108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Synesis Company Limited

Synesis Company Limited

ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ ບ້ານສະພັງເມິກ ເມືອງໄຊທານີ

  • All job in this company
  • ຜູ້ຈັດການຫຼັງການຂາຍ ປະກາດຮັບສະໝັກງານບໍລິສັດ ຊີນເນສິສ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຜູ້ນຳເຂົ້າ ແລະ ຈັດຈຳໜ່າຍລົດຍີ່ຫໍ້ BORGWARD ແລະ FOTON ແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວໃນ ສປປ.ລາວ ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ ປະຈຳສາຂາ ນະຄອນຫລວງ, ໃນຕຳແຫນ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້:III. ຊື່ຕຳແໜ່ງ: ຜູ້ຈັດການຫຼັງການຂາຍໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:ບໍລິຫານ ແລະ ຄວບຄຸມ ງານບໍລິການຫຼັງການຂາຍຂອງສໍານັກງານໃຫຍ່ແລະສາຂາທົ່ວປະເທດ.ວາງແຜນພັດທະນາງານບໍລິການຫຼັງການຂາຍ ແລະ ຂະຫຍາຍສູນບໍລິການມາດຕະຖານ ໃຫ້ທົ່ວປະເທດ.ຄວບຄຸມ ແລະ ບໍລິຫານການຈັດການສາງອາໄຫຼ່ ໃຫ້ພ້ອມຂາຍໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ພ້ອມຊອກຫາຜູ້ສະ ໜອງເພື່ອນຳສະເໜີໃຫ້ກັບຜູ້ບໍລິຫານພິຈາລະນາ.ຄວບຄຸມ ແລະ ບໍລິຫານ ງານສ້ອມແປງລົດໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບແລະ ມາດຕະຖານທີ່ບໍລິສັດກຳນົດ.ວາງແຜນປະຈຳເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ ກ່ຽວກັບການສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ພັດທະນາຄຸນນະພາບ ການໃຫ້ບໍລິການຫຼັງການຂາຍ.ປະສານງານ ແລະ ຕິດຕາມ ງານເຄຣມກັບບໍລິສັດແມ່ໃນຕ່າງປະເທດ ລວມເຖີງງານເຄຣມພາຍ ໃນປະເທດ.ເຮັດບົດສະລຸບ ລາຍງານ ບັນຫາດ້ານຫຼັງການຂາຍ ສະຖິຕິການສ້ອມແປງລົດໃຫຍ່ ພ້ອມບົດວິເຄາະບັນຫາ ແລະ ແນວທາງການແກ້ໄຂ.ວາງແຜນ ແລະ ນຳພາທີມງານບໍລິການຫຼັງການຂາຍ ໃຫ້ປະຕິບັດວຽກ ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ບໍລິສັດ ວາງໄວ້.ທົດສອບລົດລຸ້ນຕ່າງໆເພື່ອວິເຄາະຫາບັນຫາ ແລະ ປັບປຸງແກ້ໄຂ.ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ສະໝັກ:ຊາຍ ອາຍຸ 26-45 ປີ.ຈົບປະລິນຍາຕີ/ປະລິນຍາໂທ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼື ປະລິນຍາຕີດ້ານ ວິສະວະກຳກົນຈັກ (ຈົບການສຶກສາຈາກຕ່າງປະເທດຈະໄດ້ຮັບພິຈາລະນາເປັນພິເສດ).ມີປະສົບການເຮັດວຽກ 2 ປີຂຶ້ນໄປ (ຫາກມີປະສົບການດ້ານງານບໍລິການຫຼັງການຂາຍ ຈະໄດ້ຮັບພິຈາລະນາເປັນພິເສດ).ມີທັກສະດ້ານການວິເຄາະຂໍ້ມູນ, ການວາງແຜນ, ການເຈລະຈາ ແລະ ແກ້ໄຂສະຖານະການ ເພື່ອໃຫ້ຍອດຂາຍເປັນໄປຕາມເປົ້າໝາຍ.ສາມາດ ຟັງ, ເວົ້າ, ອ່ານ, ຂຽນ ພາສາອັງກິດໄດ້ (ຫາກໄດ້ພາສາຈີນ ຈະໄດ້ຮັບພິຈາລະ ນາເປັນພິເສດ)ສາມາດເດີນທາງໄປຕ່າງແຂວງໄດ້, ຂັບລົດໃຫຍ່ໄດ້ ແລະ ມີໃບຂັບຂີ່ລົດໃຫຍ່.ຄິດບວກ ແລະ ມິຄວາມເປັນຜູ້ນຳສູງ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້.ມີທັກສະດ້ານການບໍລິຫານວຽກ ແລະ ລົງມືປະຕິບັດວຽກຕົວຈິງໄດ້.ສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້ ໂປແກຣມ Word, Excel, PowerPoint ແລະ Internet ໄດ້ດີ.ສຳລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດຍື່ນໃບສະໝັກໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ຊີນເນສິສ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ, ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ, ບ້ານສະພັງເມິກ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສອບຖາມຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່ເບີ 021-740682, 020-55077009 ອີເມວ ponganun.tumkote@gmail.com ເຖິງວັນທີ 31/11/2018.
  • ຫົວໜ້າຊ່າງສ້ອມແປງລົດໃຫຍ່ ປະກາດຮັບສະໝັກງານບໍລິສັດ ຊີນເນສິສ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຜູ້ນຳເຂົ້າ ແລະ ຈັດຈຳໜ່າຍລົດຍີ່ຫໍ້ BORGWARD ແລະ FOTON ແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວໃນ ສປປ.ລາວ ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ ປະຈຳສາຂາ ນະຄອນຫລວງ, ໃນຕຳແຫນ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້:II. ຊື່ຕຳແໜ່ງ: ຫົວໜ້າຊ່າງສ້ອມແປງລົດໃຫຍ່ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:ບໍລິຫານ ແລະ ເບິ່ງແຍງວຽກງານສ້ອມແປງຂອງນາຍຊ່າງແຕ່ລະສາຂາທົ່ວປະເທດ.ບໍລິຫານວຽກງານສ້ອມໃຫ້ກັບນາຍຊ່າງສຳລັບສ້ອມແປງລົດໃຫ້ລູກຄ້າ.ຄວບຄຸມທີມງານຊ່າງໃຫ້ສ້ອມແປງໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານທີ່ບໍລິສັດກຳໜົດ.ກວດສອບລົດກ່ອນສົ່ງມອບໃຫ້ SAວິເຄາະບັນຫາລົດ ແລະ ຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂ ພ້ອມປະສານງານກັບໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.ກວດກາການປະຕິບັດວຽກຂອງຊ່າງສ້ອມແປງໃນທົ່ວປະເທດ ກະກຽມເອກະສານຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ນາຍຊ່າງໃນທົ່ວປະເທດ.ນໍາພາທີມງານຊ່າງໃນການກວດນັບ ແລະ ເກັບມ້ຽນ ເຄື່ອງມືຊ່າງ ແລະ ອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ ໃນສະຖານທີຈັດເກັບໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ ພ້ອມອານາໄມພື້ນທີໃຫ້ບໍການຫຼັງການຂາຍໃຫ້ຢູ່ໃນຄວາມສະອາດພ້ອມໃຫ້ບໍລິການ.ທົດສອບລົດລຸ້ນຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ຄໍາເຫັນໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບລົດລົດ.ລາຍງານບັນຫາລົດໃຫ້ກັບຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ສະເໜີແນວທາງແກ້ໄຂ.ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ສະໝັກ:ຊາຍ ອາຍຸ 26-45 ປີ.ຈົບຊັ້ນປະລິນຍາຕີ ຫຼື ຊັ້ນສູງວິຊາຊີບດ້ານວິສະວະກຳກົນຈັກ ຫຼື ການສ້ອມແປງລົດໃຫຍ່ມີປະສົບການເຮັດວຽກສ້ອມແປງລົດໃຫຍ່ 2 ປີຂຶ້ນໄປ ໃນຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າຊ່າງຈະໄດ້ຮັບພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.ມີທັກສະດ້ານການວິເຄາະບັນຫາ ແລະ ແກ້ໄຂດ້ານເຕັກນິກລົດ.ສາມາດ ຟັງ, ເວົ້າ, ອ່ານ, ຂຽນ ອັງກິດໄດ້ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.ສາມາດເດີນທາງໄປຕ່າງແຂວງໄດ້, ຂັບລົດໃຫຍ່ໄດ້ ແລະ ມີໃບຂັບຂີ່ລົດໃຫຍ່.ຄິດບວກ ແລະ ມິຄວາມເປັນຜູ້ນຳ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້.ມີທັກສະດ້ານການບໍລິຫານວຽກ ແລະ ລົງມືປະຕິບັດວຽກຕົວຈິງໄດ້.ສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້ ໂປແກຣມ Word, Excel, PowerPoint ແລະ Internet ໄດ້ດີ.ສຳລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດຍື່ນໃບສະໝັກໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ຊີນເນສິສ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ, ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ, ບ້ານສະພັງເມິກ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສອບຖາມຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່ເບີ 021-740682, 020-55077009 ອີເມວ ponganun.tumkote@gmail.com ເຖິງວັນທີ 31/11/2018.
  • ພະນັກງານການຕະຫຼາດລົດໃຫຍ່ ປະກາດຮັບສະໝັກງານບໍລິສັດ ຊີນເນສິສ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຜູ້ນຳເຂົ້າ ແລະ ຈັດຈຳໜ່າຍລົດຍີ່ຫໍ້ BORGWARD ແລະ FOTON ແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວໃນ ສປປ.ລາວ ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ ປະຈຳສາຂາ ນະຄອນຫລວງ, ໃນຕຳແຫນ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້:I. ຊື່ຕຳແໜ່ງ: ພະນັກງານການຕະຫຼາດລົດໃຫຍ່ (ເວົ້າພາສາຈີນໄດ້)ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:ຕິດຕາມການຂາຍຈາກສາຂາຕົວແທນຈຳໜ່າຍທົ່ວປະເທດ.ເກັບກຳຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດລົດໃຫ່ຍ, ຄູ່ແຂ່ງ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອນຳມາວິເຄາະ.ເກັບກຳຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ ແລະ ສໍາຫຼວດຕະຫຼາດ.ວິເຄາະຂໍ້ມູນການຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ ພ້ອມສະລຸບລາຍງານໃຫ້ຫົວໜ້າ.ປະສານງານດ້ານການຈັດກິດຈະກຳສົ່ງເສີມການຂາຍຂອງແຕ່ລະສາຂາ ຫຼື ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ.ປະສານງານການຊື້ລົດ ແລະ ຈັດສົ່ງລົດໃຫ້ລູກຄ້າ ແລະ ສາຂາຕົວແທນຈຳໜ່າຍທົວປະເທດ.ອອກແບບສື່ສິງພິມການໂຄສະນາ.ສ້າງແຜນກິດຈະກຳ ແລະ ວາງແຜນງົບປະມານດ້ານການຕະຫຼາດ.ເຮັດໜ້າວຽກອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ.ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ສະໝັກ:ເພດ ຍິງ ຫຼື ຊາຍ ອາຍຸ 26-45 ປີ.ຈົບປະລິນຍາຕີ ຫຼື ປະລິນຍາໂທ ສາຂາການຕະຫຼາດ ຫຼື ບໍລິຫານທຸລະກິດ (ຈົບການສຶກສາຈາກຕ່າງປະເທດຈະໄດ້ຮັບພິຈາລະນາເປັນພິເສດ).ມີປະສົບການເຮັດວຽກ 2 ປີຂຶ້ນໄປ (ຫາກມີປະສົບການດ້ານການຕະຫຼາດລົດໃຫຍ່ຈະໄດ້ຮັບພິຈາລະນາເປັນພິເສດ).ມີທັກສະດ້ານການວິເຄາະຂໍ້ມູນ, ການວາງແຜນ, ການເຈລະຈາ ແລະ ແກ້ໄຂສະຖານະການເພື່ອໃຫ້ຍອດຂາຍເປັນໄປຕາມເປົ້າໝາຍ.ສາມາດຟັງ, ເວົ້າ, ອ່ານ, ຂຽນ ພາສາຈີນໄດ້. (ຫາກໄດ້ພາສາອັງກິດນໍາຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເປັນພິເສດ)ສາມາດເດີນທາງໄປຕ່າງແຂວງໄດ້, ຂັບລົດໃຫຍ່ໄດ້ ແລະ ມີໃບຂັບຂີ່ລົດໃຫຍ່.ຄິດບວກ ມິຄວາມເປັນຜູ້ນຳ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມ ແລະ ເຮັດວຽກດ້ວຍຕົວເອງໄດ້.ມີທັກສະດ້ານການບໍລິຫານວຽກ ແລະ ລົງມືປະຕິບັດວຽກຕົວຈິງໄດ້.ສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້ ໂປແກຣມ Word, Excel, PowerPoint ແລະ Internet ໄດ້ດີ.ສຳລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດຍື່ນໃບສະໝັກໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ຊີນເນສິສ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ, ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ, ບ້ານສະພັງເມິກ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສອບຖາມຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່ເບີ 021-740682, 020-55077009 ອີເມວ ponganun.tumkote@gmail.com ເຖິງວັນທີ 31/11/2018.
Contact
Contact Name : ืืืืN/A
Email : ponganun.tumkote@gmail.com
Telephone : 021-740682
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.