 268 200ບ້ານນາເລົ່າ, ນະຄອນໄກສອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂທ:  +856 41 212 686Officer – Grievance Resolution & Cultural Heritage  Chifeng Gold’s Lane Xang Minerals Limited (LXML) operates the Sepon Gold and Copper Operation, located in Vilabouly District, Savannakhet Province, Lao PDR. Since operations commenced in 2003, LXML Sepon has produced over one million tonnes of copper cathode and over 1.2 million ounces of gold doré. In 2020, Sepon produced over 39,730 tonnes of copper and 64,809 ounces of gold doré. Sepon is projected to produce over 250,000 ounces of gold doré in 2021.LXML is now positioning itself for future growth.  With the transition from a copper-focused operation to a gold-focused operation completed in 2020 and with a number of other feasibility studies, a ramp up in exploration and with merging and acquisition activity underway, the future for LXML and the Sepon operation is unlimited in potential and opportunity.In support of this growth, we are looking for Officer – Grievance Resolution & Cultural Heritage to join our team to deliver on our growth plans, and be a part of this exciting future.The key responsibility of Officer – Grievance Resoulution & Cultural Heritage role is to maintain our good relationship and to minimise the complaint and grievance from our local communities, systems and processes as a key focus to support maintenance of LXML social licence thereby enabling LXML Sepon to operate as a safe, productive and profitable business into the future in the interests of all stakeholders. This requires Officers to spend extensive amounts of time in the host communities to build relationships with them and assist them to have a better understanding on our operation activities. And to assist in the management of the Cultural Heritage Unit which surveys, identifies and promotes the significant diversity of local tangible and intangible cultural heritage in the area of the Sepon Gold and Copper Project in order to minimise the risk of damage or destruction due to project impacts.Key Accountabilities or ActivitiesCoordinate and work closely with district authorities and our host communities in order to solve the grievance immediately. And Coordinate with external partners for the implementation and follow up of cultural heritage projects and programmes. And Coordinate with the Relevant District and village authorities for the management of cultural heritage sites, artefacts, and practices.Always follow the grievance resolution procedure and LXML policy.Liaise with concern parties to investigate the issue which raise by local communities. And Liaise with the government sectors (district, provincial and ministerial) and relevant experts regarding cultural heritage issues affecting or affected by LXML mining activities. And Liaise and follow up with relevant LXML departments and Contractors on cultural heritage matters.Support and participate in community mediation & Negotiation plus obtaining agreement by follow the C&G chart/SOP. And Support the maintenance and updating of information related to cultural heritage activities.Assist to make sure that completion complaints & grievances satisfied by both community & LXML with fairness/ transparency.Work closely with VBL justice office in order to build the capacity of Village Grievance Committee.Organise the Community Issue Consultation Committee (CICC) meeting.Regularly meeting with District Grievance Committee and District Land Committee.Summarise and report on the progression of any grievance issues to both management team and district authorities.Treat local villagers and District authorities with respect and honesty.Clearly communicate any issues from the communities to management immediately.Support Supervisor-Grievance Resolution and Superintendent as required.Raise awareness amongst LXML employees and contractors so that they follow cultural heritage procedures and code of practices.Ensure that the Cultural Heritage Workshop is adequately stocked with essential materials and equipment and that artefacts being preserved there are kept safe and secure.Keep the supervisor updated on any emergency issues at all times.Develop and maintain a database of all known cultural heritage sites and specific community stakeholder contacts for each site.Supervise the management of cultural heritage surveys, identification, and preservation activities.Qualifications, Skills and Experience:University Degree or Diploma in law or Grievance Management Certificate. And Bachelor’s degree or diploma or willingness to participate (preferable).2 years for community relation experience, and Community consultation/participation.Demonstrated interest in cultural heritage issues, experience of Lao Government processes and regulations.Understanding of grievance resolution process, and grievance processProblem solving and decision making.Negotiation with community skills, and field works with local committee.Strong organisational skills.Good communication skills English and report writing.Current driving Lao license.Willingness to participate in archaeological and anthropological research.Ability to conduct fieldwork in rugged remote settings.An attractive salary packages, including a performance-based incentives and other benefits are on offer for this role.  This is a great opportunity to join an exisiting world class mining operation and contribute towards the ongoing development of the biggest and best mining company in the Lao PDR.To express your interest in this role, please submit your updated CV and Cover Letter to Recruitment@LXML.LA.  Indicate on the subject line of the email: Application for (Position title), (First and Last Name) before the closing date of 15 May 2021.Lao Nationals who meet requirements for this position are strongly encouraged to apply.Only shortlisted candidates will be contacted for interview and your submitted documents will not be returned.Phonsinuan Village, P.O. Box 4486, Vientiane, Lao PDR Tel:  +856 21 268 200 Nalao Village, Kaisone District, Savannakhet Tel:  +856 41 212686
  • Supervisor - Surface Dewatering Supervisor - Surface Dewatering Chifeng Gold’s Lane Xang Minerals Limited (LXML) operates the Sepon Gold and Copper Operation, located in Vilabouly District, Savannakhet Province, Lao PDR. Since operations commenced in 2003, LXML Sepon has produced over one million tonnes of copper cathode and over 1.2 million ounces of gold doré. In 2020, Sepon produced over 39,730 tonnes of copper and 64,809 ounces of gold doré. Sepon is projected to produce over 250,000 ounces of gold doré in 2021.LXML is now positioning itself for future growth.  With the transition from a copper-focused operation to a gold-focused operation completed in 2020 and with a number of other feasibility studies, a ramp up in exploration and with merging and acquisition activity underway, the future for LXML and the Sepon operation is unlimited in potential and opportunity.In support of this growth, we are looking for Supervisor - Surface Dewatering  to join our team to deliver on our growth plans, and be a part of this exciting future.The position is reponsible to plan, supervise and direct the Dewatering operation and associated field access and area preparation to ensure that all activities are safely, effectively and efficiently performed to the required procedures and standards. Also coordinate daily Dewatering activities by monitoring readiness of work areas.Key Accountabilities or ActivitiesLead the dewatering team to manage all surface water compliance to site standard.Plan and coordinate dewatering and field activities then assign the resources (equipment, material, and labour) and distribute the jobs to ensure that all work is performed within schedule with quality work and safely.Coordinate and positive communication with Hydro, Env supervisor and other to make sure all work compliance.Allocate, monitoring all pumps and pipe in line with daily plan and maximise the pump UoA.Monitor progress of dewatering area preparation to ensure that it is occurring to schedule and to the target plan, and design changes are safe for all weather conditions for setting up and moving pump.Make recommendations on the dewatering process which will contribute to efficiency, reduction in operating costs and/or improved safety.Verify and ensure the completeness of equipment, safety gear, consumable material, and quality requirement to enable of dewatering to be performed safely, effectively.Collect & Receive report on daily activities from contractor Foreman/supervisor.Ability to manage time so that advice is undertaken on all dewatering earthworks activities.Advise techniques to improve skills for dewatering team members.Utilise dewatering asset to improve efficiencies and reduce costs.Report activities performed and problems that cannot be solved at supervisor level to the Superintendent to enable him to plan necessary solution.Assign dewatering assets to align what daily, weekly, and monthly plan request.Review all resources or tools to be enough on wet season and report straight away to get support from line manager.Workplace inspection and action must be completed every time.One on one with team member on Monthly or quarterly and strong leader on PIP.Contribute to SHEC by conducting daily, weekly safety talks, and identifying safety hazards.Qualifications, Skills and Experience:Engineering qualification degree or equivalent.Minimum 3 years experience in dewatering open pit operation or heavy equipment will be in open pit mining or equipvalent experience.Understand the mechanical of the pump and pass pump training.Strong analytical and problem-solving capabilities and having people management and leadership style.High level of written and verbal communication skills and good communication in English.Eager to learn and quick learner.Strong understanding and implementation of safety, environment, and community systems.Ability to effectively prioritise and appropriately delegate tasks.Computer skills Microsoft office and familiar with computer technology, and PRONTO.Understand a hazard and identify, safety course, First Aid, and Supervisor background.Driving License B or C.An attractive salary packages, including a performance-based incentives and other benefits are on offer for this role.  This is a great opportunity to join an exisiting world class mining operation and contribute towards the ongoing development of the biggest and best mining company in the Lao PDR.To express your interest in this role, please submit your updated CV and Cover Letter to Recruitment@LXML.LA.  Indicate on the subject line of the email: Application for (Position title), (First and Last Name) before the closing date of 15 May 2021.Lao Nationals who meet requirements for this position are strongly encouraged to apply.Only shortlisted candidates will be contacted for interview and your submitted documents will not be returned.Phonsinuan Village, P.O. Box 4486, Vientiane, Lao PDR Tel:  +856 21 268 200 Nalao Village, Kaisone District, Savannakhet Tel:  +856 41 212686
  • Planner - Outage_Lao & English ພະນັກງານວາງແຜນ - ມອດໂຮງງານເພື່ອສ້ອມແປງບໍລິສັດ  ລ້ານຊ້າງ ມີເນໂຣນສ໌ ລິມິເຕັດ (ລຊມລ) ດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ຄຳ-​ທອງ ຕັ້ງ​ຢູ່ ເມືອງວິລະບູລີ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສປປ ລາວ. ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມການດຳເນີນງານໃນປີ 2003, ບໍ່ຄຳ-ທອງເຊໂປນ ສາ​ມາດຜ​ະ​ລິດແຜ່ນທອງ​ໄດ້ຫຼາຍ​ກວ່າ 1 ລ້ານ ໂຕນ ແລະ ຜະລິດຄຳ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1,2 ລ້ານອອນສ໌. ໃນ​ປີ 2020 ລ​ຊມ​ລ ສາ​ມາດຜະ​ລິດ​ທອງໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 39,730 ໂຕນ ຜະລິດຄໍາໄດ້ 64,809 ອອນສ໌ ແລະ ຄາດວ່າຈະຜະລິດຄໍາໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 250,000 ອອນສ໌ໃນປີ 2021ລ​ຊມ​ລ ໄດ້​ວາງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ການ​ເຕີບ​ໃຫຍ່​ເພື່ອ​ອະ​ນາ​ຄົດ ດ້ວຍ​ການ​ກັບ​ມາ​ຂຸດຄົ້ນ - ປຸງ​ແຕ່ງ​ຄໍາອີກ​ຄັ້ງ​ໜື່ງ ໃນ​ປີ 2020ພ້ອ​ມ​ທັງ​ສືກ​ສາ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ໃນ​ດ້ານ​​ອື່ນໆ ການເພີ່ມການສຳຫຼວດ ແລະ ພ້ອມທັງກະ​ກຽມ​ການຮ່ວມ ແລະ ເຂົ້າຊື້ກິດຈະການ​ເພີ່ມຕື່ມ, ຊື່ງ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ອະນາຄົດ ຂອງ ລ​ຊມ​ລ ແລະ ການດຳເນີນງານຂອງ ບໍ່ຄຳ-ທອງ ເຊໂປນ ແມ່ນຈະບໍ່ມີ​ຂີດ​ຈຳກັດ ທັງໃນດ້ານທ່າແຮງ ແລະ ໂອກາດ.ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການເຕີບໃຫຍ່, ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາຜູ້ສະໝັກງານໃນຕໍາແໜ່ງ ພະນັກງານວາງແຜນ - ມອດໂຮງງານເພື່ອສ້ອມແປງ. ເພື່ອເຂົ້າມາ ຮ່ວມງານກັບພວກເຮົາ ແລະ ເປັນສວ່ນໜື່ງໃນການນໍາພາທີມງານໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງຕາມແຜນງານໃນອະນາຄົດ.​ຕຳ​ແໜ່ງການວາງແຜນການປິດໂຮງງານ ຈະທິໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການບຳລຸງຮັກສາທີ່ໄດ້ຖືກອະນຸມັດແລ້ວ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການທາງທຸລະກິດເພື່ອການປະຕິບັດ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການຜະລິດ ແລະ ທີມງານຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່.ສ້າງຄຳສັ່ງເຮັດວຽກ ຈາກແຈ້ງການທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ມີແຜນການ ແລະ ຂອບເຂດຢ່າງເຕັມທີ່ ມີຄວາມພ້ອມ ສຳລັບການກຳນົດເວລາການດຳເນີນງານ.ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຕາຕະລາງ ສຳລັບການເຮັດວຽກໃນ MS Project, ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຂອບເຂດວຽກຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼັກປະກອບມີ:ກວດກາຈໍານວນແຮງງານທີ່ມີຢູ່ກັບວຽກຂ້າງໜ້າທີ່ຈະເກີດຂື້ນ ກັບຫົວໜ້າຄຸມງານ ແລະ ຫົວໜ້າສາຍງານວ່າມີພຽງພໍຫຼືບໍ່.ກະກຽມຮັບມື ແລະ ແກ້ໄຂປັນຫາຖ້າແຮງງານບໍ່ພຽງພໍກັບໜ້າວຽກທີ່ມີຄວາມສຳຄັນສູງ.ສົ່ງລາຍການອາໄຫຼ່ ແລະ ຈັດສົ່ງອາໄຫຼ່ໄປສະຖານທີ່ສ້ອມແປງ.ກວດກາຈຳນວນໃບສັ່ງວຽກທີ່ນອນຢູ່ໃນຂອບຂອງວັນທີ່ນອນຢູ່ໃນກອບອານາຄົດໂດຍນຳເບີຂອງເຄື່ອງຈັກ.ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໜ້າວຽກ.ສະໜອງຕາຕະລາງແຜນວຽກມອດໂຮງງານເພື່ອສ້ອມແປງໂຮງງານ.ແຜນວຽກມອດໂຮງງານ ຕ້ອງມີການຂື້ນແຜນ ແລະ ກວດກາອາໄຫຼ່ທີ່ຕ້ອງການສ້ອມແປງ ຫຼື ປ່ຽນຖ່າຍຄັກແນ່.ຈັດຈຳນວນຄົນກັບວຽກທີ່ຈະເຮັດຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ.ວາງແຜນ - ວາງແຜນຄືນ ຕາມລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກ.ວາງແຜນ12 ເດືອນຂ້າງໜ້າກັບທີມງານການຜະລິດ, ທີມງານສ້ອມແປງ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ.ວາງແຜນຮ່ວມກັນກັບທີມງານການຜະລິດ ແລະ ທີມງານປ້ອນແຮ່ເຂົ້າໂຮງງານ,ຄຸນວຸດທິ, ທັກສະ ແລະ ປະສົບການ:ປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາ ຫລື ຊັ້ນສູງດ້ານວິສະວະກຳກົນຈັກ.ມີປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີ ໃນການເປັນ ພະນັກງານວາງແຜນ - ມອດໂຮງງານເພື່ອສ້ອມແປງ.ປະສົບກການຢ່າງໜ້ອຍ 12 ເດືອນ ໃນການນຳໃຊ້ Microsoft Office Suite ແລະ Microsoft Project ໃນລະດັບປານກາງ.ມີຄວາມຮູ້ທີ່ຖືກຕ້ອງໃນການນຳໃຊ້ CMMS ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ມີຄວາມຊຳນານໃນການນຳໃຊ້ຂໍ້ສະເໜີດ້ານ​ຄ່າ​ຕອບ​ແທນທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ລວມທັງຄ່າ​ຕອບ​ແທນທີ່​ຈູງ​ໃຈ​ອີງໃສ່ຜົນການປະຕິບັດງານ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆທີ່​ຈະ​ສະ​ໜອງ​ ໃຫ້ໃນຕຳແໜ່ງນີ້. ນີ້ເປັນໂອກາດທີ່ດີ ໃນ​ການ ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງ​ການ ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ລະດັບໂລກ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການ ພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງບໍລິສັດບໍ່ແຮ່ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ດີທີ່ສຸດໃນ ສປປ ລາວ.ເພື່ອສະໝັກ​ ຕຳແໜ່ງນີ້, ກະລຸນາປະ​ກອບຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້, ຈົດໝາຍ​ສະ​ແດງ​ເຈດ​ຈຳ​ນົງ ແລະ​ ຮູບ​ຖ່າຍ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ແລ້ວ​ສົ່ງເຂົ້າທີ່​ຢູ່​ອີ​ເມວ Recruitment@LXML.LA.  ກະ​ລຸ​ນາລະບຸ ຊື່ຕຳແໜ່ງ ທີ່ທ່ານສະໝັກຢ່າງຈະແຈ້ງ ໃນຫົວຂໍ້ອີເມວ ສະ​ໝັກ​ຕຳ​ແໜ່ງ(​ຊື່ຕຳ​ແໜ່ງ), (​ຊື່ ແລະ ນາມ​ສະ​​ກຸນ ຂອງຜູ້​ສະ​ໝັກ) ກ່ອນ​ມື້ປິດຮັບສະໝັກໃນ​ວັນ​ທີ 19 ພືດສະພາ 2021.ມີພຽງແຕ່ຜູ້ສະໝັກທີ່ຖືກຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ ເພື່ອ​ເຂົ້າ ສຳພາດ ແລະ ທຸກໆຟອມສະໝັກ​ທີ່​ສົ່ງ​ເຂົ້າ​ມາ ​ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ ສົ່ງຄືນ.ບ້ານໂພນສີນວນ, ຕູ້ ປ.ນ 4486, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ໂທ: +856 21 268 200ບ້ານນາເລົ່າ, ນະຄອນໄກສອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂທ:  +856 41 212 686ບ້ານບຸ່ງ​ຄຳ, ເມືອງວິ​ລະ​ບູ​ລີ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂທ:  +856 41 267166 ຫຼື 041 212686Planner - OutageChifeng Gold’s Lane Xang Minerals Limited (LXML) operates the Sepon Gold and Copper Operation, located in Vilabouly District, Savannakhet Province, Lao PDR. Since operations commenced in 2003, LXML Sepon has produced over one million tonnes of copper cathode and over 1.2 million ounces of gold doré. In 2020, Sepon produced over 39,730 tonnes of copper and 64,809 ounces of gold doré. Sepon is projected to produce over 250,000 ounces of gold doré in 2021.LXML is now positioning itself for future growth.  With the transition from a copper-focused operation to a gold-focused operation completed in 2020 and with a number of other feasibility studies, a ramp up in exploration and with merging and acquisition activity underway, the future for LXML and the Sepon operation is unlimited in potential and opportunity.In support of this growth, we are looking for Planner - Outage  to join our team to deliver on our growth plans, and be a part of this exciting future.This role is responsible delivery of agreed maintenance Outage Schedules that are in line with business requirements to execution, processing, and mining teams.Creates Work Order from approved Notification and fully plans and scopes order ready for scheduling.Create and Develop a Gantt chart for work order in MS Project, based on work scope information.Key Accountabilities or ActivitiesReview available Capacities for upcoming Schedule Periods with Execution Team Supervisors and Superintendents.Develop a Solution if the Capacity is low and the work priority high.Distribute Materials Report and Delivery for Shutdowns.Review Forward Log and group tasks by equipment.Chair Planning and scheduling meetings as required.Provide a detailed Gantt chart for agreed Shutdown.Shutdown Schedules fully scoped and planned work orders for execution.Capacity plan work resource centres as required.Schedule - Rescheduled work with high priority.Develop and Maintain 12 months Outage forecast with Operations, Delivery and Reliability TeamsEngage with processing and mining operation stakeholders.Qualifications, Skills and Experience:Mechanical Engineering degree or diplomaA minimum of 3 years’ experience as a maintenance planner.A minimum of 12 months using Microsoft Office Suite and Microsoft Project at intermediate level.A sound knowledge in the use of the current CMMS and has strong proficiency in ProntoAn attractive salary packages, including a performance-based incentives and other benefits are on offer for this role.  This is a great opportunity to join an exisiting world class mining operation and contribute towards the ongoing development of the biggest and best mining company in the Lao PDR.To express your interest in this role, please submit your updated CV and Cover Letter to Recruitment@LXML.LA.  Indicate on the subject line of the email: Application for (Position title), (First and Last Name) before the closing date of 19 May 2021.Lao Nationals who meet requirements for this position are strongly encouraged to apply.Only shortlisted candidates will be contacted for interview and your submitted documents will not be returned.Phonsinuan Village, P.O. Box 4486, Vientiane, Lao PDR Tel:  +856 21 268 200 Nalao Village, Kaisone City, Savannakhet Province Tel:  +856 41 212686
  • Lead Chef ( Western Cuisine)  ຫົວໜ້າພໍ່ຄົວ (ປຸງແຕ່ງອາຫານ ຕາເວັນຕົກ)ບໍລິສັດ  ລ້ານຊ້າງ ມີເນໂຣນສ໌ ລິມິເຕັດ (ລຊມລ) ດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ຄຳ-​ທອງ ຕັ້ງ​ຢູ່ ເມືອງວິລະບູລີ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສປປ ລາວ. ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມການດຳເນີນງານໃນປີ 2003, ບໍ່ຄຳ-ທອງເຊໂປນ ສາ​ມາດຜ​ະ​ລິດແຜ່ນທອງ​ໄດ້ຫຼາຍ​ກວ່າ 1 ລ້ານ ໂຕນ ແລະ ຜະລິດຄຳ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1,2 ລ້ານອອນສ໌. ໃນ​ປີ 2020 ລ​ຊມ​ລ ສາ​ມາດຜະ​ລິດ​ທອງໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 39,730 ໂຕນ ຜະລິດຄໍາໄດ້ 64,809 ອອນສ໌ ແລະ ຄາດວ່າຈະຜະລິດຄໍາໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 250,000 ອອນສ໌ໃນປີ 2021ລ​ຊມ​ລ ໄດ້​ວາງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ການ​ເຕີບ​ໃຫຍ່​ເພື່ອ​ອະ​ນາ​ຄົດ ດ້ວຍ​ການ​ກັບ​ມາ​ຂຸດຄົ້ນ - ປຸງ​ແຕ່ງ​ຄໍາອີກ​ຄັ້ງ​ໜຶ່ງ ໃນ​ປີ 2020ພ້ອ​ມ​ທັງ​ສຶກ​ສາ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ໃນ​ດ້ານ​​ອື່ນໆ ການເພີ່ມການສຳຫຼວດ ແລະ ພ້ອມທັງກະ​ກຽມ​ການຮ່ວມ ແລະ ເຂົ້າຊື້ກິດຈະການ​ເພີ່ມຕື່ມ, ຊຶ່ງ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ອະນາຄົດ ຂອງ ລ​ຊມ​ລ ແລະ ການດຳເນີນງານຂອງ ບໍ່ຄຳ-ທອງ ເຊໂປນ ແມ່ນຈະບໍ່ມີ​ຂີດ​ຈຳກັດ ທັງໃນດ້ານທ່າແຮງ ແລະ ໂອກາດ.ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການເຕີບໃຫຍ່, ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາຜູ້ສະໝັກງານໃນຕໍາແໜ່ງ ຫົວໜ້າພໍ່ຄົວ, ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຊຽ່ວຊານດ້ານການປຸງແຕ່ງອາຫານ ຕາເວັນຕົກ ເພື່ອເຂົ້າມາ ຮ່ວມງານກັບພວກເຮົາ ແລະ ເປັນສວ່ນໜື່ງໃນການນໍາພາທີມງານໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງຕາມແຜນງານໃນອະນາຄົດ.​ຕຳແໜ່ງນີ້ ແມ່ນ ລາຍງານຫາ ຫົວໜ້າສາຍງານ - ຫ້ອງອາຫານແລະງານລ້ຽງ, ຜູ້ທີ່ຖືກຄັດເລືອກວ່າສຳເລັດສຳພາດແມ່ນມີໜ້າຮັບຜິດຊອບໃນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຫ້ອງຄົວທຸກຄົນກ່ຽວກັບການວາງແຜນ, ການກະກຽມ, ແລະການນຳສະເໜີ ອາຫານຂອງຕາເວັນຕົກ ໃຫ້ໄດ້ລະດັບມາດຕະຖານສູງ ພ້ອມທັ່ງໃຫ້ການຝຶກສອນ ແລະ ພັດທະນາພະນັກງນ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າມີຄວາມພໍໃຈສູງສຸດ.ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼັກປະກອບມີ:ນຳພາ ແລະ ສິດສອນ ພະນັກງານທ້ອງຖີ່ນ ກ່ຽວກັບ ລາຍການອາຫານຕາເວັນຕົກ, ການນໍາສະເໜີລາຍການອາຫານ, ການວາງແຜນ, ລາຍການອາຫານບຸບເຟ້ ສໍາລັບທຸກໆ ອາຫານເຊົ້າ ແລະ ອາຫານຄໍ່າ ລວມທັງລາຍການອາຫານຕາມສັ່ງພິເສດໃນວັນສຳຄັນພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານຫ້ອງຄົວ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ດ້ານການປຸງແຕ່ງອາຫານ ຕາເວັກຕົກ ໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ພ້ອມທັງປັບປຸງລາຍການອາຫານ ຕາເວັນຕົກ ໃນແຕ່ລະວັນໃຫ້ດີຂື້ນອອກແບບ ແລະ ກະກຽມຕົວເລືອກລາຍການອາຫານຕາເວັນຕົກ ພ້ອມທັງກວດສອບ ແລະ ຕິດຕາມ ຄຸນນະພາບຂອງອາຫານ, ການນໍາສະເໜີລາຍການອາຫານ ແລະ ການບໍລິການ ໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານກວດສອບ ການເປເພຂອງອຸປະກອນເຄື່ອງມື, ເຄື່ອງປຸງ, ວັດຖຸດິບປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ນໍາສະເໜີແນວທາງປ້ອງກັນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຂາດສາງ ແລະ ພ້ອມນໍາໃຊ້ງານຈັດຕຽມອາຫານຕາມສັ່ງ ຖ້າຫ້າວ່າຈໍາເປັນ ໃນກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ມີການຈັດງານລ້ຽງພິເສດ ຕ່າງໆປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການຊີ້ ນຳຂອງຫົວໜ້າສາຍງານ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງໃນໜ້າວຽກນີ້ຄຸນວຸດທິ, ທັກສະ ແລະ ປະສົບການ:ຕ້ອງມີປະສົບການ ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ປີໃນການເປັນຫົວໜ້າການຈັດລ້ຽງ, ໂຮງແຮມ ຫຼື ພັດຕະຄານ,ໂຮງໝໍ ຫຼື ຮ້ານອາຫານຂະໜາດໃຫ່ຍ, ແລະ ຮັບຜິດຊອບດ້ານຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ.ມີຄວາມຊ່ຽວຊານ ໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ ຕາເວັນຕົກ ແລະ ອາຫານທ້ອງຖິ່ນ, ພ້ອມທັງມີທັກສະໃນການວາງແຜນ ແລະ ປະສານງານທີ່ດີມີທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີວ່າສາມາດເຮັດໄດ້ ສ້າງໜ້າວຽກ ແລະ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກດ້ານການຈັດລ້ຽງໃຫ້ເໝາະສົມກັບທີມງານ ແລະສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄດ້ມີທັກສະໃນການສື່ສານທີ່ດີ, ທັກສະການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບບຸກຄົນອື່ນ ແລະ ທັກສະການບໍລິການລູກຄ້າທີ່ດີເລີດສາມາດນໍາໃຊ້ຄວາມພິວເຕີ້ໄດ້ເປັນຢ່າງດີຂໍ້ສະເໜີດ້ານ​ຄ່າ​ຕອບ​ແທນທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ລວມທັງຄ່າ​ຕອບ​ແທນທີ່​ຈູງ​ໃຈ​ອີງໃສ່ຜົນການປະຕິບັດງານ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆທີ່​ຈະ​ສະ​ໜອງ​ ໃຫ້ໃນຕຳແໜ່ງນີ້. ນີ້ເປັນໂອກາດທີ່ດີ ໃນ​ການ ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງ​ການ ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ລະດັບໂລກ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການ ພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງບໍລິສັດບໍ່ແຮ່ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ດີທີ່ສຸດໃນ ສປປ ລາວ.ເພື່ອສະໝັກ​ ຕຳແໜ່ງນີ້, ກະລຸນາປະ​ກອບຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້, ຈົດໝາຍ​ສະ​ແດງ​ເຈດ​ຈຳ​ນົງ ແລະ​ ຮູບ​ຖ່າຍ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ແລ້ວ​ສົ່ງເຂົ້າທີ່​ຢູ່​ອີ​ເມວ Recruitment@LXML.LA.  ກະ​ລຸ​ນາລະບຸ ຊື່ຕຳແໜ່ງ ທີ່ທ່ານສະໝັກຢ່າງຈະແຈ້ງ ໃນຫົວຂໍ້ອີເມວ ສະ​ໝັກ​ຕຳ​ແໜ່ງ(​ຊື່ຕຳ​ແໜ່ງ), (​ຊື່ ແລະ ນາມ​ສະ​​ກຸນ ຂອງຜູ້​ສະ​ໝັກ) ກ່ອນ​ມື້ປິດຮັບສະໝັກໃນ​ວັນ​ທີ 26 ພຶດສະພາ 2021.ມີພຽງແຕ່ຜູ້ສະໝັກທີ່ຖືກຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ ເພື່ອ​ເຂົ້າ ສຳພາດ ແລະ ທຸກໆຟອມສະໝັກ​ທີ່​ສົ່ງ​ເຂົ້າ​ມາ ​ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ ສົ່ງຄືນ.ບ້ານໂພນສີນວນ, ຕູ້ ປ.ນ 4486, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ໂທ: +856 21 268 200ບ້ານນາເລົ່າ, ນະຄອນໄກສອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂທ:  +856 41 212 686Lead Chef (Western Cuisine) Chifeng Gold’s Lane Xang Minerals Limited (LXML) operates the Sepon Gold and Copper Operation, located in Vilabouly District, Savannakhet Province, Lao PDR. Since operations commenced in 2003, LXML Sepon has produced over one million tonnes of copper cathode and over 1.2 million ounces of gold doré. In 2020, Sepon produced over 39,730 tonnes of copper and 64,809 ounces of gold doré. Sepon is projected to produce over 250,000 ounces of gold doré in 2021.LXML is now positioning itself for future growth.  With the transtion from a copper-focused operation to a gold-focused operation completed in 2020 and with a number of other feasibility studies, a ramp up in exploration and with merging and acquisition activity underway, the future for LXML and the Sepon operation is unlimited in potential and opportunity.In support of this growth, we are looking for a Lead Chef who specialises in Western Cuisine, to join our catering team.Reporting to the Superintendent – Catering, the successful incumbent will be responsible for providing training to all kitchen staff on planning, preparation, and presentation of Western cuisine meals to a high level of standard whilst providing coaching and development to maintain a high level of customer satisfaction.Key responsibilities include:Lead and train local team into western food menu, presentation, planning, to cater daily buffet breakfast and dinner as well as ala-carte special day orders.Development and implement training programs for kitchen staff to upskill and improve delivery of western cuisine mealsDesign and implement western cuisine menu options whilst monitoring and controlling the food quality, presentation and service as per the required standard.Identify shortfalls in equipments, ingredients, food materials and present plan for closing gapsPrepare’a la carte` orders if required for functions and special catering events.Perform all other duties as directed by the superintendent in line with role requirements.Qualifications, Skills and Experience:At least 5 years of leadership experience in the large catering, large hospitality, or top retail restaurant industry with responsibility for customer satisfaction.Specialised in Western and local cuisines with good organizing and coordinating skills.Can do attitude, all about creating Catering a great place to work for your team, Able to work under pressure.Excellent communication, interpersonal, and customer service skills.a sound level of computer literacyThis is a short term assignment with an attractive salary in line with the candidate’s skills, qualifications and experience.This is a great opportunity to join an exisiting world class mining operation and contribute towards the ongoing development of the biggest and best mining company in the Lao PDR.To join the next generations' global mining company, please submit your application online in either Word (.doc) or Adobe (.pdf) format online to Recruitment@LXML.LA.  All applications will close 26 May 2021. Phonsinuan Village, P.O. Box 4486, Vientiane, Lao PDR Tel:  +856 21 268 200 Nalao Village, Kaisone District, Savannakhet Tel:  +856 41 212686
  • Supervisor – Drilling  ຫົວໜ້າຄຸມງານການເຈາະບໍລິສັດ  ລ້ານຊ້າງ ມີເນໂຣນສ໌ ລິມິເຕັດ (ລຊມລ) ດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ຄຳ-​ທອງ ຕັ້ງ​ຢູ່ ເມືອງວິລະບູລີ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສປປ ລາວ. ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມການດຳເນີນງານໃນປີ 2003, ບໍ່ຄຳ-ທອງເຊໂປນ ສາ​ມາດຜ​ະ​ລິດແຜ່ນທອງ​ໄດ້ຫຼາຍ​ກວ່າ 1 ລ້ານ ໂຕນ ແລະ ຜະລິດຄຳ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1,2 ລ້ານອອນສ໌. ໃນ​ປີ 2020 ລ​ຊມ​ລ ສາ​ມາດຜະ​ລິດ​ທອງໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 39,730 ໂຕນ ຜະລິດຄໍາໄດ້ 64,809 ອອນສ໌ ແລະ ຄາດວ່າຈະຜະລິດຄໍາໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 250,000 ອອນສ໌ໃນປີ 2021ລ​ຊມ​ລ ໄດ້​ວາງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ການ​ເຕີບ​ໃຫຍ່​ເພື່ອ​ອະ​ນາ​ຄົດ ດ້ວຍ​ການ​ກັບ​ມາ​ຂຸດຄົ້ນ - ປຸງ​ແຕ່ງ​ຄໍາອີກ​ຄັ້ງ​ໜຶ່ງ ໃນ​ປີ 2020ພ້ອ​ມ​ທັງ​ສຶກ​ສາ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ໃນ​ດ້ານ​​ອື່ນໆ ການເພີ່ມການສຳຫຼວດ ແລະ ພ້ອມທັງກະ​ກຽມ​ການຮ່ວມ ແລະ ເຂົ້າຊື້ກິດຈະການ​ເພີ່ມຕື່ມ, ຊຶ່ງ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ອະນາຄົດ ຂອງ ລ​ຊມ​ລ ແລະ ການດຳເນີນງານຂອງ ບໍ່ຄຳ-ທອງ ເຊໂປນ ແມ່ນຈະບໍ່ມີ​ຂີດ​ຈຳກັດ ທັງໃນດ້ານທ່າແຮງ ແລະ ໂອກາດ.ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການເຕີບໃຫຍ່, ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາຜູ້ສະໝັກງານໃນຕໍາແໜ່ງ ຫົວໜ້າຄຸມງານການເຈາະ. ເພື່ອເຂົ້າມາ ຮ່ວມງານກັບພວກເຮົາ ແລະ ເປັນສວ່ນໜື່ງໃນການນໍາພາທີມງານໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງຕາມແຜນງານໃນອະນາຄົດ.​ຕຳແໜ່ງນີ້ ແມ່ນມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກແມ່ນການບໍລິຫານກິດຈະກຳການເຈາະ ສຳລັບການລະເບີດ ແລະ ສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳອື່ນໆຕາມຄວາມຕ້ອງການ ເພື່ອໃຫ້ກິດຈະກຳການເຈາະມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດຕິພາບ.ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼັກປະກອບມີ:ແນະນຳ ແລະ ນຳພາພະນັກງານ (ພະນັງການການເຈາະ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍການເຈາະ) ຢູ່ສະຖານທີ່ດຳເນີນກິດຈະກຳການເຈາະ ເພື່ອຍົກສູງຄວາມເຂົ້າໃຈ, ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຜະລິດ, ມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນການບັນລຸ ຜະລິດຕະພັນການເຈາະ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະ.ປະເມີນປະສິດທິພາບການເຈາະຈາກການປະຕິບັດງານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.ຮັບປະກັນການກວດກາແທ່ນຂຸດເຈາະ ໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນການມອບໝາຍການເລີ່ມຕົ້ນການເຈາະ.ມີຄວາມຕັ້ງໜ້າ ໃນການຄຸ້ມຄອງການເຈາະຢ່າງເຕັມສ່ວນໃຫ້ເກີດປະສິດຕິພາບສູງສຸດ.ປະສານງານກັບພະນັກງານສຳຫຼວດ, ວິສະວະກອນການເຈາະ, ຜູ້ປະສານງານການເຈາະ ແລະ ການລະເບີດ (D&B) ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນລະອຽດກ່ຽວກັບການເຈາະທີ່ໄດ້ສະເໜີ (ເຊັ່ນ: ສະຖານທີ່, ຄວາມເລິກ, ປະເພດເຈາະ ແລະ ອື່ນໆ) ເພື່ອນຳໃຊ້ເປັນພື້ນຖານຂອງແຜນການເຈາະ.ປະຕິບັດຕາມແຜນຕາຕະລາງການເຈາະປະຈຳອາທິດ ເພື່ອຮັບປະກັນຮູບແບບພື້ນທີ່ການເຈາະ ໄດ້ທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ມີຄຸນນະພາບດີ.ກວດສອບ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມສົມບູນຂອງອຸປະກອນເຈາະ, ເຄື່ອງມືຄວາມປອດໄພ, ເຄື່ອງບໍລິໂພກ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານແຮງງານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດງານຂອງການເຈາະດັ່ງກ່າວ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງປອດໄພ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.ທົບທວນບົດລາຍງານກ່ຽວກັບກິດຈະກຳການເຈາະຈາກພະນັກງານເຈາະ, ກະກຽມບົດສະຫຼຸບກ່ຽວກັບສະມັດຕະພາບຂອງກິດຈະກຳ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ພະນັກງານຜູ້ບັນທຶກ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນລະບົບລາຍງານການຜະລິດ.ຮັບປະກັນ ສຳເລັດການເຈາະຕາມກຳນົດເວລາຂອງແຜນການ ຢ່າງມີຄຸນນະພາບການເຈາະທີ່ດີ ໂດຍບັນລຸຕາມການອອກແບບ, ລວມເອົາຄວາມສຳເລັດຂອງການເຈາະ ໂດຍອີງໃສ່ເຂດພື້ນທີ່ເຈາະທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ.ປະສານສົມທົບການສຳຫຼວດສະຖານທີ່ເຈາະກັບພາກສ່ວນສຳຫຼວດ, ຮັບປະກັນວ່າພື້ນທີ່ລະເບີດຍັງບໍ່ທັນແຕກໄດ້ຮັບການປັກຫຼັກໝາຍ ແລະ ຮັບປະກັນພື້ນທີ່ການເຈາະມີຄວາມປອດໄພ.ຄຸນວຸດທິ, ທັກສະ ແລະ ປະສົບການ:ປະກາສະນີຍະບັດລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລດ້ານບໍ່ແຮ່ ຫຼື ການສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.ມີຄຸນນະສົມບັດເປັນພະນັກງານເຈາະ, ຫົວໜ້າທີມເຈາະ ແລະ ຫົວໜ້າຄຸມງານການເຈາະ ໂດຍມີໃບຢັ້ງຢືນການເຈາະທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຈະພິຈາລະນາພິເສດ.ມີປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີ ໃນການເຮັດວຽກໃນກິດຈະກຳບໍ່ແຮ່ ແລະ ມີປະສົບການ 3 ປີ ໃນກິດຈະກຳການເຈາະ ຢູ່ສະໜາມບໍ່ແຮ່ເປີດ ຫຼື ອຸດສະຫະກຳຂຸດຄົ້ນແຮ່.ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານການເຈາະເພື່ອການກະກຽມຂຸມລະເບີດ.ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລຳດັບການຜະລິດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງກິດຈະກຳການເຈາະ.ມີຄວາມສາມາດໃນການວາງແຜນ ແລະ ຊີ້ນຳພະນັກງານໃນກິດຈະກຳການເຈາະ.ມີຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພຂອງລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ຮັກສາການບາດເຈັບໃຫ້ເທ່ົາສູນໃນການເຈາະ.ມີໃບອະນຸຍາດ​ຂັບ​ຂີ່ຍານພາຫະນະທີ່ຖືກຕ້ອງ.ຂໍ້ສະເໜີດ້ານ​ຄ່າ​ຕອບ​ແທນທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ລວມທັງຄ່າ​ຕອບ​ແທນທີ່​ຈູງ​ໃຈ​ອີງໃສ່ຜົນການປະຕິບັດງານ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆທີ່​ຈະ​ສະ​ໜອງ​ ໃຫ້ໃນຕຳແໜ່ງນີ້. ນີ້ເປັນໂອກາດທີ່ດີ ໃນ​ການ ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງ​ການ ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ລະດັບໂລກ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການ ພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງບໍລິສັດບໍ່ແຮ່ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ດີທີ່ສຸດໃນ ສປປ ລາວ.ເພື່ອສະໝັກ​ ຕຳແໜ່ງນີ້, ກະລຸນາປະ​ກອບຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້, ຈົດໝາຍ​ສະ​ແດງ​ເຈດ​ຈຳ​ນົງ ແລະ​ ຮູບ​ຖ່າຍ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ແລ້ວ​ສົ່ງເຂົ້າທີ່​ຢູ່​ອີ​ເມວ Recruitment@LXML.LA.  ກະ​ລຸ​ນາລະບຸ ຊື່ຕຳແໜ່ງ ທີ່ທ່ານສະໝັກຢ່າງຈະແຈ້ງ ໃນຫົວຂໍ້ອີເມວ ສະ​ໝັກ​ຕຳ​ແໜ່ງ(​ຊື່ຕຳ​ແໜ່ງ), (​ຊື່ ແລະ ນາມ​ສະ​​ກຸນ ຂອງຜູ້​ສະ​ໝັກ) ກ່ອນ​ມື້ປິດຮັບສະໝັກໃນ​ວັນ​ທີ 31 ພຶດສະພາ 2021.ມີພຽງແຕ່ຜູ້ສະໝັກທີ່ຖືກຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ ເພື່ອ​ເຂົ້າ ສຳພາດ ແລະ ທຸກໆຟອມສະໝັກ​ທີ່​ສົ່ງ​ເຂົ້າ​ມາ ​ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ ສົ່ງຄືນ.ບ້ານໂພນສີນວນ, ຕູ້ ປ.ນ 4486, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ໂທ: +856 21 268 200ບ້ານນາເລົ່າ, ນະຄອນໄກສອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂທ:  +856 41 212 686 Drilling Supervisor Chifeng Gold’s Lane Xang Minerals Limited (LXML) operates the Sepon Gold and Copper Operation, located in Vilabouly District, Savannakhet Province, Lao PDR. Since operations commenced in 2003, LXML Sepon has produced over one million tonnes of copper cathode and over 1.2 million ounces of gold doré. In 2020, Sepon produced over 39,730 tonnes of copper and 64,809 ounces of gold doré. Sepon is projected to produce over 250,000 ounces of gold doré in 2021.LXML is now positioning itself for future growth.  With the transition from a copper-focused operation to a gold-focused operation completed in 2020 and with a number of other feasibility studies, a ramp up in exploration and with merging and acquisition activity underway, the future for LXML and the Sepon operation is unlimited in potential and opportunity.In support of this growth, we are looking for Drilling Supervisor  to join our team to deliver on our growth plans, and be a part of this exciting future.The main responsibility is to manage drilling activities for blasting and another requirement. This role is also to be responsible for managing driller and other support activities for safe and efficient drilling activities.Key Accountabilities or ActivitiesAdvise and guide workforce (driller & drill assistance) on drilling operational initiatives raise their understanding and knowledge of the safety and production issues, contribute to the achievement of drill meter production, and address specific issues.Assess drilling performance from existing operational practices.Ensure bench inspection is completed before assign the drill rigs to start drilling.Proactively to manage the drill rigs fully maximize working on the pattern.Liaise with surveyor and engineer drill and blast, D&B coordinator to obtain detailed information on proposed drilling (e.g., location, depth, drilling type, etc.) to be used as basis of drilling plan.Following the weekly drilling plan as the schedule to ensure the pattern is clean up on plan and good quality of cleaning up.Verify and ensure the completeness of drilling equipment, safety gear, consumable material, and labour requirement to enable the drilling operation to be performed safely, effectively, and efficiently.Review report on drilling activities from Drillers, prepare summary on the productivity of the activities and submit it to the clerk to be input into production reporting system.Ensure complete drilling on time as the plan with good drilling quality by achieving design. Inclusive of drilling meters Achievement base on Priority Area.Co-ordinate the surveying of drill locations with the Survey Section, UXO to ensure pegs been marked and ensuring area is safe to be drilled.Qualifications, Skills and Experience:University degree of mining or relevant education.Have qualifications as Driller, Drilling Leading Hand, and drill Foreman, if provide drilling certificates required by Law and Regulations will be in advance.Minimum 3 years’ experience working in mining activities and 3 years in drilling activities at open pit or quarry operations.Knowledge of drilling operation in preparing blast holes.Understanding of production sequence and its requirement for Drilling Activities.Ability to plan and supervise workforce in drilling activities.Ability to implement the best practice mine safety standards. and maintains Zero Tolerance in Drilling Procedure.Driving License shall be requiredAn attractive salary packages, including a performance-based incentives and other benefits are on offer for this role.  This is a great opportunity to join an exisiting world class mining operation and contribute towards the ongoing development of the biggest and best mining company in the Lao PDR.To express your interest in this role, please submit your updated CV and Cover Letter to Recruitment@LXML.LA.  Indicate on the subject line of the email: Application for (Position title), (First and Last Name) before the closing date of 31 May 2021.Lao Nationals who meet requirements for this position are strongly encouraged to apply.Only shortlisted candidates will be contacted for interview and your submitted documents will not be returned.Phonsinuan Village, P.O. Box 4486, Vientiane, Lao PDR Tel:  +856 21 268 200 Nalao Village, Kaisone City, Savannakhet Province Tel:  +856 41 212686
Contact
Contact Name : N/A
Email : Recruitment@LXML.LA
Website : www.lxml.la
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.